Changeset 30042


Ignore:
Timestamp:
2015-07-17T21:55:45+12:00 (9 years ago)
Author:
ak19
Message:

Slovak language core and auxiliary modules of GS2 Interface. Many thanks to Tomáš Fiala (Tomas Fiala).

Location:
main/trunk/greenstone2/macros
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak.dm

  r28888 r30042  
  7070_textdescrhelp_ [l=sk] {Pomoc}
  7171_textdescrpref_ [l=sk] {Nastavenia}
   72_textdescrdeposit_ [l=sk] {UloÅŸiÅ¥ predmet do zbierky}
  7273_textdescrlogin_ [l=sk] {Prihlasovacia stránka}
  7374_textdescrlogout_ [l=sk] {Odhlásiť sa ako _cgiargunHtmlsafe_}
   
  209210_linktextHELP_ [l=sk] {POMOC}
  210211_linktextPREFERENCES_ [l=sk] {NASTAVENIA}
   212_linktextDEPOSIT_ [l=sk] {ULOÅœIÅ€}
  211213_linktextLOGIN_ [l=sk] {PRIHLÁSIŀ SA}
  212214_linktextLOGGEDIN_ [l=sk] {(prihlásenÜ ako _cgiargunHtmlsafe_)}
   
  251253_textdescrdepositor_ [l=sk] {Umoşňuje pridaÅ¥ dokumenty do existujúcich zbierok}
  252254
   255_textdepositorlocal_ [l=sk] {SpustiÅ¥ novÃœ vklad}
  253256package gti
  254257
   
  368371_textnatural_ [l=sk] {prirodzenÜ}
  369372_textsortbyrank_ [l=sk] {PodÄŸa relevancie}
   373_textsortbynone_ [l=sk] {zmeniÅ¥ poradie}
  370374_textascending_ [l=sk] {vzostupne}
  371375_textdescending_ [l=sk] {zostupne}
   
  398402}
  399403_textinfield_ [l=sk] {... V poli}
  400 _textfieldphrase_ [l=sk] {Pole}
  401 _textinwords_ [l=sk] {... v slovách}
  402 _textformcasefold_ [l=sk] {zdÃŽrazniÅ¥}
  403 _textformaccentfold_ [l=sk] {zdÃŽrazniÅ¥}
   404_textformcasefold_ [l=sk] {ignorovaÅ¥ veÄŸkosÅ¥ písmen}
   405_textformaccentfold_ [l=sk] {ingorovaÅ¥ čiarky}
  404406_textformstem_ [l=sk] {koncovky}
  405407
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak2.dm

  r28888 r30042  
  1616#------------------------------------------------------------
  1717
  18 _documents_ [l=sk] {dokumenty.} 
  19 _lastupdate_ [l=sk] {Naposledy aktualizované} 
  20 _ago_ [l=sk] {dňami.} 
  21 _colnotbuilt_ [l=sk] {Zbierka sa nevybudovala.} 
   18_documents_ [l=sk] {dokumenty.}
   19_lastupdate_ [l=sk] {Naposledy aktualizované}
   20_ago_ [l=sk] {dňami.}
   21_colnotbuilt_ [l=sk] {Zbierka sa nevybudovala.}
  2222
  2323### taken from here
   
  3333
  3434
  35 } 
  36 
  37 _textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softvér), pochádza z Nového Zélandu. V tradičnej spoločnosti Maurov to bol najviac cenenÃœ predmet, ktorÃœ do seba mohol prijaÅ¥ a udrÅŸaÅ¥ <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "ÅŸivotnú silu". Greenstone predstavuje tradičné spoločenské hodnoty, preto je symbolom projektu verejne prístupnej digitálnej kniÅŸnice. Jeho lesk je milostivÃœ, jeho priesvitnosÅ¥ vzneÅ¡ená; jeho pevnosÅ¥ smelá a jeho ostré hrany spravodlivé. VyrezávanÃœ kameň, ktorÃœ vidíte v logu Greenstone je, <i>patu</i>, bojová zbraň. Je to rodinné dedičstvo zakladajúcich členov Greenstone. V bojoch muÅŸa proti muÅŸovi sú argumenty <i>patu</i> veÄŸmi rÃœchle a zdrvujúce. Veríme, ÅŸe tieto vlastnosti sa prenášajú aj na náš program, ostrosÅ¥ <i>patu</i> symbolizuje rozhranie naÅ¡ej technológie.</p>} 
   35}
   36
   37_textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softvér), pochádza z Nového Zélandu. V tradičnej spoločnosti Maurov to bol najviac cenenÃœ predmet, ktorÃœ do seba mohol prijaÅ¥ a udrÅŸaÅ¥ <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "ÅŸivotnú silu". Greenstone predstavuje tradičné spoločenské hodnoty, preto je symbolom projektu verejne prístupnej digitálnej kniÅŸnice. Jeho lesk je milostivÃœ, jeho priesvitnosÅ¥ vzneÅ¡ená; jeho pevnosÅ¥ smelá a jeho ostré hrany spravodlivé. VyrezávanÃœ kameň, ktorÃœ vidíte v logu Greenstone je, <i>patu</i>, bojová zbraň. Je to rodinné dedičstvo zakladajúcich členov Greenstone. V bojoch muÅŸa proti muÅŸovi sú argumenty <i>patu</i> veÄŸmi rÃœchle a zdrvujúce. Veríme, ÅŸe tieto vlastnosti sa prenášajú aj na náš program, ostrosÅ¥ <i>patu</i> symbolizuje rozhranie naÅ¡ej technológie.</p>}
  3838
  3939_textaboutgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je softvér na vytváranie a šírenie digitálnych zbierok, prináša nové spÃŽsoby zverejňovania a sprístupňovania informácií prostredníctvom internetu a CD-ROM. Greenstone je produkt <b>New Zealand Digital Library Project</b> vytvorenÃœ na <b>Univerzite Waikato</b> a distribuovanÃœ <b>UNESCO</b> s podporou organizácie <b>Human Info NGO</b>.  Je to voÄŸne prístupnÃœ softvér s otvorenÃœm kódom, ktorÃœ je dostupnÃœ na <a
   
  6060<a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a>
  6161<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO</b></a><br>
  62 Tento projekt v spolupráci s agentúrami UN a NGO si vďaka digitalizácii a sprístupňovaniu digitálnych dokumentov v krajinách tretieho sveta získal svetové uznanie.} 
  63 
  64 
  65 _textdescrselcol_ [l=sk] {vyber zbierku} 
   62Tento projekt v spolupráci s agentúrami UN a NGO si vďaka digitalizácii a sprístupňovaniu digitálnych dokumentov v krajinách tretieho sveta získal svetové uznanie.}
   63
   64
   65_textdescrselcol_ [l=sk] {vyber zbierku}
  6666
  6767
   
  7676#------------------------------------------------------------
  7777
  78 _text4buts_ [l=sk] {Na domovskej stránke sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel.} 
  79 
  80 _textnocollections_ [l=sk] {<p>V súčasnosti inÅ¡talácia Greenstone neobsahuje ÅŸiadne zbierky. Na ich vytvorenie mÃŽÅŸete <ul><li>pouÅŸiÅ¥<a href="_httppagecollector_">ZberateÄŸa</a><li>. Ak máte Greenstone CD-ROM, mÃŽÅŸete z neho jednotlivé zbierky nainÅ¡talovaÅ¥.</ul>} 
  81 
  82 _text1coll_ [l=sk] {InÅ¡talácia Greenstone obsahuje 1 zbierku} 
  83 
  84 _textmorecolls_ [l=sk] {InÅ¡talácia Greenstone obsahuje _1_ zbierok} 
   78_text4buts_ [l=sk] {Na domovskej stránke sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel.}
   79
   80_textnocollections_ [l=sk] {<p>V súčasnosti inÅ¡talácia Greenstone neobsahuje ÅŸiadne zbierky. Na ich vytvorenie mÃŽÅŸete <ul><li>pouÅŸiÅ¥<a href="_httppagecollector_">ZberateÄŸa</a><li>. Ak máte Greenstone CD-ROM, mÃŽÅŸete z neho jednotlivé zbierky nainÅ¡talovaÅ¥.</ul>}
   81
   82_text1coll_ [l=sk] {InÅ¡talácia Greenstone obsahuje 1 zbierku}
   83
   84_textmorecolls_ [l=sk] {InÅ¡talácia Greenstone obsahuje _1_ zbierok}
  8585
  8686######################################################################
   
  9494#------------------------------------------------------------
  9595
  96 _textextlink_ [l=sk] {ExternÃœ odkaz} 
  97 _textlinknotfound_ [l=sk] {InternÃœ odkaz sa nenaÅ¡iel} 
  98 
  99 _textextlinkcontent_ [l=sk] {VyznačenÃœ odkaz je externÃœ. Ak ho chcete zobraziÅ¥, mÃŽÅŸete ísÅ¥<a href="_nexturl_">dopredu</a> na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači. } 
  100 
  101 _textlinknotfoundcontent_ [l=sk] {InternÃœ odkaz neexistuje. Pravdepodobne nastala chyba v zdrojovej zbierke. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači. } 
   96_textextlink_ [l=sk] {ExternÃœ odkaz}
   97_textlinknotfound_ [l=sk] {InternÃœ odkaz sa nenaÅ¡iel}
   98
   99_textextlinkcontent_ [l=sk] {VyznačenÃœ odkaz je externÃœ. Ak ho chcete zobraziÅ¥, mÃŽÅŸete ísÅ¥<a href="_nexturl_">dopredu</a> na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači. }
   100
   101_textlinknotfoundcontent_ [l=sk] {InternÃœ odkaz neexistuje. Pravdepodobne nastala chyba v zdrojovej zbierke. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači. }
  102102
  103103# should have arguments of collection, collectionname and link
   
  105105
  106106<p>ZvolenÃœ odkaz pre zbierku "_collectionname_" je externÃœ (spája zbierky "_2_"). Ak   
  107 chcete zobraziÅ¥ tento odkaz v zbierke "_2_" mÃŽÅŸete ísÅ¥ <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargclUrlsafe_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači.} 
   107chcete zobraziÅ¥ tento odkaz v zbierke "_2_" mÃŽÅŸete ísÅ¥ <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargclUrlsafe_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači.}
  108108
  109109
   
  118118#------------------------------------------------------------
  119119
  120 _textGSDLtitle_ [l=sk] {Digitálna kniÅŸnica Greenstone} 
  121 
  122 _textusername_ [l=sk] {meno} 
  123 _textpassword_ [l=sk] {heslo} 
  124 
  125 _textmustbelongtogroup_ [l=sk] {Pre prístup k tejto stránke musíte patriÅ¥ k uşívateÄŸskej skupine "_cgiargugHtmlsafe_".} 
   120_textGSDLtitle_ [l=sk] {Digitálna kniÅŸnica Greenstone}
   121
   122_textusername_ [l=sk] {meno}
   123_textpassword_ [l=sk] {heslo}
   124
   125_textmustbelongtogroup_ [l=sk] {Pre prístup k tejto stránke musíte patriÅ¥ k uşívateÄŸskej skupine "_cgiargugHtmlsafe_".}
  126126
  127127_textmessageinvalid_ [l=sk] {Pre zobrazenie stránky musíte byť prihlásenÜ.<br>
  128 _If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Prosím vloÅŸte vaÅ¡e meno a heslo.} 
  129 
  130 _textmessagefailed_ [l=sk] {Neznámy uşívateÄŸ, alebo neplatné heslo.} 
  131 
  132 _textmessagedisabled_ [l=sk] {Prepáčte, ale váš účet je zruÅ¡enÃœ. Kontaktujte správcu stránky.} 
  133 
  134 _textmessagepermissiondenied_ [l=sk] {Prepáčte, ale nemáte právo vstúpiÅ¥ na tieto stránky.} 
  135 
  136 _textmessagestalekey_ [l=sk] {Neplatná adresa ! Prosím zadajte svoje heslo pre vstup na tieto stránky.} 
   128_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Prosím vloÅŸte vaÅ¡e meno a heslo.}
   129
   130_textmessagefailed_ [l=sk] {Neznámy uşívateÄŸ, alebo neplatné heslo.}
   131
   132_textmessagedisabled_ [l=sk] {Prepáčte, ale váš účet je zruÅ¡enÃœ. Kontaktujte správcu stránky.}
   133
   134_textmessagepermissiondenied_ [l=sk] {Prepáčte, ale nemáte právo vstúpiÅ¥ na tieto stránky.}
   135
   136_textmessagestalekey_ [l=sk] {Neplatná adresa ! Prosím zadajte svoje heslo pre vstup na tieto stránky.}
  137137
  138138
   
