root/trunk/gli/classes/dictionary_lv.properties @ 11108

Revision 11108, 63.7 KB (checked in by kjdon, 14 years ago)

changed the date for the 2.62 release - Feb 2006

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1#*******************
2#
3#***** AboutDialog *****
4AboutDialog.Acknowledgement:Pateicības par programmām, paketēm vai klasēm...
5AboutDialog.Date:(Ferbruāris 2006)
6AboutDialog.Item0:Xerces Java 1' no The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)
7AboutDialog.Item2:WGet' no Free Software Foundation, Inc. (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html)
8AboutDialog.Item3:qflib' no Quality First Software GmbH. (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html)
9AboutDialog.Item4:ExtensionFileFilter.class'  Bruno Dumon un lÄ«dzstrādnieki (http://pollo.sourceforge.net/)
10AboutDialog.Item5:Kā aizliegt datnes pārdēvēšanu datnes izvēlnē' - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/)
11AboutDialog.Item6:Autoscrolling' - Java Swing pateicoties Robert Eckstein, Marc Loy & Dave Wood (http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf)
12AboutDialog.Item7:Add ghosted drag images to your JTrees' - pateicoties Andrew J. Armstrong (http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html)
13AboutDialog.Item8:Novērsta nepatÄ«kama java.prefs kČūda, ja jums nav administrātora pieejas' - pateicoties Walter Schatz
14AboutDialog.Java_Req:Java ir Sun Microsystems Inc. firmas zīme. JRE tiek distribūtēta pie Papildus Licences Nosacījumiem (Supplemental License Terms), kura atrodama uz http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html
15AboutDialog.Java_Req_One:Å is produkts iekÄŒauj kodus licencētas RSA Security, Inc.
16AboutDialog.Java_Req_Two:DaÅŸas programmatÅ«ras daÄŒas ir IBM licencētas un pieejamas uz http\://oss.software.ibm.com/icu4j/
17AboutDialog.Thanks:Arī pateicamies tiem, kuri publicēja noderīgu informāciju par java uz web...
18AboutDialog.Title:Par...
19AboutDialog.Title_One:Greenstone Bibliotekāra Interfeiss (GBI)
20AboutDialog.Title_Two:Greenstone Digitālā Bibliotēka, Waikato Universitāte
21AboutDialog.Copyright:Copyright (C) 2003 New Zealand Digital Library Project
22AboutDialog.Copyright_Two:Publicēts zem GPL. Vairāk skatīt LICENSE.txt.
23#***********************
24#
25#***** Audit Table *****
26AuditTable.File:Datne
27#***********************
28#
29#***** Auto Filter *****
30Autofilter.AND:UN
31Autofilter.Ascending:Pieaugošs
32Autofilter.Case_Sensitive:Sakritības Gadījums
33Autofilter.Custom_Filter:Uzlabots
34Autofilter.Descending:Dilstošs
35Autofilter.Filter_By_Value:Vienkāršs
36Autofilter.Name:Kolonnas Vārds
37Autofilter.None:Nekāds
38Autofilter.Operator:Nosacījums
39Autofilter.OR:VAI
40Autofilter.Order:Sakārtošana
41Autofilter.Order_Tooltip:Sakārtot sakrītošos elementus šādā secībā
42Autofilter.Remove:Noņemt Filtru
43Autofilter.Remove_Tooltip:Noņemt šo filtru no tabulas kolonnas
44Autofilter.Set:Uzdot Filtru
45Autofilter.Set_Tooltip:Pievienot Å¡o filtru tabulas kolonnai
46Autofilter.Table_Header_Tooltip:Filtrēt pēc {0}
47Autofilter.Title:Metadatu Autofiltrs
48Autofilter.eqeq:vienlīdzīgs
49Autofilter.!eq:does not equal
50Autofilter.<:is less than
51Autofilter.<eq:is less than or equal to
52Autofilter.>:is greater than
53Autofilter.>eq:is greater than or equal to
54Autofilter.^:starts with
55Autofilter.!^:does not start with
56Autofilter.$:ends with
57Autofilter.!$:does not end with
58Autofilter.?:contains
59Autofilter.!?:does not contain
60#
61#     ********************************************************
62#     *************** Collection Design Module ***************
63#     ********************************************************
64#     * The dictionary  phrases  used in the creation of the *
65#     * Colection  Design  Module. Note that we  still  have *
66#     * access  to the format  arguments (argument  32+) for *
67#     * html formatting.                                     *
68#     ********************************************************
69CDM.ArgumentConfiguration.Add:Pievienot
70CDM.ArgumentConfiguration.Bad_Integer:<html>Arguments '{0}' prasa veselu skaitli,<br>bet ne vesels skaitlis var būt analizēts no {1}.</html>
71CDM.ArgumentConfiguration.Custom_Header:Iestatīšana
72CDM.ArgumentConfiguration.Custom:Iestatīšanas Argumenti:
73CDM.ArgumentConfiguration.Error_Title:KČūda Argumentos
74CDM.ArgumentConfiguration.Header:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Lūdzu konfigurēt argumentus priekš {0}.</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
75CDM.ArgumentConfiguration.No_Value:Arguments '{0}'  prasa vērtÄ«bu, bet tā nav norādÄ«ta.
76CDM.ArgumentConfiguration.Remove:Noņemt
77CDM.ArgumentConfiguration.Required_Argument:Argumentam '{0}' jābūt norādīta vērtība.
78CDM.ArgumentConfiguration.Title:Argumentu Konfigurēšana
79CDM.ClassifierManager.Add:Pievienot Klasifikatoru
80CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:Lietot norādīto klasifikatoru ar šo kolekciju
81CDM.ClassifierManager.Assigned:Pašlaik Piešķirtie Klasifikatori
82CDM.ClassifierManager.Classifier:Izvēlieties klsifikatoru, ko pievienot:
83CDM.ClassifierManager.Classifier_Tooltip:Klasifikatori pieejami lietošanai kolekcijā
84CDM.ClassifierManager.Classifier_Exists:Šis klasifikators ir jau nozīmēts šai kolekcijai.
85CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:klasifikators
86CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:Nespēju noteikt argumentus {0}\nklasifikatoram. LÅ«dzu pārliecinieties, ka klasifikators\nnodroÅ¡ina -xml karodziņu, palaiÅŸot classinfo.pl skriptu\nlÄ«dzÄ«gi, ka skripta pluginfo.pl gadÄ«jumā,\nkā aprakstÄ«ts dokumentā Greenstone Developers Guide sekcijā 2.1.
87CDM.ClassifierManager.Configure:Konfigurēt Klasifikatoru
88CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:Izvēlētā klasifikātora opciju maiņa
89CDM.ClassifierManager.Remove:Noņemt Klasifikatoru
90CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto klasifikatoru no saraksta
91CDM.ClassifierManager.Parsing.Message:Dizaina rīks ielādē klasifikatoru informāciju.
92CDM.ClassifierManager.Parsing.Title:Klasifikatoru Ielādēšana
93CDM.FormatManager.Add:Pievienot Formātu
94CDM.FormatManager.Add_Tooltip:Izmantot specificēto formāta komandu ar kolekciju
95CDM.FormatManager.Assigned_Formats:Pašlaik Nozīmētās Formāta Komandas
96CDM.FormatManager.Editor:HTML Formāta Rinda
97CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:Ievadiet formāta komandu šeit
98CDM.FormatManager.Enabled:AtÄŒauts
99CDM.FormatManager.Feature:Izvēlēties Pazīmi
100CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:Pazīme kuru formatēt
101CDM.FormatManager.Insert:Iespraust
102CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:Iespraust izvēlēto mainīgo formāta komandā
103CDM.FormatManager.Part:Ietekmētā Komponente
104CDM.FormatManager.Part_Tooltip:Izvēlētās pazīmes aspekts, ko formatēt
105CDM.FormatManager.Remove:Noņemt Formātu
106CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto formāta komandu no saraksta
107CDM.FormatManager.Replace:Nomainīt Formātu
108CDM.FormatManager.Replace_Tooltip:Aktualizēt izvēlēto formāta komandu
109CDM.FormatManager.Variable:Mainīgie
110CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:Mainīgie pieejami izmantošanai formāta komandā
111CDM.General.Access:Šai kolekcijai jābūt publiski pieejamai
112CDM.General.Browser_Title:Izvēlieties Attēlu
113CDM.General.Collection_Extra:Kolekcijas apraksts:
114CDM.General.Collection_Extra_Tooltip:Kolekcijas satura un nodoma apraksts
115CDM.General.Collection_Name:Kolekcijas nosaukums:
116CDM.General.Collection_Name_Tooltip:Kolekcijas nosaukums
117CDM.General.Email.Creator:Autora epasts
118CDM.General.Email.Creator_Tooltip:Kolekcijas autora e-pasta adrese
119CDM.General.Email.Maintainer:Atbalstītāja epasts
120CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:Kolekcijas atbalstītāja (apkalpotāja) e-patsta adrese
121CDM.General.Icon_Collection:URL uz 'Par' lapas ikonu:
122CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:URL uz attēlu (ikonu), ko attēlot kolekcijas 'Par' lapā
123CDM.General.Icon_Collection_Small:URL uz 'mājas' lapas ikonu:
124CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:URL uz attēlu (ikonu), ko attēlot bibliotēkas mājas lapā
125CDM.General.Image_Copy_Failed:AtgadÄ«jās kČūda, kura neÄŒauj jÅ«su izvēlēto attēlu(s) nokopēt.\nLÅ«dzu mēģiniet nokopēt attēlu(s) uz jÅ«su kolekcijas images mapi manuāli.
126CDM.General.Image_Filter:Attēli (gifs, jpgs un pngs)
127CDM.GUI.Classifiers:Pārlūkošanas Klasifikatori
128CDM.GUI.Design_Topics:Dezaina Sekcijas
129CDM.GUI.Formats:Formatizēšana
130CDM.GUI.General:Vispārīgi
131CDM.GUI.Indexes:Meklēšanas Indeksi
132CDM.GUI.MetadataSets:Metadatu Kopas
133CDM.GUI.Plugins:Dokumentu Spraudņi
134CDM.GUI.Root:CDM_ROOT
135CDM.GUI.SearchTypes:Meklēšanas Tipi
136CDM.GUI.Subcollections:Sadalījumu Indeksi
137CDM.GUI.SuperCollection:Starp-Kolekciju Meklēšana
138CDM.GUI.Translation:Teksta Tulkošana
139CDM.IndexManager.Add_Index:Pievienot Indeksu
140CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:Izveidot specifisku indeksu Å¡ai kolekcijai
141CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[Noklusējuma Indeks]
142CDM.IndexManager.Document:dokuments
143CDM.IndexManager.Index_Exists:Šis indeks esot jau bijis nozīmēts dotai kolekcijai.
