Changeset 30016


Ignore:
Timestamp:
2015-07-10T22:22:37+12:00 (9 years ago)
Author:
ak19
Message:

Farsi core module GS interface. Many thanks to Reza Monajjemi.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/farsi.dm

  r28888 r30016  
  2929_textsignin_ [l=fa] {ورود}
  3030
  31 _texttruncated_ [l=fa] {[كوتاه ؎ده]} 
   31_texttruncated_ [l=fa] {[كوتاه ؎ده]}
  3232
  3333_textdefaultcontent_ [l=fa] {صفحه Ù
   
  6565؎اهده گزار؎ خلاصه ساخت این Ù
  6666جÙ
  67 ÙˆØ¹Ù‡ <a href="_httppagex_(bsummary)">اینجا را کلیک کنید</a>} 
   67وعه <a href="_httppagex_(bsummary)">اینجا را کلیک کنید</a>}
  6868
  6969_textdescrcollection_ [l=fa] {}
   
  7575ات}
  7676_textdescrlogin_ [l=fa] {صفحه ورود ØšÙ‡ سيستÙ
  77 } 
   77}
  7878_textdescrlogout_ [l=fa] {خروج از سيستÙ
  79  ØšÙ‡ صورت  _cgiargunHtmlsafe_} 
   79 ØšÙ‡ صورت  _cgiargunHtmlsafe_}
  8080
  8181_textdescrgreenstone_ [l=fa] {نرÙ
   
  8888# Metadata names and navigation bar labels
  8989
  90 _textSearch_ [l=fa] {جستجو} 
  91 _labelSearch_ [l=fa] {جستجو} 
   90_textSearch_ [l=fa] {جستجو}
   91_labelSearch_ [l=fa] {جستجو}
  9292
  9393# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
  94 _textTitle_ [l=fa] {عنوان} 
  95 _labelTitle_ [l=fa] {عناوین} 
  96 _textCreator_ [l=fa] {ایجاد کننده} 
   94_textTitle_ [l=fa] {عنوان}
   95_labelTitle_ [l=fa] {عناوین}
   96_textCreator_ [l=fa] {ایجاد کننده}
  9797_labelCreator_ [l=fa] {Ù
  98 ÙˆÙ„فان} 
   98ولفان}
  9999_textSubject_ [l=fa] {Ù
  100 ÙˆØ¶ÙˆØ¹} 
   100وضوع}
  101101_labelSubject_ [l=fa] {Ù
  102102وضوعات}
  103 _textDescription_ [l=fa] {؎رح} 
  104 _labelDescription_ [l=fa] {توصیفات} 
  105 _textPublisher_ [l=fa] {نا؎ر} 
  106 _labelPublisher_ [l=fa] {نا؎ران} 
  107 _textContributor_ [l=fa] {؎ریک} 
   103_textDescription_ [l=fa] {؎رح}
   104_labelDescription_ [l=fa] {توصیفات}
   105_textPublisher_ [l=fa] {نا؎ر}
   106_labelPublisher_ [l=fa] {نا؎ران}
   107_textContributor_ [l=fa] {؎ریک}
  108108_labelContributor_ [l=fa] {Ù
  109 ØŽØ§Ø±Ú©Øª کنندگان} 
  110 _textDate_ [l=fa] {تاریخ} 
   109؎ارکت کنندگان}
   110_textDate_ [l=fa] {تاریخ}
  111111_labelDate_ [l=fa] {تاريخ ها}
  112 _textType_ [l=fa] {نوع} 
  113 _labelType_ [l=fa] {انواع} 
   112_textType_ [l=fa] {نوع}
   113_labelType_ [l=fa] {انواع}
  114114_textFormat_ [l=fa] {فرÙ
  115 Øª} 
   115ت}
  116116_labelFormat_ [l=fa] {فرÙ
  117 ØªÙ‡Ø§} 
  118 _textIdentifier_ [l=fa] {؎اخص} 
  119 _labelIdentifier_ [l=fa] {؎اخصها} 
   117تها}
   118_textIdentifier_ [l=fa] {؎اخص}
   119_labelIdentifier_ [l=fa] {؎اخصها}
  120120_textSource_ [l=fa] {ناÙ
  121  ÙŸØ±ÙˆÙ†Ø¯Ù‡} 
   121 ÙŸØ±ÙˆÙ†Ø¯Ù‡}
  122122_labelSource_ [l=fa] {ناÙ
  123123 ÙŸØ±ÙˆÙ†Ø¯Ù‡ ها}
  124 _textLanguage_ [l=fa] {زؚان} 
   124_textLanguage_ [l=fa] {زؚان}
  125125_labelLanguage_ [l=fa] {زؚان}
  126 _textRelation_ [l=fa] {ارتؚاط} 
  127 _labelRelation_ [l=fa] {رواؚط} 
   126_textRelation_ [l=fa] {ارتؚاط}
   127_labelRelation_ [l=fa] {رواؚط}
  128128_textCoverage_ [l=fa] {داÙ
  129 Ù†Ù‡ زیر ٟو؎؎} 
   129نه زیر ٟو؎؎}
  130130_labelCoverage_ [l=fa] {داÙ
  131 Ù†Ù‡ زیر ٟو؎؎} 
  132 _textRights_ [l=fa] {حقوق} 
  133 _labelRights_ [l=fa] {حقوق} 
   131نه زیر ٟو؎؎}
   132_textRights_ [l=fa] {حقوق}
   133_labelRights_ [l=fa] {حقوق}
  134134
  135135# DLS metadata set
  136136_textOrganization_ [l=fa] {سازÙ
  137 Ø§Ù†} 
   137ان}
  138138_labelOrganization_ [l=fa] {سازÙ
  139 Ø§Ù†Ù‡Ø§} 
  140 _textKeyword_ [l=fa] {کلیدواژه} 
   139انها}
   140_textKeyword_ [l=fa] {کلیدواژه}
  141141_labelKeyword_ [l=fa] {كلÙ
  142142ات كليدي}
  143 _textHowto_ [l=fa] {چگونگی} 
  144 _labelHowto_ [l=fa] {چگونگی} 
   143_textHowto_ [l=fa] {چگونگی}
   144_labelHowto_ [l=fa] {چگونگی}
  145145
  146146# Miscellaneous Greenstone metadata
  147 _textPhrase_ [l=fa] {عؚارت} 
   147_textPhrase_ [l=fa] {عؚارت}
  148148_labelPhrase_ [l=fa] {عؚارات}
  149 _textCollage_ [l=fa] {دان؎گاه} 
   149_textCollage_ [l=fa] {دان؎گاه}
  150150_labelCollage_ [l=fa] {رنگ‌آÙ
  151 ÙŠØ²ÙŠ} 
   151يزي}
  152152_textBrowse_ [l=fa] {Ù
  153 Ø±ÙˆØ± کردن} 
   153رور کردن}
  154154_labelBrowse_ [l=fa] {Ù
  155 Ø±ÙˆØ± کردن} 
  156 _textTo_ [l=fa] {ØšÙ‡} 
   155رور کردن}
   156_textTo_ [l=fa] {ØšÙ‡}
  157157_labelTo_ [l=fa] {تا}
  158 _textFrom_ [l=fa] {از} 
   158_textFrom_ [l=fa] {از}
  159159_labelFrom_ [l=fa] {از}
  160160_textAcronym_ [l=fa] {سرناÙ
  161 } 
   161}
  162162_labelAcronym_ [l=fa] {Ù
  163163تضادها}
  164 _textAuthor_ [l=fa] {ٟديدآور} 
  165 _textAuthors_ [l=fa] {ٟديدآوران} 
   164_textAuthor_ [l=fa] {ٟديدآور}
   165_textAuthors_ [l=fa] {ٟديدآوران}
  166166
  167167# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
  168168_textdescrdefault_ [l=fa] {Ù
  169 Ø±ÙˆØ± کردن ؚوسیله_1_} 
   169رور کردن ؚوسیله_1_}
  170170
  171171_textdescrSearch_ [l=fa] {جستجو ؚراي عؚارات خاص}
  172172_textdescrType_ [l=fa] {Ù
  173 Ø±ÙˆØ± کردن} 
   173رور کردن}
  174174_textdescrIdentifier_ [l=fa] {Ù
  175175رورکردن ؚا ؎اخص Ù
  176 Ù†Ø§ØšØ¹} 
   176ناؚع}
  177177_textdescrSource_ [l=fa] {Ù
  178178رور ؚر اساس ناÙ
   
