source: gsdl/trunk/macros/polish.dm@ 20921

Last change on this file since 20921 was 20921, checked in by anna, 15 years ago

Updated Polish Core User Interface. Many thanks to

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 42.5 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Polish Language text and icon macros
5# Many thanks to:
6# Lech Borkowski (translated March 2005)
7# Maciej Jaros (translated July 2007)
8# Marcin Karkosz (translated July 2009)
9#
10######################################################################
11#
12# This is the main macro file for translation when creating an
13# interface in another language.
14
15# Under the 'text macros' comments are text macros of the form:
16# _macroname_ {macro value}
17# Everything between the {} is the text to be translated. This text
18# may itself contain macros (i.e. characters other than space between
19# underscore characters, e.g. _about:numdocs_ or _textpage_). These
20# macro names occurring within text shouldn't be translated but should
21# be left as they are. Underscores or curly brackets occurring
22# naturally within the text should be escaped with a leading backslash
23# (i.e. '\_', '\{' or '\}).
24#
25# Comment lines (other than those described above) need not be
26# translated (i.e. any lines beginning with '#', like this line).
27#
28######################################################################
29
30
31######################################################################
32# Global (base) package
33package Global
34######################################################################
35
36
37#------------------------------------------------------------
38# text macros
39#------------------------------------------------------------
40
41_textperiodicals_ [l=pl] {Periodyki}
42
43# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
44_textsource_ [l=pl] {źródło:}
45_textdate_ [l=pl] {data publikacji:}
46_textnumpages_ [l=pl] {liczba stron}
47
48_textsignin_ [l=pl] {rejestracja}
49
50_textdefaultcontent_ [l=pl] {Nie znaleziono strony. Kliknij przycisk Wstecz przeglą
51darki
52internetowej lub przycisk Strona główna, aby powrócić do
53strony głównej biblioteki cyfrowej Greenstone.}
54
55_textdefaulttitle_ [l=pl] {Błą
56d GSDL}
57
58_textbadcollection_ [l=pl] {Ta kolekcja (nazwana "_cvariable_") nie jest zainstalowana w bibliotece cyfrowej Greenstone.}
59
60_textselectpage_ [l=pl] {Wybierz stronę}
61
62_collectionextra_ [l=pl] {Kolekcja zawiera _about:numdocs_ dokumentów.
63Powstała _about:builddate_ dni temu. }
64
65# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
66# macro will always be set to another value)
67_collectorextra_ [l=pl] {
68<p>Ta kolekcja zawiera _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokument,_If_("_numdocs_" lt "5",dokumenty,dokumentów)), łą
69cznie _numbytes_ zaindeksowanego tekstu i metadanych.
70<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Kliknij</a>, aby obejrzeć podsumowanie kolekcji.
71}
72
73_textdescrcollection_ [l=pl] {}
74_textdescrabout_ [l=pl] {Informacje}
75_textdescrhome_ [l=pl] {Strona główna}
76_textdescrhelp_ [l=pl] {Pomoc}
77_textdescrpref_ [l=pl] {Preferencje}
78_textdescrgreenstone_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone - oprogramowanie}
79_textdescrusab_ [l=pl] {Które elementy biblioteki sprawiają
80 trudności?}
81
82
83# Metadata names and navigation bar labels
84
85_textSearch_ [l=pl] {Szukaj}
86_labelSearch_ [l=pl] {Szukaj}
87
88# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
89_textTitle_ [l=pl] {Tytuł}
90_labelTitle_ [l=pl] {Tytuły}
91_textCreator_ [l=pl] {Twórca}
92_labelCreator_ [l=pl] {Twórcy}
93_textSubject_ [l=pl] {Temat}
94_labelSubject_ [l=pl] {Tematy}
95_textDescription_ [l=pl] {Opis}
96_labelDescription_ [l=pl] {Opisy}
97_textPublisher_ [l=pl] {Wydawca}
98_labelPublisher_ [l=pl] {Wydawcy}
99_textContributor_ [l=pl] {Współtwórca}
100_labelContributor_ [l=pl] {Współtwórcy}
101_textDate_ [l=pl] {Data}
102_labelDate_ [l=pl] {Daty}
103_textType_ [l=pl] {Typ}
104_labelType_ [l=pl] {Typy}
105_textFormat_ [l=pl] {Format}
106_labelFormat_ [l=pl] {Formaty}
107_textIdentifier_ [l=pl] {Indentyfikator}
108_labelIdentifier_ [l=pl] {Identyfikatory}
109_textSource_ [l=pl] {Nazwa pliku}
110_labelSource_ [l=pl] {Nazwy plików}
111_textLanguage_ [l=pl] {Język}
112_labelLanguage_ [l=pl] {Języki}
113_textRelation_ [l=pl] {Relacja}
114_labelRelation_ [l=pl] {Relacje}
115_textCoverage_ [l=pl] {Zasięg}
116_labelCoverage_ [l=pl] {Zasięg}
117_textRights_ [l=pl] {Prawa własności}
118_labelRights_ [l=pl] {Prawa własności}
119
120# DLS metadata set
121_textOrganization_ [l=pl] {Organizacja}
122_labelOrganization_ [l=pl] {Organizacje}
123_textKeyword_ [l=pl] {Słowo kluczowe}
124_labelKeyword_ [l=pl] {Słowa kluczowe}
125_textHowto_ [l=pl] {Samouczek}
126_labelHowto_ [l=pl] {Samouczek}
127
128# Miscellaneous Greenstone metadata
129_textPhrase_ [l=pl] {Fraza}
130_labelPhrase_ [l=pl] {Frazy}
131_textCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
132_labelCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
133_textBrowse_ [l=pl] {Przeglą
134daj}
135_labelBrowse_ [l=pl] {Przeglą
136daj}
137_textTo_ [l=pl] {Do}
138_labelTo_ [l=pl] {Do}
139_textFrom_ [l=pl] {Od}
140_labelFrom_ [l=pl] {Od (nadawca)}
141_textAcronym_ [l=pl] {Akronim}
142_labelAcronym_ [l=pl] {Skróty}
143_textAuthor_ [l=pl] {Autor}
144_textAuthors_ [l=pl] {Autorzy}
145
146# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