144CDM.IndexManager.Index_Name:Indeksa Vārds:
145CDM.IndexManager.Index_Name_Tooltip:Unikāls nosaukums jaunam indeksam
146CDM.IndexManager.Indexes:Nozīmētie Indeksi
147CDM.IndexManager.Level:Līmenī:
148CDM.IndexManager.Level_Exists:Šis līmenis jau esot ticis nozīmēts dotai kolekcijai.
149CDM.IndexManager.Level_Tooltip:Dokumenta līmenis uz kura veidot indeksu
150CDM.IndexManager.MGPP.Add_All_Metadata:Pievienot Visu
151CDM.IndexManager.MGPP.Add_All_Metadata_Tooltip:Izveidot atsevišķu indeksu katram atsevišķi pieejamam avotam, izmantojot avotu kā indeksa vārdu
152CDM.IndexManager.MGPP.Add_Level:Pievienot LÄ«meni
153CDM.IndexManager.MGPP.Add_Level_Tooltip:Izveidot indeksu uz norādīto līmeni
154CDM.IndexManager.MGPP.Current_Levels:Patreiz Nozīmētie Līmeņi
155CDM.IndexManager.MGPP.Indexes:Administrēt Indeksus
156CDM.IndexManager.MGPP.Level:Līmeņa Avots:
157CDM.IndexManager.MGPP.Level_Name:Līmeņa Vārds:
158CDM.IndexManager.MGPP.Level_Name_Tooltip:Unikāls vārds jauna līmeņa indeksam
159CDM.IndexManager.MGPP.Levels:Administrēt Līmeņus
160CDM.IndexManager.MGPP.Remove_Level:Noņemt Līmeni
161CDM.IndexManager.MGPP.Remove_Level_Tooltip:Noņemt izvēlētā līmeņa indeksu
162CDM.IndexManager.MGPP.Replace_Index:Nomainīt Indeksu
163CDM.IndexManager.MGPP.Replace_Index_Tooltip:Aktualizēt izvēlēto indeksu
164CDM.IndexManager.MGPP.Title:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Indeksa Un Līmeņa Izvēle</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
165CDM.IndexManager.Paragraph:paragrāfs
166CDM.IndexManager.Remove_Index:Noņemt Indeksu
167CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:Noņemt izvēlēto indeksu no saraksta
168CDM.IndexManager.Section:sekcija
169CDM.IndexManager.Set_Default:Uzdot Noklusējuma Indeksu
170CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:Uzdot izvēlēto indeksu, kā indeksu pēc noklusējuma
171CDM.IndexManager.Source:Izveidot indeksu uz:
172CDM.IndexManager.Source_Tooltip:Metadatu elementi uz kuriem izveidot indeksus
173CDM.LanguageManager.Add:Pievienot Valodu
174CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:Pievienot norādīto valodu sarakstam
175CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:Nozīmētās Valodas
176CDM.LanguageManager.Default_Language:Noklusējuma Valoda
177CDM.LanguageManager.Remove:Noņemt Valodu
178CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto valodu no saraksta
179CDM.LanguageManager.Selector:Valoda ko pievienot:
180CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:Valoda uz kuras izveidot sadalījuma indeksu
181CDM.LanguageManager.Set_Default:Uzdot Noklusējumu
182CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:Uzdot izvēlēto valodu kā noklusējumu
183CDM.MetadataSetManager.Add:Pievienot Metadatu Kopu
184CDM.MetadataSetManager.Add_Tooltip:Pievienot kolekcijai jaunu metadatu kopu.
185CDM.MetadataSetManager.Edit:Rediģēt Metadatu Kopu
186CDM.MetadataSetManager.Edit_Message:Metadatu kopas var būt rediģētas, izmantojot Greenstone Metadatu Kopu Redaktoru GEMS (Greenstone Editor for Metadata Sets).\nPalaidiet GEMS ar gems.bat (Windows) vai gems.sh (Linux) no Greenstone instalācijas mapes ar nosaukumu gli.
187CDM.MetadataSetManager.Edit_Message_Title:Metadatu Kopu Rediģēšana
188CDM.MetadataSetManager.Edit_Tooltip:Rediģēt izvēlēto metadatu kopu.
189CDM.MetadataSetManager.Elements:Elementi izvēlētā Metadatu Kopā
190CDM.MetadataSetManager.Remove:Dzēst Metadatu Kopu
191CDM.MetadataSetManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto metadatu kopu no kolekcijas.
192CDM.MetadataSetManager.Sets:Pieejamās Metadatu Kopas
193CDM.Move.At_Bottom:Nevaru pārvietot {0} {1} zemāk, jo tas jau ir pašā saraksta apakšā.
194CDM.Move.At_Top:Nevaru pārvietot {0} {1} augstāk, jo tas jau ir pašā saraksta virsotnē.
195CDM.Move.Cannot:Nevaru pārvietot spraudni {0} zemāk, jo RecPlug un ArcPlug jāatrodas saraksta pašā apakšā.
196CDM.Move.Fixed:<html>RecPlug un ArcPlug parasti ir nepiecieÅ¡ams bÅ«t pēdējiem un tādÄ“ÄŒ ir fiksēti savā vietā.<br>Ja jums patiesi vajag mainÄ«t viņu pozÄ«cijas, tad lÅ«dzu rediģējiet collect.cfg datni manuāli.</html>
197CDM.Move.Move_Down:Pārvietot Zemāk
198CDM.Move.Move_Down_Tooltip:Pārvietot izvēlēto elementu zemāk sarakstā
199CDM.Move.Move_Up:Pārvietot Augstāk
200CDM.Move.Move_Up_Tooltip:Pārvietot izvēlēto elementu augstāk sarakstā
201CDM.Move.Title:KČūda - Nevaru Pārvietot
202CDM.PlugInManager.Add:Pievienot Spraudni
203CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:Izmantot norādīto spraudni šajā kolekcijā
204CDM.PlugInManager.Assigned:Patreiz Nozīmētie Spraudņi
205CDM.PlugInManager.Configure:Konfigurēt Spraudni
206CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:Izmainīt opcijas izvēlētam spraudnim
207CDM.PlugInManager.Ignore:Nepievienot Spraudni
208CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:Nepievienot nevienu spraudni Å¡ai kolekcijai.
209CDM.PlugInManager.PlugIn:Izvēlieties spraudni ko pievienot:
210CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:Pieejamie spraudņi izmantošanai kolekcijā
211CDM.PlugInManager.PlugIn_Exists:Å is spraudnis jau esot pievienots Å¡ai kolekcijai.
212CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:spraudnis
213CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:Nevaru noteikt argumentus {0}\nspraudnim. LÅ«dzu pārliecinieties, ka spraudnis nodroÅ¡ina\n -xml karodziņu, palaiÅŸot pluginfo.pl skriptu, kā aprakstÄ«ts\ndokumentā Greenstone Developers Guide sekcijā 2.1.
214CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:Nav sagaidāms, ka kāds no spraudņiem Å¡ajā kolekcijā varētu apstrādāt datni “{0}”.SekojoÅ¡ie spraudņi var bÅ«t izmantoti, lai apstrādātu Å¡o datni. JÅ«s varat pievienot vienu tagad, izvēloties to, un nospieÅŸot Pievienot pogu. (JāpiezÄ«mē, ka jÅ«s varat jebkurā laikā izmainÄ«t spraudņu sarakstu izmantojot “Dokumentu Spraudņi” no paneÄŒa Dizains.)
215CDM.PlugInManager.Remove:Noņemt Spraudni
216CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto spraudni no saraksta
217CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:Ieteicamie spraudņi datnei
218CDM.PlugInManager.Parsing.Message:Dizaina rīks ielādē spraudņu informāciju.
219CDM.PlugInManager.Parsing.Title:Ielādē Spraudņus
220CDM.SearchTypeManager.Add:Pievienot Meklēšnas Tipu
221CDM.SearchTypeManager.Add_Tooltip:AtÄŒaut noteiktu meklēšanas tipu Å¡ajā kolekcijā
222CDM.SearchTypeManager.Assigned:Patreiz Nozīmētie Meklēšanas Tipi
223CDM.SearchTypeManager.BuildType_Selection:Indeksētājs:  # Updated 19-Aug-2005
224CDM.SearchTypeManager.BuildType_Selection_Tooltip:Izvēlieties indeksētāju, ko lietot ar Å¡o kolekciju.  # Updated 19-Aug-2005
225CDM.SearchTypeManager.Enable:AtÄŒaut PaplaÅ¡inātās Meklēšanas
226CDM.SearchTypeManager.Remove:Dzēst Meklēšanas Tipu
227CDM.SearchTypeManager.Remove_Tooltip:NeatÄŒaut izvēlēto meklēšanas tipu ar Å¡o kolekciju
228CDM.SearchTypeManager.SearchType:Meklēšanas Tips
229CDM.SearchTypeManager.SearchType_Selection:Meklēšanas Tipi:
230CDM.SearchTypeManager.SearchType_Selection_Tooltip:Meklēšanas tipi pieejami izmantošanai ar šo kolekciju
231CDM.SubcollectionManager.Add:Pievienot Filtru
232CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:Pievienot norādīto filtru kolekcijai
233CDM.SubcollectionManager.Assigned:Definētie Apkškolekciju Filtri
234CDM.SubcollectionManager.Exclude:Izslēgt
235CDM.SubcollectionManager.Flags:Uzdodamais karodziņš pie sakritības
236CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:Karodziņu regulārā izteiksme, kura izmantojama pie sakritības (piem. "i" reģistrnejūtīgai sakritībai)
237CDM.SubcollectionManager.Include:IekÄŒaut
238CDM.SubcollectionManager.Inclusive:Ko mēs darām ar datnēm, kuras sakrīt?
239CDM.SubcollectionManager.Language_Controls:Nozīmēt Valodas
240CDM.SubcollectionManager.Match:Sakritības regulārā izteiksme:
241CDM.SubcollectionManager.Match_Tooltip:Regulārā izteiksme, kura definē dokumentus apakškolekcijā
242CDM.SubcollectionManager.Name:Apakškolekcijas filtra vārds:
243CDM.SubcollectionManager.Name_Tooltip:Jaunā apakškolekcijas filtra nosaukums
244CDM.SubcollectionManager.Partitions_Disabled:Å Ä« iespēja patreiz ir aizliegta, jo jÅ«s operējat {0-Current Mode} reÅŸÄ«mā. Tas ir tikai pieejams {1-Systems} un {2-Expert} reÅŸÄ«mos. Lietojiet Datne->IestatÄ«jumi, lai izmainÄ«tu operēšanas reÅŸÄ«mus.