  183183رور ؚر حسؚ فيلد از}
  184184_textdescrCollage_ [l=fa] {Ù
  185 Ø±ÙˆØ± کردن ؚا ترکیؚ رنگ تصاویر} 
   185رور کردن ؚا ترکیؚ رنگ تصاویر}
  186186_textdescrAcronym_ [l=fa] {Ù
  187187رور Ù
   
  200200_texticonprev_ [l=fa] {ؚخ؎ قؚلي}
  201201
  202 _texticonworld_ [l=fa] {رویت سند وؚ} 
   202_texticonworld_ [l=fa] {رویت سند وؚ}
  203203
  204204_texticonmidi_ [l=fa] {رويت سند MIDI}
   
  208208_texticonpdf_ [l=fa] {Ù
  209209؎اهده Ù
  210 Ø¯Ø±Ùƒ ٟي دي اف} 
  211 _texticonps_ [l=fa] {رويت سند PostScript} 
   210درك ٟي دي اف}
   211_texticonps_ [l=fa] {رويت سند PostScript}
  212212_texticonppt_ [l=fa] {Ù
  213213؎اهده Ù
  214 Ø¯Ø±Ùƒ ٟاورٟوينت} 
   214درك ٟاورٟوينت}
  215215_texticonrtf_ [l=fa] {Ù
  216216؎اهده Ù
  217 Ø¯Ø±Ùƒ آر تي اف        } 
  218 _texticonxls_ [l=fa] {رويت سند Microsoft Excel} 
   217درك آر تي اف        }
   218_texticonxls_ [l=fa] {رويت سند Microsoft Excel}
  219219_texticonogg_ [l=fa] {Ù
  220220؎اهده Ù
  221 Ø¯Ø±Ùƒ Ø¢Ú¯ وارؚيس} 
   221درك Ø¢Ú¯ وارؚيس}
  222222_texticonrmvideo_ [l=fa] {Ù
  223223؎اهده Ù
  224 Ø¯Ø±Ùƒ رسانه هاي اصلي} 
   224درك رسانه هاي اصلي}
  225225
  226226_page_ [l=fa] {صفحه}
   