147_textdescrdefault_ [l=pl] {Przeglą
148daj wg pola _1_}
149
150_textdescrSearch_ [l=pl] {Znajdź wyraŌenia}
151_textdescrType_ [l=pl] {Przeglą
152daj według typu zasobów}
153_textdescrIdentifier_ [l=pl] {Przeglą
154daj według identyfikatorów zasobów}
155_textdescrSource_ [l=pl] {Przeglą
156daj według pierwotnych nazw plików}
157_textdescrTo_ [l=pl] {Przeglą
158daj według zawartości pola Do}
159_textdescrFrom_ [l=pl] {Przeglą
160daj według pola Od (nadawca)}
161_textdescrCollage_ [l=pl] {Przeglą
162daj według obrazów}
163_textdescrAcronym_ [l=pl] {Przeglą
164daj skróty}
165_textdescrPhrase_ [l=pl] {Przeglą
166daj według wyraÅŒeń}
167_textdescrHowto_ [l=pl] {Przeglą
168daj kategorie Jak...}
169_textdescrBrowse_ [l=pl] {Przeglą
170daj}
171_texticontext_ [l=pl] {Przeglą
172daj dokument}
173_texticonclosedbook_ [l=pl] {otwórz dokument i przeglą
174daj zawartość}
175_texticonnext_ [l=pl] {następny rozdział}
176_texticonprev_ [l=pl] {poprzedni rozdział}
177
178_texticonworld_ [l=pl] {Zobacz dokument WWW}
179
180_texticonmidi_ [l=pl] {Przeglą
181daj dokument w formacie MIDI}
182_texticonmsword_ [l=pl] {Przeglą
183daj dokument w formacie Microsoft Word}
184_texticonmp3_ [l=pl] {Przeglą
185daj dokument w formacie MP3}
186_texticonpdf_ [l=pl] {Przeglą
187daj dokument w formacie PDF}
188_texticonps_ [l=pl] {Przeglą
189daj dokument w formacie PostScript}
190_texticonppt_ [l=pl] {Przeglą
191daj dokument w formacie PowerPoint}
192_texticonrtf_ [l=pl] {Przeglą
193daj dokument w formacie RTF}
194_texticonxls_ [l=pl] {Przeglą
195daj dokument w formacie Microsoft Excel}
196
197_page_ [l=pl] {strona}
198_pages_ [l=pl] {stron}
199_of_ [l=pl] {z}
200_vol_ [l=pl] {Tom}
201_num_ [l=pl] {Nr}
202
203_textmonth00_ [l=pl] {}
204_textmonth01_ [l=pl] {Styczeń}
205_textmonth02_ [l=pl] {Luty}
206_textmonth03_ [l=pl] {Marzec}
207_textmonth04_ [l=pl] {Kwiecień}
208_textmonth05_ [l=pl] {Maj}
209_textmonth06_ [l=pl] {Czerwiec}
210_textmonth07_ [l=pl] {Lipiec}
211_textmonth08_ [l=pl] {Sierpień}
212_textmonth09_ [l=pl] {Wrzesień}
213_textmonth10_ [l=pl] {Październik}
214_textmonth11_ [l=pl] {Listopad}
215_textmonth12_ [l=pl] {Grudzień}
216
217_texttext_ [l=pl] {Tekst}
218_labeltext_ [l=pl] {_texttext_}
219_textdocument_ [l=pl] {Dokument}
220_textsection_ [l=pl] {Część}
221_textparagraph_ [l=pl] {Akapit}
222_textchapter_ [l=pl] {Rozdział}
223_textbook_ [l=pl] {Ksią
224ÅŒka}
225
226_magazines_ [l=pl] {Czasopisma}
227
228_nzdlpagefooter_ [l=pl] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
229<p><a href="http://www.nzdl.org">New Zealand Digital Library Project</a>
230<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">Department of Computer Science</a>,
231<a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,
232New Zealand}
233
234_linktextHOME_ [l=pl] {STRONA GŁÓWNA}
235_linktextHELP_ [l=pl] {POMOC}
236_linktextPREFERENCES_ [l=pl] {PREFERENCJE}
237
238
239######################################################################
240# 'home' page
241package home
242######################################################################
243
244_textpagetitle_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone}
245
246_textnocollections_ [l=pl] {Brak dostępnych (czyli np. zbudowanych i udostępnionych) kolekcji.}
247
248_textadmin_ [l=pl] {Panel administracyjny}
249_textabgs_ [l=pl] {O Greenstone}
250_textgsdocs_ [l=pl] {Dokumentacja do Greenstone}
251
252_textdescradmin_ [l=pl] {
253Pozwala na dodanie nowych uŌytkowników,
254zawiera zestawienia dotyczą
255ce poszczególnych kolekcji oraz techniczne informacje o systemie Greenstone
256}
257
258_textdescrgogreenstone_ [l=pl] {
259Omówienie oprogramowania Greenstone oraz projektu "New Zealand Digital Library Project",
260który powstał na jego podstawie
261}
262
263_textdescrgodocs_ [l=pl] {Podręczniki do Greenstone}
264
265#####################################################################
266# some macros used on the home page from other packages
267#####################################################################
268package gli
269
270_textgli_ [l=pl] {Interfejs Bibliotekarza}
271_textdescrgli_ [l=pl] {
272Pozawala na tworzenie nowych kolekcji, modyfikowanie lub dodawanie obiektów do juÅŒ istnieją
273cych oraz na usuwanie
274kolekcji
275}
276
277package collector
278
279_textcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner}
280_textdescrcollector_ [l=pl] {
281Kolekcjoner jest uproszczeniem Interfejsu Bibliotekarza, jednakÅŒe w większości praktycznych zastosowań naleÅŒy uÅŒywać Interfejsu Bibliotekarza
282}
283
284package depositor
285
286_textdepositor_ [l=pl] {Deponent}
287_textdescrdepositor_ [l=pl] {
288Pozwala dodawać nowe dokumenty do istnieją
289cej kolekcji
290}
291
292package gti
293
294_textgti_ [l=pl] {Interfejs Tłumacza Greenstone}
295_textdescrtranslator_ [l=pl] {
296Pozwala na aktualizowanie wielojęzycznego interfejsu
297 Greenstone
298}
299
300
301######################################################################
302# 'about' page
303package about
304######################################################################
305
306
307#------------------------------------------------------------
308# text macros
309#------------------------------------------------------------
310
311_textabcol_ [l=pl] {Informacje o kolekcji}
312
313_textsubcols1_ [l=pl] {<p>Cała kolekcja obejmuje _1_ _If_("_1_" eq "1",podkolekcję,_If_("_numdocs_" lt "5",podkolekcje,podkolekcji)) podzbiorów.
