Changeset 18624

Show
Ignore:
Timestamp:
05.03.2009 11:38:27 (11 years ago)
Author:
anna
Message:

Updated Arabic perl module translations. Many thanks to Kamal Mustafa.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gsdl/trunk/perllib/strings_ar.properties

  r18430 r18624  
  6666ون غير صالح: %s 
  6767 
  68  
  69  
  70  
   68common.true:صحيح   
   69 
   70common.false:زا؊ف   
  7171 
  7272 
   
  118118سار %s 
  119119 
  120  
   120scripts.gli:استخد٠
   121 Ø§Ù„عل٠
   122 Ø¹Ù†Ø¯ ت؎غيل هذه ال٠
   123خطوطة Ù 
   124ن gli تن؎يط ال٠
   125خرجات ال٠
   126خصصة ل gli".   
  121127 
  122128# -- buildcol.pl -- 
   
  161167ج٠
  162168وعة قرينستون ٠
  163 Ù† وثا؊ق أر؎يف قرينستون 
   169ن أر؎يف الوثا؊ق   
  164170 
  165171buildcol.faillog:Ù 
   
  171177لفات الإجراءات التي ف؎لت   
  172178 
  173  
   179buildcol.incremental_default_builddir:تحذير : دليل الؚناء وضع إفتراضيا في حالة ' ؚناء '. إذا كنت تريد أن تضيف تدريجيا إلى  دليل الك؎اف ، يرجى استخدا٠
   180 Ø®ÙŠØ§Ø±  ""-builddir index" ل" buildcol.pl""   
  174181 
  175182buildcol.index:ك؎اف للؚناء (إذا ل٠
   
  414421explode.desc:تجز؊ة قاعدة ؚيانات واصفات ؚيانات 
  415422 
  416  
   423explode.collection:اس٠
   424 Ø§Ù„Ù 
   425ج٠
   426وعة . ؚعض  ال٠
   427قاؚس تؚحث عن ال٠
   428لفات الإضافية في Ù 
   429جلد ال٠
   430ج٠
   431وعة .   
  417432  
  418433explode.document_field:عنصر واصفات الؚيانات الذي يحدد إس٠
   
  446461ستخد٠
  447462 Ù„لتجز؊ة 
  448  
   463explode.plugin_options:خيارات لت٠
   464رر إلى ال٠
   465قاؚس Ù‚ØšÙ„ التجز؊ة.خيارات  الإس٠
   466  يجؚ أن تؚدأ Øš - . أفصل أس٠
   467اء و قي٠
   468 Ø§Ù„خيار ØšÙ 
   469سافة.   
  449470explode.params:[خيارات] إس٠
  450471 Ù 
   
  456477 
  457478# -- replace_srcdoc_with_html.pl -- 
  458  
  459  
  460  
   479srcreplace.desc:أستؚدال Ù 
   480صدر وثيقة ØšÙ 
   481لف HTML Ù 
   482ولد عند إعادة الؚناء .   
   483srcreplace.params:اس٠
   484 Ø§Ù„Ù 
   485لف[خيارات]   
   486srcreplace.plugin:ال٠
   487قاؚس الذي يستخد٠
   488 Ù„تحويل Ù 
   489صدر الوثيقة    
  461490 
  462491# -- exportcol.pl -- 
   
  584613 
  585614import.debug:طؚاعة النص ال٠
  586 Ø³ØªÙˆØ±Ø¯ إلي STDOUT.   
  587  
  588 import.desc:نص PERL الذي يستخد٠
   615ستورد إلي STDOUT. (لاستيراد جرينستون XML )   
   616 
   617import.desc:Ù 
   618خطوطة PERL التي تستخد٠
  589619 Ù„إستيراد ال٠
  590 Ù„فات في هي؊ة أر؎يف قرينستون إستعدادا لؚنا؊ها. 
   620لفات في ؎كل (جرينستون XML أو جرينستون METS) إستعدادا لؚنا؊ها.   
  591621 
  592622import.faillog:Ù 
   
  684714ع  -OIDtype=.   
  685715 
  686 import.saveas:هذا لتحديد أي هي؊ات الأر؎يف التي يجؚ توليدها. الهي؊ة الإفتراضية هي  GA.   
   716import.saveas:هذا لتحديد أي أ؎كال الأر؎يف التي يجؚ توليدها. ال؎كل الإفتراضي هو  GA.   
  687717 
  688718import.out:إس٠
   
  715745؀قت... 
  716746 
  717  
  718  
  719  
   747import.reversesort:فرز ؚترتيؚ عكسي. يستع٠
   748ل Ù 
   749ع خيار - sortmeta .   
   750 
   751import.site:Ù 
   752وقع للعثور على دليل Ù 
   753ج٠
   754وعة في (لتثؚيت جرينستون 3).   
  720755 
  721756import.sortmeta:فرز الوثا؊ق ألفؚا؊يا ؚواسطة واصفات الؚيانات للؚناء.سوف يت٠
   