  251251
  252252_texttext_ [l=fa] {Ù
  253 ØªÙ†} 
  254 _labeltext_ [l=fa] {_texttext_                                                                                        } 
   253تن}
   254_labeltext_ [l=fa] {_texttext_                                                                                        }
  255255_textdocument_ [l=fa] {سند}
  256256_textsection_ [l=fa] {ؚخ؎}
  257257_textparagraph_ [l=fa] {ٟاراگراف}
  258 _textchapter_ [l=fa] {ؚخ؎} 
  259 _textbook_ [l=fa] {كتاؚ } 
   258_textchapter_ [l=fa] {ؚخ؎}
   259_textbook_ [l=fa] {كتاؚ }
  260260
  261261_magazines_ [l=fa] {Ù
   
  275275_linktextPREFERENCES_ [l=fa] {تن؞يÙ
  276276ات}
   277_linktextDEPOSIT_ [l=fa] {ؚیعانه}
  277278_linktextLOGIN_ [l=fa] {ورود ØšÙ‡ سيستÙ
  278 } 
   279}
  279280_linktextLOGGEDIN_ [l=fa] {ØšÙ‡ عنوان _cgiargunHtmlsafe_ وارد سيستÙ
  280  ØŽØ¯Ù‡ است} 
   281 ØŽØ¯Ù‡ است}
  281282_linktextLOGOUT_ [l=fa] {خروج از سيستÙ
  282 } 
   283}
  283284
  284285
   
  288289######################################################################
  289290
  290 _textpagetitle_ [l=fa] {کتاؚخانه دیجیتال گرین استون} 
   291_textpagetitle_ [l=fa] {کتاؚخانه دیجیتال گرین استون}
  291292
  292293_textnocollections_ [l=fa] {Ù
  293294جÙ
  294295وعه های Ù
  295 Ø¹ØªØšØ±ÛŒ  در دسترس نیستند} 
   296عتؚری  در دسترس نیستند}
  296297
  297298_textadmin_ [l=fa] {صفحه Ù
  298 Ø¯ÛŒØ±ÛŒØª} 
  299 _textabgs_ [l=fa] {درؚاره گرین استون} 
   299دیریت}
   300_textabgs_ [l=fa] {درؚاره گرین استون}
  300301_textgsdocs_ [l=fa] {Ù
  301 Ø³ØªÙ†Ø¯Ø§Øª گرین استون} 
   302ستندات گرین استون}
  302303
  303304_textdescradmin_ [l=fa] {این قسÙ
   
  311312وعه های سیستÙ
  312313 Ù†ØŽØ§Ù† Ù
  313 ÛŒ دهد} 
   314ی دهد}
  314315
  315316_textdescrgogreenstone_ [l=fa] {توضیحاتی ؚرای ØŽÙ
  316317ا درؚاره نرÙ
  317  Ø§ÙØ²Ø§Ø± گرین استون و ٟروژه کتاؚخانه دیجیتال نیوزیلند جایی که این ٟروژه ن؎ات گرفته است} 
   318 Ø§ÙØ²Ø§Ø± گرین استون و ٟروژه کتاؚخانه دیجیتال نیوزیلند جایی که این ٟروژه ن؎ات گرفته است}
  318319
  319320_textdescrgodocs_ [l=fa] {راهنÙ
  320 Ø§Ù‡Ø§ÛŒ گرین استون} 
   321اهای گرین استون}
  321322
  322323#####################################################################
   
  325326package gli
  326327
  327 _textgli_ [l=fa] {راؚط کتاؚدار} 
   328_textgli_ [l=fa] {راؚط کتاؚدار}
  328329_textdescrgli_ [l=fa] {ØšÙ‡ ØŽÙ
  329330ا در ایجاد Ù
   
  334335وجود، یا حذف آنها Ú©Ù
  335336Ú© Ù
  336 ÛŒ کند} 
   337ی کند}
  337338
  338339package collector
  339340
  340341_textcollector_ [l=fa] {جÙ
  341 Ø¹ آوری کننده} 
   342ع آوری کننده}
  342343_textdescrcollector_ [l=fa] {اين ؚخ؎ Ù‚ØšÙ„ از راؚط كتاؚدار Ù
  343 ÙŠ آيد، و در عوض راؚط كتاؚدار ؚايد ؚراي اهدافي كه كارؚرديتر هستند استفاده ؎ود.} 
   344ي آيد، و در عوض راؚط كتاؚدار ؚايد ؚراي اهدافي كه كارؚرديتر هستند استفاده ؎ود.}
  344345
  345346package depositor
  346347
  347 _textdepositor_ [l=fa] {واسٟارنده} 
   348_textdepositor_ [l=fa] {واسٟارنده}
  348349_textdescrdepositor_ [l=fa] {كÙ
  349350ك Ù
   
  351352ا اسناد را ØšÙ‡ Ù
  352353جÙ
  353 ÙˆØ¹Ù‡ هاي جاري اضافه كنيد} 
   354وعه هاي جاري اضافه كنيد}
  354355
  355356package gti
   
  357358_textgti_ [l=fa] {راؚط گرین استون ویژه Ù
  358359ترجÙ
  359 } 
   360}
  360361_textdescrtranslator_ [l=fa] {ØšÙ‡ ØŽÙ
  361362ا Ú©Ù
  362363Ú© Ù
  363 ÛŒ کند تا نسخ چندزؚانه راؚط گرین استون را ØšÙ‡ روز نگه دارید} 
   364ی کند تا نسخ چندزؚانه راؚط گرین استون را ØšÙ‡ روز نگه دارید}
  364365
  365366
   
