Changeset 20921


Ignore:
Timestamp:
2009-11-10T16:12:55+13:00 (14 years ago)
Author:
anna
Message:

Updated Polish Core User Interface. Many thanks to

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gsdl/trunk/macros/polish.dm

  r18430 r20921  
  33#
  44# Polish Language text and icon macros
  5 # Many thanks to Lech Borkowski (translated March 2005)
   5# Many thanks to:
   6#                 Lech Borkowski (translated March 2005)
   7#                 Maciej Jaros (translated July 2007)
   8#                 Marcin Karkosz (translated July 2009)
   9#
   10######################################################################
   11#
   12# This is the main macro file for translation when creating an
   13# interface in another language.
   14
   15# Under the 'text macros' comments are text macros of the form:
   16# _macroname_ {macro value}
   17# Everything between the {} is the text to be translated. This text
   18# may itself contain macros (i.e. characters other than space between
   19# underscore characters, e.g. _about:numdocs_ or _textpage_). These
   20# macro names occurring within text shouldn't be translated but should
   21# be left as they are. Underscores or curly brackets occurring
   22# naturally within the text should be escaped with a leading backslash
   23# (i.e. '\_', '\{' or '\}).
   24#
   25# Comment lines (other than those described above) need not be
   26# translated (i.e. any lines beginning with '#', like this line).
  627#
  728######################################################################
   
  3556d GSDL}
  3657
  37 _textbadcollection_ [l=pl] {Ta kolekcja (zwana "_cvariable_") nie jest zainstalowana w tej bibliotece cyfrowej Greenstone.}
   58_textbadcollection_ [l=pl] {Ta kolekcja (nazwana "_cvariable_") nie jest zainstalowana w bibliotece cyfrowej Greenstone.}
  3859
  3960_textselectpage_ [l=pl] {Wybierz stronę}
   
  4465# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
  4566# macro will always be set to another value)
  46 _collectorextra_ [l=pl] {<p>Ta kolekcja zawiera _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokument,_If_("_numdocs_" lt "5",dokumenty,dokumentów)), łÄ
  47 cznie _numbytes_.
   67_collectorextra_ [l=pl] {
   68<p>Ta kolekcja zawiera _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokument,_If_("_numdocs_" lt "5",dokumenty,dokumentów)), łÄ
   69cznie _numbytes_ zaindeksowanego tekstu i metadanych.
  4870<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Kliknij</a>, aby obejrzeć podsumowanie kolekcji.
  4971
   
  5476_textdescrhelp_ [l=pl] {Pomoc}
  5577_textdescrpref_ [l=pl] {Preferencje}
  56 _textdescrgreenstone_ [l=pl] {Program Biblioteki Cyfrowej Greenstone}
   78_textdescrgreenstone_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone - oprogramowanie}
  5779_textdescrusab_ [l=pl] {Które elementy biblioteki sprawiajÄ
  5880 trudności?}
   
  6688# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
  6789_textTitle_ [l=pl] {Tytuł} 
  68 _labelTitle_ [l=pl] {Tytuły A-Z}
   90_labelTitle_ [l=pl] {Tytuły}
  6991_textCreator_ [l=pl] {Twórca} 
  70 _labelCreator_ [l=pl] {Autorzy A-Z}
   92_labelCreator_ [l=pl] {Twórcy}
  7193_textSubject_ [l=pl] {Temat} 
  7294_labelSubject_ [l=pl] {Tematy}
   
  7698_labelPublisher_ [l=pl] {Wydawcy}
  7799_textContributor_ [l=pl] {Współtwórca} 
  78 _labelContributor_ [l=pl] {Współpracownicy}
   100_labelContributor_ [l=pl] {Współtwórcy}
  79101_textDate_ [l=pl] {Data} 
  80102_labelDate_ [l=pl] {Daty}
   
  89111_textLanguage_ [l=pl] {Język} 
  90112_labelLanguage_ [l=pl] {Języki}
  91 _textRelation_ [l=pl] {ZwiÄ
  92 zek} 
   113_textRelation_ [l=pl] {Relacja} 
  93114_labelRelation_ [l=pl] {Relacje}
  94 _textCoverage_ [l=pl] {ReportaÅŒ
  95 _labelCoverage_ [l=pl] {Dziedzina}
  96 _textRights_ [l=pl] {Prawa
  97 _labelRights_ [l=pl] {Prawa}
   115_textCoverage_ [l=pl] {Zasięg
   116_labelCoverage_ [l=pl] {Zasięg}
   117_textRights_ [l=pl] {Prawa własności
   118_labelRights_ [l=pl] {Prawa własności}
  98119
  99120# DLS metadata set
   
  107128# Miscellaneous Greenstone metadata
  108129_textPhrase_ [l=pl] {Fraza} 
  109 _labelPhrase_ [l=pl] {Zwroty}
   130_labelPhrase_ [l=pl] {Frazy}
  110131_textCollage_ [l=pl] {KolaÅŒ} 
  111132_labelCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
   
  120141_textAcronym_ [l=pl] {Akronim} 
  121142_labelAcronym_ [l=pl] {Skróty}
   143_textAuthor_ [l=pl] {Autor}
   144_textAuthors_ [l=pl] {Autorzy}
  122145
  123146# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
  124147_textdescrdefault_ [l=pl] {PrzeglÄ
  125 daj po _1_} 
   148daj wg pola _1_} 
  126149
  127150_textdescrSearch_ [l=pl] {Znajdź wyraŌenia}
   
  149172daj dokument}
  150173_texticonclosedbook_ [l=pl] {otwórz dokument i przeglÄ
  151 daj}
   174daj zawartość}
  152175_texticonnext_ [l=pl] {następny rozdział}
  153176_texticonprev_ [l=pl] {poprzedni rozdział}
   
  192215_textmonth12_ [l=pl] {Grudzień}
  193216
   217_texttext_ [l=pl] {Tekst}
   218_labeltext_ [l=pl] {_texttext_}
  194219_textdocument_ [l=pl] {Dokument}
  195 _textsection_ [l=pl] {Rozdział}
   220_textsection_ [l=pl] {Część}
  196221_textparagraph_ [l=pl] {Akapit}
   222_textchapter_ [l=pl] {Rozdział}
   223_textbook_ [l=pl] {KsiÄ
   224ÅŒka}
  197225
  198226_magazines_ [l=pl] {Czasopisma}
   