  736771 
  737772# -- schedule.pl -- 
  738  
  739  
  740  
  741  
  742  
  743  
  744  
  745  
  746  
  747  
  748  
  749  
  750  
  751  
  752  
  753  
  754  
  755  
  756  
  757  
  758  
  759  
  760  
  761  
  762  
  763  
  764  
  765  
   773schedule.deleted:إلغاء الجدولة ال٠
   774عدة ل٠
   775ج٠
   776وعة   
   777schedule.scheduled:Ù 
   778خطوطة التنفيذ التي أن؎؊ت ل٠
   779ج٠
   780وعة.   
   781schedule.cron:تنفيذ الجدولة ال٠
   782عدة ل٠
   783ج٠
   784وعة   
   785schedule.params:[الخيارات]   
   786schedule.error.email:الؚريد الإلكتروني يتطلؚ تحديد  -smtp -toaddr و -fromaddr.   
   787schedule.error.importbuild:يجؚ تحديد build- و import-.   
   788schedule.error.colname:يجؚ تحديد ال٠
   789ج٠
   790وعة التي تستخد٠
   791 -colname .   
   792schedule.gli:ت؎غيل Ù 
   793ن GLI   
   794schedule.frequency:عدد Ù 
   795رات إعادة الؚناء التلقا؊ي   
   796schedule.frequency.hourly:إعادة ؚناء كل ساعة   
   797schedule.frequency.daily:إعادة ؚناء كل يو٠
   798   
   799schedule.frequency.weekly:إعادة ؚناء كل أسؚوع   
   800schedule.action:كيف تعد إعادة ؚناء تلقا؊يا.   
   801schedule.action.add:جدولة إعادة الؚناء  تلقا؊يا    
   802schedule.action.update:تحديث جدولة Ù 
   803وجودة   
   804schedule.action.delete:حذف جدولة Ù 
   805وجودة   
   806schedule.email:أرسل  إخطار  ؚالؚريد الإلكتروني   
   807schedule.schedule:إختيار جدولة Ù 
   808ج٠
   809وعة تلقا؊يا لإعادة ؚناء .   
   810schedule.colname:اس٠
   811 Ø§Ù„Ù 
   812ج٠
   813وعة التي سوف تت٠
   814 Ø¬Ø¯ÙˆÙ„تها   
   815schedule.import:أ٠
   816ر الإستيراد لجدولته   
   817schedule.build:أ٠
   818ر ؚناء ال٠
   819ج٠
   820وعة ال٠
   821ز٠
   822ع جدولته    
   823schedule.toaddr:عنوان الؚريد الالكتروني لارسال إخطارات الؚناء ال٠
   824جدولة.   
   825schedule.toaddr.default:حدد ؚريد ال٠
   826ستخد٠
   827 Ø§Ù„الكتروني  في Ù 
   828لف-> تفضيلات   
   829schedule.fromaddr:عنوان الؚريد الالكتروني لل٠
   830رسل   
   831schedule.fromaddr.default:حدد maintainer في main.cfg   
   832schedule.smtp:Ù 
   833زود خد٠
   834Ø© الؚريد الذي يرسل الؚريد يجؚ ان يكون Ù 
   835تصلا لإرسال ؚريد إلكتروني   
   836schedule.smtp.default:حدد Ù 
   837زود الؚريد في main.cfg   
   838schedule.out:اس٠
   839 Ù 
   840لف لطؚاعة حالة ال٠
   841خرجات الي.   
  766842# -- export.pl -- 
  767843 
   
  795871 
  796872export.debug:طؚاعة النص ال٠
  797 Ø³ØªÙˆØ±Ø¯ إلي STDOUT.(لإستيراد GA 
   873ستورد إلي STDOUT.(لتصدير جرينستون XML  
  798874 
  799875export.desc:نص PERL ال٠
   
  845921export.saveas.DSpace:هي؊ة أر؎يف DSpace . 
  846922 
  847  
  848  
  849  
  850  
   923export.saveas.GreenstoneMETS:؎كل METS ؚاستخدا٠
   924 Ø³Ù 
   925ات جرينستون .   
   926export.saveas.FedoraMETS:؎كل METS ؚاستخدا٠
   927 Ø³Ù 
   928ات فيدورا .   
   929 
   930export.saveas.GreenstoneXML:؎كل ار؎يف جرينستون XML .   
  851931 
  852932export.saveas.MARCXML:MARC XML هي؊ة (إصدارة MARC 21)   
   
  863943 
  864944ج٠
  865 ÙˆØ¹Ø©2 ... 
   945وعة2 ...   
  866946 
  867947export.removeold:سوف يت٠
   
  908988 CVS versioning .   
  909989 
  910  
   990mkcol.bad_name_svn:خطأ : لا ي٠
   991كن تس٠
   992ية Ù 
   993ج٠
   994وعة. svn لأن هذا قد يتعارض Ù 
   995ع الأدلة التي خلقها SVN .   
  911996 
  912997mkcol.bad_name_modelcol:خطأ: لا ي٠
   
  9631048mkcol.doing_replacements:إجراء إستؚدال ل %s 
  9641049 
  965  
  966  
  967  
   1050mkcol.group:إن؎اء Ù 
   1051ج٠
   1052وعة جديدة Ù 
   1053وحدة ؚدلا Ù 
   1054ن Ù 
   1055ج٠
   1056وعة Ù 
   1057عيارية.   
   1058 
   1059mkcol.gs3mode:سياق Ù 
   1060ج٠
   1061وعات جرينستون 3 .   
  9681062 
  9691063mkcol.long_colname:خطأ: يجؚ ان يكون إس٠
   
  9921086وعة: %s 
  9931087 
  994  
   1088mkcol.no_collectdir_specified:خطأ : ل٠
   1089 ÙŠØªÙ 
   1090 ØªØ­Ø¯ÙŠØ¯ دليل Ù 
   1091ج٠
   1092وعة . وفي سياق gs3 ، سواء في site- أو collectdir- يجؚ تحديد الخيار".   
  9951093 
  9961094mkcol.no_colname:خطأ: ل٠
   
  10381136ل ؚهدوء. 
  10391137 
  1040  
   1138mkcol.site:في سياق gs3 ، ايستخد٠
   1139 Ø§Ø³Ù 
   1140 Ù‡Ø°Ø§ ال٠
   1141وقع Ù 
   1142ع Ù 
   1143تغير الؚي؊ة GSDL3HOME  لتحديد collectdir- ، Ù 
   1144ا ل٠
   1145 ÙŠØ­Ø¯Ø¯ collectdir-   
  10411146 
  10421147mkcol.success:ت٠
   
  14071512ج٠
  14081513وعة على حدة.   
  1409  
   1514GenericList.sort_using_unicode_collation:الفرز  ؚاستخدا٠
   1515 Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù 
   1516ية اليونكود ال٠
   1517ج٠
   1518ع . يتطلؚ تنزيل ال٠
   1519لف http://www.unicode.org/Public/UCA/latest/allkeys.txt ووضعه في ال٠
   1520جلد Ù 
   1521لف للتح٠
   1522يل في perlib/Unicode/Collate.   
  14101523GenericList.use_hlist_for:حقول ال٠
  14111524يتاداتا تستخد٠
   
  17111824ن Ù‚ØšÙ„ 
  17121825 
  1713  
   1826AcronymExtractor.desc:ال٠
   1827قاؚس ال٠
   1828ساعد ال٠
   1829ستخرج لل٠
   1830وقع و تأ؎ير ال٠
   1831ختصرات في النص.   
  17141832 
  17151833AcronymExtractor.done_acronym_extract:يت٠
   
