Changeset 35739


Ignore:
Timestamp:
2021-11-23T10:49:33+13:00 (13 months ago)
Author:
anupama
Message:

Translations thanks to Eduardo del Valle Perez

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/catalan.dm

  r35738 r35739  
  77######################################################################
  88
  9 
  109######################################################################
  1110# Global (base) package
  1211package Global
  1312######################################################################
  14 
  1513
  1614#------------------------------------------------------------
   
  2725_textsignin_ [l=ca] {entra}
  2826
  29 _texttruncated_ [l=ca] {[truncat]} 
   27_texttruncated_ [l=ca] {[truncat]}
  3028
  3129_textdefaultcontent_ [l=ca] {No s'ha pogut trobar la pàgina sol·licitada. Utilitzeu la tecla de retrocés del vostre navegador o el botó de Principal de més amunt per tornar a la Biblioteca Digital de Greenstone.}
   
  5149_textdescrhelp_ [l=ca] {Pàgina d'ajuda}
  5250_textdescrpref_ [l=ca] {Pàgina de preferÚncies}
  53 _textdescrlogin_ [l=ca] {Pàgina d'inici de sessió} 
  54 _textdescrlogout_ [l=ca] {Surt com _cgiargunHtmlsafe_} 
   51_textdescrdeposit_ [l=ca] {Dipositar l'element dins la col·lecció}
   52_textdescrlogin_ [l=ca] {Pàgina d'inici de sessió}
   53_textdescrlogout_ [l=ca] {Surt com _cgiargunHtmlsafe_}
  5554
  5655_textdescrgreenstone_ [l=ca] {Programari de la Biblioteca Digital de Greenstone}
  5756_textdescrusab_ [l=ca] {QuÚ us ha semblat difícil d'utilitzar?}
  5857
  59 
  6058# Metadata names and navigation bar labels
  6159
  62 _textSearch_ [l=ca] {Cerca} 
   60_textSearch_ [l=ca] {Cerca}
  6361_labelSearch_ [l=ca] {Cerca}
  6462
  6563# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
  66 _textTitle_ [l=ca] {Títol} 
   64_textTitle_ [l=ca] {Títol}
  6765_labelTitle_ [l=ca] {Títols A-Z}
  68 _textCreator_ [l=ca] {Creador} 
   66_textCreator_ [l=ca] {Creador}
  6967_labelCreator_ [l=ca] {Autors A-Z}
  70 _textSubject_ [l=ca] {Tema} 
   68_textSubject_ [l=ca] {Tema}
  7169_labelSubject_ [l=ca] {MatÚries}
  72 _textDescription_ [l=ca] {Descripció} 
  73 _labelDescription_ [l=ca] {Descripcions} 
  74 _textPublisher_ [l=ca] {Editor} 
  75 _labelPublisher_ [l=ca] {Editors} 
  76 _textContributor_ [l=ca] {Col·laborador} 
  77 _labelContributor_ [l=ca] {Col·laboradors} 
  78 _textDate_ [l=ca] {Data} 
   70_textDescription_ [l=ca] {Descripció}
   71_labelDescription_ [l=ca] {Descripcions}
   72_textPublisher_ [l=ca] {Editor}
   73_labelPublisher_ [l=ca] {Editors}
   74_textContributor_ [l=ca] {Col·laborador}
   75_labelContributor_ [l=ca] {Col·laboradors}
   76_textDate_ [l=ca] {Data}
  7977_labelDate_ [l=ca] {Dates}
  80 _textType_ [l=ca] {Tipus} 
  81 _labelType_ [l=ca] {Tipus} 
  82 _textFormat_ [l=ca] {Format} 
  83 _labelFormat_ [l=ca] {Formats} 
  84 _textIdentifier_ [l=ca] {Identificador} 
  85 _labelIdentifier_ [l=ca] {Identificadors} 
  86 _textSource_ [l=ca] {Nom de fitxer} 
   78_textType_ [l=ca] {Tipus}
   79_labelType_ [l=ca] {Tipus}
   80_textFormat_ [l=ca] {Format}
   81_labelFormat_ [l=ca] {Formats}
   82_textIdentifier_ [l=ca] {Identificador}
   83_labelIdentifier_ [l=ca] {Identificadors}
   84_textSource_ [l=ca] {Nom de fitxer}
  8785_labelSource_ [l=ca] {Noms de fitxers}
  88 _textLanguage_ [l=ca] {Idioma} 
   86_textLanguage_ [l=ca] {Idioma}
  8987_labelLanguage_ [l=ca] {Idiomes}
  90 _textRelation_ [l=ca] {Relació} 
  91 _labelRelation_ [l=ca] {Relacions} 
  92 _textCoverage_ [l=ca] {Cobertura} 
  93 _labelCoverage_ [l=ca] {Cobertura} 
  94 _textRights_ [l=ca] {Drets} 
  95 _labelRights_ [l=ca] {Drets} 
   88_textRelation_ [l=ca] {Relació}
   89_labelRelation_ [l=ca] {Relacions}
   90_textCoverage_ [l=ca] {Cobertura}
   91_labelCoverage_ [l=ca] {Cobertura}
   92_textRights_ [l=ca] {Drets}
   93_labelRights_ [l=ca] {Drets}
  9694
  9795# DLS metadata set
  98 _textOrganization_ [l=ca] {Organització} 
  99 _labelOrganization_ [l=ca] {Organitzacions} 
  100 _textKeyword_ [l=ca] {Paraula clau} 
   96_textOrganization_ [l=ca] {Organització}
   97_labelOrganization_ [l=ca] {Organitzacions}
   98_textKeyword_ [l=ca] {Paraula clau}
  10199_labelKeyword_ [l=ca] {Paraules clau}
  102 _textHowto_ [l=ca] {Com fer} 
  103 _labelHowto_ [l=ca] {Com fer} 
   100_textHowto_ [l=ca] {Com fer}
   101_labelHowto_ [l=ca] {Com fer}
  104102
  105103# Miscellaneous Greenstone metadata
  106 _textPhrase_ [l=ca] {Frase} 
   104_textPhrase_ [l=ca] {Frase}
  107105_labelPhrase_ [l=ca] {Frases}
  108 _textCollage_ [l=ca] {Collage} 
   106_textCollage_ [l=ca] {Collage}
  109107_labelCollage_ [l=ca] {Mosaic}
  110 _textBrowse_ [l=ca] {Examina} 
  111 _labelBrowse_ [l=ca] {Examina} 
  112 _textTo_ [l=ca] {Fins a} 
   108_textBrowse_ [l=ca] {Examina}
   109_labelBrowse_ [l=ca] {Examina}
   110_textTo_ [l=ca] {Fins a}
  113111_labelTo_ [l=ca] {A}
  114 _textFrom_ [l=ca] {Des de} 
   112_textFrom_ [l=ca] {Des de}
  115113_labelFrom_ [l=ca] {De}
  116 _textAcronym_ [l=ca] {Sigla} 
   114_textAcronym_ [l=ca] {Sigla}
  117115_labelAcronym_ [l=ca] {Sigles}
  118 _textAuthor_ [l=ca] {Autor} 
  119 _textAuthors_ [l=ca] {Autors} 
   116_textAuthor_ [l=ca] {Autor}
   117_textAuthors_ [l=ca] {Autors}
  120118
  121119# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
  122 _textdescrdefault_ [l=ca] {Examina per _1_} 
   120_textdescrdefault_ [l=ca] {Examina per _1_}
  123121
  124122_textdescrSearch_ [l=ca] {Cerca termes específics}
  125 _textdescrType_ [l=ca] {Examina per tipus de recurs} 
  126 _textdescrIdentifier_ [l=ca] {Examina per identificador de recurs} 
   123_textdescrType_ [l=ca] {Examina per tipus de recurs}
   124_textdescrIdentifier_ [l=ca] {Examina per identificador de recurs}
  127125_textdescrSource_ [l=ca] {Examina per nom original del fitxer}
  128126_textdescrTo_ [l=ca] {Examina per camp A}
   