245CDM.SubcollectionManager.Remove:Noņemt Filtru
246CDM.SubcollectionManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto filtru no saraksta
247CDM.SubcollectionManager.Replace:Aizvietot Filtru
248CDM.SubcollectionManager.Replace_Tooltip:Aizvietot un aktualizēt izvēlētā filtra detaÄŒas
249CDM.SubcollectionManager.Source:Dokumenta atribūts pēc kura jāsakrīt:
250CDM.SubcollectionManager.Source_Tooltip:Dokumenta atribūts pēc kura filtrēt
251CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:Definēt Filtrus
252CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:Nozīmēt Sadalījumus
253CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:Pieviento Sadalījumu
254CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:Pievienot norādīto sadalījumu šai kolekcijai
255CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[Noklusējuma Sadalījums]
256CDM.SubcollectionIndexManager.PartitionName:Sadalījuma Vārds:
257CDM.SubcollectionIndexManager.PartitionName_Tooltip:Jaunā sadalījuma nosaukums
258CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:Noņemt Sadalījumu
259CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:Izdzēst izvēlēto sadalījumu no šīs kolekcijas
260CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex:Aizvietot Sadalījumu
261CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex_Tooltip:Azvietot izvēlēto sadalījumu
262CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex:Uzdot Noklusējumu
263CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex_Tooltip:Uzdot izvēlēto sadalījumu būt pēc noklusējuma
264CDM.SubcollectionIndexManager.Source:Veidot sadalījumu uz:
265CDM.SubcollectionIndexManager.Source_Tooltip:Apakškolekcijas filtri uz kuriem veidot sadalījumu
266CDM.SubcollectionIndexManager.Subindexes:Nozīmētie Apakškolekcijas Sadalījumi
267CDM.TranslationManager.Add:Pievienot Tulkojumu
268CDM.TranslationManager.Add_Tooltip:Pievienot specificēto tulkojumu kolekcijai
269CDM.TranslationManager.Affected_Features:Pazīmes
270CDM.TranslationManager.Assigned_Fragments:Nozīmētie Tulkojumi
271CDM.TranslationManager.Default_Text:Sākotnējs Teksta Fragments
272CDM.TranslationManager.Fragment_Column:Teksta Fragments
273CDM.TranslationManager.Language:Tulkojuma valoda:
274CDM.TranslationManager.Language_Column:Valoda
275CDM.TranslationManager.Language_Tooltip:Valoda uz kuru tiek tulkots
276CDM.TranslationManager.Remove:Noņemt Tulkojumu
277CDM.TranslationManager.Remove_Tooltip:Izdzēst izvēlēto tulkojumu no kolekcijas
278CDM.TranslationManager.Replace:Aizvietot Tulkojumu
279CDM.TranslationManager.Replace_Tooltip:Aktualizēt (aizvietot) izvēlēto tulkojumu
280CDM.TranslationManager.Translation:Iztulkotais Teksts
281CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:Iztulkota teksta rindu ievadiet Å¡eit
282#*******************
283#
284#***** Collection *****
285Collection.Collection:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Kolekcija</FONT></STRONG></HTML>
286Collection.Delete_Tooltip:Izdzēst izvēlētās datnes un mapes
287Collection.Filter_Tooltip:IerobeÅŸot datņu atrādÄ«Å¡anu datņu kokā
288Collection.New_Folder_Tooltip:Izveidot jaunu mapi
289Collection.No_Collection:Nav Kolekcijas
290Collection.Stop:Stop
291Collection.Stop_Tooltip:Pārtraukt datņu kopēšanu
292Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Darbatelpa</FONT></STRONG></HTML>
293#**********************
294#
295#***** CollectionBuilt *****
296CollectionBuilt.Message:Kolekcija esot izveidota un ir gatava priekšskatījumam.
297CollectionBuilt.Title:Kolekcijas Izveidošanas Rezultāts
298#***************************
299#
300#***** CollectionManager *****
301CollectionManager.Build_Cancelled:Kolekcijas veidošana tikusi anulēta.
302CollectionManager.Cannot_Create_Collection:Atgadījusies kČūda un kolekcija nevar būt izveidota.
303CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:Kolekcija nevar tikt radÄ«ta dÄ“ÄŒ:\n{0-Error message}  # Updated 19-Aug-2005
304CollectionManager.Cannot_Delete_Index:Kolekcija nevar tikt veidota no jauna, jo nevaru izdzēst vecās indeksa datnes.\n Lūdzu pārbaudiet, ka Greenstone vai cita programma neizmanto šīs datnes,\n un mēģiniet vēlreiz.
305CollectionManager.Cannot_Delete_Index_Log:Vecās indeksa datnes nevar tikt izdzēstas, tāpēc importēšana pārtraukta.
306CollectionManager.Cannot_Open:Kolekcija:\n{0-Collection file path}\nnevar būt atvērta.
307CollectionManager.Cannot_Open_With_Reason:Kolekcija:\n{0-Collection file path}\nnevar būt atvērta jo:\n{1-Error message}
308CollectionManager.Creating_New:Jaunas kolekcijas radīšana.
309CollectionManager.Log_Created:Log mape izveidota.
310CollectionManager.Loading_Collection:Kolekcijas ielādēšana
311CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:Kolekcijas ielādēšana, lūdzu uzgaidiet...
312CollectionManager.Loading_Successful:Ielādētā kolekcija {0}.
313CollectionManager.Missing_Config:Å ai kolekcijai nav pareiza collect.cfg datne
314CollectionManager.Not_Col_File:{0}' neesot Bibliotekāra Interfeisa Kolekcijas Datne (.col)
315CollectionManager.No_Config_File:Datne collect.cfg netika radÄ«ta ar mkcol.pl.  # Updated 19-Aug-2005
316CollectionManager.Preview_Ready_Failed:Atgadījās kČūda, kura neČauj, lai kolekcija tiktu priekšskatīta.
317CollectionManager.Preview_Ready_Title:Kolekcijas Priekšskatījuma Stāvoklis.
318CollectionManager.Session_Ready:Kolekcija {0} gatava izmantošanai.
319CollectionManager.Build_Not_Moved:VeidoÅ¡anas direktorijs (ar nosaukumu 'building') nevar tikt pārvietots.  # Updated 4-Nov-2005
320CollectionManager.Index_Not_Deleted:Index direktorijs nevar tikt izdzēsts.  # Updated 4-Nov-2005
321CollectionManager.Install_Exception:Kolekcijas uzstādīšanas laikā konstatēta problēma:\n{0}\nIespējamais cēlonis ir Windows
322#*****************************
323#
324#***** CollectionPopupMenu *****
325CollectionPopupMenu.Delete:Izdzēst
326CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:Jauns fiktīvs dokuments
327CollectionPopupMenu.New_Folder:Jauna mape
328#*******************************
329#
330#***** CreatePane *****
331CreatePane.Build:Veidošanas Opcijas
332CreatePane.Build_Tooltip:Opcijas kolekcijas formēšanas indeksācijas un klasifikācijas stadijā
333CreatePane.Build_Collection:Veidot Kolekciju
334CreatePane.Build_Collection_Tooltip:Sākt kolekcijas formēšanas procesu
335CreatePane.Build_Progress:Veidošanas Progress
336CreatePane.Cancel_Build:Atcelt Veidot
337CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:Pārtraukt kolekcijas formēšanas procesu
338CreatePane.Full_Build:PilnÄ«ga PārveidoÅ¡ana  # Updated 19-Aug-2005
339CreatePane.Full_Build_Tooltip:PilnÄ«gi pārveidot kolekciju no jauna  # Updated 19-Aug-2005
340CreatePane.Import:Importa Opcijas
341CreatePane.Import_Tooltip:Opcijas kolekcijas formēšanas datņu convertācijas un metadatu piešķiršanas stadijā
342CreatePane.Import_Progress:Importa Progress
343CreatePane.Incremental_Build:Inkrementālā VeidoÅ¡ana  # Updated 19-Aug-2005
344CreatePane.Incremental_Build_Tooltip:Ātrāk, par cik, tikai daÄŒa no visa nepiecieÅ¡amā kolekcijas veidoÅ¡anas procesa tiek veikta.  # Updated 19-Aug-2005
345CreatePane.Log:Paziņojumu Log
346CreatePane.Log_Tooltip:Skatīt izvadu no iepriekšējiem kolekcijas formēšanas mēģinājumiem
347CreatePane.Mode_All:viss
348CreatePane.Options:Opciju Grupas
349CreatePane.Options_Title:Kolekcijas Importa & Veidošanas Opcijas
350CreatePane.Preview_Collection:Priekšskatīt Kolekciju
351CreatePane.Preview_Collection_Tooltip:Priekšskatīt izveidotu kolekciju
352#**********************
353#
354#***** Dates *****
355Dates.Mon:Pirmdiena
356Dates.Tue:Otrdiena
357Dates.Wed:Trešdiena
358Dates.Thu:Ceturtdiena
359Dates.Fri:Piektdiena
360Dates.Sat:Sestdiena
361Dates.Sun:Svētdiena
362Dates.Jan:Janvāris
363Dates.Feb:Ferbruāris
364Dates.Mar:Marts
365Dates.Apr:Aprīlis
366Dates.May:Maijs
367Dates.Jun:JÅ«nijs
368Dates.Jul:JÅ«lijs
369Dates.Aug:Augusts
370Dates.Sep:Septembris
371Dates.Oct:Oktobris
372Dates.Nov:Novembris
373Dates.Dec:Decembris
374#**********************
375#
376#***** Delete Collection Prompt *****
377DeleteCollectionPrompt.Collection_Details:Izvēlētās kolekcijas detaÄŒas
378DeleteCollectionPrompt.Collection_List:Pieejamas kolekcijas
379DeleteCollectionPrompt.Confirm_Delete:Lūdzu atzīmējiet rūtiņu, lai apstiprinātu kolekcijas izdzēšanu.
380DeleteCollectionPrompt.Delete:Izdzēst
381DeleteCollectionPrompt.Delete_Tooltip:Izdzēst izvēlēto kolekciju
382DeleteCollectionPrompt.Details:Veidotājs - {0}\nAtbalstītājs - {1}\nApraksts\n{2}
383DeleteCollectionPrompt.Failed_Delete:Kolekcija nevar būt pilnīgi izdzēsta.