  17401858فاؚس   
  17411859 
  1742  
   1860AutoExtractMetadata.desc:ال٠
   1861قاؚس الأساس الذي يج٠
   1862ع ؚين و؞يفة كل Ù 
   1863ستخرج Ù 
   1864ن ال٠
   1865قاؚس ال٠
   1866ستخرجة.   
  17431867 
  17441868AutoExtractMetadata.extracting:إستخلاص 
   
  17511875ي  'FirstNNN'.   
  17521876 
  1753  
   1877BaseMediaConverter.desc:ال٠
   1878قاؚس ال٠
   1879ساعد الذي يوفر الو؞يفة الاساسية ل٠
   1880قاؚس تحويل الوسا؊ط ال٠
   1881تعددة Ù 
   1882ثل Ù 
   1883حول الصورةو٠
   1884حول الفيديو.   
  17541885 
  17551886BasePlugin.associate_ext:تتسؚؚ في ان يت٠
   
  17741905نفصلة   
  17751906 
  1776  
   1907BasePlugin.associate_tail_re:تعؚير Ù 
   1908نت؞٠
   1909 Ù„Ù 
   1910ضاهاة أس٠
   1911اء ال٠
   1912لفات لإيجاد ال٠
   1913لفات ال٠
   1914رتؚطة . يستخد٠
   1915  كؚديل أكثر قوة  لassociate_ext.   
  17771916 
  17781917BasePlugin.block_exp:BasPlug.block_exp:ال٠
   
  18291968ا utf8 أو ؎يفرة قياسية -- تحسس تلقا؊ي. 
  18301969 
  1831  
  1832  
  1833  
  1834  
  1835  
  1836  
  1837  
  1838  
  1839  
  1840  
  1841  
  1842  
  1843  
   1970BasePlugin.filename_encoding:تر٠
   1971يز Ù 
   1972صدر ال٠
   1973لف لأس٠
   1974اء ال٠
   1975لفات.   
   1976 
   1977BasePlugin.filename_encoding.auto:تلقا؊يا افحص تر٠
   1978يز  اس٠
   1979 Ø§Ù„Ù 
   1980لف.   
   1981 
   1982BasePlugin.filename_encoding.auto_language_analysis:الك؎ف التلقا؊ي لتر٠
   1983يز ال٠
   1984لف عن طريق تحليله .   
   1985 
   1986BasePlugin.filename_encoding.auto_filesystem_encoding:الك؎ف التلقا؊ي لتر٠
   1987يز ال٠
   1988لف ؚاستخدا٠
   1989  ن؞ا٠
   1990 ØªØ±Ù 
   1991يز ال٠
   1992لفات.   
   1993 
   1994BasePlugin.filename_encoding.auto_fl:استخد٠
   1995 Ù†ØžØ§Ù 
   1996 ØªØ±Ù 
   1997يز ال٠
   1998لفات ، ث٠
   1999 ØªØ­Ù„يل اللغة  للك؎ف عن تر٠
   2000يز اس٠
   2001 Ù 
   2002لف .   
   2003 
   2004BasePlugin.filename_encoding.auto_lf:استخد٠
   2005  التحليل اللغوي ث٠
   2006 Ù†ØžØ§Ù 
   2007 ØªØ±Ù 
   2008يز ال٠
   2009لفات ،  للك؎ف عن تر٠
   2010يز اس٠
   2011 Ù 
   2012لف .   
   2013 
   2014BasePlugin.no_blocking:لا تغلق اي Ù 
   2015لف. يرتؚط ؚها Ù 
   2016ن أي صورة (Ù 
   2017ثل الصور في صفحة ويؚ) ستضاف الى ال٠
   2018ج٠
   2019وعة كوثا؊ق .   
  18442020 
  18452021BasePlugin.no_cover_image:لا تحاول الن؞ر إلي ؚاد؊ة ال٠
   
  18512027لف كصورة غلاف. 
  18522028 
  1853  
   2029BasePlugin.OIDtype.auto:استخدا٠
   2030 OIDtype ال٠
   2031حدد في import.pl   
  18542032 
  18552033BasePlugin.process_exp:تعؚير Ù 
   
  18752053BasePlugin.stems:stem   
  18762054 
  1877  
  1878  
  1879  
  1880  
  1881  
  1882  
  1883  
   2055BasePlugin.file_rename_method:الاسلوؚ الذي يستخد٠
   2056 ÙÙŠ إعادة تس٠
   2057ية نسخة Ù 
   2058ن ال٠
   2059لفات ال٠
   2060ستوردة و ال٠
   2061لفات ال٠
   2062رتؚطة ؚها.   
   2063 
   2064BasePlugin.rename_method.url:إستخد٠
   2065 ØªØ±Ù 
   2066يز عنوان ال٠
   2067وارد ال٠
   2068وحد في إعادة تس٠
   2069ية ال٠
   2070لفات ال٠
   2071ستوردة وال٠
   2072لفات ال٠
   2073رتؚطة ؚها.   
   2074 
   2075BasePlugin.rename_method.base64:استخدا٠
   2076 ØªØ±Ù 
   2077يز base64  في إعادة تس٠
   2078ية ال٠
   2079لفات ال٠
   2080ستوردة وال٠
   2081لفات ال٠
   2082رتؚطة ؚها.   
   2083 
   2084BasePlugin.rename_method.none:لا تعد تس٠
   2085ية ال٠
   2086لفات ال٠
   2087ستوردة وال٠
   2088لفات ال٠
   2089رتؚطة ؚها.   
  18842090 
  18852091BibTexPlugin.desc:يقراء BibTexPlug ال٠
  1886 Ù„فات الؚيؚليوجرافية في هي؊ة BibTex .ين؎؊ BibTexPlug كيان وثيقة لأي Ù 
   2092لفات الؚيؚليوجرافية في ؎كل BibTex .ين؎؊ BibTexPlug كيان وثيقة لأي Ù 
  18872093رجع في ال٠
  18882094لف. هو ف؊ة فرعية Ù 
   