  138136_texticonprev_ [l=ca] {torna a la secció anterior}
  139137
  140 _texticonworld_ [l=ca] {Visualitza el document per a la web} 
   138_texticonworld_ [l=ca] {Visualitza el document per a la web}
  141139
  142140_texticonmidi_ [l=ca] {Visualitza el document MIDI}
  143141_texticonmsword_ [l=ca] {Visualitza el document de Microsoft Word}
  144 _texticonmp3_ [l=ca] {Visualitza el document en MP3} 
   142_texticonmp3_ [l=ca] {Visualitza el document en MP3}
  145143_texticonpdf_ [l=ca] {Visualitza el document en PDF}
  146144_texticonps_ [l=ca] {Visualitza el document en PostScript}
   
  148146_texticonrtf_ [l=ca] {Visualitza el document en RTF}
  149147_texticonxls_ [l=ca] {Visualitza el document de Microsoft Excel}
  150 _texticonogg_ [l=ca] {Visualitza el document d'Ogg Vorbis} 
  151 _texticonrmvideo_ [l=ca] {Visualitza el document de Real Media} 
   148_texticonogg_ [l=ca] {Visualitza el document d'Ogg Vorbis}
   149_texticonrmvideo_ [l=ca] {Visualitza el document de Real Media}
  152150
  153151_page_ [l=ca] {pàgina}
   
  171169_textmonth12_ [l=ca] {Desembre}
  172170
  173 _texttext_ [l=ca] {Text} 
   171_texttext_ [l=ca] {Text}
  174172_labeltext_ [l=ca] {_texttext_}
  175173_textdocument_ [l=ca] {Document}
  176174_textsection_ [l=ca] {Secció}
  177175_textparagraph_ [l=ca] {Paràgraf}
  178 _textchapter_ [l=ca] {Capítol} 
  179 _textbook_ [l=ca] {Llibre} 
   176_textchapter_ [l=ca] {Capítol}
   177_textbook_ [l=ca] {Llibre}
  180178
  181179_magazines_ [l=ca] {Revistes}
   
  190188_linktextHELP_ [l=ca] {AJUDA}
  191189_linktextPREFERENCES_ [l=ca] {PREFERÈNCIES}
  192 _linktextLOGIN_ [l=ca] {INICIAR SESSIÓ} 
  193 _linktextLOGGEDIN_ [l=ca] {(heu iniciat sessió com  _cgiargunHtmlsafe_)} 
  194 _linktextLOGOUT_ [l=ca] {SORTIR} 
  195 
   190_linktextDEPOSIT_ [l=ca] {DEPOSITAR}
   191_linktextLOGIN_ [l=ca] {INICIAR SESSIÓ}
   192_linktextLOGGEDIN_ [l=ca] {(heu iniciat sessió com  _cgiargunHtmlsafe_)}
   193_linktextLOGOUT_ [l=ca] {SORTIR}
  196194
  197195######################################################################
   