  449450ا است}
  450451
   452
  451453_textgoto_ [l=fa] {ؚرو ØšÙ‡ صفحه}
  452454_textintro_ [l=fa] {<i>(Ù
   
  457459
  458460_textEXPANDTEXT_ [l=fa] {ؚازكردن Ù
  459 ØªÙ†} 
   461تن}
  460462
  461463_textCONTRACTCONTENTS_ [l=fa] {جÙ
  462464ع کردن Ù
  463 Ø­ØªÙˆÛŒØ§Øª} 
   465حتویات}
  464466
  465467_textDETACH_ [l=fa] {جداسازي}
  466468
  467469_textEXPANDCONTENTS_ [l=fa] {ؚازکردن Ù
  468 Ø­ØªÙˆÛŒØ§Øª} 
   470حتویات}
  469471
  470472_textCONTRACT_ [l=fa] {جÙ
  471473ع کردن Ù
  472 ØªÙ†} 
   474تن}
  473475
  474476_textHIGHLIGHT_ [l=fa] {ؚرجسته نÙ
  475 Ø§ÛŒÛŒ} 
   477ایی}
  476478
  477479_textNOHIGHLIGHT_ [l=fa] {ؚدون ؚرجسته نÙ
  478 Ø§ÛŒÛŒ} 
  479 
  480 _textPRINT_ [l=fa] {چاٟ} 
  481 
  482 _textnextsearchresult_ [l=fa] {نتايج جستجوي ؚعدي} 
  483 _textprevsearchresult_ [l=fa] {نتایج جستجوی Ù‚ØšÙ„ÛŒ} 
   480ایی}
   481
   482_textPRINT_ [l=fa] {چاٟ}
   483
   484_textnextsearchresult_ [l=fa] {نتايج جستجوي ؚعدي}
   485_textprevsearchresult_ [l=fa] {نتایج جستجوی Ù‚ØšÙ„ÛŒ}
  484486
  485487# macros for printing page
  486488_textreturnoriginal_ [l=fa] {ؚازگ؎ت ØšÙ‡ صفحه Ù
  487 ØšØ¯Ø§} 
  488 _textprintpage_ [l=fa] {چاٟ این صفحه} 
   489ؚدا}
   490_textprintpage_ [l=fa] {چاٟ این صفحه}
  489491_textshowcontents_ [l=fa] {نÙ
  490492ای؎ جدول Ù
  491 Ø­ØªÙˆÛŒØ§Øª} 
   493حتویات}
  492494_texthidecontents_ [l=fa] {عدÙ
  493495 Ù†Ù
  494496ای؎ جدول Ù
  495 Ø­ØªÙˆÛŒØ§Øª} 
   497حتویات}
  496498
  497499######################################################################
   
  519521_textnatural_ [l=fa] {طؚیعی}
  520522_textsortbyrank_ [l=fa] {ترتیؚ Ù
  521 Ø±ØªØšØ·} 
   523رتؚط}
  522524_texticonsearchhistorybar_ [l=fa] {ساؚقه جستجو}
  523525
   
  525527ن احساس خو؎ؚختی Ù
  526528ی کنÙ
  527 !} 
   529!}
  528530
  529531#alt text for query buttons
   
  534536)}
  535537_textinvalidquery_ [l=fa] {دستور ٟرس و جوی ا؎تؚاه}
  536 _textstopwordsmsg_ [l=fa] {لقات زیر خیلی کلی اند و نادیده گرفته ؎دند:} 
   538_textstopwordsmsg_ [l=fa] {لقات زیر خیلی کلی اند و نادیده گرفته ؎دند:}
  537539_textlucenetoomanyclauses_ [l=fa] {عؚارت جستجوی ØŽÙ
  538 Ø§ حاوی اصطلاحات جستجوی زیادی ؚود،لطفا ؚا انتخاؚ عؚارات خاص تر دوؚاره سعی کنید.} 
   540ا حاوی اصطلاحات جستجوی زیادی ؚود،لطفا ؚا انتخاؚ عؚارات خاص تر دوؚاره سعی کنید.}
  539541
  540542_textmorethan_ [l=fa] {ؚی؎تر از}
   
  547549ی کند}
  548550_textbeginsearch_ [l=fa] {آغاز جستجو}
  549 _textrunquery_ [l=fa] {اجرای عؚارت جستجو} 
   551_textrunquery_ [l=fa] {اجرای عؚارت جستجو}
  550552_textclearform_ [l=fa] {.فرÙ
  551  Ø±Ø§ ٟاك كن} 
   553 Ø±Ø§ ٟاك كن}
  552554
  553555#these go together in form search:
  554 #"Words  (fold, stem)  ... in field"
   556#"Words  fold case fold accents stem  ... in field"
  555557_textwordphrase_ [l=fa] {کلÙ
  556 Ø§Øª} 
   558ات}
  557559_textinfield_ [l=fa] {... در فیلد}
  558 _textfieldphrase_ [l=fa] {ر؎ته} 
  559 _textinwords_ [l=fa] {... در واژه‌ ها} 
  560 _textfoldstem_ [l=fa] {(تا كردن، اصل)} 
  561560
  562561_textadvquery_ [l=fa] {یا Ù
  563562ستقیÙ
  564 Ø§ یک عؚارت جسجو را وارد کنید :} 
   563ا یک عؚارت جسجو را وارد کنید :}
  565564_textallfields_ [l=fa] {هÙ
  566 Ù‡ فیلدها} 
   565ه فیلدها}
  567566_texttextonly_ [l=fa] {فقط Ù
  568567تني}
  569 _textand_ [l=fa] {و} 
  570 _textor_ [l=fa] {یا} 
   568_textand_ [l=fa] {و}
   569_textor_ [l=fa] {یا}
  571570_textandnot_ [l=fa] {و نه}
  572571
   
