root/main/trunk/greenstone2/macros/galician.dm @ 20999

Revision 13038, 35.6 KB (checked in by kjdon, 13 years ago)

moved some macros from lang2.dm to lang.dm - they are ones to do with the buttons on the home page, which I think are important enough to go into the main macro file

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Galician Language text and icon macros
5# Traducción ó galego feita por Xaquín Lores xaquin@udc.es
6#
7######################################################################
8
9
10######################################################################
11# Global (base) package
12package Global
13######################################################################
14
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_textperiodicals_ [l=gl] {Publicacións periëdicas}
21_textsource_ [l=gl] {fonte: }
22_textdate_ [l=gl] {data de publicación: }
23_textnumpages_ [l=gl] {número de páxinas: }
24
25_textsignin_ [l=gl] {conectar}
26
27_textdefaultcontent_ [l=gl] {Non se atopa a páxina solicitada. Por favor prema o
28botón "Atrás" do seu navegador ou o botón "Principal" para regresar á Biblioteca Dixital Greenstone}
29
30_textdefaulttitle_ [l=gl] {Erro en GSDL}
31
32# -- Missing translation: _textbadcollection_
33
34# -- Missing translation: _textselectpage_
35
36_collectionextra_ [l=gl] {Esta coleción contén _about:numdocs_ documentos, e foi creada hai _about:builddate_ días.}
37
38# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
39# macro will always be set to another value)
40_collectorextra_ [l=gl] {<p>Esta colección contén _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq
41"1",documento,documentos) e un total de _numbytes_.
42<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Prema aquí</a> para visualizar o
43informe de creación desta colección.
44}
45
46_textdescrcollection_ [l=gl] {}
47_textdescrabout_ [l=gl] {Páxina Acerca de}
48_textdescrhome_ [l=gl] {Páxina Principal}
49_textdescrhelp_ [l=gl] {Páxina de axuda}
50_textdescrpref_ [l=gl] {Páxina de Preferencias}
51_textdescrgreenstone_ [l=gl] {Programa da Biblioteca Dixital Greenstone}
52# -- Missing translation: _textdescrusab_
53
54_textdescrSearch_ [l=gl] {Buscar termos específicos}
55
56# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
57_textdescrTitle_ [l=gl] {Lista alfabética de títulos}
58_textdescrCreator_ [l=gl] {Lista de autores por orde alfabética}
59_textdescrSubject_ [l=gl] {Lista por materias}
60# -- Missing translation: _textdescrDescription_
61# -- Missing translation: _textdescrPublisher_
62# -- Missing translation: _textdescrContributor_
63_textdescrDate_ [l=gl] {Lista por data}
64# -- Missing translation: _textdescrType_
65# -- Missing translation: _textdescrFormat_
66# -- Missing translation: _textdescrIdentifier_
67_textdescrSource_ [l=gl] {Lista por nome de ficheiro orixinal}
68_textdescrLanguage_ [l=gl] {Lista por lingua}
69# -- Missing translation: _textdescrRelation_
70# -- Missing translation: _textdescrCoverage_
71# -- Missing translation: _textdescrRights_
72
73_textdescrOrganization_ [l=gl] {Lista por organización}
74_textdescrKeyword_ [l=gl] {Lista por palabra clave}
75_textdescrHowto_ [l=gl] {Lista por "Como..."}
76_textdescrList_ [l=gl] {Lista de documentos}
77_textdescrSeries_ [l=gl] {Lista por número de publicación}
78_textdescrTo_ [l=gl] {Lista por campo "Para:"}
79_textdescrFrom_ [l=gl] {Lista por campo "De:"}
80_textdescrTopic_ [l=gl] {Lista por temas especiais}
81_textdescrBrowse_ [l=gl] {Navegar}
82# -- Missing translation: _textdescrCollage_
83_textdescrPeople_ [l=gl] {Lista de persoas por orde alfabética}
84_textdescrAcronym_ [l=gl] {Lista de siglas}
85_textdescrPhrase_ [l=gl] {Lista de frases}
86_textdescrArtist_ [l=gl] {Lista de artistas}
87_textdescrVolume_ [l=gl] {Lista por volume}
88# -- Missing translation: _textdescrCountries_
89# -- Missing translation: _textdescrCaptions_
90
91
92_labelSearch_ [l=gl] {Buscar}
93
94# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
95_labelTitle_ [l=gl] {Títulos A-Z}
96_labelCreator_ [l=gl] {Autores A-Z}
97_labelSubject_ [l=gl] {Materias}
98# -- Missing translation: _labelDescription_
99# -- Missing translation: _labelPublisher_