  202200_textpagetitle_ [l=ca] {Biblioteca Digital Greenstone}
  203201
  204 _textnocollections_ [l=ca] {No hi ha col·leccions vàlides (és a dir, construïdes i públiques) disponibles} 
   202_textnocollections_ [l=ca] {No hi ha col·leccions vàlides (és a dir, construïdes i públiques) disponibles}
  205203
  206204_textadmin_ [l=ca] {Pàgina d'administració}
  207205_textabgs_ [l=ca] {Sobre Greenstone}
  208 _textgsdocs_ [l=ca] {Documentació de Greenstone}
  209206
  210207_textdescradmin_ [l=ca] {Us permet afegir nous usuaris, resumeix les col·leccions presents en el sistema i ofereix informació tÚcnica sobre la instal·lació de Greenstone}
  211208
  212209_textdescrgogreenstone_ [l=ca] {Proporciona informació sobre el programari de Greenstone i el Projecte de Biblioteca Digital de Nova Zelanda, d'on va sorgir}
  213 
  214 _textdescrgodocs_ [l=ca] {Manuals de Greenstone}
  215210
  216211#####################################################################
   
  229224package depositor
  230225
  231 _textdepositor_ [l=ca] {El dipositador} 
  232 _textdescrdepositor_ [l=ca] {Us ajuda a afegir documents a col·leccions existents} 
  233 
   226_textdepositor_ [l=ca] {El dipositador}
   227_textdescrdepositor_ [l=ca] {Us ajuda a afegir documents a col·leccions existents}
   228
   229_textdepositorlocal_ [l=ca] {Inicieu un nou dipòsit}
  234230package gti
  235231
  236 _textgti_ [l=ca] {Interfície del traductor de Greenstone} 
   232_textgti_ [l=ca] {Interfície del traductor de Greenstone}
  237233_textdescrtranslator_ [l=ca] {Us ajuda a mantenir actualitzades les versions plurilingÌes de la interfície de Greenstone}
  238 
  239234
  240235######################################################################
   
  242237package about
  243238######################################################################
  244 
  245239
  246240#------------------------------------------------------------
   
  259253_titleabout_ [l=ca] {sobre}
  260254
  261 
  262255######################################################################
  263256# document package
  264257package document
  265258######################################################################
  266 
  267259
  268260#------------------------------------------------------------
   
  313305_textNOHIGHLIGHT_ [l=ca] {NO\nDESTAQUIS}
  314306
  315 _textPRINT_ [l=ca] {IMPRIMIR} 
  316 
  317 _textnextsearchresult_ [l=ca] {resultat segÃŒent de la cerca } 
  318 _textprevsearchresult_ [l=ca] {resultat anterior de la cerca} 
   307_textPRINT_ [l=ca] {IMPRIMIR}
   308
   309_textnextsearchresult_ [l=ca] {resultat segÃŒent de la cerca }
   310_textprevsearchresult_ [l=ca] {resultat anterior de la cerca}
  319311
  320312# macros for printing page
  321 _textreturnoriginal_ [l=ca] {Torna a la pàgina original} 
  322 _textprintpage_ [l=ca] {Imprimeix aquesta pàgina} 
  323 _textshowcontents_ [l=ca] {Mostra l'índex} 
  324 _texthidecontents_ [l=ca] {Amaga l'índex} 
   313_textreturnoriginal_ [l=ca] {Torna a la pàgina original}
   314_textprintpage_ [l=ca] {Imprimeix aquesta pàgina}
   315_textshowcontents_ [l=ca] {Mostra l'índex}
   316_texthidecontents_ [l=ca] {Amaga l'índex}
  325317
  326318######################################################################
   
  328320package query
  329321######################################################################
  330 
  331322
  332323#------------------------------------------------------------
   
  345336_textranked_ [l=ca] {jerarquitzats}
  346337_textnatural_ [l=ca] {natural}
  347 _textsortbyrank_ [l=ca] {rang de rellevància} 
   338_textsortbyrank_ [l=ca] {rang de rellevància}
  348339_texticonsearchhistorybar_ [l=ca] {historial de cerca}
  349340
  350 _textifeellucky_ [l=ca] {Segur que tinc sort!} 
   341_textifeellucky_ [l=ca] {Segur que tinc sort!}
  351342
  352343#alt text for query buttons
   
  356347)}
  357348_textinvalidquery_ [l=ca] {Sintaxi de consulta invàlida}
  358 _textstopwordsmsg_ [l=ca] {Les paraules segÃŒents són massa corrents i s'han omÚs:} 
  359 _textlucenetoomanyclauses_ [l=ca] {La vostra consulta conté massa termes de cerca; proveu una consulta més específica.} 
   349_textstopwordsmsg_ [l=ca] {Les paraules segÃŒents són massa corrents i s'han omÚs:}
   350_textlucenetoomanyclauses_ [l=ca] {La vostra consulta conté massa termes de cerca; proveu una consulta més específica.}
  360351
  361352_textmorethan_ [l=ca] {Més de}
   
  370361
  371362#these go together in form search:
  372 #"Words  (fold, stem)  ... in field"
   363#"Words  fold case fold accents stem  ... in field"
  373364_textwordphrase_ [l=ca] {Paraula o frase}
  374365_textinfield_ [l=ca] {... en el camp}
  375 _textfieldphrase_ [l=ca] {Camp} 
  376 _textinwords_ [l=ca] {... a la paraula o paraules} 
  377 _textfoldstem_ [l=ca] {(tot en minúscules, omet terminacions)}
  378366
  379367_textadvquery_ [l=ca] {O introduïu una consulta directament:}
   
