Changeset 30502


Ignore:
Timestamp:
2016-05-06T11:51:38+12:00 (8 years ago)
Author:
kjdon
Message:

updating gs3 translations from existing ones in gs2 macro files

Location:
main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes
Files:
5 added
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/ServiceRack_sk.properties

  r30469 r30502  
   1# This now contains the properties for all the core service racks
   2
   3## Service Names
   4TextQuery.submit=HÄŸadaÅ¥
   5
   6FieldQuery.submit=HÄŸadaÅ¥
   7
   8AdvancedFieldQuery.submit=HÄŸadaÅ¥
   9
   10
   11ClassifierBrowse.name=PrezrieÅ¥
  112ClassifierBrowse.classifier_help:Prehliadať podğa {0}
   13
   14
   15
   16# search parameters
   17
   18param.boolean.on=zapnutÃœ
   19param.boolean.off=vypnutÃœ
   20param.matchMode.all=vÅ¡etkÃœch
   21param.matchMode.some=niektorÃœch
   22
   23param.sortBy.0=zmeniÅ¥ poradie
   24param.sortBy.none=zmeniÅ¥ poradie
   25param.sortOrder.0=vzostupne
   26param.sortOrder.1=zostupne
   27param.reverseSort.0=vypnutÃœ
   28param.reverseSort.1=zapnutÃœ
   29param.fqs=koncovky
   30
   31#levels
   32level.document=Dokument
   33level.Doc=Dokument
   34level.section=Čast
   35level.Sec=Čast
   36level.paragraph=Odsek
   37level.Para=Odsek
   38
   39## Authentication
   40Authentication.name=Správcovská stránka
   41
   42## Authentication services
   43ListUsers.description=listuj v pouşívateÄŸoch
   44
   45
   46## Authentication params
   47param.un=meno
   48param.pw=heslo
   49param.com=komentár
   50param.boolean.enabled=zapnuté
   51param.boolean.disabled=vypnuté
   52param.as=stav účtu
   53param.gp=skupiny
   54param.npw=nové heslo
   55param.rnpw=napíšte eÅ¡te raz nové heslo
   56
   57
   58
   59## CrossCollectionSearch specific strings
   60CrossCollectionSearch.TextQuery.submit=HÄŸadaÅ¥
   61
   62
   63## LuceneSearch specific strings
   64LuceneSearch.TextQuery.name=HÄŸadaÅ¥
   65LuceneSearch.TextQuery.submit=HÄŸadaÅ¥
   66
   67
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic2_sk.properties

  r26581 r30502  
   1##################
   2# help page
   3##################
   4
   5
   6
   7help.openbookshelf=Otvor túto policu
   8help.sectionarrows=Choď do predchádzajúcej/dalÅ¡ej časti
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_sk.properties

  r26581 r30502  
   1#***** TEXT FRAGMENTS *****
  12gsdl=Softvér digitálnej knişnice Greenstone
  2 home_b=DOMOV
  3 help_b=POMOC
  4 pref_b=NASTAVENIA
   3# the buttons
   4home_b=Domov
   5help_b=Pomoc
   6pref_b=Nastavenia
   7# tool tips for the buttons
  58home_tip=Domovská stránka
  69help_tip=Pomoc
  710pref_tip=Zmeniť nastavania
   11# page titles
   12help_t=Pomoc
   13pref_t=Nastavenia
  814aboutpage=O tejto zbierke
   15textframebrowser=Na zobrazenie musíte maÅ¥ povolené rámce.
   16home.librarian_interface=Knihovnícke rozhranie
   17# other
   18open_folder=OtvoriÅ¥ tento priečinok a zobraziÅ¥ obsah
   19view_document=PozrieÅ¥ dokument
   20
   21######################
   22# about page
   23#######################
   24
   25#######################
   26# query page
   27########################
  928query.wordcount=Počet slov:
  1029query.nodocsmatch=Ŝiadne dokumenty nevyhovujú vašej poşiadavke.
   