314Dostępne są
315:
316<blockquote>}
317
318_textsubcols2_ [l=pl] {</blockquote>
319Na stronie Preferencje moÅŒna sprawdzić (i zmienić) które podkolekcje
320aktualnie są
321 przeglą
322dane.}
323
324_titleabout_ [l=pl] {informacje}
325
326
327######################################################################
328# document package
329package document
330######################################################################
331
332
333#------------------------------------------------------------
334# text macros
335#------------------------------------------------------------
336
337_texticonopenbookshelf_ [l=pl] {zamknij dział}
338_texticonclosedbookshelf_ [l=pl] {otwórz ten dział i przeglą
339daj zawartość}
340_texticonopenbook_ [l=pl] {zamknij ksią
341ÅŒkę}
342_texticonclosedfolder_ [l=pl] {Otwórz folder i przeglą
343daj zawartość}
344_texticonclosedfolder2_ [l=pl] {otwórz podrozdział:}
345_texticonopenfolder_ [l=pl] {zamknij folder}
346_texticonopenfolder2_ [l=pl] {zamknij podrozdział:}
347_texticonsmalltext_ [l=pl] {Przeglą
348daj ten rozdział}
349_texticonsmalltext2_ [l=pl] {Przeglą
350daj tekst:}
351_texticonpointer_ [l=pl] {bieŌą
352cy rozdział}
353_texticondetach_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
354_texticonhighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj poszukiwane wyraŌenia}
355_texticonnohighlight_ [l=pl] {Nie wyróŌniaj poszukiwanych wyraÅŒeń}
356_texticoncontracttoc_ [l=pl] {Zwiń spis treści}
357_texticonexpandtoc_ [l=pl] {Rozwiń spis treści}
358_texticonexpandtext_ [l=pl] {Wyświetlaj cały tekst}
359_texticoncontracttext_ [l=pl] {Wyświetlaj tekst jedynie dla bieŌą
360cego rozdziału}
361_texticonwarning_ [l=pl] {<b>OstrzeÅŒenie: </b>}
362_texticoncont_ [l=pl] {kontynuować?}
363
364_textltwarning_ [l=pl] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
365_iconwarning_Rozwinięcie tekstu wymaga wyświetlenia
366duÅŒej ilości danych w przeglą
367darce internetowej
368}
369
370_textgoto_ [l=pl] {przejdź do strony}
371_textintro_ [l=pl] {<i>(wstęp)</i>}
372
373_textCONTINUE_ [l=pl] {KONTYNUOWAĆ??}
374
375_textEXPANDTEXT_ [l=pl] {ROZWIŃ\nTEKST}
376
377_textCONTRACTCONTENTS_ [l=pl] {ZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
378
379_textDETACH_ [l=pl] {NOWE OKNO}
380
381_textEXPANDCONTENTS_ [l=pl] {ROZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
382
383_textCONTRACT_ [l=pl] {ZWIŃ\nTEKST}
384
385_textHIGHLIGHT_ [l=pl] {WYRÓŻNIANIE}
386
387_textNOHIGHLIGHT_ [l=pl] {BRAK\nWYRÓŻNIANIA}
388
389_textPRINT_ [l=pl] {DRUKUJ}
390
391_textnextsearchresult_ [l=pl] {następny wynik wyszukiwania}
392_textprevsearchresult_ [l=pl] {poprzedni wynik wyszukiwania}
393
394# macros for printing page
395_textreturnoriginal_ [l=pl] {Wróć do pierwotnej strony}
396_textprintpage_ [l=pl] {Wydrukuj tę stronę}
397_textshowcontents_ [l=pl] {PokaÅŒ spis treści}
398_texthidecontents_ [l=pl] {Ukryj spis treści}
399
400######################################################################
401# 'search' page
402package query
403######################################################################
404
405
406#------------------------------------------------------------
407# text macros
408#------------------------------------------------------------
409
410# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
411# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
412# any matches
413_textquerytitle_ [l=pl] {_If_(_thislast_,wyników _thisfirst_ - _thislast_ dla zapytania: _cgiargq_,Brak wyników dla zapytania: _cgiargq_)}
414_textnoquerytitle_ [l=pl] {Strona wyszukiwania}
415
416_textsome_ [l=pl] {niektóre}
417_textall_ [l=pl] {wszystkie}
418_textboolean_ [l=pl] {logiczne}
419_textranked_ [l=pl] {nr pozycji na liście}
420_textnatural_ [l=pl] {naturalny}
421_textsortbyrank_ [l=pl] {stopień podobieństwa}
422_texticonsearchhistorybar_ [l=pl] {historia wyszukiwania}
423
424_textifeellucky_ [l=pl] {Wyświetl pierwszy znaleziony dokument }
425
426#alt text for query buttons
427_textusequery_ [l=pl] {uÅŒyj tego zapytania}
428_textfreqmsg1_ [l=pl] {Liczba słów: }
429_textpostprocess_ [l=pl] {_If_(_quotedquery_,<br><i>przetworzone w celu znalezienia _quotedquery_</i>
430)}
431_textinvalidquery_ [l=pl] {Nieprawidłowa składnia zapytania}
432_textstopwordsmsg_ [l=pl] {PoniÅŒsze słowa są
433 zbyt ogólne i zostały zignorowane:}
434_textlucenetoomanyclauses_ [l=pl] {Twoje zapytanie zawierało zbyt wiele kryteriów wyszukiwania; spróbuj bardziej zwięzłego zapytania.}
435
436_textmorethan_ [l=pl] {Ponad }
437_textapprox_ [l=pl] {Informacje}
438_textnodocs_ [l=pl] {Brak dokumentów spełniają
439cych kryteria wyszukiwania}
440_text1doc_ [l=pl] {znaleziono 1 dokument spełniają
441cy kryteria wyszukiwania}
442_textlotsdocs_ [l=pl] {dokumentów spełniają
443cych kryteria wyszukiwania.}
444_textmatches_ [l=pl] {Dopasowania}
445_textbeginsearch_ [l=pl] {Rozpocznij wyszukiwanie}
446_textrunquery_ [l=pl] {Uruchom zapytanie}
447_textclearform_ [l=pl] {Wyczyść formularz}
448
449#these go together in form search:
450#"Words (fold, stem) ... in field"
451_textwordphrase_ [l=pl] {Słowo lub wyraÅŒenie}
452_textinfield_ [l=pl] {... w polu}
453_textfoldstem_ [l=pl] {(złoÅŒenie, trzon)}
454
455_textadvquery_ [l=pl] {Lub wpisz zapytanie:}
456_textallfields_ [l=pl] {wszystkie pola}
457_texttextonly_ [l=pl] {tylko tekst}
458_textand_ [l=pl] {i}
459_textor_ [l=pl] {lub}
460_textandnot_ [l=pl] {i nie}
461
462# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
463# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
464# unset
465
466# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
467
468_textsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) _If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sortują