  391379
  392380_textsimplesearch_ [l=ca] {Cerca _indexselection_ _If_(_jselection_,de _jselection_ )_If_(_gselection_, al nivell _gselection_ )_If_(_nselection_,en idioma _nselection_ ) que contingui _querytypeselection_ de les paraules}
  393 _textsimplesqlsearch_ [l=ca] {Cerca a _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_) l'element _querytypeselection_ de les paraules} 
   381_textsimplesqlsearch_ [l=ca] {Cerca a _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_) l'element _querytypeselection_ de les paraules}
  394382
  395383_textadvancedsearch_ [l=ca] {Cerca _indexselection_ _If_(_jselection_,de _jselection_ )_If_(_gselection_, al nivell _gselection_ )_If_(_nselection_,en idioma  _nselection_  ) mitjançant consulta _querytypeselection_ }
  396384
  397 _textadvancedmgppsearch_ [l=ca] {Cerca a _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), i mostra els resultats per ordre _formquerytypeadvancedselection_ l'element} 
  398 
  399 _textadvancedlucenesearch_ [l=ca] {Cerca a _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\,) l'element} 
  400 _textadvancedsqlsearch_ [l=ca] {Cerca a _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_\,) l'element } 
   385_textadvancedmgppsearch_ [l=ca] {Cerca a _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), i mostra els resultats per ordre _formquerytypeadvancedselection_ l'element}
   386
   387_textadvancedlucenesearch_ [l=ca] {Cerca a _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\,) l'element}
   388_textadvancedsqlsearch_ [l=ca] {Cerca a _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_\,) l'element }
  401389
  402390# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
  403391
  404392_textformsimplesearch_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,al nivell _gformselection_ )_If_(_nselection_,en idioma _nselection_  ) per a _formquerytypesimpleselection_ de}
  405 _textformsimplesearchsql_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) l'element _formquerytypesimpleselection_ of } 
  406 
  407 _textformadvancedsearchmgpp_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), i mosra els resultats per ordre de _formquerytypeadvancedselection_, l'element } 
  408 
  409 _textformadvancedsearchlucene_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sorting results by _sfselection_\,) l'element } 
  410 _textformadvancedsearchsql_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) l'element } 
   393_textformsimplesearchsql_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) l'element _formquerytypesimpleselection_ of }
   394
   395_textformadvancedsearchmgpp_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), i mosra els resultats per ordre de _formquerytypeadvancedselection_, l'element }
   396
   397_textformadvancedsearchlucene_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sorting results by _sfselection_\,) l'element }
   398_textformadvancedsearchsql_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) l'element }
  411399
  412400_textnojsformwarning_ [l=ca] {Avís: Javascript està inhabilitat en el vostre navegador. <br>Per utilitzar la cerca de formularis, l'heu d'habilitar.}
   
  423411
  424412#text macros for search history
  425 _textnohistory_ [l=ca] {No hi ha entrades a l'historial de cerques} 
   413_textnohistory_ [l=ca] {No hi ha entrades a l'historial de cerques}
  426414_texthresult_ [l=ca] {resultat}
  427415_texthresults_ [l=ca] {resultats}
   
  435423_texthstemoff_ [l=ca] {completes}
  436424
  437 
  438425######################################################################
  439426# 'preferences' page
  440427package preferences
  441428######################################################################
  442 
  443429
  444430#------------------------------------------------------------
   
  458444_textstem_ [l=ca] {omet terminacions de paraules}
  459445_textnostem_ [l=ca] {ha de coincidir amb la paraula sencera}
  460 _textaccentdiffs_ [l=ca] {DiferÚncies d'accents:} 
  461 _textignoreaccents_ [l=ca] {omet accents} 
  462 _textmatchaccents_ [l=ca] {els accents han de coincidir} 
   446_textaccentdiffs_ [l=ca] {DiferÚncies d'accents:}
   447_textignoreaccents_ [l=ca] {omet accents}
   448_textmatchaccents_ [l=ca] {els accents han de coincidir}
  463449
  464450_textprefop_ [l=ca] {Retorna un màxim de _maxdocoption_ resultats amb _hitsperpageoption_ resultats per pàgina.}
   
  481467Subcol·leccions per incloure: <br>}
  482468
  483 _textsearchtype_ [l=ca] {Estil de consulta:} 
  484 _textformsearchtype_ [l=ca] {per camps amb _formnumfieldoption_ camps } 
  485 _textsqlformsearchtype_ [l=ca] {SQL per camps amb _sqlformnumfieldoption_ camps} 
  486 _textplainsearchtype_ [l=ca] {normal amb casella de consulta _boxsizeoption_ } 
  487 _textregularbox_ [l=ca] {una sola línia} 
  488 _textlargebox_ [l=ca] {gran} 
   469_textsearchtype_ [l=ca] {Estil de consulta:}
   470_textformsearchtype_ [l=ca] {per camps amb _formnumfieldoption_ camps }
   471_textsqlformsearchtype_ [l=ca] {SQL per camps amb _sqlformnumfieldoption_ camps}
   472_textplainsearchtype_ [l=ca] {normal amb casella de consulta _boxsizeoption_ }
   473_textregularbox_ [l=ca] {una sola línia}
   474_textlargebox_ [l=ca] {gran}
  489475
  490476_textrelateddocdisplay_ [l=ca] {mostra documents relacionats}
   
