source: trunk/gsdl/macros/maori.dm@ 876

Last change on this file since 876 was 876, checked in by sjboddie, 24 years ago

lots of changes - including separating out all language strings
into separate files.

  • Property svn:executable set to *
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 10.2 KB
Line 
1
2package about
3
4_textabcol_ [l=mi] {He kupu whakamärama i te kohikohinga niupepa}
5
6########################################################################
7package Global
8
9_textimagehelp_ [l=mi] {Te whärangi whakamärama}
10_textimagepref_ [l=mi] {Te whärangi o ngä whiriwhiringa}
11_textimagehome_ [l=mi] {Te whärangi käinga}
12_textimagesearch_ [l=mi] {rapua he kupu}
13_textimagebrowseseries_ [l=mi] {Tirohia te whakarärangi o ngä niupepa}
14_textimagebrowsedates_ [l=mi] {Tirohia te wä i puta mai ai ngä niupepa}
15
16_page_ [l=mi] {whärangi }
17_vol_ [l=mi] {Pukapuka}
18_num_ [l=mi] {Nama}
19_textmonth01_ [l=mi] {Hanuere}
20_textmonth02_ [l=mi] {Pepuere}
21_textmonth03_ [l=mi] {Maehe}
22_textmonth04_ [l=mi] {Aperira}
23_textmonth05_ [l=mi] {Mei}
24_textmonth06_ [l=mi] {Hune}
25_textmonth07_ [l=mi] {Hurae}
26_textmonth08_ [l=mi] {Akuhata}
27_textmonth09_ [l=mi] {Hepetema}
28_textmonth10_ [l=mi] {Oketopa}
29_textmonth11_ [l=mi] {Noema}
30_textmonth12_ [l=mi] {Tihema}
31_of_ [l=mi] { i te }
32
33
34_texticontabsearchgreen_ [l=mi] {rapu}
35_texticontabdatesgreen_ [l=mi] {wätaka}
36_texticontabseriesgreen_ [l=mi] {whakarärangi niupepa}
37_texticonnext_ [l=mi] {titiro ki te whärangi o muri}
38_texticonprev_ [l=mi] {titiro ki te whärangi o mua}
39_texticontext_ [l=mi] {Tirohia te whärangi}
40
41_textimageSeries_ [l=mi] {Tirohia te whakarärangi taitara}
42_textimageDate_ [l=mi] {Tirohia te whakarärangi wätaka}
43
44###################################################################
45
46package document
47
48_texticondetach_ [l=mi] {Huakina mai he matapihi hou mö tënei körero}
49_texticonexpandtext_ [l=mi] {Titiro ki ngä kupu katoa o tënei niupepa}
50_texticoncontracttext_ [l=mi] {Titiro ki ngä kupu o tënei whärangi anake}
51_texticonopenbookshelf_ [l=mi] {kätia}
52_texticonclosedbookshelf_ [l=mi] {whakatüwhera mai}
53_texticonclosedbook_ [l=mi] {whakatüwhera mai}
54_texticonopenbook_ [l=mi] {kätia}
55_texticonpointer_ [l=mi] {wähanga e tiro ana}
56_texticonhighlight_ [l=mi] {Kia pükaha ngä kupu rapu}
57_texticonnohighlight_ [l=mi] {Kia kore he pükaha}
58_texticonsmalltext_ [l=mi] {He whärangi niupepa}
59_texticonclosedfolder_ [l=mi] {He köpaki}
60
61####################################################################
62
63package help
64
65_texttanumbrowseoptions_ [l=mi] {E _numbrowseoptions_ ngä huarahi hei rapu körero i te kohikohinga niupepa}
66
67_textHelp_ [l=mi] {Äwhina}
68_textSearchshort_ [l=mi] {rapua he kupu}
69
70_textSeriesshort_ [l=mi] {tirohia te whakarärangi taitara}
71
72_textDateshort_ [l=mi] {tirohia te whakarärangi e pä ana ki te wä}
73
74
75_textSearchlong_ [l=mi] {
76<p>Ko te wh&auml;rangi rapu te wh&auml;rangi <i>e rapu atu ai ng&auml; kupu</i> i roto
77i ng&auml; tuhinga. Kia puta mai ai t&euml;nei wh&auml;rangi, i a koe e titiro ana ki
78te kohinga niupepa nei p&auml;whiritia te p&auml;tene <i>rapu</i>.