469c wyniki wg _sfselection_) zawierają
470ce _querytypeselection_ słowa}
471
472_textadvancedsearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ )za pomocą
473 _querytypeselection_ zapytania}
474
475_textadvancedmgppsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla}
476
477_textadvancedlucenesearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sortują
478c wyniki wg _sfselection_\,) dla }
479
480# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
481
482_textformsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_, w języku _nselection_ )_If_(_sfselection_,\, sortują
483c wyniki wg _sfselection_\,) dla _formquerytypesimpleselection_ }
484
485_textformadvancedsearchmgpp_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla }
486
487_textformadvancedsearchlucene_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\, sortują
488c wyniki wg _sfselection_\,) dla }
489
490_textnojsformwarning_ [l=pl] {Uwaga: wyłą
491czono obsługę języka Javascript w przeglą
492darce. <br>Aby uÅŒyć formularza wyszukiwania, włą
493cz Javascript.}
494_textdatesearch_ [l=pl] {W tej kolekcji moÅŒna szukać dokumentów wg zakresu dat lub dokumenty zawierają
495ce konkretną
496 datę. Jest to opcjonalna funkcja wyszukiwania.}
497_textstartdate_ [l=pl] {Data począ
498tkowa (lub jedyna):}
499_textenddate_ [l=pl] {Data końcowa:}
500_textbc_ [l=pl] {p.n.e.}
501_textad_ [l=pl] {n.e.}
502_textexplaineras_ [l=pl] {Skróty C.E. i B.C.E są
503 alternatywnymi oznaczeniami skrótów A.D. i B.C. WyraÅŒenia te są
504 uwaÅŒane za neutralne pod względem kulturowym i oznaczają
505 "Common Era", czyli "naszej ery" oraz "Before the Common Era", czyli "przed naszą
506 erą
507"}
508
509_textstemon_ [l=pl] {(nie uwzględniaj końcówek słów)}
510
511_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania}
512
513#text macros for search history
514_textnohistory_ [l=pl] {Brak wpisów w historii wyszukiwania}
515_texthresult_ [l=pl] {wynik}
516_texthresults_ [l=pl] {wyniki}
517_texthallwords_ [l=pl] {wszystkie słowa}
518_texthsomewords_ [l=pl] {niektóre słowa}
519_texthboolean_ [l=pl] {logiczne}
520_texthranked_ [l=pl] {pozycja na liście}
521_texthcaseon_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
522_texthcaseoff_ [l=pl] {nierozróŌnianie wielkości liter}
523_texthstemon_ [l=pl] {ograniczenie do trzonu słowa}
524_texthstemoff_ [l=pl] {całe słowa}
525
526
527######################################################################
528# 'preferences' page
529package preferences
530######################################################################
531
532
533#------------------------------------------------------------
534# text macros
535#------------------------------------------------------------
536
537_textprefschanged_ [l=pl] {
538Preferencje zostały zapisane jak poniÅŒej. Nie uÅŒywaj przycisku Wstecz przeglą
539darki
540internetowej, poniewaÅŒ ustawienia zostałyby anulowane!
541Kliknij jeden z przycisków na pasku powyŌej.
542}
543_textsetprefs_ [l=pl] {zapisz preferencje}
544_textsearchprefs_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
545_textcollectionprefs_ [l=pl] {Ustawienia kolekcji}
546_textpresentationprefs_ [l=pl] {Preferencje prezentacji}
547_textpreferences_ [l=pl] {Preferencje}
548_textcasediffs_ [l=pl] {RozróŌnianie wielkości liter:}
549_textignorecase_ [l=pl] {nie uwzględniaj wielkości liter}
550_textmatchcase_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
551_textwordends_ [l=pl] {Końcówki słów:}
552_textstem_ [l=pl] {Nie uwzględniaj końcówek słów}
553_textnostem_ [l=pl] {dopasowane musi być całe słowo}
554_textaccentdiffs_ [l=pl] {RóŌnice w akcentach:}
555_textignoreaccents_ [l=pl] {ignoruj akcenty (ogonki)}
556_textmatchaccents_ [l=pl] {akcenty (ogonki) mają
557 znaczenie}
558
559_textprefop_ [l=pl] {PokaÅŒ do _maxdocoption_ trafień z _hitsperpageoption_ trafień na jednej stronie.}
560_textextlink_ [l=pl] {Dostęp do zewnętrznych stron WWW:}
561_textintlink_ [l=pl] {Lokalizacja dokumentów źródłowych: }
562_textlanguage_ [l=pl] {Język interfejsu uÅŒytkownika: }
563_textencoding_ [l=pl] {Kodowanie znaków: }
564_textformat_ [l=pl] {Format interfejsu: }
565_textall_ [l=pl] {wszystkie}
566_textquerymode_ [l=pl] {Tryb wyszukiwania:}
567_textsimplemode_ [l=pl] {wyszukiwanie proste}
568_textadvancedmode_ [l=pl] {wyszukiwanie zaawansowane (umoÅŒliwia wyszukiwanie za pomocą
569 operatorów boole'a !, &amp;, | i nawiasów)}
570_textlinkinterm_ [l=pl] {przez stronę pośrednią
571}
572_textlinkdirect_ [l=pl] {przejdź}
573_textdigitlib_ [l=pl] {biblioteka cyfrowa}
574_textweb_ [l=pl] {sieć WWW}
575_textgraphical_ [l=pl] {Graficzny}
576_texttextual_ [l=pl] {Tekstowy}
577_textcollectionoption_ [l=pl] {<p>
578Uwzględnij podkolekcje:
579<br>}
580
581_textsearchtype_ [l=pl] {Styl zapytań:}
582_textformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie w _formnumfieldoption_ polach}
583_textplainsearchtype_ [l=pl] {zwykłe z polem zapytania _boxsizeoption_ }
584_textregularbox_ [l=pl] {pojedyncza linia}
585_textlargebox_ [l=pl] {duÅŒe (kilka linii)}
586
587_textrelateddocdisplay_ [l=pl] {wyświetl dokumenty powią
588zane}
589_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania:}
590_textnohistory_ [l=pl] {Brak historii wyszukiwania}
591_texthistorydisplay_ [l=pl] {pokaÅŒ wpisy _historynumrecords_ ostatnich wyszukiwań}
592_textnohistorydisplay_ [l=pl] {nie wyświetlaj historii wyszukiwania}
593
594_textbookoption_ [l=pl] {Tryb przeglą
595dania ksią
596ÅŒki:}
597_textbookvieweron_ [l=pl] {włą
598czony}
599_textbookvieweroff_ [l=pl] {wyłą
600czony}
601
602# html options
603_textdoclayout_ [l=pl] {Wyglą
604d strony z dokumentem:}
605_textlayoutnavbar_ [l=pl] {pasek nawigacyjny u góry}