  494480_textnohistorydisplay_ [l=ca] {no mostris l'historial de cerca}
  495481
  496 _textbookoption_ [l=ca] {Mode de visualitzador de llibres:} 
  497 _textbookvieweron_ [l=ca] {activat} 
  498 _textbookvieweroff_ [l=ca] {desactivat} 
   482_textbookoption_ [l=ca] {Mode de visualitzador de llibres:}
   483_textbookvieweron_ [l=ca] {activat}
   484_textbookvieweroff_ [l=ca] {desactivat}
  499485
  500486# html options
  501 _textdoclayout_ [l=ca] {Disseny de pàgina de document:} 
  502 _textlayoutnavbar_ [l=ca] {barra de navegació al capdamunt} 
  503 _textlayoutnonavbar_ [l=ca] {sense barra de navegació} 
  504 
  505 _texttermhighlight_ [l=ca] {Destacar termes de la cerca:} 
  506 _texttermhighlighton_ [l=ca] {destaca els termes de la cerca} 
  507 _texttermhighlightoff_ [l=ca] {no destaquis els termes de la cerca} 
   487_textdoclayout_ [l=ca] {Disseny de pàgina de document:}
   488_textlayoutnavbar_ [l=ca] {barra de navegació al capdamunt}
   489_textlayoutnonavbar_ [l=ca] {sense barra de navegació}
   490
   491_texttermhighlight_ [l=ca] {Destacar termes de la cerca:}
   492_texttermhighlighton_ [l=ca] {destaca els termes de la cerca}
   493_texttermhighlightoff_ [l=ca] {no destaquis els termes de la cerca}
  508494
  509495#####################################################################
   
  533519######################################################################
  534520
  535 
  536521#------------------------------------------------------------
  537522# text macros
   
  543528# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
  544529# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
  545 _textdefaulthelp_ [l=ca] {podeu examinar documents per _1_ fent clic en el botó _2_ } 
  546 
  547 _textSearchhelp_ [l=ca] {podeu cercar determinades paraules que apareguin al document fent clic en el botó _labelSearch_ } 
  548 _textTohelp_ [l=ca] {podeu examinar documents pel camp 'Fins a' fent clic en el botó  _labelTo_} 
  549 _textFromhelp_ [l=ca] {podeu examinar documents pel camp 'Des de' fent clic en el botó _labelFrom_ } 
  550 _textBrowsehelp_ [l=ca] {examina documents} 
  551 _textAcronymhelp_ [l=ca] {podeu examinar documents que continguin sigles fent clic en el botó _labelAcronym_ } 
  552 _textPhrasehelp_ [l=ca] {podeu cercar frases que apareguin a documents fent clic en el botó _labelPhrase_ button. Això fa servir el cercador de frases.} 
   530_textdefaulthelp_ [l=ca] {podeu examinar documents per _1_ fent clic en el botó _2_ }
   531
   532_textSearchhelp_ [l=ca] {podeu cercar determinades paraules que apareguin al document fent clic en el botó _labelSearch_ }
   533_textTohelp_ [l=ca] {podeu examinar documents pel camp 'Fins a' fent clic en el botó  _labelTo_}
   534_textFromhelp_ [l=ca] {podeu examinar documents pel camp 'Des de' fent clic en el botó _labelFrom_ }
   535_textBrowsehelp_ [l=ca] {examina documents}
   536_textAcronymhelp_ [l=ca] {podeu examinar documents que continguin sigles fent clic en el botó _labelAcronym_ }
   537_textPhrasehelp_ [l=ca] {podeu cercar frases que apareguin a documents fent clic en el botó _labelPhrase_ button. Això fa servir el cercador de frases.}
  553538
  554539_texthelptopicstitle_ [l=ca] {Temes}
   
  571556_texthelpdetachpage_ [l=ca] {Obre aquesta pàgina en una nova finestra}
  572557_texthelphighlight_ [l=ca] {Destaca termes de cerca, o no }
  573 _texthelpsectionarrows_ [l=ca] {Vés a la secció anterior/segÃŒent} 
  574 
   558_texthelpsectionarrows_ [l=ca] {Vés a la secció anterior/segÃŒent}
  575559
  576560_texthelpsearchingtitle_ [l=ca] {Com se cerquen paraules determinades}
   
  578562_texthelpsearching_ [l=ca] {<p>
  579563  Des de la pàgina de cerca, feu una consulta seguint aquestes senzilles instruccions: <p>
  580  
   564
  581565  <ol><li>Especifiqueu les categories en les quals vulgueu cercar
  582566      <li>Trieu si voleu cercar totes o només algunes de les paraules
   
  587571<p>En fer una consulta, es mostraran els títols de vint documents rellevants. Al final hi haurà un botó que us durà als vint documents segÃŒents. Allà trobareu botons que us permetran avançar als vint segÃŒents, o retrocedir als vint anteriors, i així successivament. Feu clic sobre el títol de qualsevol document, o sobre el botonet que hi ha al costat, per veure’l.
  588572
  589 
  590573<p>Es retornarà un màxim de 100 documents. Podeu modificar aquesta xifra fent clic sobre el botó de  <i>preferÚncies</i> del capdamunt de la pàgina.<p>
  591574}
   