  148148
  149149_textnodocumentation_ [l=sk] {<p>InÅ¡talácia Greenstone neobsahuje ÅŸiadnu dokumentáciu. Pravdepodobné príčiny :  <ol><li>Zvolili ste kompaktnú inÅ¡taláciu Greenstone (CD-ROM).<li>Greenstone bol inÅ¡talovanÃœ z webovej distribúcie.</ol> Dokumentáciu si mÃŽÅŸete pozrieÅ¥ v priečinku <i>docs</i> na inÅ¡talačnom CD-ROM, alebo na <a
  150 href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.} 
  151 
  152 _textuserguide_ [l=sk] {Návod pre pouşívateÄŸa} 
  153 _textinstallerguide_ [l=sk] {InÅ¡talácia (návod) } 
  154 _textdeveloperguide_ [l=sk] {VÃœvojárov návod} 
  155 _textpaperguide_ [l=sk] {Od dokumentu k zbierke} 
  156 _textorganizerguide_ [l=sk] {Pouşívam Organizer} 
  157 
  158 _textgsdocstitle_ [l=sk] {dokumentácia } 
   150href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.}
   151
   152_textuserguide_ [l=sk] {Návod pre pouşívateÄŸa}
   153_textinstallerguide_ [l=sk] {InÅ¡talácia (návod) }
   154_textdeveloperguide_ [l=sk] {VÃœvojárov návod}
   155_textpaperguide_ [l=sk] {Od dokumentu k zbierke}
   156_textorganizerguide_ [l=sk] {Pouşívam Organizer}
   157
   158_textgsdocstitle_ [l=sk] {dokumentácia }
  159159
  160160######################################################################
   
  162162package wizard
  163163
  164 _textbild_ [l=sk] {Vybuduj zbierku} 
  165 _textbildsuc_ [l=sk] {Zbierka bola úspeÅ¡ne vybudovaná.} 
   164_textbild_ [l=sk] {Vybuduj zbierku}
   165_textbildsuc_ [l=sk] {Zbierka bola úspeÅ¡ne vybudovaná.}
  166166_textviewbildsummary_ [l=sk] {Na stránke <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top>si mÎşete pozrieť správu o vybudovaní zbierky</a>.
  167 } 
  168 _textview_ [l=sk] {Ukáş zbierku} 
  169 
  170 _textbild1_ [l=sk] {Zbierka sa buduje, to mÃŽÅŸe trvaÅ¥ nejakÃœ čas. Proces budovania mÃŽÅŸete sledovaÅ¥ v riadku dole.} 
  171 
  172 _textbild2_ [l=sk] {Proces budovania zbierky mÃŽÅŸete preruÅ¡iÅ¥ kliknutím sem. <br>Zbierka, na ktorej pracujete zostane nezmenená. } 
  173 
  174 _textstopbuild_ [l=sk] {zastaviÅ¥ proces budovania} 
  175 
  176 _textbild3_ [l=sk] {Ak opustíte túto stránku (a nezrušíte proces budovania) zbierka bude sa vybuduje sama.} 
  177 
  178 _textbuildcancelled_ [l=sk] {Proces budovania bol zruÅ¡enÃœ.} 
  179 
  180 _textbildcancel1_ [l=sk] {Proces budovania bol zruÅ¡enÃœ. PouÅŸite ÅŸlté tlačidlá dolu na vykonanie potrebnÃœch zmien a opÀť spustite proces budovania. } 
  181 
  182 _textbsupdate1_ [l=sk] {Priebeh vÃœstavby bude aktualizovanÃœ za 1 sekundu} 
  183 _textbsupdate2_ [l=sk] {Priebeh vÃœstavby bude aktualizovanÃœ za} 
  184 _textseconds_ [l=sk] {sekúnd} 
  185 
  186 _textfailmsg11_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vybudovaÅ¥, pretoÅŸe neobsahuje ÅŸiadne dáta. Uistite sa, ÅŸe aspoň jeden z adresárov, alebo súborov z ktorÃœch chcete vybudovaÅ¥ novú zbierku obsahuje <i>data</i>, ktoré vie Greenstone spracovaÅ¥.} 
  187 
  188 _textfailmsg21_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vytvoriÅ¥ (chyba import.pl).} 
  189 _textfailmsg31_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vytvoriÅ¥ (chyba buildcol.pl).} 
  190 _textfailmsg41_ [l=sk] {Zbierka bola úspeÅ¡ne vybudovaná, ale nemohla byÅ¥ nainÅ¡talovaná.} 
  191 _textfailmsg71_ [l=sk] {Počas pokusu vybudovaÅ¥ zbierku nastala neočakávaná chyba.} 
  192 
  193 
  194 _textblcont_ [l=sk] {Správa o vybudovaní obsahuje tieto informácie:} 
   167}
   168_textview_ [l=sk] {Ukáş zbierku}
   169
   170_textbild1_ [l=sk] {Zbierka sa buduje, to mÃŽÅŸe trvaÅ¥ nejakÃœ čas. Proces budovania mÃŽÅŸete sledovaÅ¥ v riadku dole.}
   171
   172_textbild2_ [l=sk] {Proces budovania zbierky mÃŽÅŸete preruÅ¡iÅ¥ kliknutím sem. <br>Zbierka, na ktorej pracujete zostane nezmenená. }
   173
   174_textstopbuild_ [l=sk] {zastaviÅ¥ proces budovania}
   175
   176_textbild3_ [l=sk] {Ak opustíte túto stránku (a nezrušíte proces budovania) zbierka bude sa vybuduje sama.}
   177
   178_textbuildcancelled_ [l=sk] {Proces budovania bol zruÅ¡enÃœ.}
   179
   180_textbildcancel1_ [l=sk] {Proces budovania bol zruÅ¡enÃœ. PouÅŸite ÅŸlté tlačidlá dolu na vykonanie potrebnÃœch zmien a opÀť spustite proces budovania. }
   181
   182_textbsupdate1_ [l=sk] {Priebeh vÃœstavby bude aktualizovanÃœ za 1 sekundu}
   183_textbsupdate2_ [l=sk] {Priebeh vÃœstavby bude aktualizovanÃœ za}
   184_textseconds_ [l=sk] {sekúnd}
   185
   186_textfailmsg11_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vybudovaÅ¥, pretoÅŸe neobsahuje ÅŸiadne dáta. Uistite sa, ÅŸe aspoň jeden z adresárov, alebo súborov z ktorÃœch chcete vybudovaÅ¥ novú zbierku obsahuje <i>data</i>, ktoré vie Greenstone spracovaÅ¥.}
   187
   188_textfailmsg21_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vytvoriÅ¥ (chyba import.pl).}
   189_textfailmsg31_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vytvoriÅ¥ (chyba buildcol.pl).}
   190_textfailmsg41_ [l=sk] {Zbierka bola úspeÅ¡ne vybudovaná, ale nemohla byÅ¥ nainÅ¡talovaná.}
   191_textfailmsg71_ [l=sk] {Počas pokusu vybudovaÅ¥ zbierku nastala neočakávaná chyba.}
   192
   193
   194_textblcont_ [l=sk] {Správa o vybudovaní obsahuje tieto informácie:}
  195195
  196196######################################################################
   