100# -- Missing translation: _labelContributor_
101_labelDate_ [l=gl] {Datas}
102# -- Missing translation: _labelType_
103# -- Missing translation: _labelFormat_
104# -- Missing translation: _labelIdentifier_
105_labelSource_ [l=gl] {Nomes de ficheiros}
106_labelLanguage_ [l=gl] {Lingua}
107# -- Missing translation: _labelRelation_
108# -- Missing translation: _labelCoverage_
109# -- Missing translation: _labelRights_
110
111_labelOrg_ [l=gl] {Organización}
112_labelKeyword_ [l=gl] {Palabras clave}
113_labelHow_ [l=gl] {Cómo...}
114_labelSeries_ [l=gl] {Series}
115_labelList_ [l=gl] {Listas}
116_labelTo_ [l=gl] {Para}
117_labelFrom_ [l=gl] {De}
118_labelTopic_ [l=gl] {Temas}
119_labelBrwse_ [l=gl] {Navegar}
120# -- Missing translation: _labelCollage_
121_labelBrows_ [l=gl] {Navegar}
122_labelPeople_ [l=gl] {Persoas A-Z}
123_labelAcronym_ [l=gl] {Siglas}
124_labelPhrase_ [l=gl] {Frases}
125_labelArtist_ [l=gl] {Artistas}
126_labelVolume_ [l=gl] {Volumes}
127# -- Missing translation: _labelCaptions_
128# -- Missing translation: _labelCountries_
129
130_texticontext_ [l=gl] {Ver o documento}
131_texticonclosedbook_ [l=gl] {Abrir este documento e ver o seu índice de contido}
132_texticonnext_ [l=gl] {Ir á seguinte sección}
133_texticonprev_ [l=gl] {Ir á sección anterior}
134
135# -- Missing translation: _texticonworld_
136
137_texticonmidi_ [l=gl] {Ver o documento no formato MIDI}
138_texticonmsword_ [l=gl] {Ver o documento no formato Microsoft Word}
139_texticonmp3_ [l=gl] {Ver o documento no formato MP3}
140_texticonpdf_ [l=gl] {Ver o documento no formato PDF}
141_texticonps_ [l=gl] {Ver o documento no formato PostScript}
142_texticonppt_ [l=gl] {Ver o documento no formato PowerPoint}
143_texticonrtf_ [l=gl] {Ver o documento no formato RTF}
144_texticonxls_ [l=gl] {Ver o documento no formato Microsoft Excel}
145
146_page_ [l=gl] {páxina }
147_pages_ [l=gl] {páxinas}
148_of_ [l=gl] {de }
149_vol_ [l=gl] {Vol.}
150_num_ [l=gl] {Nº}
151
152_textmonth00_ [l=gl] {}
153_textmonth01_ [l=gl] {xaneiro}
154_textmonth02_ [l=gl] {febreiro}
155_textmonth03_ [l=gl] {marzo}
156_textmonth04_ [l=gl] {abril}
157_textmonth05_ [l=gl] {maio}
158_textmonth06_ [l=gl] {xuño}
159_textmonth07_ [l=gl] {xullo}
160_textmonth08_ [l=gl] {agosto}
161_textmonth09_ [l=gl] {setembro}
162_textmonth10_ [l=gl] {outubro}
163_textmonth11_ [l=gl] {novembro}
164_textmonth12_ [l=gl] {decembro}
165
166_textdocument_ [l=gl] {Documento}
167_textsection_ [l=gl] {Sección}
168_textparagraph_ [l=gl] {Paragrafo}
169
170_magazines_ [l=gl] {Revistas}
171
172_nzdlpagefooter_ [l=gl] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
173<p><a href="http://www.nzdl.org">Proxecto de Biblioteca Dixital de Nova
174Celandia</a>
175<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz/cs">Departamento de informática</a>,
176<a href="http://www.waikato.ac.nz">Universidade de Waikato</a>,
177Nova Celandia}
178
179_linktextHOME_ [l=gl] {PRINCIPAL}
180_linktextHELP_ [l=gl] {AXUDA}
181_linktextPREFERENCES_ [l=gl] {PREFERENCIAS}
182
183
184######################################################################
185# 'home' page
186package home
187######################################################################
188
189_textpagetitle_ [l=gl] {Biblioteca Dixital Greenstone}
190_textadmin_ [l=gl] {Páxina de administración}
191_textabgs_ [l=gl] {Acerca de Greenstone}
192_textgsdocs_ [l=gl] {Documentación de Greenstone}
193
194_textdescradmin_ [l=gl] {Permítelle engadir novos usuarios, dá un resume das coleccións que hai no
195sistema e proporciona informacións técnicas sobre a instalación de Greenstone.
196}
197
198_textdescrgogreenstone_ [l=gl] {Proporciónalle información sobre o programa Greenstone e o proxecto de biblioteca
199Dixital de Nova Celandia, de onde provén
200}
201
202_textdescrgodocs_ [l=gl] {Manuais de Greenstone}
203
204#####################################################################
205# some macros used on the home page from other packages
206#####################################################################
207package gli
208
209_textdescrgli_ [l=gl] {Axúdalle a crear novas coleccións, modificar ou suprimir coleccións existentes,
210ou engadir documentos nunha colección.
