Ignore:
Timestamp:
2016-08-15T19:32:39+12:00 (7 years ago)
Author:
ak19
Message:

Polish translations for coredm module of GS2 interface. Many thanks to Maciej Jaros.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/polish.dm

  r28888 r30706  
  7171# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
  7272# macro will always be set to another value)
  73 _collectorextra_ [l=pl] {
  74 <p>Ta kolekcja zawiera _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokument,_If_("_numdocs_" lt "5",dokumenty,dokumentów)), łÄ
   73_collectorextra_ [l=pl] {<p>Ta kolekcja zawiera _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokument,_If_("_numdocs_" lt "5",dokumenty,dokumentów)), łÄ
  7574cznie _numbytes_ zaindeksowanego tekstu i metadanych.
  7675<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Kliknij</a>, aby obejrzeć podsumowanie kolekcji.
  77 } 
   76}
  7877
  7978_textdescrcollection_ [l=pl] {}
   
  8281_textdescrhelp_ [l=pl] {Pomoc}
  8382_textdescrpref_ [l=pl] {Preferencje}
   83_textdescrdeposit_ [l=pl] {Deponuj obiekt do kolekcji}
  8484_textdescrlogin_ [l=pl] {Logowanie}
  8585_textdescrlogout_ [l=pl] {Wyloguj się jako _cgiargunHtmlsafe_}
   
  9292# Metadata names and navigation bar labels
  9393
  94 _textSearch_ [l=pl] {Szukaj} 
  95 _labelSearch_ [l=pl] {Szukaj} 
   94_textSearch_ [l=pl] {Szukaj}
   95_labelSearch_ [l=pl] {Szukaj}
  9696
  9797# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
  98 _textTitle_ [l=pl] {Tytuł} 
   98_textTitle_ [l=pl] {Tytuł}
  9999_labelTitle_ [l=pl] {Tytuły}
  100 _textCreator_ [l=pl] {Twórca} 
   100_textCreator_ [l=pl] {Twórca}
  101101_labelCreator_ [l=pl] {Twórcy}
  102 _textSubject_ [l=pl] {Temat} 
   102_textSubject_ [l=pl] {Temat}
  103103_labelSubject_ [l=pl] {Tematy}
  104 _textDescription_ [l=pl] {Opis} 
   104_textDescription_ [l=pl] {Opis}
  105105_labelDescription_ [l=pl] {Opisy}
  106 _textPublisher_ [l=pl] {Wydawca} 
   106_textPublisher_ [l=pl] {Wydawca}
  107107_labelPublisher_ [l=pl] {Wydawcy}
  108 _textContributor_ [l=pl] {Współtwórca} 
   108_textContributor_ [l=pl] {Współtwórca}
  109109_labelContributor_ [l=pl] {Współtwórcy}
  110 _textDate_ [l=pl] {Data} 
   110_textDate_ [l=pl] {Data}
  111111_labelDate_ [l=pl] {Daty}
  112 _textType_ [l=pl] {Typ} 
   112_textType_ [l=pl] {Typ}
  113113_labelType_ [l=pl] {Typy}
  114 _textFormat_ [l=pl] {Format} 
   114_textFormat_ [l=pl] {Format}
  115115_labelFormat_ [l=pl] {Formaty}
  116 _textIdentifier_ [l=pl] {Indentyfikator} 
   116_textIdentifier_ [l=pl] {Indentyfikator}
  117117_labelIdentifier_ [l=pl] {Identyfikatory}
  118 _textSource_ [l=pl] {Nazwa pliku} 
   118_textSource_ [l=pl] {Nazwa pliku}
  119119_labelSource_ [l=pl] {Nazwy plików}
  120 _textLanguage_ [l=pl] {Język} 
   120_textLanguage_ [l=pl] {Język}
  121121_labelLanguage_ [l=pl] {Języki}
  122 _textRelation_ [l=pl] {Relacja} 
   122_textRelation_ [l=pl] {Relacja}
  123123_labelRelation_ [l=pl] {Relacje}
  124 _textCoverage_ [l=pl] {Zasięg} 
   124_textCoverage_ [l=pl] {Zasięg}
  125125_labelCoverage_ [l=pl] {Zasięg}
  126 _textRights_ [l=pl] {Prawa własności} 
   126_textRights_ [l=pl] {Prawa własności}
  127127_labelRights_ [l=pl] {Prawa własności}
  128128
  129129# DLS metadata set
  130 _textOrganization_ [l=pl] {Organizacja} 
  131 _labelOrganization_ [l=pl] {Organizacje} 
  132 _textKeyword_ [l=pl] {Słowo kluczowe} 
   130_textOrganization_ [l=pl] {Organizacja}
   131_labelOrganization_ [l=pl] {Organizacje}
   132_textKeyword_ [l=pl] {Słowo kluczowe}
  133133_labelKeyword_ [l=pl] {Słowa kluczowe}
  134 _textHowto_ [l=pl] {Samouczek} 
  135 _labelHowto_ [l=pl] {Samouczek} 
   134_textHowto_ [l=pl] {Samouczek}
   135_labelHowto_ [l=pl] {Samouczek}
  136136
  137137# Miscellaneous Greenstone metadata
  138 _textPhrase_ [l=pl] {Fraza} 
   138_textPhrase_ [l=pl] {Fraza}
  139139_labelPhrase_ [l=pl] {Frazy}
  140 _textCollage_ [l=pl] {KolaÅŒ} 
   140_textCollage_ [l=pl] {KolaÅŒ}
  141141_labelCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
  142142_textBrowse_ [l=pl] {PrzeglÄ
  143 daj} 
   143daj}
  144144_labelBrowse_ [l=pl] {PrzeglÄ
  145 daj} 
  146 _textTo_ [l=pl] {Do} 
   145daj}
   146_textTo_ [l=pl] {Do}
  147147_labelTo_ [l=pl] {Do}
  148 _textFrom_ [l=pl] {Od} 
   148_textFrom_ [l=pl] {Od}
  149149_labelFrom_ [l=pl] {Od (nadawca)}
  150 _textAcronym_ [l=pl] {Akronim} 
   150_textAcronym_ [l=pl] {Akronim}
  151151_labelAcronym_ [l=pl] {Skróty}
  152152_textAuthor_ [l=pl] {Autor}
   