384DeleteCollectionPrompt.Failed_Title:Izdzēšana Neizdevās!
385DeleteCollectionPrompt.No_Collection:Nav izvēlēta kolekcija.
386DeleteCollectionPrompt.Successful_Delete:Kolekcija tikusi izdzēsta.
387DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:Izdzēšana Pabeigta!
388DeleteCollectionPrompt.Title:Kolekcijas Izdzēšana
389#**********************
390#
391#***** DirectoryLevelMetadata *****
392DirectoryLevelMetadata.Message:Jūs taisāties piešķirt 'mapes līmeņa' metadatus izvēlētai mapei (vai mapēm). Šos metadatus automātiski pārmantos visas datnes un mapes šajā mapē. Turklāt šie metadata nevar būt vienkārši noņemti, bet tikai aizvietoti. Lai turpinātu šo darbību nospiediet 'OK'.
393DirectoryLevelMetadata.Title:Par mapes līmeņa metadatu pievienošanu
394#********************
395#
396#***** EnrichPane *****
397EnrichPane.AutoMessage:Å is elements, {0}, pieder Greenstone metadatu kopai. Å Ä« kopa reprezentē metadatus, kuri parasti var bÅ«t izvilkti automātiski. Lai pārbaudÄ«tu, kādi  {0} metadati var tikt izvilkti, radiet kolekciju izmantojot 'RadÄ«t' tab.
398EnrichPane.ExistingValues:Esošās vērtÄ«bas priekÅ¡ {0}  # Updated 19-Aug-2005
399EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Šie metadati ir pārmantoti no mapes virs tās, un nevar būt rediģēti.
400EnrichPane.No_File:Nav Izvēlētas Datnes
401EnrichPane.No_Metadata:Nav Pieejami Metadati
402EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Nav Metadatu Elements Izvēlēts</FONT></STRONG></HTML>
403EnrichPane.Value_Field_Tooltip:Vērtība, ko piešķirt izvēlētam metadatu elementam
404EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:Vērtība, kura piešķirta izvēlētam metadatu elementam
405#***********************
406#
407#****** ExplodeMetadataPrompt *******
408ExplodeMetadataPrompt.Explode:Sadalīt
409ExplodeMetadataPrompt.Explode_Tooltip:Sadalīt metadatu datni
410ExplodeMetadataPrompt.Instructions:Sadalot Å¡o metadatu datni tiks producēti individuāli ieraksti ar rediģējamiem metadatiem. Å is ir neatgrieÅŸams process un kolekcijas originālā metadatu datne tiks izdzēsta.
411ExplodeMetadataPrompt.Failed_Title:Sadalīšana Neizdevās.
412ExplodeMetadataPrompt.Failed_Explode:Datubāze {0} nevar būt sadalīta.
413ExplodeMetadataPrompt.NotExplodable:Dotā datne nav sadalāma.
414ExplodeMetadataPrompt.Successful_Explode:Datubāze {0} sekmīgi sadalīta.
415ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:Sadalīšana Pabeigta.
416ExplodeMetadataPrompt.Title:Sadalīt Metadatu Datubāzi
417#***********************
418#
419#****** WriteCDImagePrompt *******
420WriteCDImagePrompt.CD_Name:CD/DVD vārds
421WriteCDImagePrompt.Export:Rakstīt CD/DVD attēlu
422WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:Rakstīt izvēlētās kolekcijas, kā Windows CD/DVD Attēlus
423WriteCDImagePrompt.Failed_Export:Kolekcijas ({0}) nevarēja būt eksportētas.
424WriteCDImagePrompt.Failed_Title:Eksports Neizdevās
425WriteCDImagePrompt.Instructions:Vienas vai vairāku kolekciju eksports uz paÅ¡instalējoÅ¡os Windows CD/DVD (kaut arÄ« tas darbojas uz jebkuras platformas, CD/DVD, kas tiek radÄ«ts, palaiÅŸas tikai zem Windows).
426WriteCDImagePrompt.Progress_Label:Datņu kopēšana. Tas var aizņemt zināmu laiku...
427WriteCDImagePrompt.Size_Label:Novērtētais izmērs:  # Updated 4-Nov-2005
428WriteCDImagePrompt.Successful_Export:Kolekcijas ({0}) esot tikušas eksportētas.
429WriteCDImagePrompt.Successful_Title:Eksports Pabeigts
430WriteCDImagePrompt.Title:Kolekcijas Eksports uz CD/DVD
431#************************
432#
433#****** ExportAsPrompt *******
434ExportAsPrompt.Export_Name:Eksporta mapes nosaukums
435ExportAsPrompt.Export:Eksportēt kolekciju(as)
436ExportAsPrompt.Export_Tooltip:Eksportēt izvēlētās kolekcijas uz noteiktu mapi un izvēlētā formātā
437ExportAsPrompt.Failed_ExportOne:Kolekcija, {0}, nevar būt eksportēta.
438ExportAsPrompt.Failed_ExportMany:Kolekcijas -- {0} -- nevar būt eksportētas.
439ExportAsPrompt.Failed_Details:Skatīt {1} sīkāk
440ExportAsPrompt.Failed_Title:Eksports Neizdevās
441ExportAsPrompt.Instructions:Eksportēt vienu vai vairākas kolekcijas izvēlētā formātā uz noteiktu mapi
442ExportAsPrompt.Progress_Label:Datnes tiek eksportētas. Tas var aizņemt zināmu laiku...
443ExportAsPrompt.Successful_ExportOne:Kolekcija, {0}, esot tikusi eksportēta.
444ExportAsPrompt.Successful_ExportMany:Kolekcijas -- {0} -- esot tikušas eksportētas.
445ExportAsPrompt.Successful_Details:Datnes eksportētas uz: {1}
446ExportAsPrompt.Successful_Title:Eksports Pabeigts
447ExportAsPrompt.Title:Eksportēt Kolekcijas
448ExportAsPrompt.SaveAs:Eksportēt uz
449ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:Izvēlieties formātu uz kuru jūs vēlaties eksportēt
450#************************
451#
452#*****ExternalCollectionPrompt********
453ExternalCollectionPrompt.NewMDS:Radīt jaunu, tukšu metadatu kopu.
454ExternalCollectionPrompt.ExistingMDS:Izvēlieties vienu vai vairākas metadatu kopas
455ExternalCollectionPrompt.Title:Ielādēt āreju kolekciju
456ExternalCollectionPrompt.Instructions_1:Jūs gribat ielādēt kolekciju, kura netika izveidota ar GBI. Jūs tiksiet aicināti izvēlēties vienu vai vairākas metadatu kopas, kuras izmantot ar doto kolekciju. Eksistējošie metadati tiks importēti izvēlētajā(s) metadatau kopā(s). Originālās metadatu datnes tiks saglabātas mapē ar nosaukumu import.bak.
457ExternalCollectionPrompt.Instructions_2:Jūs gribat ielādēt kolekciju, kura netika izveidota ar GBI. Jums nepieciešams pievienot metadatu kopu šai kolekcijai. Jūs varat radīt jaunu tukšu metadatu kopu, kurai visi atrastie metadatu elementi kolekcijā tiks automātiski pievienoti. Alternatīvi, jūs varat izvēlēties eksistējošas metadatu kopas, un elementi no kolekcijas tiks apvienoti vai pievienoti jau esošiem elementiem šajās kopās. Oriģinālās metadatu datnes tiks saglabātas mapē ar nosaukumu import.bak.
458#****************************************
459#
460#***** Inherited Metadata *****
461ExtractedMetadata.Message:Izvēletā datne vai mape satur izvilktus metadatus, bet patreiz tie ir neredzami. Lai redzētu izvilktus metadatus, dodieties uz "[D]atne" izvēlni un izvēlieties "[I]estatÄ«jumi". "VispārÄ«gi" rekvizÄ«tu lapā izvēlieties "SkatÄ«t Izvilktus Metadatus", tad nospieÅŸiet "[O]k".
462ExtractedMetadata.Title:Å Ä« Datne/Mape satur Neredzamus Izvilktus Metadatus
463#
464#***** FileActions *****
465FileActions.Calculating_Size:Tiek kalkulēts izvēlēto datņu kopējais izmērs
466FileActions.Copying:Kopēju {0}
467FileActions.Deleting:Izdzēšu {0}
468FileActions.Directories_Selected:{0} mapes izvēlētas
469FileActions.Directory_Selected:1 mape izvēlēta
470FileActions.File_Already_Exists_No_Create:Datne '{0}' jau eksistē.
471FileActions.File_Already_Exists_Message:{0}\nDatne ar nosaukumu, kas parādÄ«ta augstāk jau eksistē\nun par spÄ«ti jÅ«su iepriekšējai izvēlei Bibliotekāra Interfeiss\nnevar to pārrakstÄ«t. LÅ«dzu pārbaudiet vai datne ir rakstÄ«t atÄŒauta.
472FileActions.File_Already_Exists_Title:KČūda - Datne Jau Eksistē.
473FileActions.File_And_Directories_Selected:1 datne un {0} mapes izvēlētas
474FileActions.File_And_Directory_Selected:1 datne un 1 mape izvēlēta
475FileActions.File_Create_Error:Datne {0} nevar tikt radīta.
476FileActions.Folder_Create_Error:Mape {0} nevar tikt radīta.
477FileActions.File_Exists:{0} jau eksistē saņēmējmapē. Pārrakstī to?
478FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nAugstāk minētā datne nevar tikt izdzēsta. \nLūdzu pārbaudiet, ka jums šī datne nav
479FileActions.File_Not_Deleted_Title:KČūda - Datne nav Izdzēsta.  # Updated 4-Nov-2005
480FileActions.File_Not_Found_Message:{0}\nAugstāk minētā datne nevar tikt atrasta. Līdz ar datņu skata\natjaunošanu, lūdzu pārbaudiet, ka datne vēl eksistē.
481FileActions.File_Not_Found_Title:KČūda - Datne nav atrasta.
482FileActions.File_Selected:1 datne izvēlēta
483FileActions.Files_And_Directory_Selected:{0} datnes un 1 mape izvēlēta
484FileActions.Files_Selected:{0} datnes izvēlētas
485FileActions.Folder_Already_Exists:Mape ar nosaukumu '{0}' tiek jau lietota. Nevaru radīt mapi.