211}
212
213package collector
214
215_textcollector_ [l=gl] {O Coleccionista}
216
217package depositor
218
219
220package gti
221
222
223######################################################################
224# 'about' page
225package about
226######################################################################
227
228
229#------------------------------------------------------------
230# text macros
231#------------------------------------------------------------
232
233_textabcol_ [l=gl] {Acerca desta colección}
234
235_textsubcols1_ [l=gl] {<p>A colección completa comprende _1_ subcoleccións. As dispoñibles actualmente son:
236<blockquote>}
237
238_textsubcols2_ [l=gl] {</blockquote>
239Na páxina de Preferencias pode vostede seleccionar (e cambiar) as
240subcoleccións en uso.}
241
242
243_titleabout_ [l=gl] {acerca de}
244
245
246
247######################################################################
248# document package
249package document
250######################################################################
251
252
253#------------------------------------------------------------
254# text macros
255#------------------------------------------------------------
256
257# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
258# -- Missing translation: _texticonhdesc_
259# -- Missing translation: _texticonhpubl_
260# -- Missing translation: _texticonhcontr_
261# -- Missing translation: _texticonhtype_
262# -- Missing translation: _texticonhform_
263# -- Missing translation: _texticonhident_
264# -- Missing translation: _texticonhrel_
265# -- Missing translation: _texticonhcover_
266# -- Missing translation: _texticonhright_
267
268# -- Missing translation: _texticonhcoll_
269# -- Missing translation: _texticonhcapt_
270# -- Missing translation: _texticonhcount_
271
272_texticonopenbookshelf_ [l=gl] {pechar esta sección da biblioteca}
273_texticonclosedbookshelf_ [l=gl] {abrir esta sección da biblioteca e ver o seu contido}
274_texticonopenbook_ [l=gl] {pechar este libro}
275_texticonclosedfolder_ [l=gl] {Abrir esta carpeta e ver o seu contido}
276_texticonclosedfolder2_ [l=gl] {abrir subsección: }
277_texticonopenfolder_ [l=gl] {pechar esta carpeta}
278_texticonopenfolder2_ [l=gl] {pechar subsección: }
279_texticonsmalltext_ [l=gl] {Ver esta sección do texto}
280_texticonsmalltext2_ [l=gl] {ver texto: }
281_texticonpointer_ [l=gl] {sección en curso}
282_texticondetach_ [l=gl] {Abrir esta Páxina nunha nova ventá}
283_texticonhighlight_ [l=gl] {Resaltar os termos da busca}
284_texticonnohighlight_ [l=gl] {Non resaltar os termos da busca}
285_texticoncontracttoc_ [l=gl] {Contraer o índice de contido}
286_texticonexpandtoc_ [l=gl] {Expandir o índice de contido}
287_texticonexpandtext_ [l=gl] {Mostrar o texto completo}
288_texticoncontracttext_ [l=gl] {Mostrar unicamente o texto da sección seleccionada}
289_texticonwarning_ [l=gl] {<b>Advertencia: </b>}
290_texticoncont_ [l=gl] {¿desexa continuar?}
291
292_textltwarning_ [l=gl] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
293_iconwarning_Expandir o texto aquí xerará unha gran
294cantidade de datos que o seu navegador terá que procesar
295}
296
297_textgoto_ [l=gl] {ir á páxina}
298_textintro_ [l=gl] {<i>(texto introductorio)</i>}
299
300_textCONTINUE_ [l=gl] {¿DESEXA CONTINUAR?}
301
302_textEXPANDTEXT_ [l=gl] {TEXTO\nCOMPLETO}
303
304_textCONTRACTCONTENTS_ [l=gl] {CONTRAER\níNDICE}
305
306_textDETACH_ [l=gl] {SEPARAR}
307
308_textEXPANDCONTENTS_ [l=gl] {EXPANDIR\níNDICE}
309
310_textCONTRACT_ [l=gl] {CONTRAER\nTEXTO}
311
312_textHIGHLIGHT_ [l=gl] {RESALTAR}
313
314_textNOHIGHLIGHT_ [l=gl] {NON\nRESALTAR}
315
316
317######################################################################
318# 'search' page
319package query
320######################################################################
321
322
323#------------------------------------------------------------
324# text macros
325#------------------------------------------------------------
326
327# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
328# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
329# any matches
330_textquerytitle_ [l=gl] {_If_(_thislast_,resultados _thisfirst_ - _thislast_ para a consulta:_cgiargq_,Non se atoparon resultados correspondentes á consulta: _cgiargq_)}
331_textnoquerytitle_ [l=gl] {Páxina de busca}
332
333_textsome_ [l=gl] {algunhas das}
334_textall_ [l=gl] {todas as}
335_textboolean_ [l=gl] {boolean0}
336_textranked_ [l=gl] {ordenado}
337_textnatural_ [l=gl] {natural}