  216244_textpagetitle_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone} 
  217245
  218 _textnocollections_ [l=pl] {Brak poprawnych (czyli np. zbudowanych i publicznych) kolekcji.} 
   246_textnocollections_ [l=pl] {Brak dostępnych (czyli np. zbudowanych i udostępnionych) kolekcji.} 
  219247
  220248_textadmin_ [l=pl] {Panel administracyjny} 
  221 _textabgs_ [l=pl] {O Greenstonie} 
  222 _textgsdocs_ [l=pl] {Dokumentacja do Greenstone'a} 
  223 
  224 _textdescradmin_ [l=pl] {Pozwala na dodanie nowych uÅŒytkowników, przedstawia zestawienia dotyczÄ
  225 ce poszczególnych kolekcji oraz zawiera techniczne informacje o systemie Greenstone.} 
  226 
  227 _textdescrgogreenstone_ [l=pl] {Przedstawia oprogramowanie Greenstone oraz projekt, z którego wyrosło: “New Zealand Digital Library Project”} 
  228 
  229 _textdescrgodocs_ [l=pl] {Podręczniki do Greenstone'a} 
   249_textabgs_ [l=pl] {O Greenstone} 
   250_textgsdocs_ [l=pl] {Dokumentacja do Greenstone} 
   251
   252_textdescradmin_ [l=pl] {
   253Pozwala na dodanie nowych uÅŒytkowników,
   254zawiera zestawienia dotyczÄ
   255ce poszczególnych kolekcji oraz techniczne informacje o systemie Greenstone
   256
   257
   258_textdescrgogreenstone_ [l=pl] {
   259Omówienie oprogramowania Greenstone oraz projektu "New Zealand Digital Library Project",
   260który powstał na jego podstawie
   261
   262
   263_textdescrgodocs_ [l=pl] {Podręczniki do Greenstone} 
  230264
  231265#####################################################################
   
  235269
  236270_textgli_ [l=pl] {Interfejs Bibliotekarza} 
  237 _textdescrgli_ [l=pl] {Pomaga w tworzeniu nowych kolekcji, tworzeniu i modyfikacji juÅŒ istniejÄ
  238 cych oraz kasowaniu kolekcji} 
   271_textdescrgli_ [l=pl] {
   272Pozawala na tworzenie nowych kolekcji, modyfikowanie lub dodawanie obiektów do juÅŒ istniejÄ
   273cych oraz na usuwanie
   274kolekcji
   275
  239276
  240277package collector
  241278
  242279_textcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner} 
  243 _textdescrcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner jest poprzednikiem Bibliotekarza i w większości przypadków naleÅŒy uÅŒywać interfejsu dostarczanego właśnie przez Bibliotekarza} 
   280_textdescrcollector_ [l=pl] {
   281Kolekcjoner jest uproszczeniem Interfejsu Bibliotekarza, jednakÅŒe w większości praktycznych zastosowań naleÅŒy uÅŒywać Interfejsu Bibliotekarza
   282
  244283
  245284package depositor
  246285
  247 _textdepositor_ [l=pl] {Depozytor} 
  248 _textdescrdepositor_ [l=pl] {Pomaga w dodawaniu nowych dokumentów do stworzonej kolekcji} 
   286_textdepositor_ [l=pl] {Deponent} 
   287_textdescrdepositor_ [l=pl] {
   288Pozwala dodawać nowe dokumenty do istniejÄ
   289cej kolekcji
   290
  249291
  250292package gti
  251293
  252294_textgti_ [l=pl] {Interfejs Tłumacza Greenstone} 
  253 _textdescrtranslator_ [l=pl] {Pomaga w utrzymywaniu wielojęzykowego interfejsu Greenstone} 
   295_textdescrtranslator_ [l=pl] {
   296Pozwala na aktualizowanie wielojęzycznego interfejsu
   297    Greenstone
   298
  254299
  255300
   
  266311_textabcol_ [l=pl] {Informacje o kolekcji}
  267312
  268 _textsubcols1_ [l=pl] {<p>Cała kolekcja obejmuje _1_ podzbiorów.
   313_textsubcols1_ [l=pl] {<p>Cała kolekcja obejmuje _1_ _If_("_1_" eq "1",podkolekcję,_If_("_numdocs_" lt "5",podkolekcje,podkolekcji)) podzbiorów.
  269314Dostępne sÄ
  270315:
   
  272317
  273318_textsubcols2_ [l=pl] {</blockquote>
  274 Na stronie Preferencje moÅŒna zaznaczyć (i zmienić)
  275 przeglÄ
  276 dane podzbiory kolekcji.}
   319Na stronie Preferencje moÅŒna sprawdzić (i zmienić) które podkolekcje
   320aktualnie sÄ
   321 przeglÄ
   322dane.}
  277323
  278324_titleabout_ [l=pl] {informacje}
   
  295341ÅŒkę}
  296342_texticonclosedfolder_ [l=pl] {Otwórz folder i przeglÄ
  297 daj}
   343daj zawartość}
  298344_texticonclosedfolder2_ [l=pl] {otwórz podrozdział:}
  299345_texticonopenfolder_ [l=pl] {zamknij folder}
   
  303349_texticonsmalltext2_ [l=pl] {PrzeglÄ
  304350daj tekst:}
  305 _texticonpointer_ [l=pl] {rozdział bieÅŒÄ
  306 cy}
   351_texticonpointer_ [l=pl] {bieÅŒÄ
   352cy rozdział}
  307353_texticondetach_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
  308354_texticonhighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj poszukiwane wyraŌenia}
   
  365411# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
  366412# any matches
  367 _textquerytitle_ [l=pl] {_If_(_thislast_,wyników _thisfirst_ - _thislast_ dla kwerendy: _cgiargq_,Brak wyników dla kwerendy: _cgiargq_)}
   413_textquerytitle_ [l=pl] {_If_(_thislast_,wyników _thisfirst_ - _thislast_ dla zapytania: _cgiargq_,Brak wyników dla zapytania: _cgiargq_)}
  368414_textnoquerytitle_ [l=pl] {Strona wyszukiwania}
  369415
   