486FileActions.Increase_Depth:Palielināt DziČumu par 1
487FileActions.Insufficient_Space_Message:Darbība ar datni neizdevās, jo nepietiek vietas\nuz diska. Lai sekmīgi nokopētu datni jums turmāk\nnepieciešams: {0}
488FileActions.Insufficient_Space_Title:KČūda - Nepietiek Vietas
489FileActions.Moving:Pārvietoju {0}
490FileActions.No_Activity:Nav pieprasītas darbības
491FileActions.Possible_Cyclic_Path:{1} ir {0} mapes dziÄŒumā un var bÅ«t rekursÄ«vs ceČš? Vai datņu darbÄ«bu turpināt?
492FileActions.Read_Only:Datnes no darbatelpas ir tikai lasāmas un navar būt izdzēstas.
493FileActions.Selected:{0} datnes un {1} mapes izvēlētas
494FileActions.Unknown_File_Error_Message:Lai gan nebija kČūda reportēta datnes darbÄ«bas\nlaikā, gala pārbaude parāda, ka\nkopijas datne nav tā pati kā avota datne. Tā cēlonis\nnav zināms. LÅ«dzu pārbaudiet jÅ«su disku un atjaunojiet\njÅ«su instalēto JVM.
495FileActions.Unknown_File_Error_Title:KČūda - Nezināma Datnes KČūda
496FileActions.Write_Not_Permitted_Message:Bibliotekāra Interfeisam nav atČaujas rakstīt\n{0}\nLūdzu pārbaudiet datnes atČaujas atribūtus.
497FileActions.Write_Not_Permitted_Title:KČūda - Nepareizas Datnes AtČaujas
498FileActions.Yes_To_All:Jā uz Visiem
499#************************
500#
501#******* File Associations dialog **********
502FileAssociationDialog.Add:Pievienot
503FileAssociationDialog.Add_Tooltip:Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu šā tipa datni
504FileAssociationDialog.Batch_File:Pakešdatnes
505FileAssociationDialog.Browse:Pārlūkot
506FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:Izvēlieties lietojumprogrammu, ko izmantot no jūsu datņutelpas
507FileAssociationDialog.Browse_Tooltip_Mac:Jūsu lietojumprogrammas pārlūkošana patreiz ir aizliegta priekš MacOS
508FileAssociationDialog.Browse_Title:Izvēlieties Lietojumprogrammu
509FileAssociationDialog.Close:Aizvērt
510FileAssociationDialog.Close_Tooltip:Aizveriet Å¡o dialogu un atgriezieties uz galveno logu
511FileAssociationDialog.Command:Palaišanas komanda:
512FileAssociationDialog.Command_File:Komanddatnes
513FileAssociationDialog.Command_Tooltip:Ievadiet komandu ar kuru palaist lietojumprogrammu
514FileAssociationDialog.Details:Jaunās Datnes Asociācijas DetaČas
515FileAssociationDialog.Executable_File:Izpildāmās datnes
516FileAssociationDialog.Existing_Associations:Aktuālās Datnes Asociācijas
517FileAssociationDialog.Extension:Datnēm kas beidzas ar:
518FileAssociationDialog.Extension_Tooltip:Skatāmo datņu datnes paplašinājums
519FileAssociationDialog.Instructions:Izmantojiet Å¡o dialogu, lai uzstādÄ«tu, kādas ārējās programmas tiks lietotas skatot noteiktu datnes-tipu, un kāda komanda tiks nosÅ«tÄ«ta, lai  palaistu Å¡o programmu.\nLai pievienotu jaunu datnes-tipu, ievadiet tās paplaÅ¡inājumu lauciņā 'Datnēm kas beidzas ar'. Lai pievienotu vai modificētu palaiÅ¡anas komandu, ievadiet jaunu komandu lodziņā 'PalaiÅ¡anas Komanda' vai noklikÅ¡Ä·iniet 'PārlÅ«kot', ja vēlaties meklēt datņu sistēmā attiecÄ«go programmu. Izmantojiet formātu '%1', lai indicētu vietu, kur vajadzētu tikt iespraustam datnes nosaukumam atveramai datnei, piemēram, "C:\\Windows\\System\\MSPaint.exe %1". '%1' tiks pievienots komandas galā, ja netiks specificēts citādi.\nMacOS lietotājiem vienmēr vispirms jāmēģina specifisko mac komandu "open [-a <application_name>] %1".
520FileAssociationDialog.Table.Command:Komanda
521FileAssociationDialog.Table.Extension:Paplašinājums
522FileAssociationDialog.Title:Rediģēt Datnes Asociācijas
523FileAssociationDialog.Remove:Noņemt
524FileAssociationDialog.Remove_Tooltip:Izdzēst patreiz izvēlēto asociāciju no eksistējošo asociāciju saraksta
525FileAssociationDialog.Replace:Aizvietot
526FileAssociationDialog.Replace_Tooltip:Aizvietot patreiz izvēlēto asociāciju ar jaunām asociācijas detaČām
527#*******************
528#
529#******Filter***************
530Filter.0:HTM & HTML
531Filter.1:XML
532Filter.2:Teksta Datnes
533Filter.3:Attēli
534Filter.All_Files:Visas Datnes
535Filter.Filter_Tree:Parādīt Datnes
536Filter.Invalid_Pattern:<HTML><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Šablonu, ko jūs esat ievadījuši datņu filtrācijai, ir nederīgs.<BR>Lūdzu mēģiniet vēlreiz, izmantojot regulāras izteiksmes sintaksi un ar<BR>* norādot aizstājējzīmi.</FONT></HTML>
537#***********************
538#
539#***** GAuthenticator *****
540GAuthenticator.Password:Parole:
541GAuthenticator.Password_Tooltip:Ievadiet šeit jūsu paroli
542GAuthenticator.Title:Parole ir Nepieciešama.
543GAuthenticator.Username:Lietotāja Vārds:
544GAuthenticator.Username_Tooltip:Ievadiet šeit jūsu lietotājvārdu
545#**************************
546#
547#***** General Messages *****
548# 0 - A String representing the name and method of the class in question.
549General.Apply:Lietot
550General.Apply_Tooltip:Pielietot patreizējos uzstatījumus, bet neiziet no dialoga
551General.Browse:Pārlūkot...
552General.Cancel:Atcelt
553General.Cancel_Tooltip:Atcelt izmaiņas (neatsauks jebkuru jau pielietotu izmaiņu)
554General.Close:Aizvērt
555General.Close_Tooltip:Aizvērt šo dialoglodziņu
556General.Edit:Rediģēt Vērtību
557General.Error:KČūda
558General.No:Nē
559General.NotSunJava:Java vendor: {0}\nIevērojiet, ka Bibliotekāra Interfeiss ir ticis attīstīts un testēts ar Java no Sun Microsystems.
560General.OK:OK
561General.OK_Tooltip:Akceptēt patreizējos iestatījumus un iziet no dialoga
562General.Open:Atvērt
563General.Outstanding_Processes:<html>Bibliotekāra Interfeiss nevar pilnīgi beigt darbu, kamēr visas programmas<br>startētas ar Bibliotekāra Interfeisu arī nav pabeigtas.</html>
564General.Outstanding_Processes_Title:Gaidošs lai Izietu
565General.Pure_Cancel_Tooltip:Pārtraukt šo darbību (izmaiņas netiks veiktas)
566General.Review_Output:Lūdzu pārlūkojiet izvadu zemāk:
567General.Usage:LietoÅ¡ana: {0} <params>\nVisi parametri ir neobligāti, bet Bibliotekāra Interfeiss var nojukt darbā, ja -gsdl un -library nav uzstādÄ«ti.\n -gsdl <path> : Norāda ceÄŒu uz gsdl\n - library <path> : CeÄŒu uz cgi-bin\n -mozilla <path> : Norāda ceÄŒu uz mozilla\n -mirror : AtÄŒauj web-mirroring kontroles\n -laf [java|windows|motif|mac] : Look and feel\n debug : AtÄŒauj kČūdu paziņojumus\n -no_load : Neielādēt iepriekÅ¡ atvērtu kolekciju\n -load <path> : Ielādēt norādÄ«to kolekciju
568General.View:Jaunā Vērtība
569General.Warning:Brīdinājums
570General.Yes:Jā
571#****************************
572#
573#***** GShell *****
574GShell.BadArgument:Arguments {0} ir nepareizs.  # Updated 4-Nov-2005
575GShell.BadArgumentValue:Argumeta {0} vērtÄ«ba ir nepareiza.  # Updated 4-Nov-2005
576GShell.BadPluginOptions:Nepareiz arguments nodots spraudnim {0}.  # Updated 4-Nov-2005
577GShell.BadClassifierOptions:Sastapts slikts arguments klasifikatorā {0}.  # Updated 4-Nov-2005
578GShell.Build.Auxilary:Palīgdatņu radīšana un apstrāde...
579GShell.Build.BuildBegun1:************** VeidoÅ¡ana  Uzsākta **************
580GShell.Build.BuildCancelled:**************   Anulēts    **************
581GShell.Build.BuildComplete1:************** Veidošana Pabeigta **************
582GShell.Build.CompressText:Teksta Saspiešana...
583GShell.Build.Index:Indeksa radīšana bāzējoties uz {0-index source and level}...
584GShell.Build.InfoDatabase:Informācijas datu bāzes radīšana...
585GShell.Build.Phind:Klasifikatora Phind ģenerēšana. Tas var aizņemt zināmu laiku...
586GShell.Command:Komanda
587GShell.Failure:Komanda izpildījās nesekmīgi.
588GShell.Import.FileNotProcessed:Datne {0-target file path} bija atpazīta, bet nevarēja tikt apstrādāta ar kādu no spraudņiem (plugin).
589GShell.Import.FileNotRecognised:Datne {0-target file path} nebija atpazīta ne ar vienu spraudni.
590GShell.Import.FileProcessing:Datne {0-target file path} tiek apstrādāta ar {1-plugin name}.
591GShell.Import.FileProcessingError:Datnes {0-target file path} apstrādes process sadūrās ar kČūdu.
592GShell.Import.ImportBegun1:************** Imports  Sācies **************
593GShell.Import.ImportComplete1:************** Imports Pabeigts **************
594GShell.Import.ImportComplete2:{0-number documents considered} dokumenti bija izskatīti apstrādei:
595GShell.Import.ImportComplete2.1:1 dokuments bija izskatīts apstrādei:
596GShell.Import.ImportComplete.Processed:{0-number processed} dokumenti bija apstrādāti un iekČauti kolekcijā.
597GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:1 dokuments bija apstrādāts un iekČauts kolekcijā.
598GShell.Import.ImportComplete.Blocked:{0-number blocked} bija atturēti no pievienošanas ar spraudņiem (tādi kā web lappušu attēli).
599GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 bija atturēts no pievienošanas ar spraudņiem (tādi kā web lappušu attēli).
600GShell.Import.ImportComplete.Ignored:{0-number ignored} bija neatpazīti.
601GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:1 bija neatpazīts.
602GShell.Import.ImportComplete.Failed:{0-number failed} bija noraidīti.
603GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:1 bija noraidīts.
604GShell.Import.ImportComplete3:\n
605GShell.Parsing_Metadata_Complete:Arhivētu metadatu izvilkšana pabeigta.
606GShell.Parsing_Metadata_Start:Jaunu metadatu izvilkšana no arhīvu datnēm.
607GShell.Success:Komanda pabeigta.
608#*********************
609#
610#***** GUI *****
611# Currently Enabled and Disabled display the same text but in different
612# colours. If necessary this can be changed.
613GUI.Create:Radīt
614GUI.Create_Tooltip:Veidot jūsu kolekciju izmantojot Greenstone
615GUI.Design:Dizains
616GUI.Design_Tooltip:Jūsu kolekcijas funkcionalitātes un izskata dizains
617GUI.Download:Lejupielāde
618GUI.Download_Tooltip:Lejupielādēt resursus no Interneta jūsu kolekcijai
619GUI.Enrich:Pagātināt
620GUI.Enrich_Tooltip:Nozīmēt metadatus datnēm jūsu kolekcijā
621GUI.Gather:Uzkrāt
622GUI.Gather_Tooltip:Izvēlēties datnes, kuras iekÄŒaut jÅ«su kolekcijā
623#***************
624#
625#***** HELP *****
626Help.Contents:Saturs
627Help.Title:Bibliotekāra Interfeisa Palīga Lappuses
628#
629#***** LockFileDialog *****
630LockFileDialog.Cancel_Tooltip:Nepārtvert slēdzejdatnes kontroli (kolekcija netiks atvērta)
631LockFileDialog.Date:Datējums
632LockFileDialog.Error:error
633LockFileDialog.Lockfile_Message_One:Slēdzējdatnes (lock file) klātbūtne norāda uz to, ka kolekcija ir jau atvērta.
634LockFileDialog.Lockfile_Message_Two:Vai jūs gribat 'pārtvert' slēdzējdatnes kontroli?
635LockFileDialog.Machine:Kur
636LockFileDialog.Name:Nosaukums
637LockFileDialog.OK_Tooltip:Pārtvert slēdzējdatnes kontroli
638LockFileDialog.Title:Slēdzējdatne Atklāta
639LockFileDialog.User:Kurš
640#********************
641#
642#*****MappingPrompt **********
643MappingPrompt.File:Mape
644MappingPrompt.Map:Radīt Īsinājumikonu
645MappingPrompt.Name:Nosaukums
646MappingPrompt.Title:Uzdot Mapes Īsinājumikonu
647MappingPrompt.Unmap:Noņemt Īsinājumikonu
648#*******************
649#
650#***** Menu Options *****
651Menu.Collapse:Aizvērt Mapi
652Menu.Edit:Rediģēt
653Menu.Edit_Copy:Kopēt (ctrl-c)
654Menu.Edit_Cut:Izgriezt (ctrl-x)
655Menu.Edit_Paste:Ielīmēt (ctrl-v)
656Menu.Expand:Atvērt Mapi
657Menu.Explode_Metadata_Database:Sadalīt metadatu datu bāzi
658Menu.File:Datne
659Menu.File_Associations:Datnes Asociācijas...
660Menu.File_CDimage:Ierakstīt CD/DVD attēlu...
661Menu.File_Close:Aizvērt
662Menu.File_Delete:Izdzēst...
663Menu.File_Exit:Iziet
664Menu.File_ExportAs:Eksportēt...
665Menu.File_New:Jauns...
666Menu.File_Open:Atvērt...
667Menu.File_Options:Iestatījumi...
668Menu.File_Save:Saglabāt
669Menu.Help:Palīgs
670Menu.Help_About:Par...
671Menu.Metadata_View:Nozīmētie metadati {0}
672Menu.Open_Externally:Atvērt ar ārējo programmu
673#********************
674#
675#***** MetaAudit *****
676MetaAudit.Close:Aizvērt
677MetaAudit.Close_Tooltip:Aizvērt šo dialoglodziņu
678MetaAudit.Title:Visi Metadati
679#*********************
680#
681#***** Metadata *****
682Metadata.Element:Elements
683Metadata.Value:Vērtība
684MetadataSet.Files:Metadatu Kopas Datnes
685#*********************************************
686#
687#******** MetadataImportMappingPrompt *********
688MIMP.Add:Pievienot
689MIMP.Add_Tooltip:Pievienot metadatu elementu atlasītai kopai
690MIMP.Ignore:Ignorēt
691MIMP.Ignore_Tooltip:Ignorēt šo metadatu elementu
692MIMP.Instructions:Metadatu elements {0} nevar bÅ«t automātiski importēts kolekcijā. Izvēlieties metadatu kopu un sekojoÅ¡i:\n(1) nospiediet  'Pievienot', lai pievienotu metadatus Å¡ai kopai (pie nosacÄ«juma, ja kopā jau nēesot metadatu {0}), vai\n(2) izvēlieties elementu un nospiediet  'IekÄŒaut', lai importētu {0} metadatus Å¡ajā elementā, vai\n(3) ignorējiet Å¡o metadatu elementu.
693MIMP.Merge:IekÄŒaut
694MIMP.Merge_Tooltip:IekÄŒaut metadatu elelementu specificētā elementā izvēlētā kopā
695MIMP.Source_Element:Avota metadatu elements:
696MIMP.Target_Element:Mērķa metadatu elements:
697MIMP.Target_Set:Mērķa metadatu kopa:
698MIMP.Title:Nepiecešama IekČaušanas Darbība.
699#*****************************
700#
701#***** Mirroring *****
702Mirroring.ClearCache:Iztīrīt Kešu
703Mirroring.ClearCache_Tooltip:Izdzēst visas lejupielādētas datnes
704Mirroring.Download:Lejupielāde
705Mirroring.Download_Tooltip:Sākt jaunu lejupielādes uzdevumu
706Mirroring.Download_Controls:Lejupielādes Uzstatījumi
707Mirroring.Download_Depth:Lejupielādes DziČums:
708Mirroring.Download_Depth.Zero:Nulle
709Mirroring.Download_Depth.Unlimited:NeierobeÅŸots
710Mirroring.Download_Depth_Tooltip:Cik daudz hipersaites dziÄŒumā iet lejupielādējot
711Mirroring.Download_Embedded:Lejupielādēt tikai tekstu (ne attēlus, ne stila lappuses utt)
712Mirroring.DownloadJob.Close:Aizvērt
713Mirroring.DownloadJob.Close_Tooltip:Noņemt šo uzdevumu no saraksta, apstādinot to, ja tas patreiz izpildās
714Mirroring.DownloadJob.Downloading:{0} lejupielāde
715Mirroring.DownloadJob.Download_Complete:Lejupielāde pabeigta
716Mirroring.DownloadJob.Download_Stopped:Lejupielāde apstādināta
717Mirroring.DownloadJob.Download_Progress:Lejupielāde ir progresā
718Mirroring.DownloadJob.Log:Skatīt Log
719Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:Skatīt detalizētāk par šo lejupielādi
720Mirroring.DownloadJob.Pause:Pauze
721Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:Pauzēt šo lejupielādi
722Mirroring.DownloadJob.Resume:Atsākt
723Mirroring.DownloadJob.Resume_Tooltip:Atsākt šo lejupielādi
724Mirroring.DownloadJob.Status:Lejupielādēti {0} no {1} datnēm ({2} brÄ«dinājumi, {3} kČūdas)
725Mirroring.DownloadJob.Waiting:Gaida lai sāktu
726Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:Gaida uz lietotāja darbību
727Mirroring.Higher_Directories:Tikai atspoguČot datnes zem šā URL
728Mirroring.Invalid_URL:Ievadītais URL nav pareizs. Lūdzu izlabojiet.
729Mirroring.Invalid_URL_Title:Nepareizs URL
730Mirroring.Preferences:Iestatījumi...
731Mirroring.Preferences_Tooltip:AtÄŒaut starpnieku (proxy) un/vai rediģēt starpnieka iestatÄ«jumus
732Mirroring.Same_Host:Tikai atspoguÄŒot datnes Å¡ajā pašā vietnē
733Mirroring.Source_URL:Avota URL:
734Mirroring.Source_URL_Tooltip:Lejupielādes URL
735#*********************
736#
737#***** Missing EXEC *****
738MissingEXEC.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet redzēt jÅ«su jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jÅ«s nenorādÄ«siet ceÄŒu uz Greenstone Bibliotekāra Webserveri. JÅ«s to varat tagad ievadÄ«t teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk aizejot uz IestatÄ«jumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu  "http://", un jābeidzas ar izpildāmās programmas nosaukumu ("gsdl" Greenstone lokālas bibliotēkas servera gadÄ«jumā, "library" visu pārejo web serveru gadÄ«jumos (piem., Apache)).  # Updated 4-Nov-2005
739MissingEXEC.Title:Iztrūkst Greenstone Bibliotēkas Adrese
740#***** Missing EXEC_GS3 *****
741MissingEXEC_GS3.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet redzēt jÅ«su jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jÅ«s nenorādÄ«siet ceÄŒu uz Greenstone kontekstu lokāli darbojoÅ¡os Tomcat WebserverÄ«. JÅ«s to varat tagad ievadÄ«t teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk, aizejot uz IestatÄ«jumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu  http://. Adrese pēc noklusējuma ir http://localhost:8080/greenstone3.  # Updated 4-Nov-2005
742MissingEXEC_GS3.Title:IztrÅ«kst Greenstone 3 Bibliotēkas Adrese  # Updated 4-Nov-2005
743#***** Missing GLIServer *****
744MissingGLIServer.Message:Brīdinājums! Jūs nevarēsiet strādāt ar kolekcijām, izmantojot Bibliotekāra Interfeisu,
745MissingGLIServer.Title:IztrÅ«kst GLIServera Adrese  # Updated 4-Nov-2005
746#***** Missing GSDL *****
747MissingGSDL.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet izmantot visas Bibliotekāra Interfeisa iespējas bez instalētās Greenstone Digitālās Bibliotēkas lokālās kopijas. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su instalāciju, un ceÄŒus Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē.