338#_textsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
339#_textall_ {_If_(_cgiargb_,boolean,all)}
340#_textformsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
341#_textformall_ {_If_(_cgiargb_,natural,all)}
342_texticonsearchhistorybar_ [l=gl] {historial de buscas}
343
344# -- Missing translation: _textifeellucky_
345
346#alt text for query buttons
347_textusequery_ [l=gl] {utilizar esta consulta}
348_textfreqmsg1_ [l=gl] {Palabras contadas: }
349_textpostprocess_ [l=gl] {_If_(_quotedquery_,<br><i>postprocesado para encontrar _quotedquery_</i>
350)}
351# -- Missing translation: _textinvalidquery_
352
353_textmorethan_ [l=gl] {Máis de }
354_textapprox_ [l=gl] {Acerca de }
355_textnodocs_ [l=gl] {Non hai documentos que correspondan á consulta.}
356_text1doc_ [l=gl] {1 documento corresponde á consulta.}
357_textlotsdocs_ [l=gl] {documentos corresponden á consulta.}
358_textmatches_ [l=gl] {Resultados }
359_textbeginsearch_ [l=gl] {Iniciar a busca}
360_textrunquery_ [l=gl] {Executar a busca}
361_textclearform_ [l=gl] {Borrar o formulario}
362
363#these go together in form search:
364#"Word or phrase  (fold, stem)  ... in field"
365_textwordphrase_ [l=gl] {Palabra ou frase}
366_textinfield_ [l=gl] {... no campo}
367_textfoldstem_ [l=gl] {(maiúsculas e minúsculas, terminacións de palabras)}
368
369_textadvquery_ [l=gl] {Ou teclee directamente unha consulta:}
370_textallfields_ [l=gl] {Todos os campos}
371# -- Missing translation: _texttextonly_
372_textand_ [l=gl] {e}
373_textor_ [l=gl] {ou}
374_textandnot_ [l=gl] {e non}
375
376# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
377# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
378# unset
379
380_textsimplesearch_ [l=gl] {Buscar _indexselection__If_(_jselection_, de _jselection_)_If_(_nselection_, en idioma _nselection_) que conteñan _querytypeselection_  palabras}
381
382_textadvancedsearch_ [l=gl] {Buscar _indexselection__If_(_jselection_, de _jselection_)_If_(_nselection_, en idioma _nselection_) utilizando a consulta _querytypeselection_}
383
384_textformsimplesearch_ [l=gl] {Buscar _If_(_jselection_, _jselection_) _If_(_gformselection_, at _gformselection_
385level) _If_(_nselection_, in _nselection_ language) que conteñan
386_formquerytypesimpleselection_ de}
387
388_textformadvancedsearch_ [l=gl] {Buscar _If_(_jselection_,_jselection_) _If_(_gformselection_,
389at _gformselection_ level)_If_(_nselection_, in _nselection_ language) e
390 presentar os resultados por orde _formquerytypeadvancedselection_ }
391
392
393# -- Missing translation: _textnojsformwarning_
394_textdatesearch_ [l=gl] {<p>Podense buscar nesta colección
395documentos comprendidos nun intervalo de datas, ou documentos que
396conteñan unha data en particular. Esta é unha característica
397facultativa da busca.}
398_textstartdate_ [l=gl] {Data inicial (ou única):}
399_textenddate_ [l=gl] {Data final:}
400_textbc_ [l=gl] {Antes da nosa era}
401_textad_ [l=gl] {Da nosa era}
402_textexplaineras_ [l=gl] {"Da nosa era" e "Antes da nosa era" son formas alternativas de expresar "despois de Cristo" e "antes de Cristo", respectivamente. Son expresións con menos connotacións culturais}
403
404_textstemon_ [l=gl] {(ignorar as terminacións das palabras)}
405
406_textsearchhistory_ [l=gl] {Historial de buscas}
407
408#text macros for search history
409_textnohistory_ [l=gl] {Non está disponible o historial de buscas}
410_texthresult_ [l=gl] {resultado}
411_texthresults_ [l=gl] {resultados}
412_texthallwords_ [l=gl] {todas as palabras}
413_texthsomewords_ [l=gl] {algunhas palabras}
414_texthboolean_ [l=gl] {booleano}
415_texthranked_ [l=gl] {ordenado}
416_texthcaseon_ [l=gl] {ter en conta maiúsculas e minúsculas}
417_texthcaseoff_ [l=gl] {non ter en conta maiúsculas e minúsculas}
418_texthstemon_ [l=gl] {non ter en conta as terminacións das palabras}
419_texthstemoff_ [l=gl] {ter en conta as terminacións das palabras}
420
421
422######################################################################
423# 'preferences' page
424package preferences
425######################################################################
426
427
428#------------------------------------------------------------
429# text macros
430#------------------------------------------------------------
431
432_textprefschanged_ [l=gl] {As preferencias fixáronse da seguinte maneira. Non prema o botón "Atrás" do seu navegador, porque non quedarían gravadas.
433Utilice mellor un dos botóns da barra de acceso superior.