  379425
  380426#alt text for query buttons
  381 _textusequery_ [l=pl] {uÅŒyj tej kwerendy}
   427_textusequery_ [l=pl] {uÅŒyj tego zapytania}
  382428_textfreqmsg1_ [l=pl] {Liczba słów: }
  383429_textpostprocess_ [l=pl] {_If_(_quotedquery_,<br><i>przetworzone w celu znalezienia _quotedquery_</i>
  384430)}
  385 _textinvalidquery_ [l=pl] {Nieprawidłowa składnia kwerendy}
   431_textinvalidquery_ [l=pl] {Nieprawidłowa składnia zapytania}
  386432_textstopwordsmsg_ [l=pl] {PoniÅŒsze słowa sÄ
  387  zbyt pospolite i zostały zignorowane:} 
   433 zbyt ogólne i zostały zignorowane:} 
  388434_textlucenetoomanyclauses_ [l=pl] {Twoje zapytanie zawierało zbyt wiele kryteriów wyszukiwania; spróbuj bardziej zwięzłego zapytania.} 
  389435
  390 _textmorethan_ [l=pl] {Ponad}
   436_textmorethan_ [l=pl] {Ponad }
  391437_textapprox_ [l=pl] {Informacje}
  392 _textnodocs_ [l=pl] {Brak wyników}
  393 _text1doc_ [l=pl] {znaleziono 1 dokument}
   438_textnodocs_ [l=pl] {Brak dokumentów spełniajÄ
   439cych kryteria wyszukiwania}
   440_text1doc_ [l=pl] {znaleziono 1 dokument spełniajÄ
   441cy kryteria wyszukiwania}
  394442_textlotsdocs_ [l=pl] {dokumentów spełniajÄ
  395 cych warunki kwerendy.}
   443cych kryteria wyszukiwania.}
  396444_textmatches_ [l=pl] {Dopasowania}
  397445_textbeginsearch_ [l=pl] {Rozpocznij wyszukiwanie}
  398 _textrunquery_ [l=pl] {Uruchom kwerendę}
   446_textrunquery_ [l=pl] {Uruchom zapytanie}
  399447_textclearform_ [l=pl] {Wyczyść formularz}
  400448
  401449#these go together in form search:
  402450#"Words  (fold, stem)  ... in field"
  403 _textwordphrase_ [l=pl] {Słowo lub wyraÅŒenie
  404 
   451_textwordphrase_ [l=pl] {Słowo lub wyraÅŒenie} 
  405452_textinfield_ [l=pl] {... w polu}
  406453_textfoldstem_ [l=pl] {(złoÅŒenie, trzon)}
  407454
  408 _textadvquery_ [l=pl] {Lub wpisz kwerendę:}
   455_textadvquery_ [l=pl] {Lub wpisz zapytanie:}
  409456_textallfields_ [l=pl] {wszystkie pola}
  410457_texttextonly_ [l=pl] {tylko tekst}
   
  417464# unset
  418465
  419 _textsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) zawierajÄ
   466# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
   467
   468_textsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) _If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sortujÄ
   469c wyniki wg _sfselection_) zawierajÄ
  420470ce _querytypeselection_ słowa}
  421471
  422 _textadvancedsearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ )za pomocÄ
  423  _querytypeselection_ kwerendy}
  424 
  425 _textadvancedmgppsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_) i wyświetl wyniki w porzÄ
  426 dku _formquerytypeadvancedselection_} 
  427 
  428 _textadvancedlucenesearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ wyniki zapytań w _sfselection_\,) dla } 
  429 
  430 _textformsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) dla _formquerytypesimpleselection_}
  431 
  432 _textformadvancedsearchmgpp_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_) i wyświetl wyniki w porzÄ
  433 dku _formquerytypeadvancedselection_} 
  434 
  435 _textformadvancedsearchlucene_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\, wyświetlajÄ
  436 c wyniki _sfselection_\,) dla } 
   472_textadvancedsearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ )za pomocÄ
   473 _querytypeselection_ zapytania}
   474
   475_textadvancedmgppsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla} 
   476
   477_textadvancedlucenesearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sortujÄ
   478c wyniki wg _sfselection_\,) dla } 
   479
   480# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
   481
   482_textformsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_, w języku _nselection_ )_If_(_sfselection_,\, sortujÄ
   483c wyniki wg _sfselection_\,)  dla _formquerytypesimpleselection_ }
   484
   485_textformadvancedsearchmgpp_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla } 
   486
   487_textformadvancedsearchlucene_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\, sortujÄ
   488c wyniki wg _sfselection_\,) dla } 
  437489
  438490_textnojsformwarning_ [l=pl] {Uwaga: wyłÄ
   
  440492darce. <br>Aby uÅŒyć formularza wyszukiwania, włÄ
  441493cz Javascript.}
  442 _textdatesearch_ [l=pl] {W tej kolekcji moÅŒna szukać dokumentów pasujÄ
  443 cych do zakresu dat lub dokumenty zawierajÄ
   494_textdatesearch_ [l=pl] {W tej kolekcji moÅŒna szukać dokumentów wg zakresu dat lub dokumenty zawierajÄ
  444495ce konkretnÄ
  445  datę. Jest to opcja wyszukiwania.}
   496 datę. Jest to opcjonalna funkcja wyszukiwania.}
  446497_textstartdate_ [l=pl] {Data poczÄ
  447498tkowa (lub jedyna):}
   
  484535#------------------------------------------------------------
  485536
  486 _textprefschanged_ [l=pl] {Oto zapisane preferencje. Nie uÅŒywaj przycisku Wstecz przeglÄ
   537_textprefschanged_ [l=pl] {
   538Preferencje zostały zapisane jak poniÅŒej. Nie uÅŒywaj przycisku Wstecz przeglÄ
  487539darki
  488540internetowej, poniewaÅŒ ustawienia zostałyby anulowane!
  489 Kliknij jeden z przycisków na pasku powyÅŒej.}
   541Kliknij jeden z przycisków na pasku powyÅŒej.
   542}
  490543_textsetprefs_ [l=pl] {zapisz preferencje}
  491544_textsearchprefs_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
   
  504557 znaczenie} 
  505558
  506 _textprefop_ [l=pl] {PokaÅŒ do _maxdocoption_ trafień, _hitsperpageoption_ trafień na jednej stronie.}
   559_textprefop_ [l=pl] {PokaÅŒ do _maxdocoption_ trafień z _hitsperpageoption_ trafień na jednej stronie.}
  507560_textextlink_ [l=pl] {Dostęp do zewnętrznych stron WWW:}
  508561_textintlink_ [l=pl] {Lokalizacja dokumentów źródłowych: }
  509 _textlanguage_ [l=pl] {Język interfejsu uÅŒytkownika}
  510 _textencoding_ [l=pl] {Kodowanie znaków:}
  511 _textformat_ [l=pl] {Format interfejsu:}
   562_textlanguage_ [l=pl] {Język interfejsu uÅŒytkownika: }
   563_textencoding_ [l=pl] {Kodowanie znaków: }
   564_textformat_ [l=pl] {Format interfejsu: }
  512565_textall_ [l=pl] {wszystkie}
  513 _textquerymode_ [l=pl] {Tryb kwerendy:}
   566_textquerymode_ [l=pl] {Tryb wyszukiwania:}
  514567_textsimplemode_ [l=pl] {wyszukiwanie proste} 
  515 _textadvancedmode_ [l=pl] {wyszukiwanie zaawansowane (umoÅŒliwia wyszukiwanie logiczne za pomocÄ
  516  operatorów !, &, | i nawiasów)} 
   568_textadvancedmode_ [l=pl] {wyszukiwanie zaawansowane (umoÅŒliwia wyszukiwanie za pomocÄ
   569 operatorów boole'a !, &amp;, | i nawiasów)} 
  517570_textlinkinterm_ [l=pl] {przez stronę pośredniÄ
  518571}
   