606_textlayoutnonavbar_ [l=pl] {brak paska nawigacyjnego}
607
608_texttermhighlight_ [l=pl] {Podświetlanie szukanego wyraÅŒenia:}
609_texttermhighlighton_ [l=pl] {podświetl szukane wyraÅŒenia}
610_texttermhighlightoff_ [l=pl] {nie podświetlaj szukanych wyraÅŒeń}
611
612#####################################################################
613# 'browse' package for the dynamic browsing interface
614package browse
615#####################################################################
616
617_textsortby_ [l=pl] {Sortuj dokumenty według}
618_textalsoshowing_ [l=pl] {równieŌ}
619_textwith_ [l=pl] {zawierają
620ce co najwyÅŒej}
621_textdocsperpage_ [l=pl] {dokumentów na stronie}
622
623_textfilterby_ [l=pl] {Znajdź dokumenty zawierają
624ce}
625_textall_ [l=pl] {wszystkie}
626_textany_ [l=pl] {niektóre}
627_textwords_ [l=pl] {słowa}
628_textleaveblank_ [l=pl] {pozostaw pole nie zaznaczone, aby otrzymać wszystkie dokumenty}
629
630_browsebuttontext_ [l=pl] {"Sortuj dokumenty"}
631
632_nodata_ [l=pl] {<i>brak danych</i>}
633_docs_ [l=pl] {dokumenty}
634######################################################################
635# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
636# rest of this file
637package help
638######################################################################
639
640
641#------------------------------------------------------------
642# text macros
643#------------------------------------------------------------
644
645_textHelp_ [l=pl] {Pomoc}
646
647# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
648# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
649# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
650_textdefaulthelp_ [l=pl] {przeglą
651daj dokumenty po _1_ klikają
652c na przycisk _2_}
653
654_textSearchhelp_ [l=pl] {moÅŒesz wyszukać konkretne słowa, występują
655ce w tekście, klikają
656c na przycisk _labelSearch_}
657_textTohelp_ [l=pl] {przyciśnij przycisk _labelTo_, aby przeglą
658dać dokumenty według pola Do.}
659_textFromhelp_ [l=pl] {przeglą
660daj dokumenty po polu Od klikają
661c przycisk _labelFrom_}
662_textBrowsehelp_ [l=pl] {przeglą
663daj dokumenty}
664_textAcronymhelp_ [l=pl] {przeglą
665daj pliki po wystą
666pieniach akronimów klikają
667c na przycisk _labelAcronym_}
668_textPhrasehelp_ [l=pl] {moÅŒesz przeglą
669dać poszczególne frazy pojawiają
670ce się w dokumentach klikają
671c przycisk _labelPhrase_. Do tego celu wykorzystywana jest przeglą
672darka fraz zwana Phind.}
673
674_texthelptopicstitle_ [l=pl] {Tematy}
675
676_textreadingdocs_ [l=pl] {Jak czytać dokumenty}
677
678_texthelpreadingdocs_ [l=pl] {
679<p>Po znalezieniu dokumentu w lewym górnym rogu strony pojawia się
680jego tytuł lub obraz strony tytułowej.
681W niektórych kolekcjach towarzysz temu spis treści,
682a w innych pojawia się tylko numer strony bieŌą
683cej oraz pole umoÅŒliwiają
684ce wybór
685nowej strony i przejście do przodu lub wstecz.
686W spisie treści nagłówek bieŌą
687cego rozdziału jest drukowany czcionką
688 pogrubioną
689,
690a spis jest rozwijalny -- kliknij nazwę folderu, aby go otworzyć lub zamkną
691ć;
692aby zamkną
693ć ksią
694ÅŒkę, kliknij u góry ikonę otwartej ksią
695ÅŒki.</p>
696
697<p>PoniÅŒej znajduje się tekst bieŌą
698cego rozdziału.
699Strzałki u dołu strony
700umoÅŒliwiają
701 przejście do następnego lub poprzedniego rozdziału.</p>
702
703<p>Pod tytułem lub fotografią
704 znajduje się kilka przycisków.
705Aby rozwiną
706ć cały tekst bieŌą
707cego rozdziału lub ksią
708ÅŒki, kliknij przycisk <i>_document:textEXPANDTEXT_</i>.
709Rozwijanie tekstu duÅŒego dokumentu moÅŒe trwać długo i zają
710ć sporo pamięci operacyjnej!
711Aby rozwiną
712ć zawartość spisu treści, kliknij przycisk <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i>.
713Aby otworzyć nowe okno przeglą
714darki, kliknij przycisk <i>_document:textDETACH_</i>
715(Jest to przydatne podczas porównywania zawartości lub
716jednoczesnego przeglą
717dania dwóch dokumentów.)
718Podczas wyszukiwania w dokumentach poszukiwane wyrazy są
719 wyróŌnione.
720Aby wyłą
721czyć wyróŌnianie, naleÅŒy klikną
722ć przycisk <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i>.</p>
723}
724
725# help about the icons
726_texthelpopenbookshelf_ [l=pl] {Przeglą
727daj dział (półkę z ksią
728ÅŒkami)}
729_texthelpopenbook_ [l=pl] {Otwórz/zamknij ksią
730ÅŒkę}
731_texthelpviewtextsection_ [l=pl] {Przeglą
732daj rozdział}
733_texthelpexpandtext_ [l=pl] {Włą
734cz/Wyłą
735cz wyświetlanie całego tekstu}
736_texthelpexpandcontents_ [l=pl] {Rozwiń/Zwiń spis treści}
737_texthelpdetachpage_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
738_texthelphighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj/Nie wyróŌniaj wyszukiwane wyraŌenia}
739_texthelpsectionarrows_ [l=pl] {Przejdź do poprzedniej/następnej sekcji}
740
741
742_texthelpsearchingtitle_ [l=pl] {Jak wyszukiwać konkretne wyraÅŒenia}
743
744_texthelpsearching_ [l=pl] {
745<p>
746 Na stronie wyszukiwania tworzymy zapytanie za pomocą
747 kilku prostych kroków:<p>
748
749 <ol><li>Wybierz rodzaj poszukiwanych wyraÅŒeń
750 <li>Zdecyduj, czy wyszukiwane mają
751 być wszystkie słowa, czy tylko niektóre
752 <li>Wpisz wyszukiwane wyrazy
753 <li>Kliknij przycisk <i>Rozpocznij wyszukiwanie</i>
754 </ol>
755
756 <p>Po zakończeniu wyszukiwania pojawią
757 się tytuły 20 adekwatnych dokumentów.
758 Przycisk u dołu strony umoÅŒliwia przejście do następnych 20 dokumentów.
759 Na następnej stronie moÅŒna wybrać kolejnych 20 dokumentów
760 lub powrócić do poprzedniej dwudziestki itd. Aby przejrzeć dokument, kliknij tytuł
761 dokumentu lub mały przycisk obok niego.
762
763 <p>Maksymalnie wynik wyszukiwania obejmuje 50 dokumentów.