  155155# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
  156156_textdescrdefault_ [l=pl] {PrzeglÄ
  157 daj wg pola _1_} 
   157daj wg pola _1_}
  158158
  159159_textdescrSearch_ [l=pl] {Znajdź wyraŌenia}
   
  185185_texticonprev_ [l=pl] {poprzedni rozdział}
  186186
  187 _texticonworld_ [l=pl] {Zobacz dokument WWW} 
   187_texticonworld_ [l=pl] {Zobacz dokument WWW}
  188188
  189189_texticonmidi_ [l=pl] {PrzeglÄ
   
  248248_linktextHELP_ [l=pl] {POMOC}
  249249_linktextPREFERENCES_ [l=pl] {PREFERENCJE}
   250_linktextDEPOSIT_ [l=pl] {DEPONUJ}
  250251_linktextLOGIN_ [l=pl] {ZALOGUJ}
  251252_linktextLOGGEDIN_ [l=pl] {(zalogowano jako _cgiargunHtmlsafe_)}
   
  258259######################################################################
  259260
  260 _textpagetitle_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone} 
  261 
  262 _textnocollections_ [l=pl] {Brak dostępnych (czyli np. zbudowanych i udostępnionych) kolekcji.} 
  263 
  264 _textadmin_ [l=pl] {Panel administracyjny} 
  265 _textabgs_ [l=pl] {O Greenstone} 
  266 _textgsdocs_ [l=pl] {Dokumentacja do Greenstone} 
  267 
  268 _textdescradmin_ [l=pl] {
  269 Pozwala na dodanie nowych uÅŒytkowników,
   261_textpagetitle_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone}
   262
   263_textnocollections_ [l=pl] {Brak dostępnych (czyli np. zbudowanych i udostępnionych) kolekcji.}
   264
   265_textadmin_ [l=pl] {Panel administracyjny}
   266_textabgs_ [l=pl] {O Greenstone}
   267_textgsdocs_ [l=pl] {Dokumentacja do Greenstone}
   268
   269_textdescradmin_ [l=pl] {Pozwala na dodanie nowych uÅŒytkowników,
  270270zawiera zestawienia dotyczÄ
  271271ce poszczególnych kolekcji oraz techniczne informacje o systemie Greenstone
  272 
  273 
  274 _textdescrgogreenstone_ [l=pl] {
  275 Omówienie oprogramowania Greenstone oraz projektu "New Zealand Digital Library Project",
   272}
   273
   274_textdescrgogreenstone_ [l=pl] {Omówienie oprogramowania Greenstone oraz projektu "New Zealand Digital Library Project",
  276275który powstał na jego podstawie
  277 } 
  278 
  279 _textdescrgodocs_ [l=pl] {Podręczniki do Greenstone} 
   276}
   277
   278_textdescrgodocs_ [l=pl] {Podręczniki do Greenstone}
  280279
  281280#####################################################################
   