  523576_texttextual_ [l=pl] {Tekstowy}
  524577_textcollectionoption_ [l=pl] {<p>
  525 Uwzględnij podzbiory kolekcji:
   578Uwzględnij podkolekcje:
  526579<br>}
  527580
  528581_textsearchtype_ [l=pl] {Styl zapytań:} 
  529582_textformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie w _formnumfieldoption_ polach} 
  530 _textplainsearchtype_ [l=pl] {normalne z _boxsizeoption_ rodzajem zapytań} 
  531 _textregularbox_ [l=pl] {pojedyncze linie} 
  532 _textlargebox_ [l=pl] {duÅŒe} 
  533 
  534 _textrelateddocdisplay_ [l=pl] {wyświetl dokumenty pokrewne}
   583_textplainsearchtype_ [l=pl] {zwykłe z polem zapytania _boxsizeoption_ } 
   584_textregularbox_ [l=pl] {pojedyncza linia} 
   585_textlargebox_ [l=pl] {duÅŒe (kilka linii)} 
   586
   587_textrelateddocdisplay_ [l=pl] {wyświetl dokumenty powiÄ
   588zane}
  535589_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania:}
  536590_textnohistory_ [l=pl] {Brak historii wyszukiwania}
   
  538592_textnohistorydisplay_ [l=pl] {nie wyświetlaj historii wyszukiwania}
  539593
   594_textbookoption_ [l=pl] {Tryb przeglÄ
   595dania ksiÄ
   596ÅŒki:}
   597_textbookvieweron_ [l=pl] {włÄ
   598czony}
   599_textbookvieweroff_ [l=pl] {wyłÄ
   600czony}
   601
   602# html options
   603_textdoclayout_ [l=pl] {WyglÄ
   604d strony z dokumentem:}
   605_textlayoutnavbar_ [l=pl] {pasek nawigacyjny u góry}
   606_textlayoutnonavbar_ [l=pl] {brak paska nawigacyjnego}
   607
   608_texttermhighlight_ [l=pl] {Podświetlanie szukanego wyraÅŒenia:}
   609_texttermhighlighton_ [l=pl] {podświetl szukane wyraÅŒenia}
   610_texttermhighlightoff_ [l=pl] {nie podświetlaj szukanych wyraÅŒeń}
  540611
  541612#####################################################################
   
  605676_textreadingdocs_ [l=pl] {Jak czytać dokumenty}
  606677
  607 _texthelpreadingdocs_ [l=pl] {<p>Po znalezieniu dokumentu w lewym górnym rogu strony pojawia się
  608 jego tytuł lub obraz strony tytułowej. W niektórych kolekcjach towarzysz temu spis treści,
   678_texthelpreadingdocs_ [l=pl] {
   679<p>Po znalezieniu dokumentu w lewym górnym rogu strony pojawia się
   680jego tytuł lub obraz strony tytułowej.
   681W niektórych kolekcjach towarzysz temu spis treści,
  609682a w innych pojawia się tylko numer strony bieÅŒÄ
  610683cej oraz pole umoÅŒliwiajÄ
  611684ce wybór
  612 nowej strony i przejście do przodu lub wstecz. W spisie treści nagłówek
  613 bieÅŒÄ
   685nowej strony i przejście do przodu lub wstecz.
   686W spisie treści nagłówek bieÅŒÄ
  614687cego rozdziału jest drukowany czcionkÄ
  615688 pogrubionÄ
  616 , a spis jest rozwijalny --
  617 kliknij nazwę folderu, aby go otworzyć lub zamknÄ
  618 Ä‡; aby zamknÄ
   689,
   690a spis jest rozwijalny -- kliknij nazwę folderu, aby go otworzyć lub zamknÄ
   691ć;
   692aby zamknÄ
  619693ć ksiÄ
  620 ÅŒkę,
  621 kliknij u góry ikonę otwartej ksiÄ
   694ÅŒkę, kliknij u góry ikonę otwartej ksiÄ
  622695ÅŒki.</p>
  623696
  624697<p>PoniÅŒej znajduje się tekst bieÅŒÄ
  625 cego rozdziału. Strzałki u dołu strony
   698cego rozdziału.
   699Strzałki u dołu strony
  626700umoÅŒliwiajÄ
  627701 przejście do następnego lub poprzedniego rozdziału.</p>
  628702
  629703<p>Pod tytułem lub fotografiÄ
  630  znajduje się kilka przycisków. Aby rozwinÄ
  631 Ä‡
  632 cały tekst bieÅŒÄ
   704 znajduje się kilka przycisków.
   705Aby rozwinÄ
   706ć cały tekst bieÅŒÄ
  633707cego rozdziału lub ksiÄ
  634 ÅŒki, kliknij przycisk <i>Rozwiń tekst</i>.
   708ÅŒki, kliknij przycisk <i>_document:textEXPANDTEXT_</i>.
  635709Rozwijanie tekstu duÅŒego dokumentu moÅŒe trwać długo i zajÄ
  636710ć sporo pamięci operacyjnej!
  637711Aby rozwinÄ
  638 Ä‡ zawartość spisu treści, kliknij przycisk<i>Rozwiń spis treści</i>.
   712ć zawartość spisu treści, kliknij przycisk <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i>.
  639713Aby otworzyć nowe okno przeglÄ
  640 darki, kliknij przycisk <i>Nowe okno</i>
  641 (Jest to przydatne podczas porównywania zawartości lub jednoczesnego odczytywania dwóch dokumentów.)
  642 W wynikach wyszukiwania poszukiwane wyrazy sÄ
  643  wyróŌnione. Aby wyłÄ
   714darki, kliknij przycisk <i>_document:textDETACH_</i>
   715(Jest to przydatne podczas porównywania zawartości lub
   716jednoczesnego przeglÄ
   717dania dwóch dokumentów.)
   718Podczas wyszukiwania w dokumentach poszukiwane wyrazy sÄ
   719 wyróŌnione.
   720Aby wyłÄ
  644721czyć wyróŌnianie, naleÅŒy kliknÄ
  645 Ä‡ przycisk <i>Bez wyróŌniania</i>.</p>
   722ć przycisk <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i>.</p>
  646723}
  647724
  648725# help about the icons
  649 _texthelpopenbookshelf_ [l=pl] {Otwórz półkę z ksiÄ
  650 ÅŒkami}
   726_texthelpopenbookshelf_ [l=pl] {PrzeglÄ
   727daj dział (półkę z ksiÄ
   728ÅŒkami)}
  651729_texthelpopenbook_ [l=pl] {Otwórz/zamknij ksiÄ
  652730ÅŒkę}
   
