root/main/trunk/model-sites-dev/hauraki-dl/resources/siteConfig_pl.properties @ 32597

Revision 32597, 319 bytes (checked in by davidb, 7 months ago)

Reworking of the GS2 Hauraki DL as a GS3 site

Line 
1siteName:Moja Biblioteka Greenstone
2siteDescription:To jest cyfrowa biblioteka zbudowana za pomocą otwartoźródłowego oprogramowania Greenstone Digital Library wersja 3. Nazwę witryny i opis moÅŒesz zmienić w pliku `web/sites/localsite/siteConfig.xml` lub `web/sites/localsite/resources/siteConfig_xx.properties`.
Note: See TracBrowser for help on using the browser.