  284283package gli
  285284
  286 _textgli_ [l=pl] {Interfejs Bibliotekarza} 
  287 _textdescrgli_ [l=pl] {
  288 Pozawala na tworzenie nowych kolekcji, modyfikowanie lub dodawanie obiektów do juÅŒ istniejÄ
   285_textgli_ [l=pl] {Interfejs Bibliotekarza}
   286_textdescrgli_ [l=pl] {Pozawala na tworzenie nowych kolekcji, modyfikowanie lub dodawanie obiektów do juÅŒ istniejÄ
  289287cych oraz na usuwanie
  290288kolekcji
  291 } 
   289}
  292290
  293291package collector
  294292
  295 _textcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner} 
  296 _textdescrcollector_ [l=pl] {
  297 Kolekcjoner jest uproszczeniem Interfejsu Bibliotekarza, jednakÅŒe w większości praktycznych zastosowań naleÅŒy uÅŒywać Interfejsu Bibliotekarza
  298 
   293_textcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner}
   294_textdescrcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner jest uproszczeniem Interfejsu Bibliotekarza, jednakÅŒe w większości praktycznych zastosowań naleÅŒy uÅŒywać Interfejsu Bibliotekarza
   295}
  299296
  300297package depositor
  301298
  302 _textdepositor_ [l=pl] {Deponent} 
  303 _textdescrdepositor_ [l=pl] {
  304 Pozwala dodawać nowe dokumenty do istniejÄ
   299_textdepositor_ [l=pl] {Deponent}
   300_textdescrdepositor_ [l=pl] {Pozwala dodawać nowe dokumenty do istniejÄ
  305301cej kolekcji
  306 
  307 
   302}
   303
   304_textdepositorlocal_ [l=pl] {Rozpocznij Nowy Depozyt}
  308305package gti
  309306
  310 _textgti_ [l=pl] {Interfejs Tłumacza Greenstone} 
  311 _textdescrtranslator_ [l=pl] {
  312 Pozwala na aktualizowanie wielojęzycznego interfejsu
   307_textgti_ [l=pl] {Interfejs Tłumacza Greenstone}
   308_textdescrtranslator_ [l=pl] {Pozwala na aktualizowanie wielojęzycznego interfejsu
  313309    Greenstone
  314 } 
   310}
  315311
  316312
   
  384380}
  385381
   382_textcommentusername_ [l=pl] {Nazwa uÅŒytkownika}
   383_textaddusercomment_ [l=pl] {Dodaj Komentarz}
   384_textusercommentlogout_ [l=pl] {Wyloguj}
   385_textaddcomment_ [l=pl] {wstaw komentarz}
   386_textcommentsubmitted_ [l=pl] {Komentarz Wstawiony}
   387_textisempty_ [l=pl] {Komentarz był pusty.}
   388_textusercommentssection_ [l=pl] {Komentarze}
   389
  386390_textgoto_ [l=pl] {przejdź do strony}
  387391_textintro_ [l=pl] {<i>(wstęp)</i>}
  388392
  389 _textCONTINUE_ [l=pl] {KONTYNUOWAĆ??}
   393_textCONTINUE_ [l=pl] {KONTYNUOWAĆ?}
  390394
  391395_textEXPANDTEXT_ [l=pl] {ROZWIŃ\nTEKST}
   
  403407_textNOHIGHLIGHT_ [l=pl] {BRAK\nWYRÓŻNIANIA}
  404408
  405 _textPRINT_ [l=pl] {DRUKUJ} 
  406 
  407 _textnextsearchresult_ [l=pl] {następny wynik wyszukiwania} 
  408 _textprevsearchresult_ [l=pl] {poprzedni wynik wyszukiwania} 
   409_textPRINT_ [l=pl] {DRUKUJ}
   410
   411_textnextsearchresult_ [l=pl] {następny wynik wyszukiwania}
   412_textprevsearchresult_ [l=pl] {poprzedni wynik wyszukiwania}
  409413
  410414# macros for printing page
  411 _textreturnoriginal_ [l=pl] {Wróć do pierwotnej strony} 
  412 _textprintpage_ [l=pl] {Wydrukuj tę stronę} 
  413 _textshowcontents_ [l=pl] {PokaÅŒ spis treści} 
  414 _texthidecontents_ [l=pl] {Ukryj spis treści} 
   415_textreturnoriginal_ [l=pl] {Wróć do pierwotnej strony}
   416_textprintpage_ [l=pl] {Wydrukuj tę stronę}
   417_textshowcontents_ [l=pl] {PokaÅŒ spis treści}
   418_texthidecontents_ [l=pl] {Ukryj spis treści}
  415419
  416420######################################################################
   
  435439_textranked_ [l=pl] {nr pozycji na liście}
  436440_textnatural_ [l=pl] {naturalny}
  437 _textsortbyrank_ [l=pl] {stopień podobieństwa} 
   441_textsortbyrank_ [l=pl] {stopień podobieństwa}
   442_textsortbynone_ [l=pl] {kolejność tworzenia}
   443_textascending_ [l=pl] {rosnÄ
   444co}
   445_textdescending_ [l=pl] {malejÄ
   446co}
  438447_texticonsearchhistorybar_ [l=pl] {historia wyszukiwania}
  439448
   