79}
80
81
82_textSerieslong_ [l=mi] {
83<p>Kia <i>tirohia te whakar&auml;rangi taitara</i> p&auml;whiritia te p&auml;tene
84<i>whakar&auml;rangi taitara</i>. Ka puta mai te whakar&auml;rangi o ng&auml;
85niupepa e p&auml; ana ki ng&auml; taitara.
86}
87
88_textDatelong_ [l=mi] {<p>Kia <i>tirohia te whakar&auml;rangi e p&auml; ana ki te w&auml;</i> p&auml;whiritia te
89p&auml;tene <i>w&auml;taka</i>. Ka puta mai te whakar&auml;rangi o ng&auml; niupepa
90e p&auml; ana ki te w&auml; i puta mai ai aua niupepa.
91}
92
93_texthelptopics_ [l=mi] {
94<h2 align=left>Kaupapa</h2>
95<ul>
96 <li><a href="\#finding-information">Ng&auml; huarahi hei rapu k&ouml;rero</a>
97 <li><a href="\#reading-books">Te p&auml;nui niupepa/kupu whakataki</a>
98 <li><a href="\#searching">Te rapu kupu</a>
99<ul>
100 <li><a href="\#query-terms">Ng&auml; kupu hei rapu</a>
101 <li><a href="\#query-type">Ng&auml; t&uuml;momo rapu</a>
102 <li><a href="\#scope-of-queries">Te wh&auml;nui o te rapu</a>
103 <li><a href="\#stemming">Ng&auml; p&uuml; matua, p&uuml; iti me ng&auml; k&uuml;muri hoki</a>
104</ul>
105</ul>
106}
107
108_texthelpsearching_ [l=mi] {
109<h2>Te rapu kupu</h2>
110<p>
111 Ko te wh&auml;rangi rapu te wh&auml;rangi hei rapu kupu. Ka puta mai taua wh&auml;rangi ka
112 whai mai &euml;nei k&ouml;kiri kia rapu ai i (t)&euml;tehi kupu:<p>
113
114 <ol><li>K&ouml;whiritia ko ng&auml; niupepa, ko ng&auml; kupu whakataki r&auml;nei,
115 ko ng&auml; r&auml;popoto reo P&auml;keh&auml;, ko aua mea e toru r&auml;nei
116 <li>K&ouml;whiritia ko &euml;tehi o ng&auml; kupu rapu, ko te katoa r&auml;nei o ng&auml;
117 kupu rapu
118 <li>Tuhia ng&auml; kupu rapu
119 <li>Pat&ouml;hia te p&auml;tene <i>Rapua</i>
120 </ol>
121<p>Ka tukua te rapu ka hoki mai ng&auml; pukapuka rua tekau e p&auml; ana ki &auml;u kupu rapu.
122He p&auml;tene kei raro r&auml; o te wh&auml;rangi hei titiro ai ki ng&auml; pukapuka 21 ki te
12340 e p&auml; ana ki &auml;u kupu rapu. M&auml; &euml;nei p&auml;tene kei raro r&auml; ka taea
124te tirohia te katoa o ng&auml; wh&auml;rangi e p&auml; ana ki t&auml;u i rapu ai.
125
126<p>Ka kore e nuku atu i te 100 o ng&auml; pukapuka ka kitea i t&euml;tehi rapunga. Heoi an&auml;
127ka taea te whakarerek&euml; t&euml;nei nama i te wh&auml;rangi whiriwhiringa.