  205205#------------------------------------------------------------
  206206
  207 _textdefaultstructure_ [l=sk] {prednastavená Å¡truktúra} 
  208 _textmore_ [l=sk] {viac} 
  209 _textinfo_ [l=sk] {O zbierke} 
  210 _textsrce_ [l=sk] {Zdrojové dáta} 
  211 _textconf_ [l=sk] {KonfigurovaÅ¥ zbierku} 
  212 _textdel_ [l=sk] {VymazaÅ¥ zbierku} 
  213 _textexpt_ [l=sk] {Export zbierky} 
  214 
  215 _textdownloadingfiles_ [l=sk] {SÅ¥ahujem súbory ...} 
  216 _textimportingcollection_ [l=sk] {Import zbierky ...} 
  217 _textbuildingcollection_ [l=sk] {Budujem zbierku ...} 
  218 _textcreatingcollection_ [l=sk] {vytváram zbierku ...} 
  219 
  220 _textcollectorblurb_ [l=sk] {<i><br>Pri vytváraní a šírení informácií prostredníctvom zbierok dodrÅŸujte autorskÃœ zákon. VÅŸdy si overte, či dokument, ku ktorému máte prístup mÃŽÅŸete šíriÅ¥ ďalej.<br>Uvedomte si hodnotu a silu informácií, ktoré sa chystáte zverejniÅ¥, snaÅŸte sa, aby reÅ¡pektovali etické a morálne hodnoty.</i>} 
  221 
  222 _textcb1_ [l=sk] {ZberateÄŸ Vám pomÃŽÅŸe nové zbierky vytváraÅ¥, mazaÅ¥, upravovaÅ¥, alebo zlučovaÅ¥.} 
  223 
  224 _textcb2_ [l=sk] {Najprv sa musíte rozhodnúť či} 
  225 _textcnc_ [l=sk] {vytvoriÅ¥ novú zbierku} 
  226 _textwec_ [l=sk] {pracuj s existujúcou, pridaj dáta, alebo vymaÅŸ. } 
  227 
  228 _textcb3_ [l=sk] {PozmeňovaÅ¥ a budovaÅ¥ zbierky digitálnej kniÅŸnice mÃŽÅŸu len prihlásení pouşívatelia. TÃœmto spÃŽsobom softvér digitálnej kniÅŸnice chráni VaÅ¡e dáta pred neoprávnenou manipuláciou. Poznámka : Z bezpečnostnÃœch dÃŽvodov budete zo systému automaticky odhlásenÃœ po tridsiatich minútach, potom Vás systém vyzve k opÀtovnému prihláseniu. Po prihlásení mÃŽÅŸete pokračovaÅ¥ tam, kde ste prestali.} 
  229 
  230 _textcb4_ [l=sk] {VloÅŸte svoje meno a heslo.} 
  231 
  232 _textfsc_ [l=sk] {Najprv si vyberte zbierku s ktorou chcete pracovaÅ¥ (V zozname sa nezobrazia zbierky chránené proti zápisu).} 
  233 
  234 _textwtc_ [l=sk] {S vami vybratou zbierkou mÃŽÅŸete} 
  235 _textamd_ [l=sk] {Pridaj ďalÅ¡ie dáta a aktualizuj zbierku} 
  236 _textetc_ [l=sk] {Uprav konfiguračnÃœ súbor a vybuduj zbierku} 
  237 _textdtc_ [l=sk] {VymazaÅ¥ celú kolekciu} 
  238 _textetcfcd_ [l=sk] {Export zbierky na samoinÅ¡talačnÃœ CD-ROM Windows} 
  239 _textcaec_ [l=sk] {Upravujem existujúcu zbierku} 
  240 _textnwec_ [l=sk] {Åœiadnu zo zbierok nie je moÅŸné upravovaÅ¥. } 
  241 _textcianc_ [l=sk] {Vytváram novú zbierku} 
  242 _texttsosn_ [l=sk] {PostupnosÅ¥ krokov potrebnÃœch na vytvorenie novej zbierky digitálnej kniÅŸnice je :} 
  243 _textsin_ [l=sk] {Zadajte názov (a pridruÅŸené informácie)} 
  244 _textswts_ [l=sk] {Zadaj cestu zdrojovÃœch dát} 
  245 _textatco_ [l=sk] {UpraviÅ¥ nastavenia (len pre skúsenÃœch pouşívateÄŸov)} 
  246 _textbtc_ [l=sk] {"Vybuduj" zbierku (pozri niÅŸÅ¡ie)} 
  247 _textpvyh_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ si svoju prácu.} 
  248 
  249 _texttfsiw_ [l=sk] {V Å¡tvrtom kroku počítač samostatne indexuje a spája vÅ¡etky potrebné informácie. Najprv vÅ¡ak tieto informácie musíte zadaÅ¥. } 
  250 
  251 _textadab_ [l=sk] {Diagram Vám pomÃŽÅŸe sledovaÅ¥ priebeh procesu. Kliknutím na zelené tlačidlo pokračujete v procese. Počas procesu sa budú tlačidlá meniÅ¥ na ÅŸlté. Kliknutím na ÅŸlté tlačidlo v diagrame sa vrátite na predchádzajúcu stranu. } 
  252 
  253 _textwyar_ [l=sk] {Ak chcete spustiÅ¥ proces budovania novej zbierky stlačte zelené tlačidlo "O zbierke".} 
  254 
  255 _textcnmbs_ [l=sk] {Názov zbierky musí byÅ¥ stanovenÃœ} 
  256 _texteambs_ [l=sk] {Zadajte svoju emailovú adresu} 
  257 _textpsea_ [l=sk] {Napíšte emailovú adresu vo formáte : pouşívateÄŸ@doména} 
  258 _textdocmbs_ [l=sk] {Zbierka musí byÅ¥ popísaná } 
  259 
  260 _textwcanc_ [l=sk] {Pri tvorbe novej zbierky digitálnej kniÅŸnice je potrebné vyplniÅ¥ niekoÄŸko údajov o zdrojovÃœch dokumentoch. LiÅ¡ta (dole) ukazuje priebeh operácie spracovania strán.} 
  261 
  262 _texttfc_ [l=sk] {Názov zbierky} 
  263 
  264 _texttctiasp_ [l=sk] {Prostredníctvom názvu zbierky systém digitálnej kniÅŸnice identifikuje jej obsah.} 
  265 
  266 _textcea_ [l=sk] {Emailová adresa:} 
  267 
  268 _textteas_ [l=sk] {V prípade akÃœchkoÄŸvek problémov, bude Greenstone zasielaÅ¥ správy o chybách na vami zadanú emailovú adresu. Emailovú adresu píšte v tvare : <tt>meno@doména</tt>.} 
  269 
  270 _textatc_ [l=sk] {O tejto zbierke:} 
  271 
  272 _texttiasd_ [l=sk] {Tieto informácie o zbierke sa zobrazia na jej prvej strane.} 
  273 
  274 _textypits_ [l=sk] {Proces vÃœstavby mÃŽÅŸete sledovaÅ¥ prostredníctvom šípky (dole). Pre začatie stlačte zelené tlačidlo "Zdrojové dáta".} 
  275 
  276 _srcebadsources_ [l=sk] {<p>Vstupné zdroje sú nedostupné ( _iconcross_ ).<p>Príčinou mÃŽÅŸu byÅ¥:<ul><li>neexistujúci súbor, FTP, alebo URL<li>nepripojenie sa na internet<li>Firewall</ul><p>Ak túto URL vidíte vo vaÅ¡om prehliadači, mÃŽÅŸe ísÅ¥ o kópiu v pamÀti Vášho počítača. } 
  277 
  278 _textymbyco_ [l=sk] {<p>Svoju zbierku mÃŽÅŸete vybudovaÅ¥ <ul><li>Od začiatku<dl><dd>Nová zbierka mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ dokumenty nasledujúcich formátov : HTML, čistÃœ text, "m-box" email, PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint, Excel, obrázky, CDS/ISIS. </dd></dl><li>Z existujúcej zbierky<dl><dd>Súbory vo vaÅ¡ej novej zbierke musia byÅ¥ rovnakého typu ako ste pouÅŸili pri tvorbe predchádzajúcej zbierky.</dd></dl> </ul>} 
  279 
  280 _textbtco_ [l=sk] {Vybuduj kolekciu } 
  281 _textand_ [l=sk] {Pridaj nové dáta} 
  282 _textad_ [l=sk] {Pridávam dáta:} 
  283 
  284 _texttftysb_ [l=sk] {Súbory, ktoré ste určili (dole) budú začlenené do zbierky. Uistite sa, ÅŸe tieto súbory uÅŸ v zbierke nie sú.} 
  285 
  286 _textis_ [l=sk] {Vstupné zdroje :} 
  287 
  288 _textddd1_ [l=sk] {<p>Na presné určenie súborov, ktoré sa majú stiahnuÅ¥ mÃŽÅŸete pouÅŸiÅ¥ protokoly file:// a  ftp://.  <p> Ak pouşívate protokol http://  záleşí na URL či sa vám stiahne webová stránka, alebo súbor. Ak sa vám stiahne webová stránka, stiahnu sa s ňou aj webové linky a stránky na ktoré linky smerujú. (PokiaÄŸ sa nachádzajú na jednom webovom sídle, pod jednou URL). <p>Pri pouÅŸití : file:// or ftp:// sa vám stiahne celÃœ adresár aj s podadresármi.} 
  289 
  290 _textddd2_ [l=sk] {<p>Kliknite na jedno zo zelenÃœch tlačidiel. Ak ste pokročilí pouşívateÄŸ mÃŽÅŸete editovaÅ¥ nastavenia zbierky. Alebo choďte priamo budovateÄŸského rozhrania. ZapamÀtajte si, ÅŸe sa kedykoÄŸvek mÃŽÅŸete vrátiÅ¥ k predchádzajúcej fáze stlačením zeleného tlačidla.} 
  291 
  292 _textconf1_ [l=sk] {<p>Vybudovanie a dizajn vaÅ¡ej zbierky je ovplyvnené konfiguračnÃœm súborom. Skúsení pouşívatelia ho mÃŽÅŸu editovaÅ¥ a meniÅ¥ jeho nastavenia.<center><p><b>Ak nie ste skúsenÃœ pouşívateÄŸ, choďte na spodok stránky.</b></center> Pre zmenu nastavení, editujte dáta dole. Pre návrat k pÃŽvodnÃœm nastaveniam kliknite na "Reset."} 
  293 
  294 _textreset_ [l=sk] {Reset } 
  295 
  296 
  297 _texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagecollector_" target=_top>reÅ¡tartujte ZberateÄŸa</a> a skúste znova. } 
  298 
  299 
  300 _textretcoll_ [l=sk] {SpÀť } 
   207_textdefaultstructure_ [l=sk] {prednastavená Å¡truktúra}
   208_textmore_ [l=sk] {viac}
   209_textinfo_ [l=sk] {O zbierke}
   210_textsrce_ [l=sk] {Zdrojové dáta}
   211_textconf_ [l=sk] {KonfigurovaÅ¥ zbierku}
   212_textdel_ [l=sk] {VymazaÅ¥ zbierku}
   213_textexpt_ [l=sk] {Export zbierky}
   214
   215_textdownloadingfiles_ [l=sk] {SÅ¥ahujem súbory ...}
   216_textimportingcollection_ [l=sk] {Import zbierky ...}
   217_textbuildingcollection_ [l=sk] {Budujem zbierku ...}
   218_textcreatingcollection_ [l=sk] {vytváram zbierku ...}
   219
   220_textcollectorblurb_ [l=sk] {<i><br>Pri vytváraní a šírení informácií prostredníctvom zbierok dodrÅŸujte autorskÃœ zákon. VÅŸdy si overte, či dokument, ku ktorému máte prístup mÃŽÅŸete šíriÅ¥ ďalej.<br>Uvedomte si hodnotu a silu informácií, ktoré sa chystáte zverejniÅ¥, snaÅŸte sa, aby reÅ¡pektovali etické a morálne hodnoty.</i>}
   221
   222_textcb1_ [l=sk] {ZberateÄŸ Vám pomÃŽÅŸe nové zbierky vytváraÅ¥, mazaÅ¥, upravovaÅ¥, alebo zlučovaÅ¥.}
   223
   224_textcb2_ [l=sk] {Najprv sa musíte rozhodnúť či}
   225_textcnc_ [l=sk] {vytvoriÅ¥ novú zbierku}
   226_textwec_ [l=sk] {pracuj s existujúcou, pridaj dáta, alebo vymaÅŸ. }
   227
   228_textcb3_ [l=sk] {PozmeňovaÅ¥ a budovaÅ¥ zbierky digitálnej kniÅŸnice mÃŽÅŸu len prihlásení pouşívatelia. TÃœmto spÃŽsobom softvér digitálnej kniÅŸnice chráni VaÅ¡e dáta pred neoprávnenou manipuláciou. Poznámka : Z bezpečnostnÃœch dÃŽvodov budete zo systému automaticky odhlásenÃœ po tridsiatich minútach, potom Vás systém vyzve k opÀtovnému prihláseniu. Po prihlásení mÃŽÅŸete pokračovaÅ¥ tam, kde ste prestali.}
   229
   230_textcb4_ [l=sk] {VloÅŸte svoje meno a heslo.}
   231
   232_textfsc_ [l=sk] {Najprv si vyberte zbierku s ktorou chcete pracovaÅ¥ (V zozname sa nezobrazia zbierky chránené proti zápisu).}
   233
   234_textwtc_ [l=sk] {S vami vybratou zbierkou mÃŽÅŸete}
   235_textamd_ [l=sk] {Pridaj ďalÅ¡ie dáta a aktualizuj zbierku}
   236_textetc_ [l=sk] {Uprav konfiguračnÃœ súbor a vybuduj zbierku}
   237_textdtc_ [l=sk] {VymazaÅ¥ celú kolekciu}
   238_textetcfcd_ [l=sk] {Export zbierky na samoinÅ¡talačnÃœ CD-ROM Windows}
   239_textcaec_ [l=sk] {Upravujem existujúcu zbierku}
   240_textnwec_ [l=sk] {Åœiadnu zo zbierok nie je moÅŸné upravovaÅ¥. }
   241_textcianc_ [l=sk] {Vytváram novú zbierku}
   242_texttsosn_ [l=sk] {PostupnosÅ¥ krokov potrebnÃœch na vytvorenie novej zbierky digitálnej kniÅŸnice je :}
   243_textsin_ [l=sk] {Zadajte názov (a pridruÅŸené informácie)}
   244_textswts_ [l=sk] {Zadaj cestu zdrojovÃœch dát}
   245_textatco_ [l=sk] {UpraviÅ¥ nastavenia (len pre skúsenÃœch pouşívateÄŸov)}
   246_textbtc_ [l=sk] {"Vybuduj" zbierku (pozri niÅŸÅ¡ie)}
   247_textpvyh_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ si svoju prácu.}
   248
   249_texttfsiw_ [l=sk] {V Å¡tvrtom kroku počítač samostatne indexuje a spája vÅ¡etky potrebné informácie. Najprv vÅ¡ak tieto informácie musíte zadaÅ¥. }
   250
   251_textadab_ [l=sk] {Diagram Vám pomÃŽÅŸe sledovaÅ¥ priebeh procesu. Kliknutím na zelené tlačidlo pokračujete v procese. Počas procesu sa budú tlačidlá meniÅ¥ na ÅŸlté. Kliknutím na ÅŸlté tlačidlo v diagrame sa vrátite na predchádzajúcu stranu. }
   252
   253_textwyar_ [l=sk] {Ak chcete spustiÅ¥ proces budovania novej zbierky stlačte zelené tlačidlo "O zbierke".}
   254
   255_textcnmbs_ [l=sk] {Názov zbierky musí byÅ¥ stanovenÃœ}
   256_texteambs_ [l=sk] {Zadajte svoju emailovú adresu}
   257_textpsea_ [l=sk] {Napíšte emailovú adresu vo formáte : pouşívateÄŸ@doména}
   258_textdocmbs_ [l=sk] {Zbierka musí byÅ¥ popísaná }
   259
   260_textwcanc_ [l=sk] {Pri tvorbe novej zbierky digitálnej kniÅŸnice je potrebné vyplniÅ¥ niekoÄŸko údajov o zdrojovÃœch dokumentoch. LiÅ¡ta (dole) ukazuje priebeh operácie spracovania strán.}
   261
   262_texttfc_ [l=sk] {Názov zbierky}
   263
   264_texttctiasp_ [l=sk] {Prostredníctvom názvu zbierky systém digitálnej kniÅŸnice identifikuje jej obsah.}
   265
   266_textcea_ [l=sk] {Emailová adresa:}
   267
   268_textteas_ [l=sk] {V prípade akÃœchkoÄŸvek problémov, bude Greenstone zasielaÅ¥ správy o chybách na vami zadanú emailovú adresu. Emailovú adresu píšte v tvare : <tt>meno@doména</tt>.}
   269
   270_textatc_ [l=sk] {O tejto zbierke:}
   271
   272_texttiasd_ [l=sk] {Tieto informácie o zbierke sa zobrazia na jej prvej strane.}
   273
   274_textypits_ [l=sk] {Proces vÃœstavby mÃŽÅŸete sledovaÅ¥ prostredníctvom šípky (dole). Pre začatie stlačte zelené tlačidlo "Zdrojové dáta".}
   275
   276_srcebadsources_ [l=sk] {<p>Vstupné zdroje sú nedostupné ( _iconcross_ ).<p>Príčinou mÃŽÅŸu byÅ¥:<ul><li>neexistujúci súbor, FTP, alebo URL<li>nepripojenie sa na internet<li>Firewall</ul><p>Ak túto URL vidíte vo vaÅ¡om prehliadači, mÃŽÅŸe ísÅ¥ o kópiu v pamÀti Vášho počítača. }
   277
   278_textymbyco_ [l=sk] {<p>Svoju zbierku mÃŽÅŸete vybudovaÅ¥ <ul><li>Od začiatku<dl><dd>Nová zbierka mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ dokumenty nasledujúcich formátov : HTML, čistÃœ text, "m-box" email, PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint, Excel, obrázky, CDS/ISIS. </dd></dl><li>Z existujúcej zbierky<dl><dd>Súbory vo vaÅ¡ej novej zbierke musia byÅ¥ rovnakého typu ako ste pouÅŸili pri tvorbe predchádzajúcej zbierky.</dd></dl> </ul>}
   279
   280_textbtco_ [l=sk] {Vybuduj kolekciu }
   281_textand_ [l=sk] {Pridaj nové dáta}
   282_textad_ [l=sk] {Pridávam dáta:}
   283
   284_texttftysb_ [l=sk] {Súbory, ktoré ste určili (dole) budú začlenené do zbierky. Uistite sa, ÅŸe tieto súbory uÅŸ v zbierke nie sú.}
   285
   286_textis_ [l=sk] {Vstupné zdroje :}
   287
   288_textddd1_ [l=sk] {<p>Na presné určenie súborov, ktoré sa majú stiahnuÅ¥ mÃŽÅŸete pouÅŸiÅ¥ protokoly file:// a  ftp://.  <p> Ak pouşívate protokol http://  záleşí na URL či sa vám stiahne webová stránka, alebo súbor. Ak sa vám stiahne webová stránka, stiahnu sa s ňou aj webové linky a stránky na ktoré linky smerujú. (PokiaÄŸ sa nachádzajú na jednom webovom sídle, pod jednou URL). <p>Pri pouÅŸití : file:// or ftp:// sa vám stiahne celÃœ adresár aj s podadresármi.}
   289
   290_textddd2_ [l=sk] {<p>Kliknite na jedno zo zelenÃœch tlačidiel. Ak ste pokročilí pouşívateÄŸ mÃŽÅŸete editovaÅ¥ nastavenia zbierky. Alebo choďte priamo budovateÄŸského rozhrania. ZapamÀtajte si, ÅŸe sa kedykoÄŸvek mÃŽÅŸete vrátiÅ¥ k predchádzajúcej fáze stlačením zeleného tlačidla.}
   291
   292_textconf1_ [l=sk] {<p>Vybudovanie a dizajn vaÅ¡ej zbierky je ovplyvnené konfiguračnÃœm súborom. Skúsení pouşívatelia ho mÃŽÅŸu editovaÅ¥ a meniÅ¥ jeho nastavenia.<center><p><b>Ak nie ste skúsenÃœ pouşívateÄŸ, choďte na spodok stránky.</b></center> Pre zmenu nastavení, editujte dáta dole. Pre návrat k pÃŽvodnÃœm nastaveniam kliknite na "Reset."}
   293
   294_textreset_ [l=sk] {Reset }
   295
   296
   297_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagecollector_" target=_top>reÅ¡tartujte ZberateÄŸa</a> a skúste znova. }
   298
   299
   300_textretcoll_ [l=sk] {SpÀť }
  301301
  302302_textdelperm_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ nemohla byť vymazaná. Pravdepodobné príčiny : <ul> <li> Greenstone nie je oprávnenÜ vymazať priečinok _gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_.<br> Moşno budete musieť priečinok zbierky _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ zmazať manuálne.</li><li>Greenstone nemÎşe spustiť program _gsdlhome_/bin/script/delcol.pl. Uistite sa, şe súbor je moşné čítať a spustiť.</li>
  303 </ul>} 
  304 
  305 _textdelinv_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ je chránená, alebo nefunkčná. VaÅ¡a operácia bola zruÅ¡ená. } 
  306 
  307 _textdelsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ bola úspeÅ¡ne zmazaná.} 
  308 
  309 _textclonefail_ [l=sk] {Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ nemohla byÅ¥ vyklonovaná. MoÅŸné príčiny :  <ul> <li> Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ neexistuje.<li> Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ nemá konfiguračnÃœ súbor collect.cfg <li> Greenstone nemá právo čítaÅ¥ súbor collect.cfg</ul>} 
  310 
  311 _textcolerr_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa.} 
  312 
  313 _texttmpfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal prečítaÅ¥, alebo zapísaÅ¥ dáta do priečinku Temporary. MoÅŸné príčiny sú : <ul><li> Greenstone nemá oprávnenie čítaÅ¥/zapisovaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>} 
  314 
  315 _textmkcolfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal vytvoriÅ¥ potrebnú Å¡truktúru priečinku (chyba mkcol.pl). Pravdepodobné príčiny :  <ul>Greenstone nemá oprávnenie zapisovaÅ¥ do priečinku _gsdlhome_/tmp.<li> Chyba perl skriptov mkcol.pl.</ul>} 
  316 
  317 _textnocontent_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa: nová zbierka nebola pomenovaná. ReÅ¡tartujte ZberateÄŸa. } 
  318 
  319 _textrestart_ [l=sk] {ReÅ¡tartuj ZberateÄŸa.} 
  320 
  321 _textreloaderror_ [l=sk] {Pri budovaní novej kolekcie nastala chyba. Greenstone mohlo zmiasÅ¥ pouşívanie tlačidiel "spaÅ¥" a "obnov" vo vaÅ¡om prehliadači (snaÅŸte sa počas budovania zbierky minimalizovaÅ¥ pouşívanie tÃœchto tlačidiel). Teraz reÅ¡tartujte ZberateÄŸa.} 
  322 
  323 _textexptsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ bola úspeÅ¡ne exportovaná do adresára _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirnameHtmlsafe_.} 
  324 
  325 _textexptfail_ [l=sk] {<p>Export zbierky  _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ zlyhal. <p>Pravdepodobne ste nenainÅ¡talovali túto funkciu.<ul> <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z CD-ROM (skorÅ¡iu verziu ako 2.70w), funkcia Export sa nenainÅ¡talovala, pokiaÄŸ ste počas inÅ¡talácie nezvolili "Vlastnú" (Custom) inÅ¡taláciu. Funkciu je moÅŸné doinÅ¡talovaÅ¥ opÀtovnÃœm spustením inÅ¡talácie. <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z webovej distribúcie, musíte si stiahnuÅ¥ inÅ¡talačnÃœ súbor a doinÅ¡talovaÅ¥ potrebnú funkciu. Pre ďalÅ¡ie informácie navÅ¡tívte <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> a <a  href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">diskusnú skupinu.</a></ul> } 
   303</ul>}
   304
   305_textdelinv_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ je chránená, alebo nefunkčná. VaÅ¡a operácia bola zruÅ¡ená. }
   306
   307_textdelsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ bola úspeÅ¡ne zmazaná.}
   308
   309_textclonefail_ [l=sk] {Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ nemohla byÅ¥ vyklonovaná. MoÅŸné príčiny :  <ul> <li> Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ neexistuje.<li> Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ nemá konfiguračnÃœ súbor collect.cfg <li> Greenstone nemá právo čítaÅ¥ súbor collect.cfg</ul>}
   310
   311_textcolerr_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa.}
   312
   313_texttmpfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal prečítaÅ¥, alebo zapísaÅ¥ dáta do priečinku Temporary. MoÅŸné príčiny sú : <ul><li> Greenstone nemá oprávnenie čítaÅ¥/zapisovaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>}
   314
   315_textmkcolfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal vytvoriÅ¥ potrebnú Å¡truktúru priečinku (chyba mkcol.pl). Pravdepodobné príčiny :  <ul>Greenstone nemá oprávnenie zapisovaÅ¥ do priečinku _gsdlhome_/tmp.<li> Chyba perl skriptov mkcol.pl.</ul>}
   316
   317_textnocontent_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa: nová zbierka nebola pomenovaná. ReÅ¡tartujte ZberateÄŸa. }
   318
   319_textrestart_ [l=sk] {ReÅ¡tartuj ZberateÄŸa.}
   320
   321_textreloaderror_ [l=sk] {Pri budovaní novej kolekcie nastala chyba. Greenstone mohlo zmiasÅ¥ pouşívanie tlačidiel "spaÅ¥" a "obnov" vo vaÅ¡om prehliadači (snaÅŸte sa počas budovania zbierky minimalizovaÅ¥ pouşívanie tÃœchto tlačidiel). Teraz reÅ¡tartujte ZberateÄŸa.}
   322
   323_textexptsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ bola úspeÅ¡ne exportovaná do adresára _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirnameHtmlsafe_.}
   324
   325_textexptfail_ [l=sk] {<p>Export zbierky  _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ zlyhal. <p>Pravdepodobne ste nenainÅ¡talovali túto funkciu.<ul> <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z CD-ROM (skorÅ¡iu verziu ako 2.70w), funkcia Export sa nenainÅ¡talovala, pokiaÄŸ ste počas inÅ¡talácie nezvolili "Vlastnú" (Custom) inÅ¡taláciu. Funkciu je moÅŸné doinÅ¡talovaÅ¥ opÀtovnÃœm spustením inÅ¡talácie. <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z webovej distribúcie, musíte si stiahnuÅ¥ inÅ¡talačnÃœ súbor a doinÅ¡talovaÅ¥ potrebnú funkciu. Pre ďalÅ¡ie informácie navÅ¡tívte <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> a <a  href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">diskusnú skupinu.</a></ul> }
  326326
  327327######################################################################
   