  662740
  663741
  664 _texthelpsearchingtitle_ [l=pl] {Jak formułować kwerendę w poszukiwaniu konkretnych wyrazów}
  665 
  666 _texthelpsearching_ [l=pl] {<p>
  667    Aby uruchomić kwerendę, wykonaj na stronie wyszukiwania następujÄ
  668 ce czynności:<p>
   742_texthelpsearchingtitle_ [l=pl] {Jak wyszukiwać konkretne wyraÅŒenia}
   743
   744_texthelpsearching_ [l=pl] {
   745<p>
   746   Na stronie wyszukiwania tworzymy zapytanie za pomocÄ
   747 kilku prostych kroków:<p>
  669748   
  670749   <ol><li>Wybierz rodzaj poszukiwanych wyraÅŒeń
  671        <li>Zdecyduj, czy dopasowane majÄ
  672  być wszystkie słowa, czy tylko niektóre słowa kwerendy
  673        <li>Wpisz poszukiwane wyrazy
   750       <li>Zdecyduj, czy wyszukiwane majÄ
   751 być wszystkie słowa, czy tylko niektóre
   752       <li>Wpisz wyszukiwane wyrazy
  674753       <li>Kliknij przycisk <i>Rozpocznij wyszukiwanie</i>
  675754   </ol>
  676755 
  677  <p>Po zakończeniu kwerendy pojawiÄ
  678  się tytuły 20 dokumentów.
   756 <p>Po zakończeniu wyszukiwania pojawiÄ
   757 się tytuły 20 adekwatnych dokumentów.
  679758 Przycisk u dołu strony umoÅŒliwia przejście do następnych 20 dokumentów.
  680759 Na następnej stronie moÅŒna wybrać kolejnych 20 dokumentów
   
  682761 dokumentu lub mały przycisk obok niego.
  683762 
  684  <p>Maksymalnie wynik wyszukiwania obejmuje 100 dokumentów.
  685    Aby zmienić tę liczbę, kliknij przycisk
  686    <i>preferencje</i> u góry strony.<p>
  687 
  688 
  689 _texthelpquerytermstitle_ [l=pl] {Postać kwerendy}
  690 _texthelpqueryterms_ [l=pl] {<p>Wszystko co wpiszesz w pole zapytania, zostanie zinterpretowane jako lista słów lub zwrotów do wyszukania – tzw. „terminy wyszukiwawcze”. Termin to pojedyncze słowo (zawierajÄ
  691 ce tylko litery i cyfry), albo zwrot złoÅŒony z ciÄ
   763 <p>Maksymalnie wynik wyszukiwania obejmuje 50 dokumentów.
   764   MoÅŒna zmienić powyÅŒsze liczby, klikajÄ
   765c przycisk
   766   <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony, gdzie moÅŒna dokonać odpowiednich zmian.<p>
   767
   768
   769_texthelpquerytermstitle_ [l=pl] {WyraÅŒenia wyszukiwawcze}
   770_texthelpqueryterms_ [l=pl] {
   771<p>Wszystko co wpiszesz w pole zapytania, zostanie zinterpretowane jako lista słów lub zwrotów do wyszukania zwanych "wyraÅŒeniami (terminami) wyszukiwawczymi". WyraÅŒenie to pojedyncze słowo (zawierajÄ
   772ce tylko litery i cyfry),
   773albo zwrot złoÅŒony z ciÄ
  692774gu słów zamkniętych w podwójnych cudzysłowach ("..."). Poszczególne terminy oddzielone sÄ
  693  spacjami lub innymi białymi znakami (spacja, tabulacja, znak nowej linii). JeÅŒeli pojawiÄ
   775 spacjami
   776lub innymi białymi znakami (spacja, tabulacja, znak nowej linii).
   777JeÅŒeli pojawiÄ
  694778 się jakieś inne znaki – np. interpunkcyjne – to będÄ
  695  traktowane tak samo jak spacje, czyli słuÅŒyć tylko jako znaki rozdzielajÄ
   779 one traktowane tak samo jak spacje. BędÄ
   780 słuÅŒyć tylko jako znaki rozdzielajÄ
  696781ce poszczególne terminy i zostanÄ
  697  zignorowane w wyszukiwaniu. Nie jest moÅŒliwe wyszukanie słów zawierajÄ
   782 zignorowane w wyszukiwaniu.
   783Nie jest moÅŒliwe wyszukanie słów zawierajÄ
  698784cych znaki interpunkcyjne.
  699785
   