  447456_textinvalidquery_ [l=pl] {Nieprawidłowa składnia zapytania}
  448457_textstopwordsmsg_ [l=pl] {PoniÅŒsze słowa sÄ
  449  zbyt ogólne i zostały zignorowane:} 
  450 _textlucenetoomanyclauses_ [l=pl] {Twoje zapytanie zawierało zbyt wiele kryteriów wyszukiwania; spróbuj bardziej zwięzłego zapytania.} 
   458 zbyt ogólne i zostały zignorowane:}
   459_textlucenetoomanyclauses_ [l=pl] {Twoje zapytanie zawierało zbyt wiele kryteriów wyszukiwania; spróbuj bardziej zwięzłego zapytania.}
  451460
  452461_textmorethan_ [l=pl] {Ponad }
   
  464473
  465474#these go together in form search:
  466 #"Words  (fold, stem)  ... in field"
  467 _textwordphrase_ [l=pl] {Słowo lub wyraÅŒenie} 
   475#"Words  fold case fold accents stem  ... in field"
   476_textwordphrase_ [l=pl] {Słowo lub wyraÅŒenie}
  468477_textinfield_ [l=pl] {... w polu}
  469 _textfieldphrase_ [l=pl] {Pole}
  470 _textinwords_ [l=pl] {... w słowie(ach)}
  471 _textfoldstem_ [l=pl] {(złoÅŒenie, trzon)}
   478_textformcasefold_ [l=pl] {ignoruj wielkość liter}
   479_textformaccentfold_ [l=pl] {ignoruj znaki diakrytyczne}
   480_textformstem_ [l=pl] {rdzeń}
  472481
  473482_textadvquery_ [l=pl] {Lub wpisz zapytanie:}
   
  494503 _querytypeselection_ zapytania}
  495504
  496 _textadvancedmgppsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla} 
   505_textadvancedmgppsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla}
  497506
  498507_textadvancedlucenesearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sortujÄ
  499 c wyniki wg _sfselection_\,) dla } 
   508c wyniki wg _sfselection_\,) dla }
  500509_textadvancedsqlsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sortujÄ
  501 c wyniki wg _sqlsfselection_\,) dla } 
   510c wyniki wg _sqlsfselection_\,) dla }
  502511
  503512# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
   
  508517c wyniki wg _sqlsfselection_\,)  dla _formquerytypesimpleselection_ }
  509518
  510 _textformadvancedsearchmgpp_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla } 
   519_textformadvancedsearchmgpp_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla }
  511520
  512521_textformadvancedsearchlucene_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\, sortujÄ
  513 c wyniki wg _sfselection_\,) dla } 
   522c wyniki wg _sfselection_\,) dla }
  514523_textformadvancedsearchsql_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sqlsfselection_,\, sortujÄ
  515 c wyniki wg _sqlsfselection_\,) dla } 
   524c wyniki wg _sqlsfselection_\,) dla }
  516525
  517526_textnojsformwarning_ [l=pl] {Uwaga: wyłÄ
   
  562571#------------------------------------------------------------
  563572
  564 _textprefschanged_ [l=pl] {
  565 Preferencje zostały zapisane jak poniÅŒej. Nie uÅŒywaj przycisku Wstecz przeglÄ
   573_textprefschanged_ [l=pl] {Preferencje zostały zapisane jak poniÅŒej. Nie uÅŒywaj przycisku Wstecz przeglÄ
  566574darki
  567575internetowej, poniewaÅŒ ustawienia zostałyby anulowane!
   
  579587_textstem_ [l=pl] {Nie uwzględniaj końcówek słów}
  580588_textnostem_ [l=pl] {dopasowane musi być całe słowo}
  581 _textaccentdiffs_ [l=pl] {RóŌnice w akcentach:} 
  582 _textignoreaccents_ [l=pl] {ignoruj akcenty (ogonki)} 
   589_textaccentdiffs_ [l=pl] {RóŌnice w akcentach:}
   590_textignoreaccents_ [l=pl] {ignoruj akcenty (ogonki)}
  583591_textmatchaccents_ [l=pl] {akcenty (ogonki) majÄ
  584  znaczenie} 
   592 znaczenie}
  585593
  586594_textprefop_ [l=pl] {PokaÅŒ do _maxdocoption_ trafień z _hitsperpageoption_ trafień na jednej stronie.}
   
  592600_textall_ [l=pl] {wszystkie}
  593601_textquerymode_ [l=pl] {Tryb wyszukiwania:}
  594 _textsimplemode_ [l=pl] {wyszukiwanie proste} 
   602_textsimplemode_ [l=pl] {wyszukiwanie proste}
  595603_textadvancedmode_ [l=pl] {wyszukiwanie zaawansowane (umoÅŒliwia wyszukiwanie za pomocÄ
  596  operatorów boole'a !, &amp;, | i nawiasów)} 
   604 operatorów boole'a !, &amp;, | i nawiasów)}
  597605_textlinkinterm_ [l=pl] {przez stronę pośredniÄ
  598606}
   