  331331
  332332
  333 _textdepositorblurb_ [l=sk] {<p>Dopl&#328;te nasleduj&#250;ce inform&#225;cie a kliknite na _textintro_.</p>} 
  334 
  335 _textcaec_ [l=sk] {Pridávam k existujúcej zbierke} 
  336 _textbild_ [l=sk] {Do depozitu} 
  337 _textintro_ [l=sk] {Vyber súbor} 
  338 _textconfirm_ [l=sk] {Potvrdenie} 
  339 _textselect_ [l=sk] {Vyber zbierku} 
  340 _textmeta_ [l=sk] {DoplniÅ¥ metadáta} 
  341 _textselectoption_ [l=sk] {vyberte zbierku ...} 
  342 
  343 _texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagedepositor_" target=_top>ReÅ¡tartujte Depozit</a> a skúste znova.} 
  344 
  345 _textselectcol_ [l=sk] {Vyberte zbierku do ktorej chcete pridaÅ¥ novÃœ dokument.} 
  346 _textfilename_ [l=sk] {Súbor} 
  347 _textfilesize_ [l=sk] {VeÄŸkosÅ¥ súboru} 
  348 
  349 _textretcoll_ [l=sk] {Návrat do Depozitu} 
   333_textdepositorblurb_ [l=sk] {<p>Dopl&#328;te nasleduj&#250;ce inform&#225;cie a kliknite na _textintro_.</p>}
   334
   335_textcaec_ [l=sk] {Pridávam k existujúcej zbierke}
   336_textbild_ [l=sk] {Do depozitu}
   337_textintro_ [l=sk] {Vyber súbor}
   338_textconfirm_ [l=sk] {Potvrdenie}
   339_textselect_ [l=sk] {Vyber zbierku}
   340_textmeta_ [l=sk] {DoplniÅ¥ metadáta}
   341_textselectoption_ [l=sk] {vyberte zbierku ...}
   342
   343_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagedepositor_" target=_top>ReÅ¡tartujte Depozit</a> a skúste znova.}
   344
   345_textselectcol_ [l=sk] {Vyberte zbierku do ktorej chcete pridaÅ¥ novÃœ dokument.}
   346_textfilename_ [l=sk] {Súbor}
   347_textfilesize_ [l=sk] {VeÄŸkosÅ¥ súboru}
   348
   349_textretcoll_ [l=sk] {Návrat do Depozitu}
  350350
  351351
  352352_texttmpfail_ [l=sk] {Depozit nedokázal zapísať, alebo prečítať súbor/priečinok Temp. Pravdepodobne Greenstone nemÎşe :<ul>
  353 <li>zapisovaÅ¥/čítaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>} 
   353<li>zapisovaÅ¥/čítaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>}
  354354
  355355
   