434}
435_textsetprefs_ [l=gl] {fixar preferencias}
436_textsearchprefs_ [l=gl] {Preferencias de busca}
437_textcollectionprefs_ [l=gl] {Preferencias de colección}
438_textpresentationprefs_ [l=gl] {Preferencias de presentación}
439_textpreferences_ [l=gl] {Preferencias}
440_textcasediffs_ [l=gl] {Recoñecemento de maiúsculas e minúsculas:}
441_textignorecase_ [l=gl] {ignorar diferencias entre maiúsculas e minúsculas}
442_textmatchcase_ [l=gl] {deben corresponder maiúsculas e minúsculas}
443_textwordends_ [l=gl] {Terminacións das palabras:}
444_textstem_ [l=gl] {ignorar as terminacións das palabras}
445_textnostem_ [l=gl] {debe corresponder a palabra completa}
446_textprefop_ [l=gl] {Presentar ata _maxdocoption_ resultados con _hitsperpageoption_ resultados por páxina.}
447_textextlink_ [l=gl] {Acceder a Páxinas Web externas: }
448_textintlink_ [l=gl] {Documentos fonte recuperados de:}
449_textlanguage_ [l=gl] {Idioma da interface: }
450_textencoding_ [l=gl] {Codificación: }
451_textformat_ [l=gl] {Formato da interface: }
452_textall_ [l=gl] {todos}
453_textquerymode_ [l=gl] {Tipo de busca:}
454_textsimplemode_ [l=gl] {busca simple}
455_textadvancedmode_ [l=gl] {busca avanzada (permite efectuar buscas booleanas utilizando os caracteres !, &, | e os parénteses)}
456_textlinkinterm_ [l=gl] {a través dunha páxina intermedia}
457_textlinkdirect_ [l=gl] {ir directamente aí}
458_textdigitlib_ [l=gl] {a biblioteca dixital}
459_textweb_ [l=gl] {o Web}
460_textgraphical_ [l=gl] {Gráfico}
461_texttextual_ [l=gl] {Textual}
462_textcollectionoption_ [l=gl] {<p>
463Subcoleccións para incluír:
464<br>}
465
466_textrelateddocdisplay_ [l=gl] {mostrar documentos relacionados }
467_textsearchhistory_ [l=gl] {Historial de buscas:}
468_textnohistory_ [l=gl] {O historial de buscas non está dispoñible }
469_texthistorydisplay_ [l=gl] {mostrar as _historynumrecords_ últimas buscas}
470_textnohistorydisplay_ [l=gl] {non mostrar o historial de buscas }
471
472#_texttypesearch_ {Type of search:}
473#_texttextsearch_ {text search}
474_textformsearch_ [l=gl] {busca con formulario}
475# -- Missing translation: _textplainsearch_
476_textqueryboxsize_ [l=gl] {Tamaño do cadro de busca:}
477_textregbox_ [l=gl] {cadro de busca normal}
478_textbigbox_ [l=gl] {cadro de busca grande}
479_textformtype_ [l=gl] {Tipo de formulario:}
480_textsimple_ [l=gl] {simple}
481_textadvanced_ [l=gl] {avanzado}
482
483# used in "with 4 fields" in the form search box
484_textwith_ [l=gl] {con}
485_textfields_ [l=gl] {campos}
486
487
488#####################################################################
489# 'browse' package for the dynamic browsing interface
490package browse
491#####################################################################
492
493_textsortby_ [l=gl] {Ordenar os documentos por}
494_textalsoshowing_ [l=gl] {mostra tamén}
495_textwith_ [l=gl] {cun máximo de}
496_textdocsperpage_ [l=gl] {documentos por páxina}
497
498_textfilterby_ [l=gl] {Buscar documentos que conteñan}
499_textall_ [l=gl] {todas as}
500_textany_ [l=gl] {algunhas das}
501_textwords_ [l=gl] {as palabras}
502_textleaveblank_ [l=gl] {deixar este cadro baleiro para obter todos os documentos}
503
504_browsebuttontext_ [l=gl] {"Ordenar os documentos"}
505
506_nodata_ [l=gl] {<i>sen datos</i>}
507_docs_ [l=gl] {documentos}
508######################################################################
509# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
510# rest of this file
511package help
512######################################################################
513
514
515#------------------------------------------------------------
516# text macros
517#------------------------------------------------------------
518
519_textHelp_ [l=gl] {Axuda}
520_textSearchshort_ [l=gl] {buscar determinadas palabras}
521
522
523# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
524_textTitleshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por título}
525_textCreatorshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por autor}
526_textSubjectshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por materia}
527# -- Missing translation: _textDescriptionshort_
528# -- Missing translation: _textPublishershort_
529# -- Missing translation: _textContributorshort_
530_textDateshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por data}
531# -- Missing translation: _textTypeshort_
532# -- Missing translation: _textFormatshort_
533# -- Missing translation: _textIdentifiershort_
534_textSourceshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por nome de ficheiro}
535_textLanguageshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por lingua}
536# -- Missing translation: _textRelationshort_
537# -- Missing translation: _textCoverageshort_
538# -- Missing translation: _textRightsshort_
539
540_textSeriesshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por series}
541_textToshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por campo "para:"}
542_textFromshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por campo "de:"}
543_textBrowseshort_ [l=gl] {Lista das publicacións}
544_textOrganizationshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por Organización}
545_textHowtoshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por lista de "Como..."}
546_textTopicshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por tema}
547_textPeopleshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por persoas}
548_textAcronymshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por aparición de siglas}
549_textPhraseshort_ [l=gl] {Lista das frases que aparecen nas publicacións}
550_textArtistshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por artista}
551_textKeywordshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por palabra clave}
552_textVolumeshort_ [l=gl] {Acceder ás publicacións por volume}
553# -- Missing translation: _textCountriesshort_
554_textdefaultshorttext_ [l=gl] {Clasificación non definida}
555
556_textSearchlong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>buscar determinadas
557palabras</i> que aparecen no texto desde a páxina de "busca". Esta
558é a primeira páxina que aparece ó principio e á que se pode
559acceder desde outras páxinas pulsando o botón <i>buscar</i>. }
560
561
562# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
563
564_textTitlelong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións por
565título</i> pulsando o botón <i>títulos a-z</i>. O resultado será unha
566lista de libros por orde alfabética. }
567
568# Not true DC, kept for legacy reasons
569_textCreatorlong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder as publicacións por
570autor</i> pulsando o botón <i>autores a-z</i>. O resultado será unha
571lista de libros ordenados por nome do autor. }
572
573_textSubjectlong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións
574por materia</i> presionando o botón de <i>materias</i>. O resultado será unha
575lista de materias, representadas por librerías. }
576
577# -- Missing translation: _textDescriptionlong_
578
579# -- Missing translation: _textPublisherlong_
580
581# -- Missing translation: _textContributorlong_
582
583_textDatelong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións por
584data</i> pulsando o botón <i>datas</i>. O resultado será unha lista
585de todas las publicacións, ordenadas cronoloxicamente. }
586
587# -- Missing translation: _textTypelong_
588
589# -- Missing translation: _textFormatlong_
590
591# -- Missing translation: _textIdentifierlong_
592
593# Not true DC, kept for legacy reasons
594_textSourcelong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións por
595nome de ficheiro</i> pulsando o botón <i>nomes de ficheiros</i>. O
596resultado será unha lista ordenada por nome de ficheiro orixinal. }
597
598_textLanguagelong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións por
599lingua</i> presionando o botón <i>linguas</i>. O resultado será una
600lista ordenada por lingua. }
601
602# -- Missing translation: _textRelationlong_
603
604# -- Missing translation: _textCoveragelong_
605
606# -- Missing translation: _textRightslong_
607
608
609
610_textOrganizationlong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións
611por organización</i> pulsando o botón <i>organización</i>. O resultado
612será unha lista de organizacións. }
613
614_textHowtolong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións por unha
615lista de "como..."</i> pulsando o botón <i>como</i>.