  606614<br>}
  607615
  608 _textsearchtype_ [l=pl] {Styl zapytań:} 
  609 _textformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie w _formnumfieldoption_ polach} 
   616_textsearchtype_ [l=pl] {Styl zapytań:}
   617_textformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie w _formnumfieldoption_ polach}
  610618_textsqlformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie SQL w _sqlformnumfieldoption_ polach}
  611 _textplainsearchtype_ [l=pl] {zwykłe z polem zapytania _boxsizeoption_ } 
  612 _textregularbox_ [l=pl] {pojedyncza linia} 
  613 _textlargebox_ [l=pl] {duÅŒe (kilka linii)} 
   619_textplainsearchtype_ [l=pl] {zwykłe z polem zapytania _boxsizeoption_ }
   620_textregularbox_ [l=pl] {pojedyncza linia}
   621_textlargebox_ [l=pl] {duÅŒe (kilka linii)}
  614622
  615623_textrelateddocdisplay_ [l=pl] {wyświetl dokumenty powiÄ
   
  678686_textdefaulthelp_ [l=pl] {przeglÄ
  679687daj dokumenty po _1_ klikajÄ
  680 c na przycisk _2_} 
   688c na przycisk _2_}
  681689
  682690_textSearchhelp_ [l=pl] {moÅŒesz wyszukać konkretne słowa, występujÄ
  683691ce w tekście, klikajÄ
  684 c na przycisk _labelSearch_} 
   692c na przycisk _labelSearch_}
  685693_textTohelp_ [l=pl] {przyciśnij przycisk _labelTo_, aby przeglÄ
  686 dać dokumenty według pola Do.} 
   694dać dokumenty według pola Do.}
  687695_textFromhelp_ [l=pl] {przeglÄ
  688696daj dokumenty po polu Od klikajÄ
  689 c przycisk _labelFrom_} 
   697c przycisk _labelFrom_}
  690698_textBrowsehelp_ [l=pl] {przeglÄ
  691 daj dokumenty} 
   699daj dokumenty}
  692700_textAcronymhelp_ [l=pl] {przeglÄ
  693701daj pliki po wystÄ
  694702pieniach akronimów klikajÄ
  695 c na przycisk _labelAcronym_} 
   703c na przycisk _labelAcronym_}
  696704_textPhrasehelp_ [l=pl] {moÅŒesz przeglÄ
  697705dać poszczególne frazy pojawiajÄ
  698706ce się w dokumentach klikajÄ
  699707c przycisk _labelPhrase_. Do tego celu wykorzystywana jest przeglÄ
  700 darka fraz zwana Phind.} 
   708darka fraz zwana Phind.}
  701709
  702710_texthelptopicstitle_ [l=pl] {Tematy}
   
  704712_textreadingdocs_ [l=pl] {Jak czytać dokumenty}
  705713
  706 _texthelpreadingdocs_ [l=pl] {
  707 <p>Po znalezieniu dokumentu w lewym górnym rogu strony pojawia się
   714_texthelpreadingdocs_ [l=pl] {<p>Po znalezieniu dokumentu w lewym górnym rogu strony pojawia się
  708715jego tytuł lub obraz strony tytułowej.
  709716W niektórych kolekcjach towarzysz temu spis treści,
   
  765772_texthelpdetachpage_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
  766773_texthelphighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj/Nie wyróŌniaj wyszukiwane wyraŌenia}
  767 _texthelpsectionarrows_ [l=pl] {Przejdź do poprzedniej/następnej sekcji} 
   774_texthelpsectionarrows_ [l=pl] {Przejdź do poprzedniej/następnej sekcji}
  768775
  769776
  770777_texthelpsearchingtitle_ [l=pl] {Jak wyszukiwać konkretne wyraÅŒenia}
  771778
  772 _texthelpsearching_ [l=pl] {
  773 <p>
   779_texthelpsearching_ [l=pl] {<p>
  774780   Na stronie wyszukiwania tworzymy zapytanie za pomocÄ
  775781 kilku prostych kroków:<p>
   
  793799c przycisk
  794800   <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony, gdzie moÅŒna dokonać odpowiednich zmian.<p>
  795 } 
   801}
  796802
  797803_texthelpquerytermstitle_ [l=pl] {WyraÅŒenia wyszukiwawcze}
  798 _texthelpqueryterms_ [l=pl] {
  799 <p>Wszystko co wpiszesz w pole zapytania, zostanie zinterpretowane jako lista słów lub zwrotów do wyszukania zwanych "wyraÅŒeniami (terminami) wyszukiwawczymi". WyraÅŒenie to pojedyncze słowo (zawierajÄ
   804_texthelpqueryterms_ [l=pl] {<p>Wszystko co wpiszesz w pole zapytania, zostanie zinterpretowane jako lista słów lub zwrotów do wyszukania zwanych "wyraÅŒeniami (terminami) wyszukiwawczymi". WyraÅŒenie to pojedyncze słowo (zawierajÄ
  800805ce tylko litery i cyfry),
  801806albo zwrot złoÅŒony z ciÄ
   