  704790
  705791
  706 _texthelpmgppsearching_ [l=pl] {W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "MGPP" występuje kilka innych opcji.
   792_texthelpmgppsearching_ [l=pl] {
   793W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "MGPP" dostępnych jest kilka innych opcji.
  707794
  708795<ul>
  709 <li><b>*</b> uÅŒywana na końcu zapytania pozwala na znalezienie wszystkich słów <b>zaczynajÄ
   796<li><b>*</b> zastosowana na końcu zapytania pozwala na znalezienie wszystkich słów <b>zaczynajÄ
  710797cych się od</b> podanego słowa, np. <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynajÄ
  711798cych się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
  712 <li><b>/x</b> moÅŒe być uÅŒyte do przypisania większej wagi jednemu ze słów, np. <b>komputer/10 nauka</b> nadaje słowu komputer 10 razy większÄ
   799<li><b>/x</b> moÅŒe być wykorzystane do przypisania większej wagi jednemu lub kilku wyraÅŒeniom, np. <b>komputer/10 nauka</b> nadaje słowu komputer 10 razy większÄ
  713800 wagę niÅŒ słowu nauka przy ocenie dopasowania do dokumentów.
  714801</ul>
  715802
  716803
  717 _texthelplucenesearching_ [l=pl] {W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "Lucene" występujÄ
  718  dodatkowe opcje.
   804_texthelplucenesearching_ [l=pl] {
   805W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "Lucene" dostępnych jest kilka innych opcji.
  719806
  720807<ul>
  721 <li><b>?</b> moÅŒe być uÅŒywany jako znak zastępujÄ
  722 cy dowolny inny. Na przykład, <b>b?t</b> zostanie dopasowane do słów: <b>but</b>, <b>bit</b> and <b>byt</b> itp.
  723 <li><b>*</b> moÅŒe być uÅŒywana jako znak zastępujÄ
   808<li><b>?</b> moÅŒe być zastosowany jako znak zastępujÄ
   809cy dowolny inny. Na przykład, <b>b?t</b> zostanie dopasowane do słów: <b>but</b>, <b>bit</b>, <b>byt</b> itd.
   810<li><b>*</b> moÅŒe być zastosowana jako znak zastępujÄ
  724811cy wiele dowolnych znaków. Na przykład, <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynajÄ
  725812cych się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
  726813</ul>
  727814Oba te znaki mogÄ
  728  być uÅŒywane zarówno na końcu jak i w środku wyraÅŒenia. Jednak nie mogÄ
   815 być stosowane zarówno na końcu jak i w środku wyraÅŒenia. JednakÅŒe nie mogÄ
  729816 być uÅŒywane na poczÄ
  730817tku wyraÅŒenia.
  731818
  732819
  733 _texthelpquerytypetitle_ [l=pl] {Typ kwerendy}
  734 _texthelpquerytype_ [l=pl] {<p>SÄ
   820_texthelpquerytypetitle_ [l=pl] {Rodzaje zapytań}
   821_texthelpquerytype_ [l=pl] {
   822<p>SÄ
  735823 dwa rodzaje zapytań.
  736824
  737825<ul>
  738   <li>Wyszukiwanie <b>wszystkich</b> wyrazów.  Dokumenty majÄ
  739  zawierać
  740       wszystkie wpisane słowa.  Wyniki sÄ
  741  wyświetlane w kolejności alfabetycznej.<p>
   826  <li>Wyszukiwanie <b>wszystkich</b> fraz.  Stosowane  w przypadku gdy dokumenty
   827      (lub rozdziały czy tytuły) majÄ
   828 zawierać wszystkie poszukiwane frazy.
   829      Dokumenty spełniajÄ
   830ce zapytanie sÄ
   831 wyświetlane w zdefiniowanej kolejności.
   832<p>
  742833
  743834  <li>Wyszukiwanie dokumentów zawierajÄ
  744 cych <b>niektóre</b> spośród wpisanych wyrazów.
   835cych <b>niektóre</b> spośród wpisanych fraz.
   836      Stosowane  w przypadku gdy dokumenty majÄ
   837 zawierać niektóre z poszukiwanych fraz.
  745838      Dokumenty sÄ
  746  wyświetlane w kolejności najlepszego dopasowania do kwerendy.
   839 wyświetlane w kolejności najlepszego dopasowania do zapytania.
  747840      Stopień dopasowania zaleÅŒy od następujÄ
  748841cych czynników:
  749842
  750843      <p><ul>
  751         <li> im więcej poszukiwanych wyrazów w dokumencie, tym lepsze dopasowanie;
  752         <li> rzadko spotykane wyrazy
  753  waÅŒniejsze niÅŒ wyrazy popularne;
   844        <li> im więcej poszukiwanych fraz w dokumencie, tym lepsze dopasowanie;
   845        <li> rzadko spotykane frazy w kolekcji
   846 waÅŒniejsze niÅŒ frazy popularne;
  754847        <li> krótkie dokumenty dajÄ
  755848 lepsze dopasowanie.
   