  600583}
  601584
  602 _texthelpmgppsearching_ [l=ca] {Per a col·leccions construïdes amb MGPP hi ha diversdes altres opcions.   <ul> <li>Un <b>*</b> al final d'un terme de consulta cercarà totes les paraules que <b>comencin amb</b> aquesta paraula, p.ex. <b>comput*</b> cercarà totes les paraules que comencin amb <b>comput</b>. <li><b>/x</b> es pot utilitzar per donar més pes a un o més dels termes de la cerca, p.ex. <b>ciÚncia informàtica/10</b> dóna a informàtica 10 vegades més pes que a ciÚncia a l'hora d'ordenar els documents. </ul> } 
  603 
  604 _texthelplucenesearching_ [l=ca] {Per a col·leccions construïdes amb Lucene hi ha diverses opcions.   <ul> <li><b>?</b> es pot utilitzar com a comodí en lloc d'una sola lletra. Per exemple, <b>m?t</b> trobarà  <b>mot</b>, <b>mat</b> i <b>mut</b> etc. <li><b>*</b> es pot utilitzar com a comodí en lloc de diverses lletres. Per exemple, <b>comput*</b> trobarà totes les paraules que comencin amb <b>comput</b>. </ul> Aquests dos comodins es poden utilitzar enmig d'un terme o al final. No es poden utilitzar al començament d'un terme de cerca.  } 
   585_texthelpmgppsearching_ [l=ca] {Per a col·leccions construïdes amb MGPP hi ha diversdes altres opcions.   <ul> <li>Un <b>*</b> al final d'un terme de consulta cercarà totes les paraules que <b>comencin amb</b> aquesta paraula, p.ex. <b>comput*</b> cercarà totes les paraules que comencin amb <b>comput</b>. <li><b>/x</b> es pot utilitzar per donar més pes a un o més dels termes de la cerca, p.ex. <b>ciÚncia informàtica/10</b> dóna a informàtica 10 vegades més pes que a ciÚncia a l'hora d'ordenar els documents. </ul> }
   586
   587_texthelplucenesearching_ [l=ca] {Per a col·leccions construïdes amb Lucene hi ha diverses opcions.   <ul> <li><b>?</b> es pot utilitzar com a comodí en lloc d'una sola lletra. Per exemple, <b>m?t</b> trobarà  <b>mot</b>, <b>mat</b> i <b>mut</b> etc. <li><b>*</b> es pot utilitzar com a comodí en lloc de diverses lletres. Per exemple, <b>comput*</b> trobarà totes les paraules que comencin amb <b>comput</b>. </ul> Aquests dos comodins es poden utilitzar enmig d'un terme o al final. No es poden utilitzar al començament d'un terme de cerca.  }
  605588
  606589_texthelpquerytypetitle_ [l=ca] {Tipus de consulta}
   