616O resultado será unha lista de categorías "como...". }
617
618_textTopiclong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións por
619tema</i> pulsando o botón <i>tema</i>. O resultado será unha lista de
620temas. }
621
622_textTolong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións polo
623campo "Para:"</i> pulsando o botón <i>para</i>. O resultado será unha lista de
624destinatarios. }
625
626_textFromlong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións polo
627campo "De:"</i> pulsando o botón <i>de</i>. O resultado será unha lista
628de remitentes. }
629
630_textSerieslong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións por
631series</i> pulsando o botón <i>series</i>. O resultado será unha lista
632das series que se atopen na colección. }
633
634_textBrowselong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>navegar nas publicacións</i>
635pulsando o botón <i>navegar</i>. }
636
637_textPeoplelong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións por
638persoas</i> pulsando o botón <i>persoas a-z</i>. O resultado será una
639lista ordenada por apelido. }
640
641_textAcronymlong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións por
642aparición de siglas</i> pulsando o botón <i>siglas</i>. O resultado
643será unha lista de siglas e os lugares onde aparecen. }
644
645_textPhraselong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>navegar nas frases que aparecen
646nas publicacións</i> pulsando o botón <i>frases</i>. Utilizándose o navegador "phind phrase". }
647
648_textArtistlong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións por
649artista</i> pulsando o botón <i>artistas</i>. O resultado será unha
650lista ordenada por nome do artista. }
651
652_textKeywordlong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións por
653palabra clave</i> pulsando o botón <i>palabras clave</i>. O resultado
654será unha lista de palabras clave. }
655
656_textVolumelong_ [l=gl] {<p>Pódese <i>acceder ás publicacións por
657volume</i> pulsando o botón <i>volumes</i>. O resultado
658será unha lista de volumes. }
659
660# -- Missing translation: _textCaptionslong_
661
662# -- Missing translation: _textCountrieslong_
663
664
665_textdefaultlongtext_ [l=gl] {<p>Prema o botón <i>descoñecido</i> para
666consultar as publicacións (a lista ordénase segundo un campo
667descoñecido). }
668
669_texthelptopicstitle_ [l=gl] {Temas}
670
671_textreadingdocs_ [l=gl] {¿Como ler os documentos?}
672
673_texthelpreadingdocs_ [l=gl] {
674<p> Cando aparece en pantalla un documento individual, o seu título e o seu
675autor pódense ver na parte superior esquerda da páxina. ó lado
676destes pódese ver
677o número da páxina en curso, un cadro que permite seleccionar unha nova páxina e
678as frechas que permiten pasar á páxina seguinte ou á anterior.
679
680<p>Abaixo aparece o texto da sección en curso. ó final da lectura, pódense
681empregar as frechas que están na parte inferior para pasar á sección seguinte ou
682á anterior.
683
684<p>Debaixo do título e autor hai tres botóns. Prema <i>texto completo</i> para
685ver todo o texto do documento en curso. ¡Se o documento é grande, pode levar
686moito tempo e facer uso de moita memoria! Prema <i>separar</i> para crear unha
687nova ventá no seu navegador para este documento (esto é útil se desexa comparar
688documentos ou ler dous á vez.) Por último, cando se fai unha busca, as palabras
689buscadas aparecen resaltadas. Prema <i>sen resaltar</i> para eliminar esto.