  18942100ستويات  Ù 
  18952101ن وثيقة تتض٠
  1896 Ù† <<toc>> Ù 
  1897 Ø³ØªÙˆÙ‰ ال٠
  1898 Ù 
  1899 ÙŠØ²Ø§Øª. واصفات الؚيانات  لكل قس٠
   2102ن تيجان Ù 
   2103ستوي جدول ال٠
   2104حتويات <<toc>> . واصفات الؚيانات  لكل قس٠
  19002105 Ù 
  19012106أخوذ ٠
  1902 Ù† أي Ù 
  1903 Ù 
  1904 ÙŠØ²Ø§Øª اخرى على نفس الخط ، ك٠
   2107ن أي تيجان اخرى على نفس الخط ، ك٠
  19052108ا . <<TOC>>. ٠
  1906 Ø«Ø§Ù„ <<عنوان>>xxxx<</عنوان>> تعين واصفة ؚيانات العنوان. كل ØŽØŠ آخر ؚين Ù 
  1907 Ù 
  1908 ÙŠØ²Ø§Øª قا؊٠
   2109ثال <<Title>>xxxx<</Title>> تعين واصفة ؚيانات العنوان. كل ØŽØŠ آخر ؚين تيجان قا؊٠
  19092110ة ال٠
  19102111حتويات يعا٠
  1911 Ù„ كنص ؚسيط ؚلغة تا؎ير النص الفا؊ق ( Ù 
   2112ل كنص ؚسيط ؚلغة html ( Ù 
  19122113ثال، لن تت٠
  19132114 Ù 
   
  19222123لف يح٠
  19232124ل نفس الإس٠
  1924  ÙÙŠ خيار  -process_exp ولكن ال٠
   2125  ÙÙŠ خيار  process_exp- ولكن ال٠
  19252126لفات التي لها الإ٠
  19262127تداد  .jpg تعتؚر صورة غلاف (Ù 
  19272128لفات jpg يت٠
  19282129 ØºÙ„قها ؚواسطة هذا ال٠
  1929 Ù‚اؚس). BookPlug هو تؚسيط (و إ٠
   2130قاؚس). BookPlug  Ù‡Ùˆ تؚسيط (و إ٠
  19302131تداد) ل٠
  19312132قاؚس HBPlug ال٠
   
  19412142وعات  HDL تتض٠
  19422143ن الكثير ٠
  1943 Ù† Ù 
  1944 Ù 
  1945 ÙŠØ²Ø§Øª html حول <<TOC>> , تستخد٠
  1946  Ù 
  1947 Ù 
  1948 ÙŠØ²Ø§Øª <<I>> لت٠
  1949 ÙŠØ² الصور و ؚؚساطة تأخد كل النص ؚين Ù 
  1950 Ù 
  1951 ÙŠØ²Ø§Øª <<TOC>> و ؚداية النص كواصفة ؚيانات العنوان). إذا كنت تقو٠
   2144ن تيجان html حول <<TOC>> , تستخد٠
   2145 ØªÙŠØ¬Ø§Ù† <<I>> لت٠
   2146يز الصور و ؚؚساطة تأخد كل النص ؚين تيجان <<TOC>> و ؚداية النص كواصفة ؚيانات العنوان). إذا كنت تقو٠
  19522147 ØšØªØ£ØŽÙŠØ± وثا؊ق لتعرض ؚنفس اسلوؚ Ù 
  19532148ج٠
   
  19552150 Ù‡Ø°Ø§ ال٠
  19562151قاؚس ؚدلا Ù 
  1957 Ù† HBPlug. 
  1958  
  1959  
   2152ن HBPlug.   
   2153 
   2154CONTENTdmPlugin.desc:ال٠
   2155قاؚس التي تعالج Ù 
   2156لفات RDF التي في Ù 
   2157ج٠
   2158وعات CONTENTdm ال٠
   2159صدرة .   
  19602160 
  19612161ConvertBinaryFile.apply_fribidi:ت؎غيل "fribidi" ؚرنا٠
   
  19842184ConvertBinaryFile.convert_to.text:هي؊ة نص ؚسيط. 
  19852185 
  1986  
   2186ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg:سلسلة Ù 
   2187ن الصور.   
  19872188 
  19882189ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg_jpg:JPEG هي؊ة. 
   
  19932194 
  19942195ConvertBinaryFile.desc:هذا هو ال٠
  1995 Ù‚اؚس الذي ورثته هذه ال٠
  1996 Ù‚اؚس ك٠
  1997 Ø§ wordplug ، pptplug ، psplug ، rtfplug 
   2196قاؚس الذي ورثته Ù 
   2197قاؚس  WordPlugin, PowerPointPlugin, PostScriptPlugin, RTFPlugin and PDFPlugin يسهل تحويل أ؎كال هذه الوثا؊ق الي نص ، HTML أو سلسلة Ù 
   2198ن الصور.و هو يع٠
   2199ل ؚآلية التحويل الدينا٠
   2200يكي لل٠
   2201قاؚس الثانوية (HTMLPlugin, StructuredHTMLPlugin, PagedImagePlugin or TextPlugin) تأسيسا علي حجة ال٠
   2202قاؚس 'convert_to'.   
  19982203 
  19992204ConvertBinaryFile.keep_original_filename:احتف؞ ؚاس٠
   
  20042209حولة إلى .doc و.pdf وهكذا.   
  20052210 
  2006 ConvertBinaryFile.use_strings:áæ ãÌãæÚÉ¡ ÓæÝ íÊã ÇÓÊÑÌÇÚ ÇÓØÑ æÙíÝíÉ áÇÓÊÎáÇÕ ÇáäÕ áæ ÝÔáÊ ÚãáíÉ ÇáÊÍæíá.   
   2211ConvertBinaryFile.use_strings:اذا ت٠
   2212 Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯Ù‡Ø§ ، سوف يت٠
   2213 Ø¥Ø³ØªØ¯Ø¹Ø§Ø¡ دالة سلسلة نصية لإستخلاص النص إذا ف؎ل Ù 
   2214رفق التحويل.   
  20072215 
  20082216ConvertToRogPlugin.desc:ال٠
  20092217قاؚس الذي يرث Ù 
  2010 Ù† RogPlug 
   2218ن RogPlugin 
  20112219 
  20122220CSVPlugin.desc:Ù 
   
  20192227لف.   
  20202228 
  2021  
   2229DateExtractor.desc:ال٠
   2230قاؚس ال٠
   2231ساعد ال٠
   2232ستخرج لاستخراج Ù 
   2233علو٠
   2234ات التاريخ Ù 
   2235ن النص.   
  20222236 
  20232237DateExtractor.extract_historical_years:إستخلاص ٠
   
  21062320ل أنواع 
  21072321 
  2108  
   2322EmailAddressExtractor.desc:ال٠
   2323قاؚس ال٠
   2324ساعد ال٠
   2325ستخرج لاكت؎اف  عناوين الؚريد الإلكتروني في النص.   
  21092326 
  21102327EmailAddressExtractor.done_email_extract:ت٠
   