  365365
  366366
  367 _textgreenstone1_ [l=sk] {Greenstone je softvér prostredníctvom, ktorého je moÅŸné vytváraÅ¥ a spravovaÅ¥ digitálne zbierky. Prináša novÃœ spÃŽsob organizovania a sprístupňovania informácií na internete, alebo CD-ROM. Greenstone je produktom New Zeland Digital Library Project, Univerzity Waikato, distribuovanÃœ v spolupráci s UNESCO  a Human info NGO. Je to voÄŸne dostupnÃœ softvér pod podmienkami GNU General Public Licence. <i>http://greenstone.org</i>} 
   367_textgreenstone1_ [l=sk] {Greenstone je softvér prostredníctvom, ktorého je moÅŸné vytváraÅ¥ a spravovaÅ¥ digitálne zbierky. Prináša novÃœ spÃŽsob organizovania a sprístupňovania informácií na internete, alebo CD-ROM. Greenstone je produktom New Zeland Digital Library Project, Univerzity Waikato, distribuovanÃœ v spolupráci s UNESCO  a Human info NGO. Je to voÄŸne dostupnÃœ softvér pod podmienkami GNU General Public Licence. <i>http://greenstone.org</i>}
  368368
  369369_textgreenstone2_ [l=sk] {Webová stránka digitálnej knişnice Nového Zélandu (<a
  370 href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) obsahuje príklady zbierok, vytvorenÃœch prostredníctvom softvéru Greenstone. Zbierky na stránke demonÅ¡trujú rÃŽzne vyhÄŸadávacie techniky, moÅŸnosti prehliadania a sú v rÃŽznych jazykoch.} 
  371 
  372 _textplatformtitle_ [l=sk] {platforma} 
  373 _textgreenstone3_ [l=sk] {Greenstone je schopnÃœ pracovaÅ¥ pod systémami Windows, Unix a Mac OS X. Distribúcia zahŕňa kódy do vÅ¡etkÃœch verzií Windows, Linux a Mac OS X, zároveň obsahuje zdrojovÃœ kód systému s moÅŸnosÅ¥ou editácie pod Microsoft C++, alebo gcc. Greenstone pracuje s voÄŸne dostupnÃœm softvérom : Apache Webserver a PERL. PouşívateÄŸské rozhranie vyuşíva internetovÃœ prehliadač, napr. Mozillu Firefox alebo Internet Explorer. } 
  374 
  375 _textgreenstone4_ [l=sk] {NajrozmanitejÅ¡ie zbierky digitálnych dokumentov na CD-ROM boli vytvorené softvérom Greenstone. Napríklad zbierka <i>Humanity Development Library</i> obsahuje 1230 rÃŽznych publikácií, od oblasti účtovníctva, aÅŸ po problematiku čistoty vody. Hardvérové nároky na spustenie tÃœchto zbierok sú minimálne. Prístup k informáciám je zabezpečenÃœ vyhÄŸadávaním a prehliadaním podÄŸa rÃŽznych kategórií.} 
  376 
  377 _textcustomisationtitle_ [l=sk] {prispÃŽsobenie} 
  378 _textgreenstone5_ [l=sk] {Funkcie Greenstone je moÅŸné ÄŸahko prispÃŽsobiÅ¥ a rozšíriÅ¥. Metadátové prvky sa dajú podÄŸa aktuálnych potrieb jednoducho vytváraÅ¥, editovaÅ¥ a upravovaÅ¥. Greenstone disponuje jednoduchÃœm pouşívateÄŸskÃœm rozhraním, ktoré je ÄŸahko upravovateÄŸné prostredníctvom macro súborov napísanÃœch v jednoduchom jazyku.} 
  379 
  380 _textdocumentationtitle_ [l=sk] {dokumentácia} 
  381 _textdocuments_ [l=sk] {Je dostupná aj rozsiahla dokumentácia Greenstone.} 
   370href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) obsahuje príklady zbierok, vytvorenÃœch prostredníctvom softvéru Greenstone. Zbierky na stránke demonÅ¡trujú rÃŽzne vyhÄŸadávacie techniky, moÅŸnosti prehliadania a sú v rÃŽznych jazykoch.}
   371
   372_textplatformtitle_ [l=sk] {platforma}
   373_textgreenstone3_ [l=sk] {Greenstone je schopnÃœ pracovaÅ¥ pod systémami Windows, Unix a Mac OS X. Distribúcia zahŕňa kódy do vÅ¡etkÃœch verzií Windows, Linux a Mac OS X, zároveň obsahuje zdrojovÃœ kód systému s moÅŸnosÅ¥ou editácie pod Microsoft C++, alebo gcc. Greenstone pracuje s voÄŸne dostupnÃœm softvérom : Apache Webserver a PERL. PouşívateÄŸské rozhranie vyuşíva internetovÃœ prehliadač, napr. Mozillu Firefox alebo Internet Explorer. }
   374
   375_textgreenstone4_ [l=sk] {NajrozmanitejÅ¡ie zbierky digitálnych dokumentov na CD-ROM boli vytvorené softvérom Greenstone. Napríklad zbierka <i>Humanity Development Library</i> obsahuje 1230 rÃŽznych publikácií, od oblasti účtovníctva, aÅŸ po problematiku čistoty vody. Hardvérové nároky na spustenie tÃœchto zbierok sú minimálne. Prístup k informáciám je zabezpečenÃœ vyhÄŸadávaním a prehliadaním podÄŸa rÃŽznych kategórií.}
   376
   377_textcustomisationtitle_ [l=sk] {prispÃŽsobenie}
   378_textgreenstone5_ [l=sk] {Funkcie Greenstone je moÅŸné ÄŸahko prispÃŽsobiÅ¥ a rozšíriÅ¥. Metadátové prvky sa dajú podÄŸa aktuálnych potrieb jednoducho vytváraÅ¥, editovaÅ¥ a upravovaÅ¥. Greenstone disponuje jednoduchÃœm pouşívateÄŸskÃœm rozhraním, ktoré je ÄŸahko upravovateÄŸné prostredníctvom macro súborov napísanÃœch v jednoduchom jazyku.}
   379
   380_textdocumentationtitle_ [l=sk] {dokumentácia}
   381_textdocuments_ [l=sk] {Je dostupná aj rozsiahla dokumentácia Greenstone.}
  382382
  383383#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
   