690}
691
692
693# help about the icons
694_texthelpexpandtext_ [l=gl] {Abrir ou non o texto completo}
695_texthelpdetachpage_ [l=gl] {Abrir esta páxina nunha nova ventá}
696_texthelphighlight_ [l=gl] {Resaltar ou non os termos buscados}
697
698_texthelpsearchingtitle_ [l=gl] {¿Cómo buscar determinadas palabras?}
699
700_texthelpsearching_ [l=gl] {
701<p>Desde a páxina de busca, pódese facer unha consulta seguindo
702estes pasos:
703
704<ol>
705
706<li>Especificar qué documentos quere buscar
707
708<li>Indicar se quere buscar todas as palabras o só algunhas
709
710<li>Escribir as palabras que quere buscar
711
712<li>Pulsar o botón <i>Iniciar a busca</i>
713
714</ol>
715
716<p> Cando se fai unha consulta, aparecen os títulos dos vinte primeiros
717documentos correspondentes. ó final da lista hai un botón que permite acceder ós
718vinte seguintes, e así sucesivamente. Prema o título de calquer documento ou no
719botonciño que aparece ó lado.
720
721<p>O número máximo de documentos obtidos é 100. Pode cambiar este número
722pulsando o botón <i>preferencias</i> na parte superior da páxina.
723}
724
725_texthelpquerytermstitle_ [l=gl] {Termos da busca}
726_texthelpqueryterms_ [l=gl] {
727<p> O que se dixita no cadro de consulta interprétase como unha lista de
728palabras chamadas "termos da busca". Cada termo debe conter somente letras e
729díxitos. Os termos sepáranse por un espacio en branco. Se aparecen outros
730caracteres, coma os de puntuación, interprétanse como espacios e a busca non os
731ten en conta. Non se poden efectuar buscas con palabras que inclúan puntuación.
732
733
734<p>Por exemplo, a consulta:<p>
735
736<ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for
737Sustainability (1993)</kbd></ul>
738
739<p>trataráse de igual xeito que:<p>
740
741<ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands Systems for Sustainability
7421993</kbd></ul><p>
743}
744
745_texthelpquerytypetitle_ [l=gl] {Tipo de consulta}
746_texthelpquerytype_ [l=gl] {
747<p>Existen dous tipos de consulta.
748
749<ul>
750
751<li>busca de <b>todas</b> as palabras. Búscanse os documentos que
752conteñen todas as palabras especificadas. Os documentos que respondan
753á consulta preséntanse por orde alfabética.
754
755<li>busca de <b>algunha(s)</b> palabra(s). Basta con enumerar os termos que
756poden aparecer nos documentos buscados. os documentos aparecerán nunha orde que
757corresponde ó seu grao de pertinencia con respecto á consulta. Para determinar o
758grao de pertinencia aplícanse os criterios seguintes:
759
760<ul>
761
762<li>cantos máis termos buscados conteña o documento, maior será a súa
763pertinencia;
764
765<li>os termos pouco usuais consideraranse máis importantes cós
766comúns;
767
768<li>os documentos máis curtos consideraranse máis pertinentes cós
769documentos máis voluminosos.
770
771</ul>
772
773</ul>
774
775<p>Pode utilizar tantos termos de busca como desexe: unha oración
776completa, ou incluso un parágrafo enteiro.  Se só se especifica un
777termo, os documentos ordenaranse por frecuencia de aparición do
778termo buscado.
779
780<p>
781
782}
783
784_textdatesearch_ [l=gl] {Buscar con datas}
785
786_texthelpdatesearch_ [l=gl] {
787<p>A busca por data permite atopar documentos que, ademais de corresponder ós
788criterios de busca, fan referencia a acontecementos situados nun intervalo de
789tempo determinado. Pódense buscar documentos relativos a un ano en particular ou
790comprendidos nun intervalo particular de anos. Obsérvese que non é necesario
791proporcionar termos de busca, pódese buscar unicamente por data. Tampouco é
792preciso indicar datas na busca: se non se indica ningunha data é como se non
793existise a busca por data.
794}
795
796
797_texthelpdatehowtotitle_ [l=gl] { Cómo utilizar esta función:}
798_texthelpdatehowto_ [l=gl] {
799<ul>
800
801<li>Para buscar documentos referentes a un ano en particular:
802
803<ul>
804
805<li>Teclear os termos da busca coma sempre.
806
807<li>Indicar o ano desexado no  cadro "Data inicial (ou única)".
808
809<li> Se a data é anterior á nosa era (antes de Cristo), hai que
810escoller a opción "
811antes da nosa era" no menú situado cerca dese cadro.
812
813<li>Iniciar a busca coma sempre.
814
815</ul>
816
817<li>Para buscar documentos referentes a un período ou a un intervalo de
818anos:
819
820<ul>
821
822<li>Teclear os termos da busca coma sempre.
823
824<li>Indicar o ano inicial no cadro "Data inicial (ou única)".
825
826<li>Indicar o ano final no cadro "Data final".
827
828<li>Seleccionar a opción "antes da nosa era" no menú situado
829cerca do cadro onde se teclea a data anterior á nosa era (antes
830de Cristo).
831
832<li>Iniciar a busca como sempre.
833
834</ul>
835
836</ul>
837}
838
839_texthelpdateresultstitle_ [l=gl] {Como interpretar os resultados das buscas}
840_texthelpdateresults_ [l=gl] {
841<p> Xeralmente, unha  busca de documentos referentes ó ano 1903 non permitirá
842obter documentos que, por exemplo, tratan de libros escritos no 1903, senón só
843documentos referentes ó ano 1903. Sen embargo, dado o xeito no que se buscan as
844datas dos documentos, obteranse documentos referentes a un intervalo de anos (por
845exemplo 1899-1911) que  comprende o ano 1903 (por exemplo o século XX, ou o
846século vinte). Esto significa que, para algúns documentos, as datas indicadas na
847busca non aparecerán realmente no texto do documento. Para unha busca por
848intervalo de tempo, todo o anterior aplícase a todas as datas do intervalo.