  21302347EmailPlugin.headers:خزن ترويسات الؚريد الإلكتروني كـ "ترويسات" واصفات ؚيانات   
  21312348 
  2132  
   2349EmailPlugin.OIDtype.message_id:استخد٠
   2350 Ù 
   2351عرف الرسالة ؚوصفه Ù 
   2352عرف الوثيقة OID. إذا ل٠
   2353 ÙŠÙƒÙ† هناك Ù 
   2354عرف رسالة ، سوف يستخد٠
   2355  hash OID"   
  21332356 
  21342357EmailPlugin.split_exp:التعؚيرات ال٠
   
  21452368ايكروسوفت اكسل (95 و 97 إصدارات).   
  21462369 
  2147  
   2370FavouritesPlugin.desc:ال٠
   2371قاؚس ل٠
   2372عالجة Ù 
   2373لفات إنترنت إكسؚلورر ال٠
   2374فضلة .   
  21482375 
  21492376FOXPlugin.desc:Ù 
   
  22082435وعاته٠
  22092436 ØšØ§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù 
  2210  HBSPlug ؚدلا Ù 
  2211 Ù† ;-)\n\nUse HBSPlug إذا ان؎أت Ù 
   2437 BookPlugin ؚدلا Ù 
   2438ن ;-)\n\nUse BookPlugin إذا ان؎أت Ù 
  22122439ج٠
  22132440وعة جديدة و أعددت ٠
   
  22162443ج٠
  22172444وعات ٠
  2218 ÙƒØªØšØ© الإنسانيات. HBSPlug يقؚل كل ر٠
   2445كتؚة الإنسانيات. BookPlugin يقؚل كل ر٠
  22192446وز الإدخال ولكن يتطلؚ أن تكون ال٠
  22202447لفات ال٠
   
  22272454كتؚة الإنسانيات   
  22282455 
  2229  
   2456HBPlugin.encoding.iso_8859_1:لاتين 1 (لغات غرؚية)   
  22302457 
  22312458HTMLImagePlugin.aggressiveness:Ù 
   
  22362463لف, ٠
  22372464سار, ALT نص فقط.   
  2238 HTMLImagePlugin.aggressiveness.2:كل ال  1, زا؊دا اللقطة حيث توفرت.   
  2239 HTMLImagePlugin.aggressiveness.3:كل ال  2, زا؊دا ؚالقرؚ Ù 
  2240 Ù† الفقرات حيث توفرت.   
  2241 HTMLImagePlugin.aggressiveness.4:كل ال  3, زا؊دا الترويسات الساؚقة (<h1>, <h2>...) حيث توفرت.   
  2242 HTMLImagePlugin.aggressiveness.5:كل ال  4, زا؊دا ال٠
   2465HTMLImagePlugin.aggressiveness.2:كل ال  1, زا؊د عنوان اللقطة حيث توفر.   
   2466HTMLImagePlugin.aggressiveness.3:كل Ù 
   2467ن 2 ، ؚالإضافة إلى قرؚ الفقرات كل٠
   2468ا كان ذلك Ù 
   2469تاحا   
   2470HTMLImagePlugin.aggressiveness.4:كل ال  3, زا؊د الترويسات الساؚقة (<h1>, <h2>...) حيث توفرت.   
   2471HTMLImagePlugin.aggressiveness.5:كل ال  4, زا؊د ال٠
  22432472راجع النصية حيث توفرت.   
  2244 HTMLImagePlugin.aggressiveness.6:كل ال  4, زا؊دا ال٠
  2245 Ø±Ø§Ø¬Ø¹ النصية حيث توفرت.   
  2246 HTMLImagePlugin.aggressiveness.7:كل ال  6ؚإ؎تراك   
  2247 HTMLImagePlugin.aggressiveness.8:كل السؚعة، ؚالإضافة إلى تكرار الاقتؚاس، واس٠
   2473HTMLImagePlugin.aggressiveness.6:كل ال  4, زا؊دا تيجان الصفحة ( عنوان ، كل٠
   2474ات Ù 
   2475فتاحية،الخ)   
   2476HTMLImagePlugin.aggressiveness.7:كل 6 و 5 و 4 Ù 
   2477عا   
   2478HTMLImagePlugin.aggressiveness.8:كل 7، ؚالإضافة إلى تكرار عنوان اللقطة، واس٠
  22482479 Ø§Ù„Ù 
  22492480لف، و إلخ (إؚراز النتا؊ج الأكثر ارتؚاطاً).   
  2250 HTMLImagePlugin.aggressiveness.9:كل ال  1, زا؊دا النص الكا٠
   2481HTMLImagePlugin.aggressiveness.9:كل ال  1, زا؊د النص الكا٠
  22512482ل ل٠
  22522483صدر الصفحة.   
  22532484 
  2254 HTMLImagePlugin.caption_length:لطول الأقصي للقطات (Ù 
   2485HTMLImagePlugin.caption_length:لطول الأقصي  Ù„عنوان اللقطات (Ù 
  22552486حارف)   
  22562487 
  22572488HTMLImagePlugin.convert_params:Ù 
  22582489؀؎رات إضافية ل٠
  2259 Ø­ÙˆÙ„ ImageMagicK في إن؎اء Ù 
  2260 Ø®ØªØµØ± صورة ، Ù 
  2261 Ø«Ø§Ù„ , '-raise' سوف يعطي تأثير ثلاثي الأؚعاد الي Ù 
  2262 Ø®ØªØµØ±Ø§Øª الصور 
   2490حول ImageMagicK في إن؎اء ال٠
   2491صغرة ، Ù 
   2492ثال , '-raise' سوف يعطي تأثير ثلاثي الأؚعاد الي الصورة ال٠
   2493صغرة 
  22632494 
  22642495HTMLImagePlugin.desc:ؚرنا٠
  2265 Ø¬ لاستخلاص الصور ورؚط النصوص Ù 
   2496ج لاستخلاص الصور و النصوص ال٠
   2497رتؚطة Ù 
  22662498ن صفحات الإنترنت.   
  22672499 
  2268 HTMLImagePlugin.document_text:إضافة نص صورة كـ وثيقة: نص (خلاف ذلك حقل واصفات ؚياناتindexedtext ).   
   2500HTMLImagePlugin.document_text:إضافة نص صورة كـ وثيقة: نص (خلاف ذلك النص ال٠
   2501ك؎ف لحقل واصفات ؚيانات ).   
  22692502 
  22702503HTMLImagePlugin.index_pages:تك؎يف صفحات Ù 
   