748MissingGSDL.Title:Iztrūkst Greenstone CeČš
749#***** Missing PERL *****
750MissingPERL.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet radÄ«t jaunas kolekcijas, kā arÄ« veidot esoÅ¡as, bez uzinstalētā PERL. Bibliotekāra Interfeiss nevarēja atrast PERL jÅ«su sistēmā. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su sistēmas instalāciju un ceÄŒus, kuri specificēti Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē.
751MissingPERL.Title:Iztrūkst PERL CeČš
752#******* MissingWGET ********
753MissingWGET.Message:BrÄ«dinājums! Web atspoguÄŒoÅ¡ana ir liegta, jo Bibliotekāra Interfeiss nesekmÄ«gi mēģināja atrast atbilstoÅ¡as versijas Wget. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su sistēmas instalāciju un ceÄŒus, kuri specificēti Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē.
754MissingWGET.Title:Iztrūkst WGet
755#******* MissingImageMagick ********
756MissingImageMagick.Message:Brīdinājums! Bibliotekāra Interfeiss nevar atrast attiecīgo ImageMagick versiju, un tāpēc ImagePlug nedarbosies. Lūdzu, uzinstalējiet ImageMagick, ja jūs vēlāties veidot attēlu kolekcijas.
757MissingImageMagick.Title:IztrÅ«kst ImageMagick  # Updated 19-Aug-2005
758#*****************************
759#
760#***** New Session *****
761NewCollectionPrompt.Base_Collection:Bāzēt šo kolekciju uz:
762NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:Izvēlieties esošo kolekciju uz kuras bāzēt jauno kolekciju
763NewCollectionPrompt.Collection_Description:Satura apraksts:
764#NewCollectionPrompt.Collection_Email:Author's Email:
765NewCollectionPrompt.Collection_Name:Kolekcijas mape:
766#NewCollectionPrompt.Collection_Name_Tooltip:Short collection name, used internally (must be 8 characters or less)
767NewCollectionPrompt.Error:KČūda jaunajā kolekcijā.
768NewCollectionPrompt.Instructions:Lai radītu jaunu kolekciju, aizpildiet lauciņus zemāk.
769NewCollectionPrompt.Metadata_Elements:Elementi izvēlētajā kopā:
770NewCollectionPrompt.Metadata_Instructions1:Izvēlieties rÅ«tiņas blakus metadatu kopām, kuras iekÄŒaut jÅ«su kolekcijā.
771NewCollectionPrompt.Metadata_Instructions2:(Piezīme: Jūs varat pievienot jaunas kopas vēlāk).
772NewCollectionPrompt.Metadata_Title_Existing:Izvēlieties metadatu kopas.
773#NewCollectionPrompt.Name_Error:You have either failed to enter a name for the collection, or the name you have choosen is already in use. Please correct.
774NewCollectionPrompt.NewCollection:-- Jauna Kolekcija --
775NewCollectionPrompt.Select_MDS:Pieejamas metadatu kopas:
776NewCollectionPrompt.Title:Radīt jaunu Kolekciju.
777NewCollectionPrompt.Title_Clash:Nosaukums, kuru jūs izvēlējaties jūsu kolekcijai, jau tiek izmantots. Turpināt?
778NewCollectionPrompt.Title_Error:Nosaukuma lauciņam jābūt aizpildītam. Lūdzu izlabojiet.
779#***** New Folder OrFilePrompt *****
780NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:fiktīvs
781NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:jauna mape
782NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:SaņēmējMape
783NewFolderOrFilePrompt.File_Name:Datnes Vārds
784NewFolderOrFilePrompt.File_Name_Tooltip:Ievadiet nosaukumu jaunai datnei
785NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name:Mapes Vārds
786NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name_Tooltip:Ievadiet nosaukumu jaunai mapei
787NewFolderOrFilePrompt.Title_Folder:Radīt jaunu mapi
788NewFolderOrFilePrompt.Title_File:Radīt jaunu fiktīvu dokumentu
789#***********************
790#
791NoMetadataSetsSelected.Message:Ja jūs radīsiet tagad kolekciju, tad tai nebūs sākotnējas metadatu kopas. Jūs nevarēsiet importēt vai piešķirt jebkādus metadatus, līdz nebūs importēta vai pievienota kopa jūsu kolekcijai. Vai jūs vēlaties turpināt?
792NoMetadataSetsSelected.Title:Nav Metadatu Kopa izvēlēta
793#**********************
794#
795#******* OldWGET *******
796NoPluginExpectedToProcessFile.Message:Izskatās, ka neviens no Greenstone spraudņiem varētu apstrādāt datni "{0}". Pārbaudiet, ka datnei ir pareizs paplašinājums. Ja tas ir pareizs, tad jums vajadzētu izmantot UnknownPlug spraudni, lai apstrādātu šo datni.
797NoPluginExpectedToProcessFile.Title:Nav paredzamā spraudņa datnes apstrādei
798#**********************
799#
800#******* OldWGET *******
801OldWGET.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«su instalētai Wget versijai ir zināma kČūda, kad tiek atspoguÄŒotas datnes, kurās ir URL, kas satur kodētas zÄ«mes, tādas kā, atstarpi  un tildi. Mēs rekomendējam instalēt Wget 1.9 un augstāk.
802OldWGET.Title:Vecs Wget
803#***********************
804#
805#***** OpenCollectionDialog *****
806OpenCollectionDialog.Available_Collections:Pieejamas Kolekcijas
807OpenCollectionDialog.Browse:Pārlūkot
808OpenCollectionDialog.Browse_Tooltip:Izvēlieties kolekciju no jūsu datņu telpas
809OpenCollectionDialog.Collection:Greenstone Kolekcija (".col")
810OpenCollectionDialog.Description:Kolekcijas Apraksts
811OpenCollectionDialog.Locked_Collection:Greenstone kolekcija jau tiek lietota
812OpenCollectionDialog.No_Description:Lūdzu izvēlieties greenstone kolekciju (".col" datne), lai redzētu aprakstu.
813OpenCollectionDialog.Normal_Collection:Greenstone kolekcija
814OpenCollectionDialog.Open:Atvērt
815OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:Ielādēt izvēlēto kolekciju Bibliotekāra Interfeisā
816OpenCollectionDialog.Title:Atvērt Greenstone Kolekciju
817#**********************
818#
819#***** Options Pane inside CreatePane *****
820OptionsPane.Cancelled: - anulēts
821OptionsPane.LogHistory:Log vēsture
822OptionsPane.Successful: - sekmīgi
823OptionsPane.Unknown: - nezināms
824OptionsPane.Unsuccessful: - nesekmīgi
825#*******************
826#
827#***** Preferences *****
828Preferences:Iestatījumi
829Preferences.Connection:Savienojums
830Preferences.Connection_Tooltip:Uzstādiet URL uz greenstone bibliotēku un nokonfigurējiet starpniekservera savienojumu, ja vajadzīgs
831Preferences.Connection.GLIServer_URL:Greenstone gliserver URL:  # Updated 4-Nov-2005
832Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:Greenstone "gliserver" CGI skripta URL  # Updated 4-Nov-2005
833Preferences.Connection.Library_Path:Bibliotēkas CeČš:
834Preferences.Connection.Library_Path_GS3:Greenstone Web CeČš:
835Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:Greenstone web-servera URL
836Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:Greenstone web-servera URL
837Preferences.Connection.ProgramCommand:Priekšskatījuma Komanda:
838Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:Programmas palaišanas komanda, lai skatītu kolekcijas priekšskatījumu. Atcerieties, ka jāizmanto %1, kā kolekcijas adreses vietturi, un dubultpēdiņas, kur nepieciešams.
839Preferences.Connection.Proxy_Host:Starpniekserveris:
840Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:JÅ«su starpniekservera adrese
841Preferences.Connection.Proxy_Port:Starpniekservera pieslēgvieta:
842Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:Jūsu starpniekservera pieslēgvietas numurs
843Preferences.Connection.Servlet:Serversīklietotne:
844Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:Serversīklietotne izmantojama, lai skatītu jūsu vietni
845Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:Serversīklietotne nav specificēta šai vietnei. Jūs joprojām varat veidot kolekcijas, bet jūs nevarēsiet tās skatīt.
846Preferences.Connection.Site:Vietne:
847Preferences.Connection.Site_Tooltip:Vietne kurā jūs gribat strādāt
848Preferences.Connection.Use_Proxy:Izmantot starpniekservera savienojumu?
849Preferences.General:Vispārīgs
850Preferences.General_Tooltip:Uzdot daşus vispārigus iestatījumus
851Preferences.General.Email:Lietotāja Epasts:
852Preferences.General.Email_Tooltip:Epasta adrese automātiski izmantojama jebkurai kolekcijai radītai ar GBI
853Preferences.General.Font:Fonts:
854Preferences.General.Font_Tooltip:Fonts izmantojams GBI interfeisā.
855Preferences.General.Interface_Language:Interfeisa Valoda:
856Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:Izvēlieties valodu, kurā interfeiss un tā kontroles tiktu parādīti.
857Preferences.General.Restart_Required:GBI (Greenstone Bibliotekāra Interfeisam) tagad jārestartē, lai pabeigtu savu interfeisa izmaiņu aktualizāciju.
858Preferences.General.Show_File_Size:Rādīt datņu izmērus
859Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:Rādīt datņu izmērus pie katras ieejas Darbatelpā un Kolekcijas datņu kokā.
860Preferences.General.View_Extracted_Metadata:Skatīt Izvilktus Metadatus
861Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:Parādīt greenstone spraudņu izvilktos metadatus metadatu sarakstā Bagātināšanas panelī.
862Preferences.Mode:ReÅŸÄ«ms
863Preferences.Mode_Tooltip:Noklišķiniet uz ieeju, lai izvēletos piemērotu operēšanas līmeni
864Preferences.Mode.Assistant:Bibliotekāra Asistents
865Preferences.Mode.Assistant_Description:Izmantojiet Å¡o iestatÄ«jumu, lai iegÅ«tu piekÄŒuvi Greenstone Bibliotekāra Interfeisa pamata iespējām: pievienot dokumentus un metadatus kolekcijām, jauno kolekciju radÄ«Å¡ana, kuru struktÅ«ra atspoguÄŒo jau esoÅ¡as kolekcijas, un kolekciju veidoÅ¡ana.
866Preferences.Mode.Librarian:Bibliotekārs
867Preferences.Mode.Librarian_Description:Å is iestatÄ«jums ÄŒauj normāli izmantot Greenstone Bibliotekāra Interfeisu: radÄ«t un noformēt jaunas kolekcijas, pievienot dokumentus un metadatus kolekcijām, jaunu kolekciju noformēšanu (dizainu), un kolekciju veidoÅ¡anu (bÅ«vēšanu).