128
129<p>
130<a name=query-terms>
131_iconblankbar_<br>
132
133<h3>Ng&auml; kupu hei rapu</h3>
134
135<p>Koia nei ng&auml; kupu ka tuhia ki roto i te pouaka rapu. Me tuhi ko ng&auml; reta me ng&auml;
136nama anak&euml;. Kaua e tuhia ng&auml; tohu t&ouml;, he uaua te kite i ng&auml; tohu t&ouml; i roto
137i ng&auml; niupepa. Me noho te mokow&auml; (w&auml;hi w&auml;tea) i waenganui i ng&auml; kupu.
138Kaua e tuhi ng&auml; tuhutuhi (p&euml;r&auml; i te "?" me te "/"), ka tangohia aua tohu e te
139rorohiko nei, ka whakauru ko te mokow&auml;.
140
141<p>Hei tauira, ki te tuku atu i &euml;nei kupu rapu;
142 <ul><kbd>huihuinga-a-motu / Whanganui (1860-1885)</kbd></ul>
143 <p>ka rapua k&euml;tia e te rorohiko &euml;nei kupu;
144 <ul><kbd>huihuinga a motu Whanganui 1860 1885</kbd></ul><p>
145
146<p>
147<a name=query-type>
148_iconblankbar_<br>
149
150<h3>Ng&auml; T&uuml;momo Rapu</h3>
151
152<p><ul>E rua ng&auml; t&uuml;momo rapu<p>
153
154 <li>Ka rapua te <b>katoa</b> o &auml;u kupu rapu. Ka rapua ng&auml; pukapuka e mau ana i te katoa
155 o ng&auml; kupu rapu kua tuhia e koe. Ka whakaatu mai aua pukapuka e p&auml; ana ki te
156 whakar&auml;rangi-&auml;-p&uuml;.
157
158 <li>Ka rapua <b>&euml;tehi</b> o &auml;u kupu rapu. N&ouml; reira, me tuhi noa he kupu e p&auml;
159 ana ki te kaupapa e hiahia ana koe. Ka whakar&auml;rangitia ng&auml; pukapuka e p&auml; ana
160 ki te ritenga ki &auml;u kupu rapu. Ar&auml;, ka puta tuatahitia mai ng&auml; pukapuka;
161
162 <p><ul>
163 <li> e mau ana i te maha o &auml;u kupu rapu;
164 <li> e mau ana i ng&auml; kupu uaua te kite o &auml;u kupu rapu;
165 <li> e iti ana, ka whai mai ko ng&auml; pukapuka nui.
166 </ul>
167
168 <p>Me tuhi i te maha o ng&auml; kupu rapu kia arahina te rapu ki t&ouml; ake hiahia.
169</ul>
170
171<p>
172<a name=other-options><a name=scope-of-queries>
173_iconblankbar_<br>
174
175_texthelpscope_
176
177<h3 align=left>Ng&auml; p&uuml; matua, p&uuml; iti me ng&auml; k&uuml;muri hoki</h3>
178
179<p>Pat&ouml;hia te p&auml;tene whiriwhiringa kia puta mai ai te wh&auml;rangi e p&auml;
180ana ki ng&auml; p&uuml; matua, p&uuml; iti me ng&auml; k&uuml;muri hoki. Ka h&auml;ngai
181te whiriwhiringa tuatahi ki ng&auml; p&uuml; matua me ng&auml; p&uuml; iti. &Auml;e
182r&auml;nei, me tika te p&uuml; matua me te p&uuml; iti, k&auml;ore r&auml;nei, hei aha
183te &auml;ta titiro ki ng&auml; p&uuml; matua me ng&auml; p&uuml; iti. Ka h&auml;ngai te
184whiriwhiringa tuarua ki ng&auml; k&uuml;muri o te kupu. &Auml;e r&auml;nei, me tino
185&ouml;rite te k&uuml;muri, k&auml;ore r&auml;nei, hei aha te &auml;ta titiro ki ng&auml;
186k&uuml;muri o ng&auml; kupu. M&ouml; ng&auml; kupu P&auml;keh&auml; anak&euml; te
187whiriwhiringa k&uuml;muri.