  816821   <p>zostanie potraktowane identycznie jak<p>
  817822   <ul><kbd>Leśne ogrody na wyspach Australii i Oceanii Systemy zrównowaÅŒonego rozwój 1993</kbd></ul>
  818 
  819 
  820 _texthelpmgppsearching_ [l=pl] {
  821 W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "MGPP" dostępnych jest kilka innych opcji.
   823}
   824
   825_texthelpmgppsearching_ [l=pl] {W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "MGPP" dostępnych jest kilka innych opcji.
  822826
  823827<ul>
   
  828832 wagę niÅŒ słowu nauka przy ocenie dopasowania do dokumentów.
  829833</ul>
  830 
  831 
  832 _texthelplucenesearching_ [l=pl] {
  833 W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "Lucene" dostępnych jest kilka innych opcji.
   834}
   835
   836_texthelplucenesearching_ [l=pl] {W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "Lucene" dostępnych jest kilka innych opcji.
  834837
  835838<ul>
   
  844847 być uÅŒywane na poczÄ
  845848tku wyraÅŒenia.
  846 } 
   849}
  847850
  848851_texthelpquerytypetitle_ [l=pl] {Rodzaje zapytań}
  849 _texthelpquerytype_ [l=pl] {
  850 <p>SÄ
   852_texthelpquerytype_ [l=pl] {<p>SÄ
  851853 dwa rodzaje zapytań.
  852854
   
  883885dokumenty będÄ
  884886 ułoÅŒone według częstotliwości występowania tej frazy w dokumencie.<p>
  885 
  886 
  887 _texthelpadvancedsearchtitle_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie z uÅŒyciem silnika _1_} 
  888 
  889 _texthelpadvancedsearch_ [l=pl] {
  890 <p>Jeśli wybrałeś tryb zaawansowanych zapytań (w swoich preferencjach), to moÅŒesz mieć nieco inne moÅŒliwości wyszukiwania. _selectadvancedsearch_
  891 
  892 
  893 _texthelpadvsearchmg_ [l=pl] {
  894 Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MG daje Ci dwie moÅŒliwości: rangowÄ
   887}
   888
   889_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie z uÅŒyciem silnika _1_}
   890
   891_texthelpadvancedsearch_ [l=pl] {<p>Jeśli wybrałeś tryb zaawansowanych zapytań (w swoich preferencjach), to moÅŒesz mieć nieco inne moÅŒliwości wyszukiwania. _selectadvancedsearch_
   892}
   893
   894_texthelpadvsearchmg_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MG daje Ci dwie moÅŒliwości: rangowÄ
  895895 i logicznÄ
  896896.
  897897Wyszukiwanie <b>rangowe</b> jest dokładnie tym samym co wyszukiwanie <b>niektórych fraz</b> opisane w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
  898898<p>_texthelpbooleansearch_
  899 
  900 
  901 _texthelpbooleansearch_ [l=pl] {
  902 UÅŒywajÄ
   899}
   900
   901_texthelpbooleansearch_ [l=pl] {UÅŒywajÄ
  903902c <b>operatorów logicznych boole'a</b> moÅŒna łÄ
  904903czyć wyraÅŒenia
   
  915914Bardziej szczegółowe zapytania moÅŒna tworzyć przy uÅŒyciu nawiasów lub kombinacji operatorów - na przykład: <b>(owca | bydło) &amp; (farma | pociÄ
  916915g)</b> lub <b>owca | bydło | koza !świnia</b>.
  917 
  918 
  919 _texthelpadvsearchmgpp_ [l=pl] {
  920 Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MGPP umoÅŒliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a'. _texthelpbooleansearch_
   916}
   917
   918_texthelpadvsearchmgpp_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MGPP umoÅŒliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a'. _texthelpbooleansearch_
  921919<p>Resultaty mogÄ
  922920 być wyświetlone w porzÄ
   
  930928pić w ciÄ
  931929gu x fraz <i>po</i> pierwszej frazie. Operator ten jest podobny do NEAR lecz ma tutaj znaczenie kolejność fraz. Domyślny dystans wynosi 20.
  932 } 
   930}
  933931
  934932_texthelpadvancedsearchextra_ [l=pl] {UWAGA: Wszystkie te operatory w trybie uproszczonego wyszukiwania sÄ
  935  ignorowane.} 
  936 
  937 _texthelpadvsearchlucene_ [l=pl] {
  938 Wyszukiwanie zaawansowane w kolekcjach Lucene umoÅŒliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a. _texthelpbooleansearch_
  939 
  940 
  941 _texthelpformsearchtitle_ [l=pl] {Wyszukiwanie wg kilku pól} 
  942 
  943 _texthelpformsearch_ [l=pl] {
  944 Wyszukiwanie wg kilku pól pozwala na łÄ
   933 ignorowane.}
   934
   935_texthelpadvsearchlucene_ [l=pl] {Wyszukiwanie zaawansowane w kolekcjach Lucene umoÅŒliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a. _texthelpbooleansearch_
   936}
   937
   938_texthelpformsearchtitle_ [l=pl] {Wyszukiwanie wg kilku pól}
   939
   940_texthelpformsearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie wg kilku pól pozwala na łÄ
  945941czenie róŌnych fraz wyszukiwawczych w róŌnych polach. Na przykład moÅŒna wyszukiwać nazwisko "Kowalski" w Tytule i "hodowla ślimaków" w Temacie. W trybie uproszczonych zapytań kaÅŒdy wiersz formularza działa jako normalne wyszukiwanie w pojedynczej linii. Poszczególne wiersze formularza sÄ
  946942 składane przy pomocy operatora "i" (jeśli wybrano "całość"), albo przy pomocy "lub" (jeśli wybrano "część"). Poszczególne frazy wewnÄ
   