  22762509حارف قرؚ صور للإستخلاص   
  22772510 
  2278 HTMLImagePlugin.min_height:Pixels. تخل عن الصور الأقل Ù 
  2279 Ù† هذا   
   2511HTMLImagePlugin.min_height:ؚكسل.تجاوز الصور التي هي أقصر Ù 
   2512ن هذه.   
  22802513 
  22812514HTMLImagePlugin.min_near_text:العدد الأدني ل٠
  2282 Ø­Ø§Ø±Ù قرؚ نص أو لقطة للإستخلاص   
   2515حارف قرؚ نص أو عنوان لقطة للإستخلاص   
  22832516 
  22842517HTMLImagePlugin.min_size:ؚايتس. تجاوز الصور التي هي أصغر Ù 
   
  22912524حارف).   
  22922525 
  2293 HTMLImagePlugin.no_cache_images:لا تخؚ؊ الصور (أ؎ر الي عنوان ال٠
   2526HTMLImagePlugin.no_cache_images:لا تضع الصور في الذاكرة ال٠
   2527؀قتة (أ؎ر الي عنوان ال٠
  22942528وارد ال٠
  22952529وحد الأصلي).   
  22962530 
  22972531HTMLImagePlugin.smallpage_threshold:الصور التي في الصفحات أصغر ٠
  2298 Ù† هذه ؚالـ(bytes)، سوف تحتوي الصفحة على إضافة Ù 
  2299 ÙŠØªØ§Ø¯Ø§ØªØ§ لكل Ù 
   2532ن هذه ؚالـ(ؚايتس)، سوف تحتوي الصفحة على إضافة واصفات ؚيانات لكل Ù 
  23002533ن (العنوان - الكل٠
  23012534ات ال٠
   
  23082541 
  23092542HTMLImagePlugin.thumb_size:أقصي حج٠
  2310  Ù„Ù 
  2311 Ø®ØªØµØ± صورة . كل Ù 
   2543 Ù„لصورة ال٠
   2544صغرة . كل Ù 
  23122545ن العرض و الإرتفاع.   
  23132546 
   
  23802613كسوره).   
  23812614 
  2382  
   2615HTMLPlugin.no_image_links:لا تؚذل أي Ù 
   2616حاولة لإقتناص  رواؚط صورة  للس٠
   2617اح ØšÙ 
   2618؎اهدة الصور.   
  23832619 
  23842620HTMLPlugin.rename_assoc_files:إعادة تس٠
   
  24012637خزنة كعنوان. تستخد٠
  24022638 Ø¹Ù„ÙŠ سؚيل ال٠
  2403 Ø«Ø§Ù„ØŒ ؚواسطة  PDFPlug لإزاحة "صفحة 1" الخ Ù 
  2404 Ù† نص 
   2639ثال، ؚواسطة  Ù 
   2640قاؚس PDFPlug لإزاحة "صفحة 1" الخ Ù 
   2641ن نص Ù 
   2642ستخد٠
   2643 ÙƒØ¹Ù†ÙˆØ§Ù†.   
  24052644 
  24062645HTMLPlugin.tidy_html:إذا ت٠
   
  24222661 
  24232662 
  2424  
   2663BaseMediaConverter.enable_cache:وضع الصور ال٠
   2664صغرة وعرض ال؎ا؎ة في ذاكرة التخزين ال٠
   2665؀قت حتى لا تحتاج إلى توليدها Ù 
   2666رارا.   
  24252667 
  24262668ImageConverter.converttotype:تحويل الصورة الأساسية الي هي؊ة 's'. 
  24272669 
  2428  
  2429  
  2430  
   2670ImageConverter.create_screenview:اذا وضعت القي٠
   2671Ø© صحيح ،سوف تن؎؊ صورة ؚحج٠
   2672 Ø§Ù„؎ا؎ة و تعد واصفات ؚيانات  ، وضع ال؎ا؎ة ،طول ال؎ا؎ة،ايقونة ال؎ا؎ة، و نوع ال؎ا؎ة .   
   2673 
   2674ImageConverter.create_thumbnail:اذا وضعت القي٠
   2675Ø© صحيح ،سوف تن؎؊ Ù 
   2676صغرة لكل صورة، و تضيف Ù 
   2677صغرة ، نوع ال٠
   2678صغرة ،ايقونة ال٠
   2679صغرة،عرض ال٠
   2680صغرة،، و طول ال٠
   2681صغرة .   
  24312682ImageConverter.desc:هذا ال٠
  24322683قاؚس يعالج الصور, إضافة واصفات الؚيانات الأساسية 
  24332684 
  2434  
   2685ImageConverter.imagemagicknotinstalled:ل٠
   2686 ÙŠØªÙ 
   2687 ØªØ«ØšÙŠØª  ImageMagick   
  24352688 
  24362689ImageConverter.minimumsize:تجاهل الصور الأصغر ٠
  24372690ن  n ؚايت. 
  24382691 
  2439  
   2692ImageConverter.noconversionavailable:تحويل الصورة غير Ù 
   2693توفر   
  24402694 
  24412695ImageConverter.noscaleup:لا تقيس الصور الصغيرة عند إن؎اء Ù 
   
  24562710ختصر صورة في هي؊ة 's'.   
  24572711 
  2458  
   2712ImageConverter.win95notsupported:ImageMagick غير Ù 
   2713دعو٠
   2714 ÙÙŠ ؚي؊ة Win95/98   
  24592715 
  24602716ImagePlugin.desc:هذا ال٠
   
  24972753فتاحية في تسجيلات قواعد ؚيانات  CDS/ISIS . 
  24982754 
  2499  
   2755KeyphraseExtractor.desc:ال٠
   2756قاؚس ال٠
   2757ساعد ال٠
   2758ستخرج  لتوليد ج٠
   2759لة Ù 
   2760فتاحية Ù 
   2761ن النص. ويستخد٠
   2762 Ù†ØžØ§Ù 
   2763 Kea keyphrase للاستخراج.   
  25002764 
  25012765KeyphraseExtractor.extract_keyphrases:إستخلاص الج٠
   