  577576# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
  578577
  579 _textsimplesearch_ [l=fa] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_) for _querytypeselection_ of the words                 } 
  580 _textsimplesqlsearch_ [l=fa] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_) for _querytypeselection_ of the words           } 
  581 
  582 _textadvancedsearch_ [l=fa] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language) using _querytypeselection_ query} 
  583 
  584 _textadvancedmgppsearch_ [l=fa] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), and display results in _formquerytypeadvancedselection_ order, for                        } 
  585 
  586 _textadvancedlucenesearch_ [l=fa] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\,) for                    } 
  587 _textadvancedsqlsearch_ [l=fa] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_\,) for              } 
   578_textsimplesearch_ [l=fa] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_) for _querytypeselection_ of the words                 }
   579_textsimplesqlsearch_ [l=fa] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_) for _querytypeselection_ of the words           }
   580
   581_textadvancedsearch_ [l=fa] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language) using _querytypeselection_ query}
   582
   583_textadvancedmgppsearch_ [l=fa] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), and display results in _formquerytypeadvancedselection_ order, for                        }
   584
   585_textadvancedlucenesearch_ [l=fa] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\,) for                    }
   586_textadvancedsqlsearch_ [l=fa] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_\,) for              }
  588587
  589588# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
  590589
  591 _textformsimplesearch_ [l=fa] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sorting results by _sfselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ of                  } 
  592 _textformsimplesearchsql_ [l=fa] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ of                  } 
  593 
  594 _textformadvancedsearchmgpp_ [l=fa] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), and display results in _formquerytypeadvancedselection_ order, for                      } 
  595 
  596 _textformadvancedsearchlucene_ [l=fa] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sorting results by _sfselection_\,) for                   } 
  597 _textformadvancedsearchsql_ [l=fa] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) for                     } 
   590_textformsimplesearch_ [l=fa] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sorting results by _sfselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ of                  }
   591_textformsimplesearchsql_ [l=fa] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ of                  }
   592
   593_textformadvancedsearchmgpp_ [l=fa] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), and display results in _formquerytypeadvancedselection_ order, for                      }
   594
   595_textformadvancedsearchlucene_ [l=fa] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sorting results by _sfselection_\,) for                   }
   596_textformadvancedsearchsql_ [l=fa] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) for                     }
  598597
  599598_textnojsformwarning_ [l=fa] {تذگر : جاوا اسکریٟت در Ù
   
  614613ی ؚا؎ند . این عؚارات فارغ از تفاوتهای فرهنگی ، Ù
  615614خفف Common Era و Before Common era Ù
  616 ÛŒ ؚا؎ند .} 
   615ی ؚا؎ند .}
  617616
  618617_textstemon_ [l=fa] {(چ؎Ù
   
  624623#text macros for search history
  625624_textnohistory_ [l=fa] {ساؚقه جستجو Ù
  626 ÙˆØ¬ÙˆØ¯ نیست.} 
   625وجود نیست.}
  627626_texthresult_ [l=fa] {نتیجه}
  628627_texthresults_ [l=fa] {نتایج}
   
  639638ورد ؚاید تطؚیق کند}
  640639_texthcaseoff_ [l=fa] {نÙ
  641 ÙˆÙ†Ù‡ كوتاه ؎ده} 
   640ونه كوتاه ؎ده}
  642641_texthstemon_ [l=fa] {Ù
  643642؎تق ؎ده}
   
  676675ات}
  677676_textcasediffs_ [l=fa] {ؚزرگ و کوچکی حروف :}
  678 _textignorecase_ [l=fa] {نادیده گرفتن ؚزرگی و کوچکی حروف} 
  679 _textmatchcase_ [l=fa] {کوچکی / ؚزرگی حروف ؚاید لحا؞ ؎ود} 
   677_textignorecase_ [l=fa] {نادیده گرفتن ؚزرگی و کوچکی حروف}
   678_textmatchcase_ [l=fa] {کوچکی / ؚزرگی حروف ؚاید لحا؞ ؎ود}
  680679_textwordends_ [l=fa] {انتهای کلÙ
  681 Ø§Øª :} 
   680ات :}
  682681_textstem_ [l=fa] {نادیده گرفتن انتهای کلÙ
  683 Ø§Øª} 
   682ات}
  684683_textnostem_ [l=fa] {تÙ
  685684اÙ
  686685 Ú©Ù„Ù
  687686ه ؚاید Ù
  688 Ø·Ø§ØšÙ‚ت کند} 
  689 _textaccentdiffs_ [l=fa] {تفاوتهای لهجه:} 
  690 _textignoreaccents_ [l=fa] {نادیده گرفتن اکسانها} 
   687طاؚقت کند}
   688_textaccentdiffs_ [l=fa] {تفاوتهای لهجه:}
   689_textignoreaccents_ [l=fa] {نادیده گرفتن اکسانها}
  691690_textmatchaccents_ [l=fa] {اکسانها ؚاید Ù
  692 Ø·Ø§ØšÙ‚ت دا؎ته ؚا؎ند} 
   691طاؚقت دا؎ته ؚا؎ند}
  693692
  694693_textprefop_ [l=fa] {حداکثر _maxdocoption_ Ù
   
