Changeset 30848


Ignore:
Timestamp:
2016-09-28T15:40:29+13:00 (6 years ago)
Author:
ak19
Message:

Slovakian language translation updates for aux module of the GS2 interface. Many thanks to Tomas Fiala

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak2.dm

  r30604 r30848  
  55# -- this file contains text that is of less importance
  66######################################################################
  7 
  87
  98######################################################################
   
  3130<br>nech si v teplej letnej hmle
  3231<br>nech oceán tvojich ciest cestuje tak ğahko ako vyleštenÜ greenstone.
  33 
  3432
  3533}
   
  6260Tento projekt v spolupráci s agentúrami UN a NGO si vďaka digitalizácii a sprístupňovaniu digitálnych dokumentov v krajinách tretieho sveta získal svetové uznanie.}
  6361
  64 
  6562_textdescrselcol_ [l=sk] {vyber zbierku}
  66 
  6763
  6864######################################################################
   
  7167######################################################################
  7268
  73 
  7469#------------------------------------------------------------
  7570# text macros
   
  8984######################################################################
  9085
  91 
  9286#------------------------------------------------------------
  9387# text macros
   
  10498_foundintcontent_ [l=sk] {<h3>Odkaz na zbierku "_2_"</h3>
  10599
  106 <p>ZvolenÃœ odkaz pre zbierku "_collectionname_" je externÃœ (spája zbierky "_2_"). Ak   
  107 chcete zobraziÅ¥ tento odkaz v zbierke "_2_" mÃŽÅŸete ísÅ¥ <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargclUrlsafe_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači.}
  108 
   100<p>ZvolenÃœ odkaz pre zbierku "_collectionname_" je externÃœ (smeruje do zbierky "_2_"). Ak chcete zobraziÅ¥ tento odkaz v zbierke "_2_" mÃŽÅŸete kliknúť<a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargclUrlsafe_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači.}
  109101
  110102######################################################################
   
  113105######################################################################
  114106
  115 
  116107#------------------------------------------------------------
  117108# text macros
   
  136127_textmessagestalekey_ [l=sk] {Neplatná adresa ! Prosím zadajte svoje heslo pre vstup na tieto stránky.}
  137128
  138 
  139129######################################################################
  140130# 'docs' page
  141131package docs
  142132######################################################################
  143 
  144133
  145134#------------------------------------------------------------
   
  191180_textfailmsg71_ [l=sk] {Počas pokusu vybudovať zbierku nastala neočakávaná chyba.}
  192181
  193 
  194182_textblcont_ [l=sk] {Správa o vybudovaní obsahuje tieto informácie:}
  195183
   
  198186package collector
  199187######################################################################
  200 
  201 
  202188
  203189#------------------------------------------------------------
   
  294280_textreset_ [l=sk] {Reset }
  295281
  296 
  297282_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagecollector_" target=_top>reštartujte Zberateğa</a> a skúste znova. }
  298 
  299283
  300284_textretcoll_ [l=sk] {SpÀť }
   
  329313package depositor
  330314######################################################################
  331 
  332315
  333316_textdepositorblurb_ [l=sk] {<p>Dopl&#328;te nasleduj&#250;ce inform&#225;cie a kliknite na _textintro_.</p>}
   
  349332_textretcoll_ [l=sk] {Návrat do Depozitu}
  350333
  351 
  352334_texttmpfail_ [l=sk] {Depozit nedokázal zapísať, alebo prečítať súbor/priečinok Temp. Pravdepodobne Greenstone nemÎşe :<ul>
  353335<li>zapisovať/čítať priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>}
  354336
  355 
  356337######################################################################
  357338# 'gsdl' page
   
  359340######################################################################
  360341
  361 
  362 #------------------------------------------------------------
  363 # text macros
  364 #------------------------------------------------------------
  365 
   342#------------------------------------------------------------
   343# text macros
   344#------------------------------------------------------------
  366345
  367346_textgreenstone1_ [l=sk] {Greenstone je softvér prostredníctvom, ktorého je moÅŸné vytváraÅ¥ a spravovaÅ¥ digitálne zbierky. Prináša novÃœ spÃŽsob organizovania a sprístupňovania informácií na internete, alebo CD-ROM. Greenstone je produktom New Zeland Digital Library Project, Univerzity Waikato, distribuovanÃœ v spolupráci s UNESCO  a Human info NGO. Je to voÄŸne dostupnÃœ softvér pod podmienkami GNU General Public Licence. <i>http://greenstone.org</i>}
   
  409388package userslistusers
  410389######################################################################
  411 
  412390
  413391#------------------------------------------------------------
   