849
850}
851
852_textchangeprefs_ [l=gl] {Cambio de preferencias}
853
854_texthelppreferences_ [l=gl] {
855
856<p> Se desexa cambiar algunhas características da interface para adaptala ás súas
857propias necesidades, prema o botón <i>preferencias</i> situado na parte superior
858da páxina.
859}
860
861_texthelpcollectionprefstitle_ [l=gl] {Preferencias da colección}
862_texthelpcollectionprefs_ [l=gl] {
863<p>
864Algunhas coleccións compóñense de varias subcoleccións, nas cales se poden
865efectuar operacións de busca de forma individual ou no seu conxunto, coma un
866todo. Se o desexa, pode vostede seleccionar na páxina de <i>preferencias</i> qué
867subcoleccións incluír nas súas buscas.
868}
869
870_texthelplanguageprefstitle_ [l=gl] {Preferencias de lingua}
871_texthelplanguageprefs_ [l=gl] {
872<p> Cada colección ten unha lingua de presentación por defecto, pero se o desexa
873pode vostede cambiar de idioma. Pode modificar tamén o sistema de codificación
874que utiliza Greenstone: o programa Greenstone soe escoller os parámetros
875por defecto, pero con algúns navegadores pódense conseguir mellores resultados
876gráficos cambiando de sistema de codificación. En todas as coleccións pódese
877escoller entre unha interface gráfica normalizada e unha interface textual. ésta
878resulta especialmente útil para os usuarios con problemas de vista que utilizan
879tipos de letra grandes ou para a saída a sintetizadores de voz.
880}
881
882_texthelppresentationprefstitle_ [l=gl] {Preferencias de presentación}
883_texthelppresentationprefs_ [l=gl] {
884<p>Según a colección, pódense especificar varias opcións que controlan
885a presentación.
886
887<p> As coleccións de páxinas Web permiten eliminar a barra de navegación de
888Greenstone que aparece na parte superior de cada páxina dun documento, de tal
889modo que unha vez terminada a busca visualízase directamente a páxina
890correspondente sen os encabezados de Greenstone. Para efectuar outra busca terá
891que utilizar o botón "Atrás" do seu navegador. Estas coleccións permítenlle
892tamén eliminar a mensaxe de advertencia de Greenstone que aparece cando un
893hipervinculo apunta fora da colección da biblioteca dixital. Nalgunhas
894coleccións de páxinas Web pódese determinar tamén se os enlaces que aparecen na
895páxina de "Resultados da busca" remitirán directamente ó URL en cuestión ou á
896copia da páxina que está na biblioteca dixital.
897}
898
899_texthelpsearchprefstitle_ [l=gl] {Preferencias de busca}
900_texthelpsearchprefs_ [l=gl] {
901Dous pares de botóns controlan a diferencia entre maiúsculas e minúsculas e as
902raíces das buscas que fai. O primeiro conxunto de botóns controlan se deben
903coincidir maiúsculas ou minúsculas. O segundo conxunto controla se se ignoran ou
904non as terminacións das palabras na busca.
905
906<p> Por exemplo, se se activan os botóns <i>ignorar diferencias entre
907maiúsculas e minúsculas</i> e <i>ignorar terminacións de palabras</i>, a busca:
908
909<p><ul><kbd>African building</kbd></ul>
910
911<p>tratarase do mesmo modo que:
912
913<p><ul><kbd>africa builds</kbd></ul>
914
915<p>porque a letra maiúscula de "African" transformarase en minúscula e
916os sufixos "n" e "ing" eliminaranse de "African" e "building",
917respectivamente (suprimirase tamén a "s" de "builds").
918
919<p>Pódese tamén optar polo modo de busca "avanzado" que permite combinar termos
920utilizando os operadores booleanos AND (&), OR (|), y NOT (!). Esto
921permitiralle efectuar buscas máis precisas. Pódese activar o historial de buscas,
922no que aparecen as últimas buscas efectuadas. Esto facilita a repetición de
923versións levemente modificadas de buscas anteriores.
924
925<p>Por último, pódese controlar o número de acertos obtidos e a súa
926presentación en pantalla.
927
928}
929
930_texttanumbrowseoptions_ [l=gl] {Existen _numbrowseoptions_ maneira(s) de atopar información
931nesta colección:}
932
933_textsimplehelpheading_ [l=gl] {¿Cómo encontrar información?}
934
935_texthelpscopetitle_ [l=gl] {Campo de acción das buscas}
936
937_texthelpscope_ [l=gl] {
938<p>Na maioría das coleccións pode vostede escoller diferentes índices para a
939busca. Por exemplo, pode haber índices por autor ou por título. Tamén pode haber
940índices por capítulo ou por parágrafo. Normalmente obtense o documento
941correspondente sexa o que for o índice utilizado.
942
943<p>Se os documentos son libros, estos abriranse no lugar
944adecuado.
945
946}
Note: See TracBrowser for help on using the browser.