188
189<p>Hei tauira, mehemea ka k&ouml;whiritia te <i>hei aha te p&uuml; matua me te p&uuml;
190iti</i>, &auml;, ka k&ouml;whiritia hoki te <i>hei aha te k&uuml;muri o te kupu</i>
191k&auml;tahi ka tukua &euml;nei kupu hei rapu;
192<p>
193 <ul><kbd>Aotearoa building</kbd></ul>
194 <p>ka &ouml;rite te whakahoki mai o ng&auml; pukapuka ki &euml;nei kupu rapu
195 <ul><kbd>aotearoa builds</kbd></ul>
196<p>ka p&euml;nei i te mea, k&auml;ore te rapu i te &auml;ta titiro mehemea he p&uuml;
197matua, he p&uuml; iti r&auml;nei, &auml, ka tangohia ng&auml; k&uuml;muri (p&euml;r&auml;
198i te "ing", me te "s") i t&euml;nei whiriwhiringa.
199
200}
201
202_textsimplehelpheading_ [l=mi] {Ng&auml; huarahi hei rapu k&ouml;rero}
203
204_textnextbutton_ [l=mi] {Haere whakamua}
205_textprevbutton_ [l=mi] {Haere whakamuri}
206
207
208#######################################################################
209
210package query
211
212
213_texticonthispage_ [l=mi] {rapu}
214_textsome_ [l=mi] {&euml;tehi}
215_textall_ [l=mi] {_If_(_cgiargb_,te boolean,katoa)}
216_textbeginsearch_ [l=mi] {Rapua}
217_textfreqmsg1_ [l=mi] {Kia hia ng&auml; kupu: }
218_textmorethan_ [l=mi] {Neke atu i te }
219_textnodocs_ [l=mi] {k&auml;ore he pukapuka e p&auml; ana ki &auml;u kupu rapu.}
220_text1doc_ [l=mi] {1 te pukapuka e p&auml; ana ki &auml;u kupu rapu.}
221_textlotsdocs_ [l=mi] {ng&auml; pukapuka e p&auml; ana ki &auml;u kupu rapu.}
222_textmatches_ [l=mi] {Kitenga }
223_textstemon_ [l=mi] { (hei aha te k&uuml;muri)}
224
225_textsimplesearch_ [l=mi] {Tirohia ki _If_(_hselection_, _hselection_)_If_(_jselection_,_textjselect_)_If_(_nselection_, in _nselection_ language) m&ouml; _querytypeselection_ o ng&auml; kupu}
226
227_textadvancedsearch_ [l=mi] {Tirohia ki_If_(_hselection_, _hselection_)_If_(_jselection_,_textjselect_)_If_(_nselection_, in _nselection_ language)
228m&ouml; _querytypeselection_ o ng&auml; kupu}
229
230################################################################################
231
232package preferences
233
234_textpreferences_ [l=mi] {Whiriwhiringa}
235_textignorecase_ [l=mi] { hei aha te p&uuml; matua me te p&uuml; iti}
236_textmatchcase_ [l=mi] { me tika te p&uuml; matua me te p&uuml; iti}
237_textstem_ [l=mi] { hei aha te k&uuml;muri}
238_textnostem_ [l=mi] { me tika te k&uuml;muri}
239_textprefop_ [l=mi] {Whakahokia mai te _maxdocoption_ kupu, &auml;, kia _hitsperpageoption_ kupu ki ia wh&auml;rangi.}
240_textlanguage_ [l=mi] {Reo: }
241_textencoding_ [l=mi] {Whakatakotoranga p&uuml;: }
242_textformat_ [l=mi] {Whakatakotoranga wh&auml;rangi: }
243_textsimplemode_ [l=mi] {te rapu wh&auml;iti}
244_textadvancedmode_ [l=mi] {te rapu wh&auml;nui (ka taea te whakamahia ng&auml; p&uuml; boolean,
245p&euml;r&auml; i te !, &, |, me te "()" hoki)}
246_textgraphical_ [l=mi] {Whakaahua}
247_texttextual_ [l=mi] {K&auml;ore he whakaahua}
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.