  386386#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
  387387
  388 _textmailinglisttitle_ [l=sk] {diskusná skupina} 
   388_textmailinglisttitle_ [l=sk] {diskusná skupina}
  389389_textmailinglist_ [l=sk] {Na zabezpečenie komunikácie o Greenstone vznikla diskusná skupina, do ktorej sa mÎşete prihlásiť na <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.
  390390
  391391Pre zasielanie správ do skupiny je potrebné správu adresovať na adresu: <a
  392392href="mailto:[email protected]"
  393 >[email protected]</a>.} 
  394 
  395 _textbugstitle_ [l=sk] {chyby} 
  396 _textreport_ [l=sk] {Prajeme si, aby Vám tento softvér vyhovoval. Prípadné chyby zasielajte <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">do diskusnej skupiny</a>.} 
  397 
  398 _textgs3title_ [l=sk] {verzie} 
  399 _textgs3_ [l=sk] {Verzia softvéru Greenstone 3 predstavuje kompletnÃœ redizajn pričom ponúka vÅ¡etky funkcie a vÃœhody verzie Greenstone 2 - napríklad viacjazyčnosÅ¥, multiplatformovosÅ¥ a vysokú mieru konfigurovateÄŸnosti. Systém je spÀtne kompatibilnÃœ, to znamená ÅŸe vÅ¡etky existujúce zbierky je moÅŸné spustiÅ¥ bez ďalších zmien. Softvér je napísanÃœ v jazyku Java a funguje kompiláciou nezávislÃœch zásuvnÃœch modulov komunikujúcich v jazyku XML. Modulárny dizajn zvyÅ¡uje flexibilitu a rozsah Greenstone. Dokumentácia a testovacie verzie Greenstone 3 sú dostupné na stránke <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3-home">Greenstone 3</a>. } 
  400 
  401 _textcreditstitle_ [l=sk] {autori} 
  402 
  403 _textwhoswho_ [l=sk] {Softvér Greenstone je vÃœsledkom spoločnej práce skupiny ÄŸudí. ZakladateÄŸmi projektu boli Ian Witten, Rodger McNab a Stefan Boddie. Ďalej k vytvoreniu prispeli : _contributorlist_  Ďalší členovia projektu New Zealand Digital Library, ktorí poskytli inÅ¡piráciu v dizajne systému :  _inspirationlist_ Radi by sme sa poďakovali aj prispievateÄŸom do GNU-licencovanÃœch balíkov zahrnutÃœch v tejto distribúcii:  _gnupackagelist_ } 
  404 
  405 _textaboutgslong_ [l=sk] {o softvéri Greenstone} 
   393>[email protected]</a>.}
   394
   395_textbugstitle_ [l=sk] {chyby}
   396_textreport_ [l=sk] {Prajeme si, aby Vám tento softvér vyhovoval. Prípadné chyby zasielajte <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">do diskusnej skupiny</a>.}
   397
   398_textgs3title_ [l=sk] {verzie}
   399_textgs3_ [l=sk] {Verzia softvéru Greenstone 3 predstavuje kompletnÃœ redizajn pričom ponúka vÅ¡etky funkcie a vÃœhody verzie Greenstone 2 - napríklad viacjazyčnosÅ¥, multiplatformovosÅ¥ a vysokú mieru konfigurovateÄŸnosti. Systém je spÀtne kompatibilnÃœ, to znamená ÅŸe vÅ¡etky existujúce zbierky je moÅŸné spustiÅ¥ bez ďalších zmien. Softvér je napísanÃœ v jazyku Java a funguje kompiláciou nezávislÃœch zásuvnÃœch modulov komunikujúcich v jazyku XML. Modulárny dizajn zvyÅ¡uje flexibilitu a rozsah Greenstone. Dokumentácia a testovacie verzie Greenstone 3 sú dostupné na stránke <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3-home">Greenstone 3</a>. }
   400
   401_textcreditstitle_ [l=sk] {autori}
   402
   403_textwhoswho_ [l=sk] {Softvér Greenstone je vÃœsledkom spoločnej práce skupiny ÄŸudí. ZakladateÄŸmi projektu boli Ian Witten, Rodger McNab a Stefan Boddie. Ďalej k vytvoreniu prispeli : _contributorlist_  Ďalší členovia projektu New Zealand Digital Library, ktorí poskytli inÅ¡piráciu v dizajne systému :  _inspirationlist_ Radi by sme sa poďakovali aj prispievateÄŸom do GNU-licencovanÃœch balíkov zahrnutÃœch v tejto distribúcii:  _gnupackagelist_ }
   404
   405_textaboutgslong_ [l=sk] {o softvéri Greenstone}
  406406
  407407######################################################################
   
  415415#------------------------------------------------------------
  416416
  417 _textlocu_ [l=sk] {Zoznam pouşívateÄŸov} 
  418 _textuser_ [l=sk] {pouşívateÄŸ} 
  419 _textas_ [l=sk] {stav účtu} 
  420 _textgroups_ [l=sk] {skupiny} 
  421 _textcomment_ [l=sk] {komentár} 
  422 _textadduser_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateÄŸa} 
  423 _textedituser_ [l=sk] {editovaÅ¥} 
  424 _textdeleteuser_ [l=sk] {vymazaÅ¥} 
   417_textlocu_ [l=sk] {Zoznam pouşívateÄŸov}
   418_textuser_ [l=sk] {pouşívateÄŸ}
   419_textas_ [l=sk] {stav účtu}
   420_textgroups_ [l=sk] {skupiny}
   421_textcomment_ [l=sk] {komentár}
   422_textadduser_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateÄŸa}
   423_textedituser_ [l=sk] {editovaÅ¥}
   424_textdeleteuser_ [l=sk] {vymazaÅ¥}
  425425
  426426
   
  436436
  437437
  438 _textedituser_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ pouşívateÄŸské nastavenia} 
  439 _textadduser_ [l=sk] {PridaÅ¥ nového pouşívateÄŸa} 
  440 
  441 _textaboutusername_ [l=sk] {PouşívateÄŸské meno musí byÅ¥ dlhé od 2 do 30 znakov a mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ znaky  '.', a '_'.} 
  442 
  443 _textaboutpassword_ [l=sk] {Heslo musí byÅ¥ dlhé 3 aÅŸ 128 znakov a mÃŽÅŸe sa skladaÅ¥ zo znakov ASCII.} 
  444 
  445 _textoldpass_ [l=sk] {Ak zostane toto pole prázdne bude zachované staré heslo.} 
  446 _textenabled_ [l=sk] {zapnuté} 
  447 _textdisabled_ [l=sk] {vypnuté} 
  448 
  449 _textaboutgroups_ [l=sk] {Jednotlivé slová oddeÄŸujte čiarkou a nedávajte medzi ne medzery.} 
  450 _textavailablegroups_ [l=sk] {Predefinované skupiny zahŕňajú administrátora spolu s ďalšími skupinami, ktoré sú potrebné k vzdialenému budovaniu zbierok prostredníctvom Knihovníckeho rozhrania Deposita:<ul><li><b>administrátor</b>: Deleguje práva k prístupu a zmene konfigurácie systému a pouşívateÄŸskÃœch účtov.<li><b>personal-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu novÃœch osobnÃœch zbierok konktrétneho pouşívateÄŸa.<li><b><collection-name>-collection-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu konkretnej zbierky "nazovzbrieky-meno".                                                                                               <li><b>all-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu <b>vÅ¡etkÃœch</b> zbierok a udeÄŸuje prístup k pouşívaniu ZberateÄŸa.</ul> } 
   438_textedituser_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ pouşívateÄŸské nastavenia}
   439_textadduser_ [l=sk] {PridaÅ¥ nového pouşívateÄŸa}
   440
   441_textaboutusername_ [l=sk] {PouşívateÄŸské meno musí byÅ¥ dlhé od 2 do 30 znakov a mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ znaky  '.', a '_'.}
   442
   443_textaboutpassword_ [l=sk] {Heslo musí byÅ¥ dlhé 3 aÅŸ 128 znakov a mÃŽÅŸe sa skladaÅ¥ zo znakov ASCII.}
   444
   445_textoldpass_ [l=sk] {Ak zostane toto pole prázdne bude zachované staré heslo.}
   446_textenabled_ [l=sk] {zapnuté}
   447_textdisabled_ [l=sk] {vypnuté}
   448
   449_textaboutgroups_ [l=sk] {Jednotlivé slová oddeÄŸujte čiarkou a nedávajte medzi ne medzery.}
   450_textavailablegroups_ [l=sk] {Predefinované skupiny zahŕňajú administrátora spolu s ďalšími skupinami, ktoré sú potrebné k vzdialenému budovaniu zbierok prostredníctvom Knihovníckeho rozhrania Deposita:<ul><li><b>administrátor</b>: Deleguje práva k prístupu a zmene konfigurácie systému a pouşívateÄŸskÃœch účtov.<li><b>personal-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu novÃœch osobnÃœch zbierok konktrétneho pouşívateÄŸa.<li><b><collection-name>-collection-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu konkretnej zbierky "nazovzbrieky-meno".                                                                                               <li><b>all-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu <b>vÅ¡etkÃœch</b> zbierok a udeÄŸuje prístup k pouşívaniu ZberateÄŸa.</ul> }
  451451
  452452
   
  461461#------------------------------------------------------------
  462462
  463 _textdeleteuser_ [l=sk] {VymazaÅ¥ pouşívateÄŸa} 
  464 _textremwarn_ [l=sk] {Ste si istÃœ, ÅŸe chcete zmazaÅ¥ pouşívateÄŸa <b>_cgiargumunHtmlsafe_</b>?} 
   463_textdeleteuser_ [l=sk] {VymazaÅ¥ pouşívateÄŸa}
   464_textremwarn_ [l=sk] {Ste si istÃœ, ÅŸe chcete zmazaÅ¥ pouşívateÄŸa <b>_cgiargumunHtmlsafe_</b>?}
  465465
  466466
   
  475475#------------------------------------------------------------
  476476
  477 _textchangepw_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ heslo} 
  478 _textoldpw_ [l=sk] {staré heslo} 
  479 _textnewpw_ [l=sk] {nové heslo} 
  480 _textretype_ [l=sk] {napíšte eÅ¡te raz nové heslo} 
   477_textchangepw_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ heslo}
   478_textoldpw_ [l=sk] {staré heslo}
   479_textnewpw_ [l=sk] {nové heslo}
   480_textretype_ [l=sk] {napíšte eÅ¡te raz nové heslo}
  481481
  482482
   
  491491#------------------------------------------------------------
  492492
  493 _textsuccess_ [l=sk] {VaÅ¡e heslo bolo úspeÅ¡ne zmenené.} 
   493_textsuccess_ [l=sk] {VaÅ¡e heslo bolo úspeÅ¡ne zmenené.}
  494494
  495495
   
  504504#------------------------------------------------------------
  505505
  506 _textinvalidusername_ [l=sk] {Neplatné pouşívateÄŸské meno.} 
  507 _textinvalidpassword_ [l=sk] {Neplatné heslo.} 
  508 _textemptypassword_ [l=sk] {VloÅŸte počiatočné heslo pre tohto pouşívateÄŸa.} 
  509 _textuserexists_ [l=sk] {Tento pouşívateÄŸ uÅŸ existuje, zvoÄŸte iné pouşívateÄŸské meno.} 
  510 
  511 _textusernameempty_ [l=sk] {VloÅŸte svoje pouşívateÄŸské meno.} 
  512 _textpasswordempty_ [l=sk] {VloÅŸte svoje staré heslo.} 
  513 _textnewpass1empty_ [l=sk] {VloÅŸte nové heslo a napíšte ho znova.} 
  514 _textnewpassmismatch_ [l=sk] {Nové heslá sa nezhodujú.} 
  515 _textnewinvalidpassword_ [l=sk] {VloÅŸili ste nesprávne heslo.} 
  516 _textfailed_ [l=sk] {Nesprávne pouşívateÄŸské heslo, alebo meno.} 
   506_textinvalidusername_ [l=sk] {Neplatné pouşívateÄŸské meno.}
   507_textinvalidpassword_ [l=sk] {Neplatné heslo.}
   508_textemptypassword_ [l=sk] {VloÅŸte počiatočné heslo pre tohto pouşívateÄŸa.}
   509_textuserexists_ [l=sk] {Tento pouşívateÄŸ uÅŸ existuje, zvoÄŸte iné pouşívateÄŸské meno.}
   510
   511_textusernameempty_ [l=sk] {VloÅŸte svoje pouşívateÄŸské meno.}
   512_textpasswordempty_ [l=sk] {VloÅŸte svoje staré heslo.}
   513_textnewpass1empty_ [l=sk] {VloÅŸte nové heslo a napíšte ho znova.}
   514_textnewpassmismatch_ [l=sk] {Nové heslá sa nezhodujú.}
   515_textnewinvalidpassword_ [l=sk] {VloÅŸili ste nesprávne heslo.}
   516_textfailed_ [l=sk] {Nesprávne pouşívateÄŸské heslo, alebo meno.}
  517517
  518518
   