  757850</ul>
  758851
  759 <p>MoÅŒna uÅŒyć dowolnie wielu wyrazów -- moÅŒe to być całe zdanie
  760 lub nawet cały akapit.  W przypadku podania tylko jednego wyrazu
   852<p>MoÅŒna stosować dowolnÄ
   853 ilość fraz. MoÅŒe to być całe zdanie
   854lub nawet cały akapit. W przypadku podania tylko jednej frazy
  761855dokumenty będÄ
  762  ułoÅŒone według częstotliwości występowania wyrazu w dokumencie.<p>
   856 ułoÅŒone według częstotliwości występowania tej frazy w dokumencie.<p>
  763857
  764858
  765859_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie z uÅŒyciem silnika _1_} 
  766860
  767 _texthelpadvancedsearch_ [l=pl] {<p>Jeśli wybrałeś tryb zaawansowanych zapytań (w swoich preferencjach), to moÅŒesz mieć nieco inne moÅŒliwości wyszukiwania. _selectadvancedsearch_} 
  768 
  769 _texthelpadvsearchmg_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MG daje Ci dwie moÅŒliwości: rankingowÄ
   861_texthelpadvancedsearch_ [l=pl] {
   862<p>Jeśli wybrałeś tryb zaawansowanych zapytań (w swoich preferencjach), to moÅŒesz mieć nieco inne moÅŒliwości wyszukiwania. _selectadvancedsearch_
   863
   864
   865_texthelpadvsearchmg_ [l=pl] {
   866Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MG daje Ci dwie moÅŒliwości: rangowÄ
  770867 i logicznÄ
  771868.
  772 Wyszukiwanie <b>rankingowe</b> jest dokładnie tym samym co wyszukiwanie <b>niektóre</b> opisane w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
   869Wyszukiwanie <b>rangowe</b> jest dokładnie tym samym co wyszukiwanie <b>niektórych fraz</b> opisane w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
  773870<p>_texthelpbooleansearch_
  774871
  775872
  776 _texthelpbooleansearch_ [l=pl] {UÅŒywajÄ
  777 c <b>operatorów logicznych</b> moÅŒna łÄ
   873_texthelpbooleansearch_ [l=pl] {
   874UÅŒywajÄ
   875c <b>operatorów logicznych boole'a</b> moÅŒna łÄ
  778876czyć wyraÅŒenia
  779877uÅŒywajÄ
  780 c & (jako “i”), | (jako “lub”), oraz ! (jako zaprzeczenie), moÅŒna takÅŒe uÅŒywać nawiasów, aby grupować wyraÅŒenia. Domyślnym operatorem jest | (czyli lub).
   878c &amp; (jako "i"), | (jako "lub"), oraz ! (jako zaprzeczenie), moÅŒna takÅŒe uÅŒywać nawiasów, aby grupować wyraÅŒenia. Domyślnym operatorem jest | (czyli lub).
  781879<p>
  782 Na przykład, <b>ślimak & rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierajÄ
   880Na przykład, <b>ślimak &amp; rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierajÄ
  783881cych oba słowa - <b>ślimak</b> i <b>rolnictwo</b>, natomiast <b>ślimak | rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierajÄ
  784 cych jedno ze słów - <b>ślimak</b> lub <b>rolnictwo</b>. Natomiast <b>ślimak !rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierajÄ
   882cych jedno ze słów - <b>ślimak</b> lub <b>rolnictwo</b>.
   883Natomiast <b>ślimak !rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierajÄ
  785884cych słowo <b>ślimak</b> i nie zawierajÄ
  786885cych słowa <b>rolnictwo</b>.
  787886<p>
  788 Bardziej szczegółowe zapytania moÅŒna określić przy uÅŒyciu nawiasów lub kombinacji operatorów - na przykład: <b>(owca | bydło) & (farma | pociÄ
  789 g)</b> lub <b>owca | bydło | koza !świnia</b>.} 
  790 
  791 _texthelpadvsearchmgpp_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MGPP umoÅŒliwia uÅŒycie operatorów logicznych. _texthelpbooleansearch_
   887Bardziej szczegółowe zapytania moÅŒna tworzyć przy uÅŒyciu nawiasów lub kombinacji operatorów - na przykład: <b>(owca | bydło) &amp; (farma | pociÄ
   888g)</b> lub <b>owca | bydło | koza !świnia</b>.
   889
   890
   891_texthelpadvsearchmgpp_ [l=pl] {
   892Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MGPP umoÅŒliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a'. _texthelpbooleansearch_
  792893<p>Resultaty mogÄ
  793  być przedstawione w porzÄ
  794 dku <b>rankingowym</b>, jak to opisano dla wyszukiwania <b>niektóre</b> w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a> lub w porzÄ
   894 być wyświetlone w porzÄ
   895dku <b>rangowym</b>, jak to opisano dla wyszukiwania <b>niektórych fraz</b> opisanego w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a> lub w porzÄ
  795896dku "naturalnym" (lub "budowy"). Ten ostatni to kolejność, w której dokumenty były przetwarzane podczas tworzenia kolekcji.
  796897<p>
  797898Inne operatory to <b>NEARx</b> oraz <b>WITHINx</b>.
  798 NEARx uÅŒywa się do podania maksymalnej odległości między dwoma zapytaniami (składajÄ
  799 cymi się z x-słów), która to odległość stanowić będzie o tym, czy dokument zostanie zakwalifikowany jako trafienie
  800 WITHINx określa , ÅŒe następny fragment musi wystÄ
   899NEARx stosuje się do podania maksymalnej odległości między dwoma frazami, (x - odległość pomiędzy frazami),
   900która to odległość stanowić będzie o tym, czy dokument zostanie zakwalifikowany jako trafienie.
   901WITHINx określa , ÅŒe następny fraza musi wystÄ
  801902pić w ciÄ
  802 gu x słów <i>po</i> pierwszym fragmencie. Jest to podobne zachowanie do NEAR ale kolejność ma tutaj znaczenie. Domyślny dystans wynosi 20.
  803 
  804 
  805 _texthelpadvancedsearchextra_ [l=pl] {UWAGA: Wszystkie te operatory w trybie uproszczonych zapytań nie sÄ
  806  brane pod uwagę.} 
  807 
  808 _texthelpadvsearchlucene_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach Lucene umoÅŒliwia uÅŒywanie operatorów logicznych. _texthelpbooleansearch_} 
  809 
  810 _texthelpformsearchtitle_ [l=pl] {Wyszukiwanie w polach} 
  811 
  812 _texthelpformsearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie w (wielu) polach pozwala na łÄ
  813 czenie róŌnych fraz wyszukiwawczych w róŌnych polach. Na przykład moÅŒna wyszukiwać nazwiska “Kowalski” w Tytule i “hodowla ślimaków” w Temacie. W trybie uproszczonych zapytań kaÅŒdy wiersz formularza działa jako normalne wyszukiwanie w pojedynczej linii. Poszczególne wiersze formularza sÄ
  814  składane przy pomocy operatora “i” (jeśli wybrano “całość”), albo przy pomocy “lub” (jeśli wybrano “część”). Poszczególne pojęcia wewnÄ
   903gu x fraz <i>po</i> pierwszej frazie. Operator ten jest podobny do NEAR lecz ma tutaj znaczenie kolejność fraz. Domyślny dystans wynosi 20.
   904
   905
   906_texthelpadvancedsearchextra_ [l=pl] {UWAGA: Wszystkie te operatory w trybie uproszczonego wyszukiwania sÄ
   907 ignorowane.} 
   908
   909_texthelpadvsearchlucene_ [l=pl] {
   910Wyszukiwanie zaawansowane w kolekcjach Lucene umoÅŒliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a. _texthelpbooleansearch_
   911
   912
   913_texthelpformsearchtitle_ [l=pl] {Wyszukiwanie wg kilku pól} 
   914
   915_texthelpformsearch_ [l=pl] {
   916Wyszukiwanie wg kilku pól pozwala na łÄ
   917czenie róŌnych fraz wyszukiwawczych w róŌnych polach. Na przykład moÅŒna wyszukiwać nazwisko "Kowalski" w Tytule i "hodowla ślimaków" w Temacie. W trybie uproszczonych zapytań kaÅŒdy wiersz formularza działa jako normalne wyszukiwanie w pojedynczej linii. Poszczególne wiersze formularza sÄ
   918 składane przy pomocy operatora "i" (jeśli wybrano "całość"), albo przy pomocy "lub" (jeśli wybrano "część"). Poszczególne frazy wewnÄ
  815919trz pól sÄ
  816920 składane analogicznie. W trybie zaawansowanym dla kaÅŒdego wiersza moÅŒna wybrać (z rozwijalnej listy) jakim operatorem zostanÄ
  817921 połÄ
  818 czone (“i”, ”lub”, zaprzeczenie), natomiast w kaÅŒdym z pól moÅŒna uÅŒywać operatorów logicznych.} 
   922czone ("i", "lub", zaprzeczenie), a w kaÅŒdym z pól moÅŒna uÅŒywać operatorów logicznych Boole'a'.
   923
  819924
  820925_texthelpformstemming_ [l=pl] {Okienka "złoÅŒenie" i "trzon" pozwalajÄ
   