  949945 połÄ
  950946czone ("i", "lub", zaprzeczenie), a w kaÅŒdym z pól moÅŒna uÅŒywać operatorów logicznych Boole'a'.
  951 } 
   947}
  952948
  953949_texthelpformstemming_ [l=pl] {Okienka "złoÅŒenie" i "trzon" pozwalajÄ
  954950 na wybranie, czy przy wyszukiwaniu wielkość znaków powinna być ignorowana oraz czy ignorować końcówki (odmianę) słów - to ostatnie obecnie działa tylko w języku angielskim. Obie te opcje sÄ
  955951 domyślnie wyłÄ
  956 czone przy zaawansowanym wyszukiwaniu.} 
   952czone przy zaawansowanym wyszukiwaniu.}
  957953
  958954_textdatesearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie według dat}
  959955
  960 _texthelpdatesearch_ [l=pl] {
  961 Wyszukiwanie według dat umoÅŒliwia wyszukiwanie dokumentów,
   956_texthelpdatesearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie według dat umoÅŒliwia wyszukiwanie dokumentów,
  962957podobnie jak dla wyszukiwania wg fraz,
  963958dotyczÄ
   
  971966
  972967_texthelpdatehowtotitle_ [l=pl] {Sposób uŌycia:}
  973 _texthelpdatehowto_ [l=pl] {
  974 <ul>
   968_texthelpdatehowto_ [l=pl] {<ul>
  975969   <li>W celu wyszukania dokumentów dotyczÄ
  976970cych jednego roku:<p>
   
  1004998
  1005999_texthelpdateresultstitle_ [l=pl] {Reguły wyszukiwania}
  1006 _texthelpdateresults_ [l=pl] {
  1007 Wyszukiwanie dokumentów dotyczÄ
   1000_texthelpdateresults_ [l=pl] {Wyszukiwanie dokumentów dotyczÄ
  10081001cych roku 1903 oznacza wyszukiwanie dokumentów na temat roku 1903, a nie np. spisów literatury wydanych w 1903.  Wynik kwerendy moÅŒe zawierać dokumenty dotyczÄ
  10091002ce np. lat 1899-1911, poniewaÅŒ 1903 mieści się w tym przedziale czasu oraz dokumenty z tytułem zawierajÄ
   
  10141007_textchangeprefs_ [l=pl] {Zmiana preferencji}
  10151008
  1016 _texthelppreferences_ [l=pl] {
  1017 <p>Po kliknięciu przycisku <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony,
   1009_texthelppreferences_ [l=pl] {<p>Po kliknięciu przycisku <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony,
  10181010będziesz mógł(-a) dostosować do swoich potrzeb niektóre z elementów interfejsu.
  1019 } 
   1011}
  10201012
  10211013_texthelpcollectionprefstitle_ [l=pl] {Preferencje kolekcji}
  1022 _texthelpcollectionprefs_ [l=pl] {
  1023 Niektóre kolekcje składajÄ
   1014_texthelpcollectionprefs_ [l=pl] {Niektóre kolekcje składajÄ
  10241015 się z podkolekcji, które moÅŒna przeszukiwać
  10251016niezaleÅŒnie od siebie lub łÄ
   
  10311022
  10321023_texthelplanguageprefstitle_ [l=pl] {Preferencje językowe}
  1033 _texthelplanguageprefs_ [l=pl] {
  1034 KaÅŒda kolekcja posiada domyślny język prezentacji, ale moÅŒna przełÄ
   1024_texthelplanguageprefs_ [l=pl] {KaÅŒda kolekcja posiada domyślny język prezentacji, ale moÅŒna przełÄ
  10351025czyć się na inny język.
  10361026MoÅŒna takÅŒe zmienić schemat kodowania znaków uÅŒywanych w Greenstone, aby dostosować go
   
  10501040
  10511041_texthelppresentationprefstitle_ [l=pl] {Preferencje widoku}
  1052 _texthelppresentationprefs_ [l=pl] {
  1053 W zaleÅŒności od kolekcji moÅŒna ustawić kilka opcji pozwalajÄ
   1042_texthelppresentationprefs_ [l=pl] {W zaleÅŒności od kolekcji moÅŒna ustawić kilka opcji pozwalajÄ
  10541043cych na zmianę widoku kolekcji
  10551044w zaleÅŒności od potrzeb.
   