  622605}
  623606
  624 _texthelpadvancedsearchtitle_ [l=ca] {Cerca avançada utilitzant el motor de cerca _1_} 
  625 
  626 _texthelpadvancedsearch_ [l=ca] {<p>Si heu seleccionat el mode de cerca avançada (a PreferÚncies) tindreu opcions de cerca una mica diferents.  } 
  627 
  628 _texthelpadvsearchmg_ [l=ca] {La cerca avançada a les col·leccions MG us dóna dues opcions, jerarquitzada o booleana. Una cerca  <b>jerarquitzada</b> és exactament igual que la cerca <b>alguns</b> que es descriu a <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>. <p>_texthelpbooleansearch_ } 
  629 
  630 _texthelpbooleansearch_ [l=ca] {Una cerca <b>booleana</b> us permet combinar termes fent servir & (per "i"), | (per "o"), i ! (per "no"), tot fent servir parÚntesis per agrupar-los si es desitja. L'operador per defecte és | (per "o"). <p> Per exemple, <b>cria & cargol</b> cercarà documents que continguin <b>cargol</b> i <b>cria</b>, mentre que <b>crial | cargol</b> cercarà documents que continguin o bé  <b>cargol</b> o bé <b>cria</b>. <b>cria !cargol</b> cercarà documents que continguin <b>cria</b> i no continguin <b>cargol</b>. <p> Es poden especificar cerques més precises tot fent servir combinacions d'operadors i parÚntesis. Per exemple, <b>(ovelles | ramaderia) & (granja | explotació)</b>, o <b>ovelles | ramaderia | cabra !porc</b>. } 
  631 
  632 _texthelpadvsearchmgpp_ [l=ca] {Les cerques avançades a les col·leccions MGPP fan servir operadors booleans. _texthelpbooleansearch_ <p>Els resultats es poden mostrar per ordre <b>jerarquitzat</b>, tal com es descriu per a la cerca <b>alguns</b> a <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, o per ordre "natural" (o de "construcció"). Aquest darrer és l'ordre en quÚ es varen processar els documents durant la creació de la col·lecció.  <p> Hi ha altres operadors com ara <b>PROP DEx</b> i <b>DINS DEx</b>. PROP DEx es fa servir per especificar la distància màxima (x paraules)  que hi pot haver entre dos termes de la cerca perquÚ un document hi coincideixi. DINS DEx especifica que el segon terme ha d'aparÚixer dins un total de x paraules <i>després</i> del primer terme. Aquest és semblant a PROP DE però l'ordre és important. la distància per defecte és de 20. } 
  633 
  634 _texthelpadvancedsearchextra_ [l=ca] {NOTA: Aquests operadors no es tenen en compte si esteu cercant en mode de cerca senzilla.} 
  635 
  636 _texthelpadvsearchlucene_ [l=ca] {Les cerques avançades a les col·leccions Lucene fan servir operadors booleans. _texthelpbooleansearch_} 
  637 
  638 _texthelpformsearchtitle_ [l=ca] {Cerca amb camps} 
  639 
  640 _texthelpformsearch_ [l=ca] {<p>La cerca amb camps permet fer cerques combinant diferents camps. Per exemple, es pot cercar "Llull" al Títol i "cria cargols" al Tema. En mode de cerca senzilla, cada línia del formulari es comporta com una sola línia de cerca normal. Les diverses línies del formulari es combinen mitjançant la conjunció "i" (per a una cerca de "tots") o "o" (per a una cerca d'"alguns"). Els termes dins el camp també es combinen de la mateixa manera. En el mode avançat, es poden especificar diferents combinacions de I/O/NO entre els camps fent servir els menús desplegables, i dins cada camp es poden utilitzar operadors booleans.  } 
  641 
  642 _texthelpformstemming_ [l=ca] {Las caselles de "maj./min. i "radical/derivat" us permeten especificar si s'ha de distingir entre majúscules i minúscules o radicals i derivats en els termes de la cerca. Per defecte, estan desactivades per a la cerca avançada. } 
   607_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=ca] {Cerca avançada utilitzant el motor de cerca _1_}
   608
   609_texthelpadvancedsearch_ [l=ca] {<p>Si heu seleccionat el mode de cerca avançada (a PreferÚncies) tindreu opcions de cerca una mica diferents.  }
   610
   611_texthelpadvsearchmg_ [l=ca] {La cerca avançada a les col·leccions MG us dóna dues opcions, jerarquitzada o booleana. Una cerca  <b>jerarquitzada</b> és exactament igual que la cerca <b>alguns</b> que es descriu a <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>. <p>_texthelpbooleansearch_ }
   612
   613_texthelpbooleansearch_ [l=ca] {Una cerca <b>booleana</b> us permet combinar termes fent servir & (per "i"), | (per "o"), i ! (per "no"), tot fent servir parÚntesis per agrupar-los si es desitja. L'operador per defecte és | (per "o"). <p> Per exemple, <b>cria & cargol</b> cercarà documents que continguin <b>cargol</b> i <b>cria</b>, mentre que <b>crial | cargol</b> cercarà documents que continguin o bé  <b>cargol</b> o bé <b>cria</b>. <b>cria !cargol</b> cercarà documents que continguin <b>cria</b> i no continguin <b>cargol</b>. <p> Es poden especificar cerques més precises tot fent servir combinacions d'operadors i parÚntesis. Per exemple, <b>(ovelles | ramaderia) & (granja | explotació)</b>, o <b>ovelles | ramaderia | cabra !porc</b>. }
   614
   615_texthelpadvsearchmgpp_ [l=ca] {Les cerques avançades a les col·leccions MGPP fan servir operadors booleans. _texthelpbooleansearch_ <p>Els resultats es poden mostrar per ordre <b>jerarquitzat</b>, tal com es descriu per a la cerca <b>alguns</b> a <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, o per ordre "natural" (o de "construcció"). Aquest darrer és l'ordre en quÚ es varen processar els documents durant la creació de la col·lecció.  <p> Hi ha altres operadors com ara <b>PROP DEx</b> i <b>DINS DEx</b>. PROP DEx es fa servir per especificar la distància màxima (x paraules)  que hi pot haver entre dos termes de la cerca perquÚ un document hi coincideixi. DINS DEx especifica que el segon terme ha d'aparÚixer dins un total de x paraules <i>després</i> del primer terme. Aquest és semblant a PROP DE però l'ordre és important. la distància per defecte és de 20. }
   616
   617_texthelpadvancedsearchextra_ [l=ca] {NOTA: Aquests operadors no es tenen en compte si esteu cercant en mode de cerca senzilla.}
   618
   619_texthelpadvsearchlucene_ [l=ca] {Les cerques avançades a les col·leccions Lucene fan servir operadors booleans. _texthelpbooleansearch_}
   620
   621_texthelpformsearchtitle_ [l=ca] {Cerca amb camps}
   622
   623_texthelpformsearch_ [l=ca] {<p>La cerca amb camps permet fer cerques combinant diferents camps. Per exemple, es pot cercar "Llull" al Títol i "cria cargols" al Tema. En mode de cerca senzilla, cada línia del formulari es comporta com una sola línia de cerca normal. Les diverses línies del formulari es combinen mitjançant la conjunció "i" (per a una cerca de "tots") o "o" (per a una cerca d'"alguns"). Els termes dins el camp també es combinen de la mateixa manera. En el mode avançat, es poden especificar diferents combinacions de I/O/NO entre els camps fent servir els menús desplegables, i dins cada camp es poden utilitzar operadors booleans.  }
   624
   625_texthelpformstemming_ [l=ca] {Las caselles de "maj./min. i "radical/derivat" us permeten especificar si s'ha de distingir entre majúscules i minúscules o radicals i derivats en els termes de la cerca. Per defecte, estan desactivades per a la cerca avançada. }
  643626
  644627_textdatesearch_ [l=ca] {Cerca per dates}
   