  1231query.results=záznamov
  1332query.matches=VÃœsledky
   33
   34##################
   35# prefs page
   36##################
  1437pref.searchpref=Nastavenia vyhğadávania
  1538pref.prespref=Nastavenie prezentácie
  1639pref.interfacelang=Jazyk rozhrania:
  1740pref.encoding=Kódovanie:
  18 pref.all=vÅ¡etko
   41pref.all=vÅ¡etkÃœch
  1942pref.set_prefs=uloÅŸ nastavenia
   43pref.berrybasket.on=zapnutÃœ
   44pref.berrybasket.off=vypnutÃœ
   45
   46##################
   47# document page
   48##################
  2049doc.expand_doc_b=ROZBALIÅ€ TEXT
  2150doc.expand_doc_tip=Zobraziť celÜ text
   
  2857doc.detach_page_b=OTVORIÅ€ V NOVOM OKNE
  2958doc.detach_page_tip=Otvoriť stránku v novom okne
   59
   60external.title=ExternÃœ odkaz
   61
   62
   63##################
   64# authentication page
   65##################
   66authen.no_permission=Prepáčte, ale nemáte právo vstúpiÅ¥ na tieto stránky.
   67authen.enabled=zapnuté
   68authen.disabled=vypnuté
   69authen.change_password_title=ZmeniÅ¥ heslo
   70authen.change_password_successed_content=VaÅ¡e heslo bolo úspeÅ¡ne zmenené.
   71authen.two_password_not_match=Nové heslá sa nezhodujú.
   72authen.password_initial=VloÅŸte počiatočné heslo pre tohto pouşívateÄŸa.
   73authen.wrong_password_warning=Neznámy uşívateÄŸ, alebo neplatné heslo.
   74authen.list_of_current_users_title=Zoznam pouşívateÄŸov
   75authen.authentication=Správcovská stránka
   76authen.greenstone_home=Domov
   77authen.list_users=listuj v pouşívateÄŸoch
   78authen.change_password=zmeniÅ¥ heslo
   79authen.change_password=zmeniÅ¥ heslo
   80
   81
   82
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_default2_sk.properties

  r26581 r30502  
   1# This properties file is for the secondary text strings, not the main stuff
   2##################
   3# help page
   4##################
   5
   6
   7
   8help.openbookshelf=Otvor túto policu
   9help.sectionarrows=Choď do predchádzajúcej/dalÅ¡ej časti
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21#############################
   22# Document structure editor #
   23#############################
   24dse.edit=editovaÅ¥
   25
   26###################
   27# DebugInfo  #
   28###################
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_default_sk.properties

  r30041 r30502  
  22
  33#***** TEXT FRAGMENTS *****
  4 gsdl:Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone
   4gsdl=Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone
  55# the buttons
  6 home_b:DOMOV
  7 help_b:POMOC
  8 pref_b:NASTAVENIA
   6home_b:Domov
   7help_b:Pomoc
   8pref_b:Nastavenia
  99# tool tips for the buttons
  1010home_tip:Domovská stránka
  1111help_tip:Pomoc
  1212pref_tip:Zmeniť nastavania
  13 aboutpage:O tejto zbierke
   13
   14aboutpage=O kniÅŸnici
   15home.librarian_interface=Knihovnícke rozhranie
  1416
  1517######################
   
  2325# query page
  2426########################
   27query=HÄŸadaÅ¥
   28
   29query.document_plural=dokumenty
   30
   31# eg Displaying 1 to 20 of 42 sections/documents
  2532query.nodocsmatch:Ŝiadne dokumenty nevyhovujú vašej poşiadavke.
  2633query.onedocsmatch:1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke.
  27 
  28 
  29 # eg Displaying 1 to 20 of 42 sections/documents
  3034
  3135
   
  3337# prefs page
  3438##################
  35 pref.searchpref:Nastavenia vyhÄŸadávania
  36 pref.prespref:Nastavenie prezentácie
  37 pref.interfacelang:Jazyk rozhrania:
  38 pref.encoding:Kódovanie:
  39 pref.all:vÅ¡etko
   39pref.searchpref=Nastavenia vyhÄŸadávania
   40pref.prespref=Nastavenie prezentácie
   41pref.interfacelang=Jazyk rozhrania:
   42pref.encoding=Kódovanie:
   43pref.all=vÅ¡etkÃœch
   44pref.berrybasket.on=zapnutÃœ
   45pref.berrybasket.off=vypnutÃœ
   46pref.formatedit.on=zapnutÃœ
   47pref.formatedit.off=vypnutÃœ
  4048pref.set_prefs:uloÅŸ nastavenia
  4149
   
  4654
  4755
   56doc.document=Dokument
  4857
  4958
   59external.title=ExternÃœ odkaz
  5060
  5161
   
  5363# authentication page
  5464##################
   65authen.enabled=zapnuté
   66authen.disabled=vypnuté
   67authen.list_of_current_users_title=Zoznam pouşívateÄŸov
   68authen.authentication=Správcovská stránka
  5569
  5670
   
  5973# Document basket #
  6074###################
   75
   76
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.