  528528
  529529
  530 _textversion_ [l=sk] {Verzia Greenstone} 
  531 _textframebrowser_ [l=sk] {Na zobrazenie musíte maÅ¥ povolené rámce. } 
  532 _textusermanage_ [l=sk] {ManaÅŸment pouşívateÄŸov} 
  533 _textlistusers_ [l=sk] {listuj v pouşívateÄŸoch} 
  534 _textaddusers_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateÄŸa} 
  535 _textchangepasswd_ [l=sk] {zmeniÅ¥ heslo} 
  536 _textinfo_ [l=sk] {Technické informácie} 
  537 _textgeneral_ [l=sk] {hlavná} 
  538 _textarguments_ [l=sk] {argumenty} 
  539 _textactions_ [l=sk] {akcie} 
  540 _textbrowsers_ [l=sk] {prehliadače} 
  541 _textprotocols_ [l=sk] {protokoly} 
  542 _textconfigfiles_ [l=sk] {Súbory s nastaveniami} 
  543 _textlogs_ [l=sk] {správy} 
  544 _textusagelog_ [l=sk] {správa o pouşívaní} 
  545 _textinitlog_ [l=sk] {init správa } 
  546 _texterrorlog_ [l=sk] {správa o chybách} 
  547 _textadminhome_ [l=sk] {administrátorská stránka} 
  548 _textreturnhome_ [l=sk] {Domov} 
  549 _titlewelcome_ [l=sk] {Administrácia} 
  550 _textmaas_ [l=sk] {MoÅŸné správcovské a administrátorské sluÅŸby zahŕňajú :} 
  551 _textvol_ [l=sk] {ukáş on-line správy} 
  552 _textcmuc_ [l=sk] {vytvor, spravuj a aktualizuj zbierky} 
  553 _textati_ [l=sk] {technické informácie CGI argumenty} 
  554 
  555 _texttsaa_ [l=sk] {Tieto sluÅŸby sú prístupné prostredníctvom navigačnej liÅ¡ty, na ÄŸavej strane stránky.} 
  556 
  557 _textcolstat_ [l=sk] {Stav zbierky} 
  558 
  559 _textcwoa_ [l=sk] {Zbierky sa zobrazia v  "zapnutom" stave, len ak bude funk&#269;n&#253; build.cfg s&#250;bor v adres&#225;ri zbierky.} 
  560 
  561 _textcafi_ [l=sk] {kliknite na<i>info</i>, aby sa zobrazili inform&#225;cie o zbierke} 
  562 _textcctv_ [l=sk] {kliknite <i>na zbierku</i> aby sa zobrazila zbierka} 
  563 _textsubc_ [l=sk] {OdoslaÅ¥ zmeny} 
  564 _texteom_ [l=sk] {Chyba pri otváraní main.cfg} 
  565 _textftum_ [l=sk] {Aktualizácia main.cfg zlyhala} 
  566 _textmus_ [l=sk] {aktualizácia main.cfg prebehla úspeÅ¡ne} 
   530_textversion_ [l=sk] {Verzia Greenstone}
   531_textframebrowser_ [l=sk] {Na zobrazenie musíte maÅ¥ povolené rámce. }
   532_textusermanage_ [l=sk] {ManaÅŸment pouşívateÄŸov}
   533_textlistusers_ [l=sk] {listuj v pouşívateÄŸoch}
   534_textaddusers_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateÄŸa}
   535_textchangepasswd_ [l=sk] {zmeniÅ¥ heslo}
   536_textinfo_ [l=sk] {Technické informácie}
   537_textgeneral_ [l=sk] {hlavná}
   538_textarguments_ [l=sk] {argumenty}
   539_textactions_ [l=sk] {akcie}
   540_textbrowsers_ [l=sk] {prehliadače}
   541_textprotocols_ [l=sk] {protokoly}
   542_textconfigfiles_ [l=sk] {Súbory s nastaveniami}
   543_textlogs_ [l=sk] {správy}
   544_textusagelog_ [l=sk] {správa o pouşívaní}
   545_textinitlog_ [l=sk] {init správa }
   546_texterrorlog_ [l=sk] {správa o chybách}
   547_textadminhome_ [l=sk] {administrátorská stránka}
   548_textreturnhome_ [l=sk] {Domov}
   549_titlewelcome_ [l=sk] {Administrácia}
   550_textmaas_ [l=sk] {MoÅŸné správcovské a administrátorské sluÅŸby zahŕňajú :}
   551_textvol_ [l=sk] {ukáş on-line správy}
   552_textcmuc_ [l=sk] {vytvor, spravuj a aktualizuj zbierky}
   553_textati_ [l=sk] {technické informácie CGI argumenty}
   554
   555_texttsaa_ [l=sk] {Tieto sluÅŸby sú prístupné prostredníctvom navigačnej liÅ¡ty, na ÄŸavej strane stránky.}
   556
   557_textcolstat_ [l=sk] {Stav zbierky}
   558
   559_textcwoa_ [l=sk] {Zbierky sa zobrazia v  "zapnutom" stave, len ak bude funk&#269;n&#253; build.cfg s&#250;bor v adres&#225;ri zbierky.}
   560
   561_textcafi_ [l=sk] {kliknite na<i>info</i>, aby sa zobrazili inform&#225;cie o zbierke}
   562_textcctv_ [l=sk] {kliknite <i>na zbierku</i> aby sa zobrazila zbierka}
   563_textsubc_ [l=sk] {OdoslaÅ¥ zmeny}
   564_texteom_ [l=sk] {Chyba pri otváraní main.cfg}
   565_textftum_ [l=sk] {Aktualizácia main.cfg zlyhala}
   566_textmus_ [l=sk] {aktualizácia main.cfg prebehla úspeÅ¡ne}
  567567
  568568
   
  577577#------------------------------------------------------------
  578578
  579 _textbsummary_ [l=sk] {Správa o vybudovaní zbierky "_collectionname_"} 
  580 _textflog_ [l=sk] {Správa o chybách v zbierke "_collectionname_"} 
  581 _textilog_ [l=sk] {Správa o importe zbierky "_collectionname_"} 
   579_textbsummary_ [l=sk] {Správa o vybudovaní zbierky "_collectionname_"}
   580_textflog_ [l=sk] {Správa o chybách v zbierke "_collectionname_"}
   581_textilog_ [l=sk] {Správa o importe zbierky "_collectionname_"}
  582582
  583583############################################################################
   
  589589
  590590# old cusab button
  591 _linktextusab_ [l=sk] {PoslaÅ¥ spÀtnú vÀzbu} 
  592 
  593 _greenstoneusabilitytext_ [l=sk] {PouşívateÄŸnosÅ¥ webovÃœch stránok} 
  594 
  595 _textwhy_ [l=sk] {<p>Poslaním tejto správy nás upozorníte, ÅŸe prehliadanú stránku povaÅŸujete za náročnú.} 
  596 _textextraforform_ [l=sk] {Nemusíte vyplniÅ¥ celÃœ formulár - kaÅŸdá informácia uÅŸitočná. } 
  597 _textprivacybasic_ [l=sk] {<p>Správa bude obsahovaÅ¥ informácie len o navÅ¡tívenÃœch stránkach Greenstone a technológií, ktorú ste pri ich prehliadaní pouÅŸili.} 
  598 _textstillsend_ [l=sk] {Skutočne chcete poslaÅ¥ túto správu ?} 
  599 
  600 _texterror_ [l=sk] {chyba} 
  601 _textyes_ [l=sk] {Áno} 
  602 _textno_ [l=sk] {Nie} 
  603 _textclosewindow_ [l=sk] {Zavri okno} 
  604 _textabout_ [l=sk] {O} 
  605 _textprivacy_ [l=sk] {Súkromie} 
  606 _textsend_ [l=sk] {PoslaÅ¥} 
  607 _textdontsend_ [l=sk] {Neposielaj } 
  608 _textoptionally_ [l=sk] {Nepovinné } 
  609 
  610 _textunderdev_ [l=sk] {PrehÄŸad detailov bude prístupnÃœ v definitívnej verzií.} 
  611 
  612 _textviewdetails_ [l=sk] {Ukáş detaily správy} 
  613 _textmoredetails_ [l=sk] {Viac detailov} 
  614 _texttrackreport_ [l=sk] {SledovaÅ¥ túto správu} 
  615 _textcharacterise_ [l=sk] {O akÃœ problém ide} 
  616 _textseverity_ [l=sk] {Ako váşny je problém} 
   591_linktextusab_ [l=sk] {PoslaÅ¥ spÀtnú vÀzbu}
   592
   593_greenstoneusabilitytext_ [l=sk] {PouşívateÄŸnosÅ¥ webovÃœch stránok}
   594
   595_textwhy_ [l=sk] {<p>Poslaním tejto správy nás upozorníte, ÅŸe prehliadanú stránku povaÅŸujete za náročnú.}
   596_textextraforform_ [l=sk] {Nemusíte vyplniÅ¥ celÃœ formulár - kaÅŸdá informácia uÅŸitočná. }
   597_textprivacybasic_ [l=sk] {<p>Správa bude obsahovaÅ¥ informácie len o navÅ¡tívenÃœch stránkach Greenstone a technológií, ktorú ste pri ich prehliadaní pouÅŸili.}
   598_textstillsend_ [l=sk] {Skutočne chcete poslaÅ¥ túto správu ?}
   599
   600_texterror_ [l=sk] {chyba}
   601_textyes_ [l=sk] {Áno}
   602_textno_ [l=sk] {Nie}
   603_textclosewindow_ [l=sk] {Zavri okno}
   604_textabout_ [l=sk] {O}
   605_textprivacy_ [l=sk] {Súkromie}
   606_textsend_ [l=sk] {PoslaÅ¥}
   607_textdontsend_ [l=sk] {Neposielaj }
   608_textoptionally_ [l=sk] {Nepovinné }
   609
   610_textunderdev_ [l=sk] {PrehÄŸad detailov bude prístupnÃœ v definitívnej verzií.}
   611
   612_textviewdetails_ [l=sk] {Ukáş detaily správy}
   613_textmoredetails_ [l=sk] {Viac detailov}
   614_texttrackreport_ [l=sk] {SledovaÅ¥ túto správu}
   615_textcharacterise_ [l=sk] {O akÃœ problém ide}
   616_textseverity_ [l=sk] {Ako váşny je problém}
  617617 
  618 _textbadrender_ [l=sk] {Stránka nevyzerá dobre} 
  619 _textcontenterror_ [l=sk] {Chyba obsahu} 
  620 _textstrangebehaviour_ [l=sk] {Divné správanie} 
  621 _textunexpected_ [l=sk] {Stalo sa niečo neočakávané. } 
  622 _textfunctionality_ [l=sk] {Å€aÅŸko pouşívateÄŸné} 
  623 _textother_ [l=sk] {Ostatné} 
  624 
  625 _textcritical_ [l=sk] {Kritická} 
  626 _textmajor_ [l=sk] {Váşne} 
  627 _textmedium_ [l=sk] {Stredné} 
  628 _textminor_ [l=sk] {ÄœahkÃœ} 
  629 _texttrivial_ [l=sk] {BezvÃœznamnÃœ} 
  630 
  631 _textwhatdoing_ [l=sk] {Čo ste sa pokúšali urobiÅ¥ ?} 
  632 _textwhatexpected_ [l=sk] {Čo ste očakávali, ÅŸe sa stane ?} 
  633 _textwhathappened_ [l=sk] {Čo sa stalo ?} 
  634 
  635 _cannotfindcgierror_ [l=sk] {<h2>Prepáčte !</h2>NemÃŽÅŸem nájsÅ¥ program pre "_linktextusab_".} 
  636 
  637 _textusabbanner_ [l=sk] {Greenstone koru-style banner} 
   618_textbadrender_ [l=sk] {Stránka nevyzerá dobre}
   619_textcontenterror_ [l=sk] {Chyba obsahu}
   620_textstrangebehaviour_ [l=sk] {Divné správanie}
   621_textunexpected_ [l=sk] {Stalo sa niečo neočakávané. }
   622_textfunctionality_ [l=sk] {Å€aÅŸko pouşívateÄŸné}
   623_textother_ [l=sk] {Ostatné}
   624
   625_textcritical_ [l=sk] {Kritická}
   626_textmajor_ [l=sk] {Váşne}
   627_textmedium_ [l=sk] {Stredné}
   628_textminor_ [l=sk] {ÄœahkÃœ}
   629_texttrivial_ [l=sk] {BezvÃœznamnÃœ}
   630
   631_textwhatdoing_ [l=sk] {Čo ste sa pokúšali urobiÅ¥ ?}
   632_textwhatexpected_ [l=sk] {Čo ste očakávali, ÅŸe sa stane ?}
   633_textwhathappened_ [l=sk] {Čo sa stalo ?}
   634
   635_cannotfindcgierror_ [l=sk] {<h2>Prepáčte !</h2>NemÃŽÅŸem nájsÅ¥ program pre "_linktextusab_".}
   636
   637_textusabbanner_ [l=sk] {Greenstone koru-style banner}
  638638
  639639
   