  693676_texthelpsearchprefs_ [l=ca] {<p>Dos parells de botons controlen el nivell de coincidÚncia del text de les vostres cerques. El primer parell (anomenat “majúscules/minúscules”) controla si han de coincidir o no les majúscules i minúscules. El segon (“terminacions de paraules”) controla si s’han d’ometre o no les terminacions de les paraules. De vegades es disposa d’un quadre de consultes ben ample, que permet entrar-hi paràgrafs sencers. La cerca de fragments extensos de text és sorprenentment ràpida.
  694677
  695 
  696678<p>Per exemple, si seleccioneu els botons <i>ometre maj./min.</i> i
  697679<i>ometre terminacions de paraules</i> la consulta<p>
   
  703685<p>Podeu seleccionar un mode de consulta “avançada” que permet combinar termes amb I (&), O (|) i NO (!). Això us permetrà fer consultes més precises. També podeu utilitzar l’eina d’historial de cerca, que us mostrarà les darreres consultes realitzades. Això facilita la repetició de consultes anteriors amb petites modificacions. A més, també podreu controlar el nombre de resultats rellevants que us retorna i el nombre que en presenta en cada pantalla.}
  704686
  705 _textcasefoldprefs_ [l=ca] {Un parell de botons controlen si la cerca ha tenir en compte minúscules i majúscules o no. Per exemple, si se selecciona "_preferences:textignorecase_", <i>cria de cargols</i> es tractarà de la mateixa manera que <i>Cria de Cargols</i> i <i>CRIA DE CARGOLS</i>.} 
  706 _textstemprefs_ [l=ca] {Un parell de botons controlen si s'han de tenir en compte o no les terminacions de les paraules en cercar. Per exemple, si se selecciona "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> es tractarà igual que <i>snails farm</i> i <i>snail farmer</i>. Ara per ara, això només funciona adequadament per a textos en llengua anglesa. _selectstemoptionsprefs_} 
  707 _textaccentfoldprefs_ [l=ca] {Un parell de botons controlen si la cerca ha de tenir en compte les lletres accentuades o no. Per exemple, si se selecciona "_preferences:textignoreaccents_", <i>fédération</i>es tractarà de la mateixa manera que <i>fedération</i> i <i>federation</i>.} 
  708  
  709 _textstemoptionsprefs_ [l=ca] {Pot ser més pràctic i acurat utilitzar la funció de truncament de terme de cerca descrit anteriorment a  "_texthelpquerytermstitle_".} 
  710 
  711 _textsearchtypeprefsplain_ [l=ca] {És possible obtenir una casella gran de consulta, que us permetrà cercar fàcilment paràgrafs sencers. És sorprenentment ràpid per cercar grans fragments de text. } 
  712 
  713 _textsearchtypeprefsform_ [l=ca] {Podeu canviar el nombre de camps que es mostren al formulari de cerca.} 
  714 
  715 _textsearchtypeprefsboth_ [l=ca] {Podeu canviar el tipus de cerca de la col·lecció entre cerca "normal" i cerca "amb camps".  <ul> <li>La cerca normal ofereix una sola casella de consulta. _textsearchtypeprefsplain_</li> <li>La cerca amb camps ofereix diverses caselles de consulta, i cada una cerca en un camp diferent de l'índex. Això permet cercar per diferents camps alhora. _textsearchtypeprefsform_ </li> </ul> } 
  716 
  717 
   687_textcasefoldprefs_ [l=ca] {Un parell de botons controlen si la cerca ha tenir en compte minúscules i majúscules o no. Per exemple, si se selecciona "_preferences:textignorecase_", <i>cria de cargols</i> es tractarà de la mateixa manera que <i>Cria de Cargols</i> i <i>CRIA DE CARGOLS</i>.}
   688_textstemprefs_ [l=ca] {Un parell de botons controlen si s'han de tenir en compte o no les terminacions de les paraules en cercar. Per exemple, si se selecciona "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> es tractarà igual que <i>snails farm</i> i <i>snail farmer</i>. Ara per ara, això només funciona adequadament per a textos en llengua anglesa. _selectstemoptionsprefs_}
   689_textaccentfoldprefs_ [l=ca] {Un parell de botons controlen si la cerca ha de tenir en compte les lletres accentuades o no. Per exemple, si se selecciona "_preferences:textignoreaccents_", <i>fédération</i>es tractarà de la mateixa manera que <i>fedération</i> i <i>federation</i>.}
   690
   691_textstemoptionsprefs_ [l=ca] {Pot ser més pràctic i acurat utilitzar la funció de truncament de terme de cerca descrit anteriorment a  "_texthelpquerytermstitle_".}
   692
   693_textsearchtypeprefsplain_ [l=ca] {És possible obtenir una casella gran de consulta, que us permetrà cercar fàcilment paràgrafs sencers. És sorprenentment ràpid per cercar grans fragments de text. }
   694
   695_textsearchtypeprefsform_ [l=ca] {Podeu canviar el nombre de camps que es mostren al formulari de cerca.}
   696
   697_textsearchtypeprefsboth_ [l=ca] {Podeu canviar el tipus de cerca de la col·lecció entre cerca "normal" i cerca "amb camps".  <ul> <li>La cerca normal ofereix una sola casella de consulta. _textsearchtypeprefsplain_</li> <li>La cerca amb camps ofereix diverses caselles de consulta, i cada una cerca en un camp diferent de l'índex. Això permet cercar per diferents camps alhora. _textsearchtypeprefsform_ </li> </ul> }
  718698
  719699_texttanumbrowseoptions_ [l=ca] {Hi ha _numbrowseoptions_ maneres de trobar informació en aquesta col·lecció:}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.