  424402_textdeleteuser_ [l=sk] {vymazať}
  425403
  426 
  427404######################################################################
  428405# 'users' page
   
  430407######################################################################
  431408
  432 
  433 #------------------------------------------------------------
  434 # text macros
  435 #------------------------------------------------------------
  436 
   409#------------------------------------------------------------
   410# text macros
   411#------------------------------------------------------------
  437412
  438413_textedituser_ [l=sk] {Zmeniť pouşívateğské nastavenia}
   
  450425_textavailablegroups_ [l=sk] {Predefinované skupiny zahŕňajú administrátora spolu s ďalšími skupinami, ktoré sú potrebné k vzdialenému budovaniu zbierok prostredníctvom Knihovníckeho rozhrania Deposita:<ul><li><b>administrátor</b>: Deleguje práva k prístupu a zmene konfigurácie systému a pouşívateÄŸskÃœch účtov.<li><b>personal-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu novÃœch osobnÃœch zbierok konktrétneho pouşívateÄŸa.<li><b><collection-name>-collection-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu konkretnej zbierky "nazovzbrieky-meno".                                                                                               <li><b>all-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu <b>vÅ¡etkÃœch</b> zbierok a udeÄŸuje prístup k pouşívaniu ZberateÄŸa.</ul> }
  451426
  452 
  453427######################################################################
  454428# 'users' page
   
  456430######################################################################
  457431
  458 
  459432#------------------------------------------------------------
  460433# text macros
   
  464437_textremwarn_ [l=sk] {Ste si istÜ, şe chcete zmazať pouşívateğa <b>_cgiargumunHtmlsafe_</b>?}
  465438
  466 
  467439######################################################################
  468440# 'users' page
  469441package userschangepasswd
  470442######################################################################
  471 
  472443
  473444#------------------------------------------------------------
   
  480451_textretype_ [l=sk] {napíšte ešte raz nové heslo}
  481452
  482 
  483453######################################################################
  484454# 'users' page
   
  486456######################################################################
  487457
  488 
  489458#------------------------------------------------------------
  490459# text macros
   
  492461
  493462_textsuccess_ [l=sk] {Vaše heslo bolo úspešne zmenené.}
  494 
  495463
  496464######################################################################
   
  498466package users
  499467######################################################################
  500 
  501468
  502469#------------------------------------------------------------
   
  516483_textfailed_ [l=sk] {Nesprávne pouşívateğské heslo, alebo meno.}
  517484
  518 
  519485######################################################################
  520486# 'status' pages
   
  522488######################################################################
  523489
  524 
  525 #------------------------------------------------------------
  526 # text macros
  527 #------------------------------------------------------------
  528 
   490#------------------------------------------------------------
   491# text macros
   492#------------------------------------------------------------
  529493
  530494_textversion_ [l=sk] {Verzia Greenstone}
   
  566530_textmus_ [l=sk] {aktualizácia main.cfg prebehla úspešne}
  567531
  568 
  569532######################################################################
  570533# 'bsummary' pages
  571534package bsummary
  572535######################################################################
  573 
  574536
  575537#------------------------------------------------------------
   
  615577_textcharacterise_ [l=sk] {O akÜ problém ide}
  616578_textseverity_ [l=sk] {Ako váşny je problém}
  617  
   579
  618580_textbadrender_ [l=sk] {Stránka nevyzerá dobre}
  619581_textcontenterror_ [l=sk] {Chyba obsahu}
   
  637599_textusabbanner_ [l=sk] {Greenstone koru-style banner}
  638600
  639 
  640601######################################################################
  641602# GTI text strings
   
  643604######################################################################
  644605
  645 
  646 #------------------------------------------------------------
  647 # text macros
  648 #------------------------------------------------------------
  649    
   606#------------------------------------------------------------
   607# text macros
   608#------------------------------------------------------------
   609
  650610_textgtierror_ [l=sk] {Vyskytla sa chyba}
  651611
   
  720680_textgtiofflinetranslation_ [l=sk] {Túto časť Greenstone mÎşete preloşiť prostredníctvom Excel súboru: <ol><li>Stiahnuť <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_">súbor nepreloşenÜch prekladov</a>, alebo <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_">kompletnÜ preklad</a>. StiahnutÜ súbor otvorte Microsoft Excel (Office 2003/XP, alebo novším) a uloşte ako Microsoft Excel (.xls). <li>Preklad vloşte do zodpovedajúcich polí. <li>Po skončení prekladu zašlite .xls súbor na <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.</ol>}
  721681
  722 
  723 
  724682############
  725683# gli page
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.