  702701_textall_ [l=fa] {هÙ
  703702ه}
  704 _textquerymode_ [l=fa] {حالت عؚارت جستجو:} 
  705 _textsimplemode_ [l=fa] {حالت عؚارت جستجوی ساده} 
   703_textquerymode_ [l=fa] {حالت عؚارت جستجو:}
   704_textsimplemode_ [l=fa] {حالت عؚارت جستجوی ساده}
  706705_textadvancedmode_ [l=fa] {حالت عؚارت جستجو ٟی؎رفته ( Ù
  707706ی توانید از عÙ
  708707لگرهای Ù
  709708نطقی ؚا استفاده از ! ، & ، | و ٟرانتز استفاده نÙ
  710 Ø§ÛŒÛŒØ¯ )} 
   709ایید )}
  711710_textlinkinterm_ [l=fa] {از طریق صفحه واسط}
  712711_textlinkdirect_ [l=fa] {Ù
   
  726725<br>}
  727726
  728 _textsearchtype_ [l=fa] {سؚک عؚارت جستجو:} 
  729 _textformsearchtype_ [l=fa] {تهیه ؎ده ؚا فیلدهای _formnumfieldoption_} 
  730 _textsqlformsearchtype_ [l=fa] {اس كيو ال ؚا فيلدهاي _sqlformnumfieldoption_ فيلدگذاري ؎د} 
   727_textsearchtype_ [l=fa] {سؚک عؚارت جستجو:}
   728_textformsearchtype_ [l=fa] {تهیه ؎ده ؚا فیلدهای _formnumfieldoption_}
   729_textsqlformsearchtype_ [l=fa] {اس كيو ال ؚا فيلدهاي _sqlformnumfieldoption_ فيلدگذاري ؎د}
  731730_textplainsearchtype_ [l=fa] {Ù
  732731عÙ
  733 ÙˆÙ„ÛŒ ؚا  _boxsizeoption_ ؚاکس عؚارت جستجو} 
   732ولی ؚا  _boxsizeoption_ ؚاکس عؚارت جستجو}
  734733_textregularbox_ [l=fa] {خط Ù
  735 Ù†ÙØ±Ø¯} 
  736 _textlargebox_ [l=fa] {ؚزرگت} 
   734نفرد}
   735_textlargebox_ [l=fa] {ؚزرگت}
  737736
  738737_textrelateddocdisplay_ [l=fa] {نÙ
  739738ای؎ اسناد Ù
  740739رتؚط}
  741 _textsearchhistory_ [l=fa] {:ٟي؎ينه جستجو} 
  742 _textnohistory_ [l=fa] {فاقد ٟي؎ينه جستجو} 
   740_textsearchhistory_ [l=fa] {:ٟي؎ينه جستجو}
   741_textnohistory_ [l=fa] {فاقد ٟي؎ينه جستجو}
  743742_texthistorydisplay_ [l=fa] {نÙ
  744 Ø§ÛŒØŽ _historynumrecords_ ٟی؎ینه های ساؚقه جستجو} 
  745 _textnohistorydisplay_ [l=fa] {ٟي؎ينه جستجو را ن؎ان نده.} 
   743ای؎ _historynumrecords_ ٟی؎ینه های ساؚقه جستجو}
   744_textnohistorydisplay_ [l=fa] {ٟي؎ينه جستجو را ن؎ان نده.}
  746745
  747746_textbookoption_ [l=fa] {: حالت نÙ
  748 Ø§ÙŠØŽÚ¯Ø±  كتاؚ} 
  749 _textbookvieweron_ [l=fa] {رو؎ن} 
   747اي؎گر  كتاؚ}
   748_textbookvieweron_ [l=fa] {رو؎ن}
  750749_textbookvieweroff_ [l=fa] {خاÙ
  751 ÙˆØŽ} 
   750و؎}
  752751
  753752# html options
  754753_textdoclayout_ [l=fa] {:صفحه ؚندي Ù
  755 Ø¯Ø±Ùƒ} 
   754درك}
  756755_textlayoutnavbar_ [l=fa] {نوار كنترل در قسÙ
  757 Øª ؚالا} 
  758 _textlayoutnonavbar_ [l=fa] {فاقد نوار كنترل} 
  759 
  760 _texttermhighlight_ [l=fa] {:ؚرجسته سازي عؚارت جستجو} 
  761 _texttermhighlighton_ [l=fa] {.عؚارت جستجو را ؚرجسته كن} 
  762 _texttermhighlightoff_ [l=fa] {.عؚارت جستجو را ؚرجسته نكن} 
   756ت ؚالا}
   757_textlayoutnonavbar_ [l=fa] {فاقد نوار كنترل}
   758
   759_texttermhighlight_ [l=fa] {:ؚرجسته سازي عؚارت جستجو}
   760_texttermhighlighton_ [l=fa] {.عؚارت جستجو را ؚرجسته كن}
   761_texttermhighlightoff_ [l=fa] {.عؚارت جستجو را ؚرجسته نكن}
  763762
  764763#####################################################################
   