764 MoÅŒna zmienić powyÅŒsze liczby, klikają
765c przycisk
766 <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony, gdzie moÅŒna dokonać odpowiednich zmian.<p>
767}
768
769_texthelpquerytermstitle_ [l=pl] {WyraÅŒenia wyszukiwawcze}
770_texthelpqueryterms_ [l=pl] {
771<p>Wszystko co wpiszesz w pole zapytania, zostanie zinterpretowane jako lista słów lub zwrotów do wyszukania zwanych "wyraÅŒeniami (terminami) wyszukiwawczymi". WyraÅŒenie to pojedyncze słowo (zawierają
772ce tylko litery i cyfry),
773albo zwrot złoÅŒony z cią
774gu słów zamkniętych w podwójnych cudzysłowach ("..."). Poszczególne terminy oddzielone są
775 spacjami
776lub innymi białymi znakami (spacja, tabulacja, znak nowej linii).
777JeÅŒeli pojawią
778 się jakieś inne znaki – np. interpunkcyjne – to będą
779 one traktowane tak samo jak spacje. Będą
780 słuÅŒyć tylko jako znaki rozdzielają
781ce poszczególne terminy i zostaną
782 zignorowane w wyszukiwaniu.
783Nie jest moÅŒliwe wyszukanie słów zawierają
784cych znaki interpunkcyjne.
785
786<p>Na przykład, zapytanie<p>
787 <ul><kbd>Leśne-ogrody na wyspach Australii i Oceanii: Systemy zrównowaÅŒonego rozwój (1993)</kbd></ul>
788 <p>zostanie potraktowane identycznie jak<p>
789 <ul><kbd>Leśne ogrody na wyspach Australii i Oceanii Systemy zrównowaÅŒonego rozwój 1993</kbd></ul>
790}
791
792_texthelpmgppsearching_ [l=pl] {
793W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "MGPP" dostępnych jest kilka innych opcji.
794
795<ul>
796<li><b>*</b> zastosowana na końcu zapytania pozwala na znalezienie wszystkich słów <b>zaczynają
797cych się od</b> podanego słowa, np. <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynają
798cych się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
799<li><b>/x</b> moÅŒe być wykorzystane do przypisania większej wagi jednemu lub kilku wyraÅŒeniom, np. <b>komputer/10 nauka</b> nadaje słowu komputer 10 razy większą
800 wagę niÅŒ słowu nauka przy ocenie dopasowania do dokumentów.
801</ul>
802}
803
804_texthelplucenesearching_ [l=pl] {
805W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "Lucene" dostępnych jest kilka innych opcji.
806
807<ul>
808<li><b>?</b> moÅŒe być zastosowany jako znak zastępują
809cy dowolny inny. Na przykład, <b>b?t</b> zostanie dopasowane do słów: <b>but</b>, <b>bit</b>, <b>byt</b> itd.
810<li><b>*</b> moÅŒe być zastosowana jako znak zastępują
811cy wiele dowolnych znaków. Na przykład, <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynają
812cych się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
813</ul>
814Oba te znaki mogą
815 być stosowane zarówno na końcu jak i w środku wyraÅŒenia. JednakÅŒe nie mogą
816 być uÅŒywane na począ
817tku wyraÅŒenia.
818}
819
820_texthelpquerytypetitle_ [l=pl] {Rodzaje zapytań}
821_texthelpquerytype_ [l=pl] {
822<p>Są
823 dwa rodzaje zapytań.
824
825<ul>
826 <li>Wyszukiwanie <b>wszystkich</b> fraz. Stosowane w przypadku gdy dokumenty
827 (lub rozdziały czy tytuły) mają
828 zawierać wszystkie poszukiwane frazy.
829 Dokumenty spełniają
830ce zapytanie są
831 wyświetlane w zdefiniowanej kolejności.
832<p>
833
834 <li>Wyszukiwanie dokumentów zawierają
835cych <b>niektóre</b> spośród wpisanych fraz.
836 Stosowane w przypadku gdy dokumenty mają
837 zawierać niektóre z poszukiwanych fraz.
838 Dokumenty są
839 wyświetlane w kolejności najlepszego dopasowania do zapytania.
840 Stopień dopasowania zaleÅŒy od następują
841cych czynników:
842
843 <p><ul>
844 <li> im więcej poszukiwanych fraz w dokumencie, tym lepsze dopasowanie;
845 <li> rzadko spotykane frazy w kolekcji są
846 waŌniejsze niŌ frazy popularne;
847 <li> krótkie dokumenty dają
848 lepsze dopasowanie.
849 </ul>
850</ul>
851
852<p>MoÅŒna stosować dowolną
853 ilość fraz. MoÅŒe to być całe zdanie
854lub nawet cały akapit. W przypadku podania tylko jednej frazy
855dokumenty będą
856 ułoÅŒone według częstotliwości występowania tej frazy w dokumencie.<p>
857}
858
859_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie z uÅŒyciem silnika _1_}
860
861_texthelpadvancedsearch_ [l=pl] {
862<p>Jeśli wybrałeś tryb zaawansowanych zapytań (w swoich preferencjach), to moÅŒesz mieć nieco inne moÅŒliwości wyszukiwania. _selectadvancedsearch_
863}
864
865_texthelpadvsearchmg_ [l=pl] {
866Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MG daje Ci dwie moÅŒliwości: rangową
867 i logiczną
868.
869Wyszukiwanie <b>rangowe</b> jest dokładnie tym samym co wyszukiwanie <b>niektórych fraz</b> opisane w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
870<p>_texthelpbooleansearch_
871}
872
873_texthelpbooleansearch_ [l=pl] {
874UÅŒywają
875c <b>operatorów logicznych boole'a</b> moÅŒna łą
876czyć wyraÅŒenia
877uÅŒywają
878c &amp; (jako "i"), | (jako "lub"), oraz ! (jako zaprzeczenie), moÅŒna takÅŒe uÅŒywać nawiasów, aby grupować wyraÅŒenia. Domyślnym operatorem jest | (czyli lub).
879<p>
880Na przykład, <b>ślimak &amp; rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierają
881cych oba słowa - <b>ślimak</b> i <b>rolnictwo</b>, natomiast <b>ślimak | rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierają
882cych jedno ze słów - <b>ślimak</b> lub <b>rolnictwo</b>.
883Natomiast <b>ślimak !rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierają
884cych słowo <b>ślimak</b> i nie zawierają
885cych słowa <b>rolnictwo</b>.
886<p>
887Bardziej szczegółowe zapytania moÅŒna tworzyć przy uÅŒyciu nawiasów lub kombinacji operatorów - na przykład: <b>(owca | bydło) &amp; (farma | pocią
888g)</b> lub <b>owca | bydło | koza !świnia</b>.