  10751064
  10761065_texthelpsearchprefstitle_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
  1077 _texthelpsearchprefs_ [l=pl] {
  1078 <p>Zaawansowany tryb wyszukiwania umoÅŒliwia stosowanie kombinacji za pomocÄ
   1066_texthelpsearchprefs_ [l=pl] {<p>Zaawansowany tryb wyszukiwania umoÅŒliwia stosowanie kombinacji za pomocÄ
  10791067
  10801068koniunkcji AND (&amp;), alternatywy OR (|), i zaprzeczenia NOT (!) z wykorzystaniem grupowania fraz za pomocÄ
   
  10951083}
  10961084
  1097 _textcasefoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków decyduje, czy przy wyszukiwaniu powinna być rozróŌniana wielkość liter. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignorecase_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>Uprawa Marchewek</i> oraz <i>UPRAWA MARCHEWEK</i>.} 
   1085_textcasefoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków decyduje, czy przy wyszukiwaniu powinna być rozróŌniana wielkość liter. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignorecase_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>Uprawa Marchewek</i> oraz <i>UPRAWA MARCHEWEK</i>.}
  10981086_textstemprefs_ [l=pl] {Para przycisków pozwalajÄ
  1099 cych na wybór czy naleÅŒy ignorować końcówki słów przy wyszukiwaniu. Na przykład, jeśli zaznaczysz "_preferences:textstem_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>uprawy marchewek</i> i <i>uprawa marchewki</i>. Obecnie jednak działa to w pełni poprawnie tylko w języku angielskim. _selectstemoptionsprefs_} 
  1100 _textaccentfoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków umoÅŒliwia wybór, czy litery z akcentem i bez powinny być rozróŌniane przy wyszukiwaniu. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignoreaccents_", to przy wyszukiwaniu słówko <i>fédération</i> będzie traktowane tak samo jak <i>fedération</i> oraz <i>federation</i>.} 
   1087cych na wybór czy naleÅŒy ignorować końcówki słów przy wyszukiwaniu. Na przykład, jeśli zaznaczysz "_preferences:textstem_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>uprawy marchewek</i> i <i>uprawa marchewki</i>. Obecnie jednak działa to w pełni poprawnie tylko w języku angielskim. _selectstemoptionsprefs_}
   1088_textaccentfoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków umoÅŒliwia wybór, czy litery z akcentem i bez powinny być rozróŌniane przy wyszukiwaniu. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignoreaccents_", to przy wyszukiwaniu słówko <i>fédération</i> będzie traktowane tak samo jak <i>fedération</i> oraz <i>federation</i>.}
  11011089 
  1102 _textstemoptionsprefs_ [l=pl] {Czasem lepiej i wygodniej jest uÅŒyć funkcji do skracania wyszukiwanych pojęć, która została opisana wyÅŒej w "_texthelpquerytermstitle_".} 
   1090_textstemoptionsprefs_ [l=pl] {Czasem lepiej i wygodniej jest uÅŒyć funkcji do skracania wyszukiwanych pojęć, która została opisana wyÅŒej w "_texthelpquerytermstitle_".}
  11031091
  11041092_textsearchtypeprefsplain_ [l=pl] {Istnieje moÅŒliwość uzyskania duÅŒego pola dla zapytań, tak aby moÅŒna było łatwiej wyszukiwać dłuÅŒsze fragmenty. Wyszukiwanie długich fragmentów tekstu jest zaskakujÄ
  1105 co proste.} 
  1106 
  1107 _textsearchtypeprefsform_ [l=pl] {MoÅŒesz zmieniać liczbę pól wyświetlanych w formularzu wyszukiwania.} 
   1093co proste.}
   1094
   1095_textsearchtypeprefsform_ [l=pl] {MoÅŒesz zmieniać liczbę pól wyświetlanych w formularzu wyszukiwania.}
  11081096
  11091097_textsearchtypeprefsboth_ [l=pl] {MoÅŒesz przełÄ
   
  11131101<li>Wyszukiwanie wg pól pozwala na przeszukiwaniu wielu pól naraz, dzięki obecności wielu okienek, w których moÅŒna wpisywać zapytanie _textsearchtypeprefsform_</li>
  11141102</ul>
  1115 } 
   1103}
  11161104
  11171105
   
  11231111
  11241112_texthelpscopetitle_ [l=pl] {Zakres wyszukiwania}
  1125 _texthelpscope_ [l=pl] {
  1126 <p>
   1113_texthelpscope_ [l=pl] {<p>
  11271114W większości kolekcji moÅŒna wybrać róŌne indeksy przeszukiwania, na przykład
  11281115spis autorów lub tytułów. Dostępne mogÄ
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.