  26462910 Ù 
  26472911قاؚس واصفات الؚيانات لت٠
  2648 Ø±ÙŠØ± metadata_read في 
  2649  
  2650  
   2912رير metadata_read في import.pl   
   2913 
   2914MetadataXMLPlugin.desc:Ù 
   2915قاؚس يعالج  Ù 
   2916لفات metadata.xml .   
   2917 
   2918MetadataEXIFPlugin.desc:ال٠
   2919قاؚس الذي يستخرج واصفات ؚيانات EXIF Ù 
   2920ن الصور ،و الصوت و الفيديو  . ؚ؎كل أكثر تحديدا ، لأنه يقو٠
   2921 Ø¹Ù„Ù‰ وحدة CPAN 'ExifTool'. ويدع٠
   2922 Ù‡Ø°Ø§ العديد Ù 
   2923ن الأ؎كال ، ث٠
   2924 ÙŠØŽÙŠØ± إلى اس٠
   2925 (Ù 
   2926ثل GPS, XMP, FlashPix, ID3, Vorbis، ). و يستفيد ال٠
   2927قاؚس Ù 
   2928ن هذا  ، و قد ت٠
   2929 ØªØµÙ 
   2930ي٠
   2931ه لدع٠
   2932 Ø§Ù„ا؎كال التي يدع٠
   2933ها  ExifTool. ان؞ر وثا؊ق ExifTool لأنواع ال٠
   2934لفات ودع٠
   2935 Ù 
   2936خططات واصفات ؚيانات.    
  26512937 
  26522938GreenstoneMETSPlugin.desc:Ù 
   
  27082994فتوح (OAI) . 
  27092995 
  2710  
   2996OAIPlugin.document_field:عنصر واصفات الؚيانات الذي يحدد اس٠
   2997 Ù 
   2998لف الوثا؊ق الذي تلحق ØšÙ‡ واصفات الؚيانات.    
  27112999 
  27123000OggVorbisPlugin.add_technical_metadata:إضافة واصفات ؚيانات فنية (علي سؚيل ال٠
   
  28253113لف التكوين collect.cfg . 
  28263114 
  2827  
   3115PrintInfo.desc:Ù 
   3116ع؞٠
   3117  ال٠
   3118قاؚس ، تعالج Ù 
   3119علو٠
   3120ات الطؚاعة (ؚاستخدا٠
   3121 pluginfo.pl) ، والتحليل Ù 
   3122ن الحجج   
  28283123 
  28293124ProCitePlugin.desc:Ù 
   
  28313126صدرة) ProCite قواعد ؚيانات   
  28323127 
  2833  
   3128ProCitePlugin.entry_separator:السلسلة التي تستخد٠
   3129 Ù„فصل القي٠
   3130 Ø§Ù„Ù 
   3131تعددة في حقل واصفات ؚيانات واحد في تسجيلات قاعدة ؚيانات ProCite .   
  28343132 
  28353133ReadTextFile.could_not_extract_encoding:تحذير: لا ي٠
   
  28773175ون. 
  28783176 
  2879  
   3177ReadTextFile.desc:ال٠
   3178قاؚس الأساس لل٠
   3179لفات التي هي نص عادي.   
  28803180 
  28813181ReadTextFile.empty_file:هذا ال٠
   
  29513251لفات Real Media . 
  29523252 
  2953 ReferPlugin.desc:ReferPlug يقراء ال٠
   3253ReferPlugin.desc:Ù 
   3254قاؚس ReferPlug  يقراء ال٠
  29543255لفات الؚيؚليوجرافية في هي؊ة Refer   
  29553256 
   
  31413442BaseDownload.desc:الف؊ة الأساسية لن٠
  31423443اذج التنزيل 
  3143  
   3444BaseDownload.bad_general_option:وحدةالتنزيل Ùª تستخد٠
   3445  خيار غير صحيح.   
  31443446MediaWikiDownload.desc:ؚرانا٠
  31453447ج فرعي للتح٠
   
  31513453ثال: *cgi-bin*,*.ppt تعني تجاهل الرواؚط التي تحتوي على كل Ù 
  31523454ن 'cgi-bin' أو '.ppt'.   
  3153 MediaWikiDownload.reject_filetype_disp:تجاهل عنوان URL، Ù 
  3154 ÙØµÙˆÙ„Ø© ؚعلا٠
  3155 Ø© فاصلة   
   3455MediaWikiDownload.reject_filetype_disp:تجاهل ان٠
   3456اط عناوين ال٠
   3457وارد ال٠
   3458وحدة.   
  31563459MediaWikiDownload.exclude_directories:قا؊٠
  31573460ة الأدلة ال٠
   
  31623465ن الأدلة 'people'و 'documentation' تحت ال٠
  31633466وقع الحالي.   
  3164 MediaWikiDownload.exclude_directories_disp:قا؊٠
  3165 Ø© يالأدلة ال٠
  3166 Ø³ØªØšØ¹Ø¯Ø© ،٠
  3167 ÙØµÙˆÙ„Ø© ؚفاصلة   
   3467MediaWikiDownload.exclude_directories_disp:إستؚعاد أدلة   
  31683468 
  31693469OAIDownload.desc:ن٠
   
  31843484فتوح 
  31853485OAIDownload.set_disp:Ù 
  3186 Ø¹ÙŠØ§Ø± 
   3486قيد ل٠
   3487عيار   
  31873488OAIDownload.set:تقييد التنزيل وفقا لل٠
  31883489عيار ال٠
  31893490حدد في ال٠
  31903491ستودع 
  3191  
  3192  
   3492OAIDownload.metadata_prefix_disp:واصفات الؚيانات الؚاد؊ة   
   3493OAIDownload.metadata_prefix:؎كل واصفات الؚيانات ال٠
   3494ستخد٠
   3495 ÙÙŠ ال٠
   3496صدر  ، Ù 
   3497ثل oai_dc ، qdc ، اضغط على الزرا <Ù 
   3498علو٠
   3499ات ال٠
   3500زود>  ل٠
   3501عرفة Ù 
   3502ا هي الأ؎كال ال٠
   3503دعو٠
   3504Ø©.   
  31933505OAIDownload.get_doc_disp:أوجد وثيقة 
  31943506OAIDownload.get_doc:تنزيل ٠
  31953507صدر الوثيقة إذا ت٠
  31963508 ØªØ­Ø¯ÙŠØ¯ واحدة في التسجيلة 
  3197  
  3198  
   3509OAIDownload.get_doc_exts_disp:فقط ت؎٠
   3510ل أنواع ال٠
   3511لفات   
   3512OAIDownload.get_doc_exts:إ٠
   3513تدادات اس٠
   3514 Ø§Ù„Ù 
   3515لف ال٠
   3516س٠
   3517وح لوثا؊ق للحصول .   
  31993518OAIDownload.max_records_disp:عدد التسجيلات الأقصي 
  32003519OAIDownload.max_records:عدد التسجيلات الأقصي للتنزيل 
   