889}
890
891_texthelpadvsearchmgpp_ [l=pl] {
892Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MGPP umoŌliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a'. _texthelpbooleansearch_
893<p>Resultaty mogą
894 być wyświetlone w porzą
895dku <b>rangowym</b>, jak to opisano dla wyszukiwania <b>niektórych fraz</b> opisanego w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a> lub w porzą
896dku "naturalnym" (lub "budowy"). Ten ostatni to kolejność, w której dokumenty były przetwarzane podczas tworzenia kolekcji.
897<p>
898Inne operatory to <b>NEARx</b> oraz <b>WITHINx</b>.
899NEARx stosuje się do podania maksymalnej odległości między dwoma frazami, (x - odległość pomiędzy frazami),
900która to odległość stanowić będzie o tym, czy dokument zostanie zakwalifikowany jako trafienie.
901WITHINx określa , ÅŒe następny fraza musi wystą
902pić w cią
903gu x fraz <i>po</i> pierwszej frazie. Operator ten jest podobny do NEAR lecz ma tutaj znaczenie kolejność fraz. Domyślny dystans wynosi 20.
904}
905
906_texthelpadvancedsearchextra_ [l=pl] {UWAGA: Wszystkie te operatory w trybie uproszczonego wyszukiwania są
907 ignorowane.}
908
909_texthelpadvsearchlucene_ [l=pl] {
910Wyszukiwanie zaawansowane w kolekcjach Lucene umoŌliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a. _texthelpbooleansearch_
911}
912
913_texthelpformsearchtitle_ [l=pl] {Wyszukiwanie wg kilku pól}
914
915_texthelpformsearch_ [l=pl] {
916Wyszukiwanie wg kilku pól pozwala na łą
917czenie róŌnych fraz wyszukiwawczych w róŌnych polach. Na przykład moÅŒna wyszukiwać nazwisko "Kowalski" w Tytule i "hodowla ślimaków" w Temacie. W trybie uproszczonych zapytań kaÅŒdy wiersz formularza działa jako normalne wyszukiwanie w pojedynczej linii. Poszczególne wiersze formularza są
918 składane przy pomocy operatora "i" (jeśli wybrano "całość"), albo przy pomocy "lub" (jeśli wybrano "część"). Poszczególne frazy wewną
919trz pól są
920 składane analogicznie. W trybie zaawansowanym dla kaÅŒdego wiersza moÅŒna wybrać (z rozwijalnej listy) jakim operatorem zostaną
921 połą
922czone ("i", "lub", zaprzeczenie), a w kaÅŒdym z pól moÅŒna uÅŒywać operatorów logicznych Boole'a'.
923}
924
925_texthelpformstemming_ [l=pl] {Okienka "złoÅŒenie" i "trzon" pozwalają
926 na wybranie, czy przy wyszukiwaniu wielkość znaków powinna być ignorowana oraz czy ignorować końcówki (odmianę) słów - to ostatnie obecnie działa tylko w języku angielskim. Obie te opcje są
927 domyślnie wyłą
928czone przy zaawansowanym wyszukiwaniu.}
929
930_textdatesearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie według dat}
931
932_texthelpdatesearch_ [l=pl] {
933Wyszukiwanie według dat umoÅŒliwia wyszukiwanie dokumentów,
934podobnie jak dla wyszukiwania wg fraz,
935dotyczą
936cych zdarzeń z pewnego zakresu czasowego. Mogą
937 to być dokumenty
938z jednego roku lub z zakresu lat. Wpisywanie dodatkowo innych fraz nie jest konieczne
939- moÅŒna zatem wyszukiwać wg samej tylko daty.
940Wpisywanie dat równieÅŒ nie jest konieczne - w takim przypadku daty nie będą
941 wyszukiwane.<p>
942}
943
944_texthelpdatehowtotitle_ [l=pl] {Sposób uŌycia:}
945_texthelpdatehowto_ [l=pl] {
946<ul>
947 <li>W celu wyszukania dokumentów dotyczą
948cych jednego roku:<p>
949 <ul>
950 <li>Wpisz poszukiwane frazy
951 <li>Wpisz rok w polu "Data począ
952tkowa (lub jedyna data)"
953 <li>JeÅŒeli data naleÅŒy do okresu przed naszą
954 erą
955 (przed Chrystusem),
956 w menu rozwijalnym obok tego pola
957 zaznacz opcję "p.n.e."
958 <li>Uruchom wyszukiwanie
959 </ul>
960<p><li>W celu wyszukania dokumentów dotyczą
961cych zakresu dat:<p>
962 <ul>
963 <li>Wpisz poszukiwane frazy
964 <li>W polu "Data począ
965tkowa (lub jedyna data)" wpisz datę począ
966tkową
967
968 <li>W polu "Data końcowa" wpisz datę końcową
969
970 <li>W menu rozwijalnym zaznacz opcję "p.n.e." obok tej daty lub dat,
971 których to dotyczy
972 <li>Uruchom wyszukiwanie
973 </ul>
974</ul><p>
975}
976
977_texthelpdateresultstitle_ [l=pl] {Reguły wyszukiwania}
978_texthelpdateresults_ [l=pl] {
979Wyszukiwanie dokumentów dotyczą
980cych roku 1903 oznacza wyszukiwanie dokumentów na temat roku 1903, a nie np. spisów literatury wydanych w 1903. Wynik kwerendy moÅŒe zawierać dokumenty dotyczą
981ce np. lat 1899-1911, poniewaÅŒ 1903 mieści się w tym przedziale czasu oraz dokumenty z tytułem zawierają
982cym wzmiankę o stuleciu, do którego naleÅŒy poszukiwany rok (np. 20 stulecie lub dwudziesty wiek). Oznacza to, ÅŒe poszukiwane daty mogą
983 w ogóle się nie pojawiać w dokumentach przedstawionych w wyniku kwerendy<p>
984}
985
986_textchangeprefs_ [l=pl] {Zmiana preferencji}
987
988_texthelppreferences_ [l=pl] {
989<p>Po kliknięciu przycisku <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony,
990będziesz mógł(-a) dostosować do swoich potrzeb niektóre z elementów interfejsu.
991}
992
993_texthelpcollectionprefstitle_ [l=pl] {Preferencje kolekcji}
994_texthelpcollectionprefs_ [l=pl] {
995Niektóre kolekcje składają
996 się z podkolekcji, które moÅŒna przeszukiwać
997niezaleÅŒnie od siebie lub łą
998cznie, jak jedną
999 całość. Na stronie Preferencje moÅŒna
1000wybrać podkolekcje, które mają
1001 być uwzględnione podczas przeszukiwania.
1002}
1003
1004_texthelplanguageprefstitle_ [l=pl] {Preferencje językowe}
1005_texthelplanguageprefs_ [l=pl] {
1006KaÅŒda kolekcja posiada domyślny język prezentacji, ale moÅŒna przełą
1007czyć się na inny język.