  808807_textdefaulthelp_ [l=fa] {Ù
  809808رور کردن اسناد ؚا _1_ کلیک _2_ دکÙ
  810 Ù‡} 
   809ه}
  811810
  812811_textSearchhelp_ [l=fa] {جهت جستجوی لغات ؚخصوص Ù
   
  814813تن از دکÙ
  815814ه _labelSearch_ استفاده نÙ
  816 Ø§ÛŒÛŒØ¯.} 
   815ایید.}
  817816_textTohelp_ [l=fa] {اسناد را ؚا اؚزار To field ؚوسیله دکÙ
  818817ه _labelTo_ Ù
  819 Ø±ÙˆØ± کنید.} 
   818رور کنید.}
  820819_textFromhelp_ [l=fa] {انت؎ارات را ؚوسیله فیلد From ؚا کلیک دکÙ
  821820ه  _labelFrom_ Ù
  822821رور کنید}
  823822_textBrowsehelp_ [l=fa] {Ù
  824 Ø±ÙˆØ± کردن اسناد} 
   823رور کردن اسناد}
  825824_textAcronymhelp_ [l=fa] {اسناد را ؚا حضور سرناÙ
  826825 ØšÙˆØ³ÛŒÙ„Ù‡  دکÙ
  827826ه _labelAcronym_ Ù
  828 Ø±ÙˆØ± کنید} 
   827رور کنید}
  829828_textPhrasehelp_ [l=fa] {اصطلاحات Ù
  830829وجود در اسناد را ؚا کلید ؚر روی دکÙ
  831830ه _labelPhrase_ Ù
  832831رور نÙ
  833 Ø§ÛŒÛŒØ¯.} 
   832ایید.}
  834833
  835834_texthelptopicstitle_ [l=fa] {Ù
  836 ÙˆØ¶ÙˆØ¹Ø§Øª} 
   835وضوعات}
  837836
  838837_textreadingdocs_ [l=fa] {چگونه اسناد را ؚخوانیÙ
   
  914913ورد جستجو یا عدÙ
  915914 ØšØ±Ø¬Ø³ØªÙ‡ سازی}
  916 _texthelpsectionarrows_ [l=fa] {رفتن ØšÙ‡ ؚخ؎ Ù‚ØšÙ„ÛŒ/ؚعدی} 
   915_texthelpsectionarrows_ [l=fa] {رفتن ØšÙ‡ ؚخ؎ Ù‚ØšÙ„ÛŒ/ؚعدی}
  917916
  918917
   
  10481047ونه عؚارت <b>computer/10 science</b>، ارز؎ی Ù
  10491048عادل 10ؚراؚر ؚی؎تر ؚرای واژه computer نسؚت ØšÙ‡ science قا؊ل Ù
  1050 ÛŒ ؎ود.} 
   1049ی ؎ود.}
  10511050
  10521051_texthelplucenesearching_ [l=fa] {ؚرای Ù
   
  10741073ورد استفاده قرار گیرد . اÙ
  10751074ا در اؚتدای عؚارت جستجو نÙ
  1076 ÛŒ توانند قرار گیرند .} 
  1077 
  1078 _texthelpquerytypetitle_ [l=fa] {نوع عؚارت جستجو} 
   1075ی توانند قرار گیرند .}
   1076
   1077_texthelpquerytypetitle_ [l=fa] {نوع عؚارت جستجو}
  10791078_texthelpquerytype_ [l=fa] {<p> دو نوع عؚارت جستو وجود دارد:
  10801079<ul>
   
  11291128ا صرفا از یک اصطلاح جهت جستجو استفاده کنید، اسناد ؚازیاؚی ؎ده ؚر اساس ؚساÙ
  11301129د حضور آن، Ù
  1131 Ø±ØªØš خواهند ؎د. <p>} 
   1130رتؚ خواهند ؎د. <p>}
  11321131
  11331132_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=fa] {جستجوی ٟی؎رفته ؚا استفاده از Ù
  1134 ÙˆØªÙˆØ± جستجوی _1_} 
   1133وتور جستجوی _1_}
  11351134
  11361135_texthelpadvancedsearch_ [l=fa] {<p> اگر ØŽÙ
  11371136ا در تن؞یÙ
  11381137ات حالت جستجوی ٟی؎رفته را انتخاؚ کرده اید، در این صورت اختیارات جستجوی Ù
  1139 ØªÙØ§ÙˆØªÛŒ خواهید دا؎ت.} 
   1138تفاوتی خواهید دا؎ت.}
  11401139
  11411140_texthelpadvsearchmg_ [l=fa] {جستجوی در Ù
   
  11471146یک جستجوی <b>رتؚه ؚندی ؎ده</b> دقیقا Ù
  11481147؎اؚه است ؚا <b>ؚرخی</b> جستجوها  که در <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a> ؎رح داده ؎د.
  1149 <p>_texthelpbooleansearch_} 
   1148<p>_texthelpbooleansearch_}
  11501149
  11511150_texthelpbooleansearch_ [l=fa] {یک جستجوی <b>ؚولی</b> ØšÙ‡ ØŽÙ
   