  32123531صدر عنوان ال٠
  32133532وارد ال٠
  3214 ÙˆØ­Ø¯ 
   3533وحد.في حالة إعادة توجيه http ، رؚ٠
   3534ا تتغير هذه القي٠
   3535Ø©.   
  32153536WebDownload.url_disp:Ù 
  32163537صدر عنوان ال٠
   
  32273548صادر ال٠
  32283549وحد 
  3229 WebDownload.below_disp:ال٠
  3230 Ù„فات ال٠
  3231 ØªØ·Ø§ØšÙ‚Ø© فقط تحت عنوان ال٠
   3550WebDownload.below_disp:فقط ال٠
   3551لفات تحت عنوان ال٠
  32323552صادر ال٠
  3233 ÙˆØ­Ø¯ 
   3553وحد   
  32343554WebDownload.within:ال٠
  32353555لفات ال٠
   
  32383558وقع 
  32393559WebDownload.within_disp:ال٠
  3240 Ù„فات ال٠
  3241 ØªØ·Ø§ØšÙ‚Ø© ض٠
   3560لفات ض٠
  32423561ن هذا ال٠
  3243 ÙˆÙ‚ع 
   3562وقع ÙÙ‚Ø·.   
  32443563WebDownload.html_only:تح٠
  32453564يل ٠
   
  32493568تعلقة ؚها Ù 
  32503569ثل الصور و الإستايل ؎يت 
  3251 WebDownload.html_only_disp:تنزيل Ù 
  3252 Ù„فات النصوص الت؎عؚية فقط 
   3570WebDownload.html_only_disp:فقط Ù 
   3571لفات HTML    
  32533572 
  32543573WgetDownload.desc:الف؊ة الأساس التي تتناول الإستدعاء الي wget   
   
  33023621BasPlugout.bad_general_option:%s plugout تستخد٠
  33033622 Ø®ÙŠØ§Ø± غير صحيح.   
  3304  
  3305 BasPlugout.desc:Base class for all the export plugouts. 
  3306 BasPlugout.group_size:عدد الوثا؊ق ل٠
  3307 Ø¬Ù 
  3308 ÙˆØ¹Ø© داخل Ù 
   3623BasPlugout.debug:إعداد سياق تصحيح الأخطاء   
   3624BasPlugout.desc:ال٠
   3625صنف الأساس لكل Ù 
   3626خرجات ال٠
   3627قاؚس.   
   3628BasPlugout.group_size:عدد الوثا؊ق ال٠
   3629ج٠
   3630عة في Ù 
  33093631لف XML واحد.   
  33103632BasPlugout.gzip_output:أستخد٠
   
  33253647 Ù„حف؞ ال٠
  33263648علو٠
  3327 Ø§Øª عن الأر؎يفات.   
   3649ات حول الأر؎يفات.   
  33283650BasPlugout.verbosity:ضؚط ك٠
  33293651ية ال٠
   
  33363658DSpacePlugout.desc::DSpace هي؊ة أر؎يف. 
  33373659 
  3338  
  3339  
  3340  
  3341  
  3342  
  3343  
  3344  
  3345 MARCXMLPlugout.desc:MARC xml هي؊ة.   
  3346 MARCXMLPlugout.group:الإ؎ارة لكيان ال٠
  3347 Ø¹Ù„و٠
  3348 Ø§Øª الأر؎يفي الذي ستخد٠
  3349  Ù„حف؞ ال٠
  3350 Ø¹Ù„و٠
  3351 Ø§Øª عن الأر؎يفات.   
  3352 MARCXMLPlugout.mapping_file:إن؎اء قس٠
  3353  Ù 
  3354 Ù†ÙØµÙ„ لآي صفحة Ù 
  3355 Ù† Ù 
  3356 Ù„ف PDF .   
   3660FedoraMETSPlugout.desc:؎كل METS ؚاستخدا٠
   3661 Ø³Ù 
   3662ات فيدورا .   
   3663FedoraMETSPlugout.fedora_namespace:الؚاد؊ة ال٠
   3664ستخد٠
   3665Ø© في فيدورا ل٠
   3666عالجة ids (PIDS) علي سؚيل ال٠
   3667ثال greenstone:HASH0122efe4a2c58d0   
   3668 
   3669GreenstoneXMLPlugout.desc:؎كل ار؎يف جرينستون XML .   
   3670 
   3671GreenstoneMETSPlugout.desc:؎كل METS ؚاستخدا٠
   3672 Ø³Ù 
   3673ات جرينستون .   
   3674 
   3675MARCXMLPlugout.desc:MARC xml ؎كل.   
   3676MARCXMLPlugout.group:إخراج تسجيلات marc xml في Ù 
   3677لف واحد.   
   3678MARCXMLPlugout.mapping_file:استخد٠
   3679 Ù 
   3680لف التخطيط ال٠
   3681س٠
   3682ي للتحويل.   
  33573683 
  33583684METSPlugout.desc:METS ؚاستخدا٠
  33593685 Ø®ØµØ§ØŠØµ Greenstone   
  33603686METSPlugout.xslt_txt:حول ٠
  3361 Ù„ف METS doctxt.xml ذو XSLT في حقل الاس٠
  3362  
  3363 METSPlugout.xslt_mets:تحويل Ù 
  3364 Ù„فات docmets.xml الخاصة ØšÙ€ METS Ù 
   3687لف METS الخاصة ØšÙ€ doctxt.xml Ù 
  33653688ع الـ XSLT في ال٠
  33663689لف ال٠
  33673690س٠
  3368 Ù‰.   
   3691ي.   
   3692METSPlugout.xslt_mets:حول Ù 
   3693لف METS الخاصة ØšÙ€ doctxt.xml Ù 
   3694ع الـ XSLT في ال٠
   3695لف ال٠
   3696س٠
   3697ي.   
  33693698 
  33703699#