1008MoÅŒna takÅŒe zmienić schemat kodowania znaków uÅŒywanych w Greenstone, aby dostosować go
1009do przeglą
1010darki na swoim komputerze -- program wybiera wartości domyślne,
1011które zwykle dają
1012 dobre wyniki, ale w niektórych przeglą
1013darkach lepiej jest wybrać
1014inny schemat kodowania znaków.
1015Wszystkie kolekcje umoÅŒliwiają
1016 zmianę domyślnego
1017interfejsu graficznego na interfejs tekstowy. Jest to szczególnie przydatne tym,
1018którzy ze względu na trudności wzrokowe uÅŒywają
1019 duÅŒych czcionek ekranowych
1020lub syntezatorów mowy w celu prezentacji wyników.
1021}
1022
1023_texthelppresentationprefstitle_ [l=pl] {Preferencje widoku}
1024_texthelppresentationprefs_ [l=pl] {
1025W zaleÅŒności od kolekcji moÅŒna ustawić kilka opcji pozwalają
1026cych na zmianę widoku kolekcji
1027w zaleÅŒności od potrzeb.
1028
1029<p>W kolekcjach stron WWW moÅŒna wyłą
1030czyć pasek nawigacyjny znajdują
1031cy się u góry kaÅŒdej strony
1032dokumentu, dzięki czemu po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest poszukiwana
1033strona WWW bez nagłówka biblioteki Greenstone. Aby ponownie uruchomić
1034wyszukiwanie, naleÅŒy w oknie przeglą
1035darki internetowej klikną
1036ć przycisk Wstecz.
1037MoÅŒna takÅŒe wyłą
1038czyć komunikaty ostrzegawcze biblioteki, jeśli klikamy odsyłacz
1039strony internetowej ulokowanej poza biblioteką
1040.
1041W niektórych kolekcjach stron WWW moÅŒna wybrać,
1042czy odsyłacze na stronie Wyniki wyszukiwania
1043mają
1044 wskazywać URL strony, czy jej kopię przechowywaną
1045 w bibliotece cyfrowej.
1046}
1047
1048_texthelpsearchprefstitle_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
1049_texthelpsearchprefs_ [l=pl] {
1050<p>Zaawansowany tryb wyszukiwania umoÅŒliwia stosowanie kombinacji za pomocą
1051
1052koniunkcji AND (&amp;), alternatywy OR (|), i zaprzeczenia NOT (!) z wykorzystaniem grupowania fraz za pomocą
1053 nawiasów.
1054Pozwala to na budowanie bardziej precyzyjnych zapytań.
1055<p>_selectsearchtypeprefs_
1056<p>_selectwordmodificationprefs_
1057<p>MoÅŒna takÅŒe włą
1058czyć opcję Historia wyszukiwania, która pokazuje kilka ostatnich wyraÅŒeń.
1059Ułatwia to wykonywanie zapytań będą
1060cych niewielką
1061 modyfikacją
1062 wcześniejszych
1063wyszukiwań.
1064<p>Ustawić moÅŒna równieÅŒ maksymalną
1065 liczbę trafień oraz liczbę trafień
1066prezentowanych jednorazowo w oknie.
1067}
1068
1069_textcasefoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków decyduje, czy przy wyszukiwaniu powinna być rozróŌniana wielkość liter. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignorecase_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>Uprawa Marchewek</i> oraz <i>UPRAWA MARCHEWEK</i>.}
1070_textstemprefs_ [l=pl] {Para przycisków pozwalają
1071cych na wybór czy naleÅŒy ignorować końcówki słów przy wyszukiwaniu. Na przykład, jeśli zaznaczysz "_preferences:textstem_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>uprawy marchewek</i> i <i>uprawa marchewki</i>. Obecnie jednak działa to w pełni poprawnie tylko w języku angielskim. _selectstemoptionsprefs_}
1072_textaccentfoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków umoÅŒliwia wybór, czy litery z akcentem i bez powinny być rozróŌniane przy wyszukiwaniu. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignoreaccents_", to przy wyszukiwaniu słówko <i>fédération</i> będzie traktowane tak samo jak <i>fedération</i> oraz <i>federation</i>.}
1073
1074_textstemoptionsprefs_ [l=pl] {Czasem lepiej i wygodniej jest uÅŒyć funkcji do skracania wyszukiwanych pojęć, która została opisana wyÅŒej w "_texthelpquerytermstitle_".}
1075
1076_textsearchtypeprefsplain_ [l=pl] {Istnieje moÅŒliwość uzyskania duÅŒego pola dla zapytań, tak aby moÅŒna było łatwiej wyszukiwać dłuÅŒsze fragmenty. Wyszukiwanie długich fragmentów tekstu jest zaskakują
1077co proste.}
1078
1079_textsearchtypeprefsform_ [l=pl] {MoÅŒesz zmieniać liczbę pól wyświetlanych w formularzu wyszukiwania.}
1080
1081_textsearchtypeprefsboth_ [l=pl] {MoÅŒesz przełą
1082czyć sposób przeszukiwania kolekcji między "zwykłym" wyszukiwaniem, a wyszukiwaniem wg pól.
1083<ul>
1084<li>Przy normalnym wyszukiwaniu dostępne jest tylko jedno okienko wyszukiwania. _textsearchtypeprefsplain_</li>
1085<li>Wyszukiwanie wg pól pozwala na przeszukiwaniu wielu pól naraz, dzięki obecności wielu okienek, w których moÅŒna wpisywać zapytanie _textsearchtypeprefsform_</li>
1086</ul>
1087}
1088
1089
1090
1091_texttanumbrowseoptions_ [l=pl] {MoÅŒesz Przeszukiwać tą
1092 kolekcję na _numbrowseoptions_ _If_("_numbrowseoptions_" eq "1",sposób,_If_("_numbrowseoptions_" lt "5",sposoby,sposobów)) :}
1093
1094_textsimplehelpheading_ [l=pl] {Jak znaleźć informacje w kolekcji _collectionname_}
1095
1096_texthelpscopetitle_ [l=pl] {Zakres wyszukiwania}
1097_texthelpscope_ [l=pl] {
1098<p>
1099W większości kolekcji moÅŒna wybrać róŌne indeksy przeszukiwania, na przykład
1100spis autorów lub tytułów. Dostępne mogą
1101 być równieÅŒ indeksy dotyczą
1102ce rozdziałów
1103lub akapitów. Zwykle zwracany jest pełny dokument, niezaleÅŒnie od rodzaju przeszukiwanego indeksu.
1104<p>Jeśli dokument jest ksią
1105ÅŒką
1106, wówczas jest ona otwierana automatycznie w miejscu właściwym dla wykonanego zapytania.
1107}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.