  11641163لگرها و ٟرانتز Ù
  11651164قدور خواهد ؚود. ؚرای نÙ
  1166 ÙˆÙ†Ù‡ØŒ <b>(sheep | cattle) & (farm | station)</b>, or <b>sheep | cattle | goat !pig</b>.} 
   1165ونه، <b>(sheep | cattle) & (farm | station)</b>, or <b>sheep | cattle | goat !pig</b>.}
  11671166
  11681167_texthelpadvsearchmgpp_ [l=fa] {جستجوی ٟی؎رفته در Ù
   
  11991198لگرها در صورت اینکه حالت جستجوی ساده فعال ؚا؎ند Ù
  12001199ورد استفاده قرار نÙ
  1201 ÛŒ گیرند .} 
   1200ی گیرند .}
  12021201
  12031202_texthelpadvsearchlucene_ [l=fa] {جستجو ٟی؎رفته در Ù
   
  12061205لگرهای ؚولی انجاÙ
  12071206 Ù
  1208 ÛŒ گیرد._texthelpbooleansearch_} 
   1207ی گیرد._texthelpbooleansearch_}
  12091208
  12101209_texthelpformsearchtitle_ [l=fa] {جستجوی Ù
  1211 ØšØªÙ†ÛŒ ؚر فیلد} 
   1210ؚتنی ؚر فیلد}
  12121211
  12131212_texthelpformsearch_ [l=fa] {جستجوی Ù
   
  12401239اؚین فیلدها ؚا استفاده از لیستهای آؚ؎اری Ù
  12411240؎خص کنید، و در داخل فیلد از عÙ
  1242 Ù„گرهای ؚولین استفاده کنید.} 
   1241لگرهای ؚولین استفاده کنید.}
  12431242
  12441243_texthelpformstemming_ [l=fa] {ؚاكسهاي "fold" و "stem" ØšÙ‡ ØŽÙ
   
  12471246ي كند تا ت؎خيص دهيد كه آيا اصطلاحات داخل آن فيلد casefoded ِا stemmed هستند. در حالت جستجوي ٟي؎رفته هر دوي آنها ؚطور ٟی؎ فرض خاÙ
  12481247و؎ Ù
  1249 ÙŠ ؎وند.} 
  1250 
  1251 _textdatesearch_ [l=fa] {در حال جستجو ؚا تاريخ} 
   1248ي ؎وند.}
   1249
   1250_textdatesearch_ [l=fa] {در حال جستجو ؚا تاريخ}
  12521251
  12531252_texthelpdatesearch_ [l=fa] {جستجوی ØšÙ‡ Ú©Ù
   
  15201519ونه ، اگر "_preferences:textignorecase_" انتخاؚ ؎ود، <i>snail farming</i> دقیقا هÙ
  15211520انند  <i>Snail Farming</i>  <i>SNAIL FARMING</i> تلقی Ù
  1522 ÛŒ ؎ود.} 
   1521ی ؎ود.}
  15231522_textstemprefs_ [l=fa] {یک جفت از دکÙ
  15241523ه ها در هنگاÙ
   
  15311530ی آید. این اÙ
  15321531کان فعلا ؚرای Ù
  1533 ØªÙˆÙ† ØšÙ‡ زؚان انگلیسی ØšÙ‡ درستی کارایی دارد._selectstemoptionsprefs_} 
   1532تون ØšÙ‡ زؚان انگلیسی ØšÙ‡ درستی کارایی دارد._selectstemoptionsprefs_}
  15341533_textaccentfoldprefs_ [l=fa] {تطاؚق حروف ؚاصدا و ØšÛŒ صدا در هنگاÙ
  15351534 Ø¬Ø³ØªØ¬Ùˆ توسط یک جفت دکÙ
   
  15381537ونه، اگر"_preferences:textignoreaccents_" انتخاؚ ؎ود، <i>fédération</i> دقیقا هÙ
  15391538انند <i>fedération</i> <i>federation</i> تلقی Ù
  1540 ÛŒ ؎ود.} 
   1539ی ؎ود.}
  15411540 
  15421541_textstemoptionsprefs_ [l=fa] {استفاده از اÙ
   
  15441543انطور که در ؚالا ؎رح آن Ø¢Ù
  15451544د"_texthelpquerytermstitle_" ؚاعث سهولت و ØšÙ‡ نسؚت دقت در جستجو Ù
  1546 ÛŒ ؎ود.} 
   1545ی ؎ود.}
  15471546
  15481547_textsearchtypeprefsplain_ [l=fa] {این اÙ
   
  15541553قادیر زیاد Ù
  15551554تنی ØšÙ‡ Ù
  1556 ÙÛŒØ¯ است.} 
   1555فید است.}
  15571556
  15581557_textsearchtypeprefsform_ [l=fa] {ØŽÙ
  15591558ا Ù
  15601559ی توانید تعداد فیلدها را در فرÙ
  1561  Ø¬Ø³ØªØ¬Ùˆ تغییر دهید} 
   1560 Ø¬Ø³ØªØ¬Ùˆ تغییر دهید}
  15621561
  15631562_textsearchtypeprefsboth_ [l=fa] {دو نوع ؎یوه جستجو در Ù
   
  15841583 Ù
  15851584یکند.
  1586 </ul>} 
   1585</ul>}
  15871586
  15881587
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.