868Preferences.Mode.Systems:Bibliotēku Sistēmu Speciālists
869Preferences.Mode.Systems_Description: Å is iestatÄ«jums atÄŒauj pilnu Greenstone Bibliotekāra Interfeisa izmantoÅ¡anu. Lai izmantotu visu iespēju priekÅ¡rocÄ«bas, jums bÅ«s nepiecieÅ¡ams mācēt formulēt regulārās izteiksmes.
870Preferences.Mode.Expert:Eksperts
871Preferences.Mode.Expert_Description:Å is iestatÄ«jums ÄŒauj ekspertam izmantot Greenstone Bibliotekāra Interfeisu. Tas tiek rekomendēts lietotājiem, kuri ir pieredzējuÅ¡i darbam ar Greenstone, un ir spējÄ«gi veikt kČūdu laboÅ¡anas uzdevumus, kas prasa interpretēt atkČūdoÅ¡anas izvadi no PERL skriptiem. Visas Greenstone Bibliotekāra Interfeisa iespējas ir atÄŒautas.
872Preferences.Warnings:Brīdinājumi
873Preferences.Warnings_Tooltip:AtČaut vai aizliegt daşādus brīdinājumu dialogus
874Preferences.Workflow:Darbplūsma
875Preferences.Workflow_Tooltip:Iestādīt interfeisa darbplūsmu: noteikt, kurus skatus (tabulātorus) atČaut
876Preferences.Workflow.Create:Radīt - Veidot jūsu kolekciju izmantojot Greenstone
877Preferences.Workflow.Design:Dezains - Izmainīt kolekcijas ārieni
878Preferences.Workflow.Download:Lejupielāde - Lejupielādēt web-bāzētos resursus
879Preferences.Workflow.Enrich:Bagātināt - Aprakstīt ar metadatiem
880Preferences.Workflow.Gather:Uzkrāt - Atlasīt datnes kolekcijai
881Preferences.Workflow.Predefined.Label:Iepriekšnoteiktas Darbplūsmas
882Preferences.Workflow.Title:Izvēlieties rÅ«tiņu, lai atÄŒautu skatu
883#**********************
884#
885#**** PreviewCommandDialog *******
886PreviewCommandDialog.Instructions:Ievadiet komandu, programmas palaišanai, lai skatītu kolekcijas priekšskatījumu. Atcerieties izmantot %1, kā kolekcijas adreses vietturi, un dubultpēdiņas kur nepieciešams.
887PreviewCommandDialog.Title:Priekšskatījuma Komanda
888#**********************
889#
890#***** Remote Greenstone Server *****
891RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:LÅ«dzu ievadiet jÅ«su Greenstone lietotājvārdu un paroli:  # Updated 4-Nov-2005
892RemoteGreenstoneServer.Error:AtgadÄ«jās kČūda uz attālā Greenstone servera veicot Å¡o operāciju:\n{0-Error message}   # Updated 4-Nov-2005
893RemoteGreenstoneServer.Error_Title:Attālā Greenstone Servera KČūda  # Updated 4-Nov-2005
894RemoteGreenstoneServer.Progress:Attālā Greenstone Servera Progress:  # Updated 4-Nov-2005
895RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:Kolekciju patreiz lieto lietotājs '{0-User name}'.\nVai jūs vēlaties pārtvert
896#**********************
897#
898#***** Save Collection Box *****
899SaveCollectionBox.File_Name:Datnes Vārds:
900SaveCollectionBox.Files_Of_Type:Datņu Tips:
901SaveCollectionBox.Look_In:Ielūkoties:
902#**********************
903#
904#***** Save Progress Box *******
905SaveProgressDialog.Title:Kolekcijas Saglabāšana
906#*******************************
907#
908Server.QuitManual:Bibliotekāra Interfeiss nevarēja aizvērt lokālo\n bibliotēkas serveri automātiski. Lūdzu izejiet no servera\nmanuāli, noklikšķinot, uz tā augšējā stūrī labās\npuses krusta ikonas.
909Server.QuitTimeOut:Greenstone lokālā bibliotēka nav atbildējusi uz\nautomātisko aizvērt komandu 60 sekundes. Vai jūs\nvēlaties gaidīt vēl minūti?
910#
911#***** Sources *****
912Source.General:Vispārīgs
913#*******************
914#
915#***** TitleClash *****
916TitleClashes.Message:Nosaukums, kuru jūs esat izvēlējušies jūsu kolekcijai, tiek jau lietots. Turpināt?
917TitleClashes.Title:Ievadītā Nosaukuma nesaskaņas
918#**********************
919#
920#***** Trees *****
921Tree.DownloadedFiles:Lejupielādētās Datnes
922Tree.Files:datnes
923Tree.Home:Sākummape ({0})
924Tree.Root:Lokālā Datņutelpa
925Tree.World:Dokumenti Greenstone Kolekcijās
926#***********************
927#
928#***** Warning Dialog *****
929WarningDialog.Dont_Show_Again:Nerādīt šo brīdinājumu vēlreiz
930WarningDialog.Dont_Show_Again_Message:Nerādīt šo paziņojumu vēlreiz
931WarningDialog.Invalid_Value:Vērtība, kuru jūs esat ievadījuši vērtības lauciņā,\nnav pareiza specificētam rekvizītam.
932WarningDialog.Value:Ievadiet vērtību:
933#
934#****** WGet *****
935WGet.Prompt:Wget AtspoguČošanas Klients
936#
937#****** Workflows *****
938Workflow.AllPanels:Visi paneÄŒi
939Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:Lokāla avota kolekcijas veidošana
940Workflow.DocumentEnriching:Dokumenta bagātināšana
941
942GEMS.Already_Loaded_Set_Error: Jūsu izvēletā metadatu kopa patreiz ir atvērta.
943GEMS.Element_Already_Exists:Elements ar šo vārdu jau eksistē.
944GEMS.Set_Already_Exists:Kopa ar doto vārdutelpu jau eksistē.
945GEMS.Cannot_Delete_Core_Sets_Error:Jūs nevarat izdzēst GBI kodola metadatu kopu.
946
947GEMS.Preferences.Selected_Languages_Tooltip: Izvēlieties parādīšanas valodu:
948
949GEMS.Add_Attribute:Pievienot atribūtu
950GEMS.Add_Attribute_Tooltip:Pievienot jaunu atribūtu izvēlētam vienumam
951GEMS.Add_Element:Pievienot elementu
952GEMS.Add_Element_Tooltip:Pievienot jaunu elementu izvēlētai kopai
953GEMS.Add_Subelement:Pieviento apakšelementu
954GEMS.Add_Subelement_Tooltip:Pievienot jaunu apakšelementu izvēlētam elementam
955GEMS.Add_Set:Pieviento Kopu
956GEMS.Attribute:Atribūts
957GEMS.Attribute_Already_Exists:Šis atribūts jau eksistē.
958GEMS.Attribute_Name_Tooltip:Jaunā atribūta nosaukums
959GEMS.Attribute_Language_Tooltip:Jaunā atribūta valoda
960GEMS.Attribute_Value_Tooltip:Jaunā atribūta vērtība
961GEMS.Attributes:Atribūti
962GEMS.Cannot_Undo:(šī darbība nevar tikt atsaukta)
963GEMS.Cannot_Add_Elements_To_Greenstone_MDS:Jūs nevarat manuāli pievienot elementus Greenstone Metadatiem. Ja\nnepieciešams radīt jaunu kopu, tad ta vietā pievienojiet jūsu jauno elementu tam.
964GEMS.Confirm_Exit_Save: Vai jūs nevēlaties saglabāt pirms iziešanas?
965GEMS.Confirm_Exit_Save_Title: Saglabāt Pirms Iziešanas?
966GEMS.Confirm_Removal:Vai jūs esat pārliecināti, ka gribat izdzēst šo {0}?
967GEMS.Confirm_Removal_Title:Apstiprināt Izdzēšanu
968GEMS.Edit_Attribute:Rediģēt Attribūtu
969GEMS.Edit_Value:Rediģēt Vērtību
970GEMS.Edit_Value_Tooltip:Izmainīt izvēlēto vērtību
971GEMS.Element:Elements
972GEMS.Element_Name_Tooltip:Jaunā elementa nosaukums
973GEMS.Element_Details:Metadatu Elementa DetaÄŒas
974GEMS.Language:Valoda
975GEMS.Language_Code:Valoda
976GEMS.Name:Nosaukums
977GEMS.Namespace:Vārdutelpa
978GEMS.New_Name:Jauns Nosaukums
979GEMS.No_Description:Apraksts nav atrasts.
980GEMS.No_Name:Nosaukums nav atrasts.
981GEMS.Open_Set:Atvērt Kopu
982GEMS.Remove_Attribute:Noņemt attribūtu
983GEMS.Remove_Attribute_Tooltip:Izdzēst izvēlēto atribūtu
984GEMS.Remove_Element:Noņemt elementu
985GEMS.Remove_Element_Tooltip:Izdzēst izvēlēto elementu no kopas
986GEMS.Remove_Set:Noņemt kopu
987GEMS.Remove_Set_Tooltip:Izdzēst izvēlēto kopu
988GEMS.Rename_Element:Pārdēvēt elementu
989GEMS.Rename_Element_Tooltip:Elementa jauns nosaukums
990GEMS.Rename_Name_Tooltip:Metadatu kopas jaunais nosaukums
991GEMS.Rename_Namespace_Tooltip:Metadatu kopas unikālā vārdutelpa
992GEMS.Rename_Set:Pārdēvēt kopu
993GEMS.Rename_Set_Tooltip:Pārdēvēt metadatu kopu
994GEMS.Set:Kopa
995GEMS.Set_Details:Metadatu Kopas DetaÄŒas
996GEMS.Set_Name_Tooltip:Jaunās metadatu kopas vārds (nosaukums)
997GEMS.Set_Namespace_Tooltip:Unikālā vārdutelpa jaunai metadatu kopai
998GEMS.Subelement_Name_Tooltip:Jaunā apakšelementa nosaukums
999GEMS.Subelement_Already_Exists:Apakšelements ar šo nosaukumu jau eksistē.
1000GEMS.Target:Elements
1001GEMS.Title:Greenstone Metadatu Kopu Redaktors
1002GEMS.Value:Vērtība
1003GEMS.Values:Vērtības
1004GEMS.inheritMetadataSet:Pārmantot no Metadatu kopas:
1005GEMS.Add_Set.No_Inherit:Nepārmantot
Note: See TracBrowser for help on using the browser.