  648648#------------------------------------------------------------
  649649   
  650 _textgtierror_ [l=sk] {Vyskytla sa chyba} 
   650_textgtierror_ [l=sk] {Vyskytla sa chyba}
  651651
  652652_textgtihome_ [l=sk] {Prostredníctvom tÜchto stránok je moşné:
   
  659659<p>
  660660Kaşdá stránka prekladateğského rozhrania sa končí s tlačidlom _textgtisubmit_. Ak ho stlačíte, zmeny sa okamşite prejavia na inštalácií nzdl.org.
  661 } 
  662 
  663 _textgtiselecttlc_ [l=sk] {ZvoÄŸte svoj jazyk} 
   661}
   662
   663_textgtiselecttlc_ [l=sk] {ZvoÄŸte svoj jazyk}
  664664
  665665#for status page
  666 _textgtiviewstatus_ [l=sk] {Ukáş stav prekladov pre vÅ¡etky jazyky} 
  667 _textgtiviewstatusbutton_ [l=sk] {ZOBRAZ STAV} 
  668 _textgtistatustable_ [l=sk] {Zoznam stavu prekladov pre vÅ¡etky jazyky} 
  669 _textgtilanguage_ [l=sk] {Jazyk} 
  670 _textgtitotalnumberoftranslations_ [l=sk] {CelkovÃœ počet prekladov} 
  671 
  672 _textgtiselecttfk_ [l=sk] {ZvoÄŸte súbor s ktorÃœm chcete pracovaÅ¥} 
  673 
  674 _textgticoredm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Jadro)} 
  675 _textgtiauxdm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Pomocné)} 
  676 _textgtiglidict_ [l=sk] {Slovník GLI} 
  677 _textgtiglihelp_ [l=sk] {Pomoc pre GLI} 
  678 _textgtiperlmodules_ [l=sk] {moduly Perl} 
  679 _textgtitutorials_ [l=sk] {Cvičenia} 
  680 _textgtigreenorg_ [l=sk] {Greenstone.org} 
  681 _textgtigs3interface_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone 3} 
   666_textgtiviewstatus_ [l=sk] {Ukáş stav prekladov pre vÅ¡etky jazyky}
   667_textgtiviewstatusbutton_ [l=sk] {ZOBRAZ STAV}
   668_textgtistatustable_ [l=sk] {Zoznam stavu prekladov pre vÅ¡etky jazyky}
   669_textgtilanguage_ [l=sk] {Jazyk}
   670_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=sk] {CelkovÃœ počet prekladov}
   671
   672_textgtiselecttfk_ [l=sk] {ZvoÄŸte súbor s ktorÃœm chcete pracovaÅ¥}
   673
   674_textgticoredm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Jadro)}
   675_textgtiauxdm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Pomocné)}
   676_textgtiglidict_ [l=sk] {Slovník GLI}
   677_textgtiglihelp_ [l=sk] {Pomoc pre GLI}
   678_textgtiperlmodules_ [l=sk] {moduly Perl}
   679_textgtitutorials_ [l=sk] {Cvičenia}
   680_textgtigreenorg_ [l=sk] {Greenstone.org}
   681_textgtigs3interface_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone 3}
   682_textgtigsinstaller_ [l=sk] {Greenstone inÅ¡talátor}
  682683
  683684#for greenstone manuals
  684 _textgtidevmanual_ [l=sk] {VÃœvojárska príručka Greenstone} 
  685 _textgtiinstallmanual_ [l=sk] {InÅ¡talačnÃœ manuál Greenstone} 
  686 _textgtipapermanual_ [l=sk] {Greenstone príručka pre "Paper to Collection"} 
  687 _textgtiusermanual_ [l=sk] {PouşívateÄŸská príručka Greenstone} 
  688 
  689 _textgtienter_ [l=sk] {Vstúp} 
  690 
  691 _textgticorrectexistingtranslations_ [l=sk] {Oprav existujúci preklad} 
  692 _textgtidownloadtargetfile_ [l=sk] {Stiahni súbor} 
  693 _textgtiviewtargetfileinaction_ [l=sk] {Zobraz aktualizovanÃœ súbor} 
  694 _textgtitranslatefileoffline_ [l=sk] {PreloÅŸ tento súbor offline} 
  695 
  696 _textgtinumchunksmatchingquery_ [l=sk] {Počet textovÃœch reÅ¥azcov spĺňajúcich poÅŸiadavku} 
  697 
  698 _textgtinumchunkstranslated_ [l=sk] {preloÅŸené} 
  699 _textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=sk] {Z tÃœchto je potrebné _1_ aktualizovaÅ¥.} 
  700 _textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=sk] {počet zostávajúcich prekladov} 
   685_textgtidevmanual_ [l=sk] {VÃœvojárska príručka Greenstone}
   686_textgtiinstallmanual_ [l=sk] {InÅ¡talačnÃœ manuál Greenstone}
   687_textgtipapermanual_ [l=sk] {Greenstone príručka pre "Paper to Collection"}
   688_textgtiusermanual_ [l=sk] {PouşívateÄŸská príručka Greenstone}
   689
   690_textgtienter_ [l=sk] {Vstúp}
   691
   692_textgticorrectexistingtranslations_ [l=sk] {Oprav existujúci preklad}
   693_textgtidownloadtargetfile_ [l=sk] {Stiahni súbor}
   694_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=sk] {Zobraz aktualizovanÃœ súbor}
   695_textgtitranslatefileoffline_ [l=sk] {PreloÅŸ tento súbor offline}
   696
   697_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=sk] {Počet textovÃœch reÅ¥azcov spĺňajúcich poÅŸiadavku}
   698
   699_textgtinumchunkstranslated_ [l=sk] {preloÅŸené}
   700_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=sk] {Z tÃœchto je potrebné _1_ aktualizovaÅ¥.}
   701_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=sk] {počet zostávajúcich prekladov}
  701702
  702703#for status page
  703 _textgtinumchunkstranslated2_ [l=sk] {počet dokončenÃœch prekladov} 
  704 _textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=sk] {počet prekladov, ktoré je potrebné aktualizovaÅ¥} 
  705 _textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=sk] {zostáva eÅ¡te preloÅŸiÅ¥} 
  706 
  707 _textgtienterquery_ [l=sk] {VloÅŸ slovo alebo frázu z časti textu, ktorÃœ chceÅ¡ opraviÅ¥. } 
  708 _textgtifind_ [l=sk] {Nájdi} 
  709 
  710 _textgtitranslatingchunk_ [l=sk] {Prekladám <i>_1_</i>} 
  711 _textgtiupdatingchunk_ [l=sk] {Aktualizujem <i>_1_</i>} 
  712 _textgtisubmit_ [l=sk] {ODOSLAÅ€} 
  713 
  714 _textgtilastupdated_ [l=sk] {Naposledy aktualizované} 
  715 
  716 _textgtitranslationfilecomplete_ [l=sk] {Ďakujeme za vykonanie aktualizácie! <p>Kópiu aktualizovaného súboru si mÃŽÅŸete stiahnuÅ¥ ak kliknete na odkaz hore. Súbor bude zahrnutÃœ do nasledujúcej distribúcie Greenstone.} 
  717 
  718 _textgtiofflinetranslation_ [l=sk] {Túto časÅ¥ Greenstone mÃŽÅŸete preloÅŸiÅ¥ prostredníctvom Excel súboru: <ol><li>StiahnuÅ¥ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_">súbor nepreloÅŸenÃœch prekladov</a>, alebo <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_">kompletnÃœ preklad</a>. StiahnutÃœ súbor otvorte Microsoft Excel (Office 2003/XP, alebo novším) a uloÅŸte ako Microsoft Excel (.xls). <li>Preklad vloÅŸte do zodpovedajúcich polí. <li>Po skončení prekladu zaÅ¡lite .xls súbor na <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.</ol>} 
   704_textgtinumchunkstranslated2_ [l=sk] {počet dokončenÃœch prekladov}
   705_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=sk] {počet prekladov, ktoré je potrebné aktualizovaÅ¥}
   706_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=sk] {zostáva eÅ¡te preloÅŸiÅ¥}
   707
   708_textgtienterquery_ [l=sk] {VloÅŸ slovo alebo frázu z časti textu, ktorÃœ chceÅ¡ opraviÅ¥. }
   709_textgtifind_ [l=sk] {Nájdi}
   710
   711_textgtitranslatingchunk_ [l=sk] {Prekladám <i>_1_</i>}
   712_textgtiupdatingchunk_ [l=sk] {Aktualizujem <i>_1_</i>}
   713_textgtisubmit_ [l=sk] {ODOSLAÅ€}
   714
   715_textgtilastupdated_ [l=sk] {Naposledy aktualizované}
   716
   717_textgtitranslationfilecomplete_ [l=sk] {Ďakujeme za vykonanie aktualizácie! <p>Kópiu aktualizovaného súboru si mÃŽÅŸete stiahnuÅ¥ ak kliknete na odkaz hore. Súbor bude zahrnutÃœ do nasledujúcej distribúcie Greenstone.}
   718
   719_textgtiofflinetranslation_ [l=sk] {Túto časÅ¥ Greenstone mÃŽÅŸete preloÅŸiÅ¥ prostredníctvom Excel súboru: <ol><li>StiahnuÅ¥ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_">súbor nepreloÅŸenÃœch prekladov</a>, alebo <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_">kompletnÃœ preklad</a>. StiahnutÃœ súbor otvorte Microsoft Excel (Office 2003/XP, alebo novším) a uloÅŸte ako Microsoft Excel (.xls). <li>Preklad vloÅŸte do zodpovedajúcich polí. <li>Po skončení prekladu zaÅ¡lite .xls súbor na <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.</ol>}
  719720
  720721
   
  725726package gli
  726727
  727 _textglilong_ [l=sk] {knihovnícke rozhranie Greenstone} 
   728_textglilong_ [l=sk] {knihovnícke rozhranie Greenstone}
  728729_textglihelp_ [l=sk] {<p>Knihovnícke rozhranie Greenstone (Greenstone Librarian Interface – GLI) umoşňuje prístup k jednoduchému rozhraniu v ktorom je moÅŸné jednotlivé zbierky budovaÅ¥ a upravovaÅ¥. </p>
  729730
   
  740741<h4>Spustenie GLI pod Mac OS X</h4>
  741742V prehliadači choďte cestou  <i>Applications</i> / <i>Greenstone</i> / <i>GLI</i>.
  742 } 
   743}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.