  823928czone przy zaawansowanym wyszukiwaniu.} 
  824929
  825 _textdatesearch_ [l=pl] {Przeszukiwanie według dat}
  826 
  827 _texthelpdatesearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie według dat umoÅŒliwia znalezienie dokumentów
   930_textdatesearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie według dat}
   931
   932_texthelpdatesearch_ [l=pl] {
   933Wyszukiwanie według dat umoÅŒliwia wyszukiwanie dokumentów,
   934podobnie jak dla wyszukiwania wg fraz,
  828935dotyczÄ
  829 cych zdarzeń z pewnego okresu.  MogÄ
   936cych zdarzeń z pewnego zakresu czasowego.  MogÄ
  830937 to być dokumenty
  831 z jednego roku lub z przedziału lat.  Wpisanie poszukiwanych wyraÅŒeń
  832 nie jest konieczne. Wpisywanie dat równieÅŒ nie jest obowiÄ
  833 zkowe.<p>
   938z jednego roku lub z zakresu lat. Wpisywanie dodatkowo innych fraz nie jest konieczne
   939- moÅŒna zatem wyszukiwać wg samej tylko daty.
   940Wpisywanie dat równieÅŒ nie jest konieczne - w takim przypadku daty nie będÄ
   941 wyszukiwane.<p>
  834942}
  835943
  836944_texthelpdatehowtotitle_ [l=pl] {Sposób uŌycia:}
  837 _texthelpdatehowto_ [l=pl] {<ul>
   945_texthelpdatehowto_ [l=pl] {
   946<ul>
  838947   <li>W celu wyszukania dokumentów dotyczÄ
  839948cych jednego roku:<p>
  840949   <ul>
  841        B970<li>Wpisz poszukiwane wyraÅŒenia
   950       <li>Wpisz poszukiwane frazy
  842951       <li>Wpisz rok w polu "Data poczÄ
  843952tkowa (lub jedyna data)"
   
  845954 erÄ
  846955 (przed Chrystusem),
  847            w menu rozwijalnym obok tego pola zaznacz opcję "p.n.e."
   956           w menu rozwijalnym obok tego pola
   957           zaznacz opcję "p.n.e."
  848958       <li>Uruchom wyszukiwanie
  849959   </ul>
   
  851961cych zakresu dat:<p>
  852962   <ul>
  853        <li>Wpisz poszukiwane wyraÅŒenia
   963       <li>Wpisz poszukiwane frazy
  854964       <li>W polu "Data poczÄ
  855965tkowa (lub jedyna data)" wpisz datę poczÄ
   
  858968       <li>W polu "Data końcowa" wpisz datę końcowÄ
  859969
  860        <li>W meniu rozwijalnym zaznacz opcję "p.n.e." obok tej daty lub dat, których to dotyczy
   970       <li>W menu rozwijalnym zaznacz opcję "p.n.e." obok tej daty lub dat,
   971           których to dotyczy
  861972       <li>Uruchom wyszukiwanie
  862973   </ul>   
   
  865976
  866977_texthelpdateresultstitle_ [l=pl] {Reguły wyszukiwania}
  867 _texthelpdateresults_ [l=pl] {Wyszukiwanie dokumentów dotyczÄ
   978_texthelpdateresults_ [l=pl] {
   979Wyszukiwanie dokumentów dotyczÄ
  868980cych roku 1903 oznacza wyszukiwanie dokumentów na temat roku 1903, a nie np. spisów literatury wydanych w 1903.  Wynik kwerendy moÅŒe zawierać dokumenty dotyczÄ
  869981ce np. lat 1899-1911, poniewaÅŒ 1903 mieści się w tym przedziale czasu oraz dokumenty z tytułem zawierajÄ
   
  874986_textchangeprefs_ [l=pl] {Zmiana preferencji}
  875987
  876 _texthelppreferences_ [l=pl] {<p>Po kliknięciu przycisku <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony, będziesz mógł(-a) dostosować do swoich potrzeb niektóre z elementów interfejsu.
   988_texthelppreferences_ [l=pl] {
   989<p>Po kliknięciu przycisku <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony,
   990będziesz mógł(-a) dostosować do swoich potrzeb niektóre z elementów interfejsu.
  877991
  878992
  879993_texthelpcollectionprefstitle_ [l=pl] {Preferencje kolekcji}
  880 _texthelpcollectionprefs_ [l=pl] {Niektóre kolekcje składajÄ
  881  się z podzbiorów, które moÅŒna przeszukiwać
   994_texthelpcollectionprefs_ [l=pl] {
   995Niektóre kolekcje składajÄ
   996 się z podkolekcji, które moÅŒna przeszukiwać
  882997niezaleÅŒnie od siebie lub łÄ
  883998cznie, jak jednÄ
   
  8881003
  8891004_texthelplanguageprefstitle_ [l=pl] {Preferencje językowe}
  890 _texthelplanguageprefs_ [l=pl] {KaÅŒda kolekcja ma domyślny język prezentacji, ale moÅŒna włÄ
  891 czyć inny język.
  892 MoÅŒna takÅŒe zmienić schemat kodowania znaków w bibliotece Greenstone, aby dostosować go
   1005_texthelplanguageprefs_ [l=pl] {
   1006KaÅŒda kolekcja posiada domyślny język prezentacji, ale moÅŒna przełÄ
   1007czyć się na inny język.
   1008MoÅŒna takÅŒe zmienić schemat kodowania znaków uÅŒywanych w Greenstone, aby dostosować go
  8931009do przeglÄ
  8941010darki na swoim komputerze -- program wybiera wartości domyślne,
   
  8961012 dobre wyniki, ale w niektórych przeglÄ
  8971013darkach lepiej jest wybrać
  898 inny schemat kodowania znaków. Wszystkie kolekcje umoÅŒliwiajÄ
   1014inny schemat kodowania znaków.
   1015Wszystkie kolekcje umoÅŒliwiajÄ
  8991016 zmianę domyślnego
  9001017interfejsu graficznego na interfejs tekstowy. Jest to szczególnie przydatne tym,
   
  9041021}
  9051022
  906 _texthelppresentationprefstitle_ [l=pl] {Preferencje prezentacji}
  907 _texthelppresentationprefs_ [l=pl] {W zaleÅŒności od kolekcji moÅŒna ustawić kilka opcji w celu polepszenia wizualnej jakości
  908 prezentacji.
   1023_texthelppresentationprefstitle_ [l=pl] {Preferencje widoku}
   1024_texthelppresentationprefs_ [l=pl] {
   1025W zaleÅŒności od kolekcji moÅŒna ustawić kilka opcji pozwalajÄ
   1026cych na zmianę widoku kolekcji
   1027w zaleÅŒności od potrzeb.
  9091028
  9101029<p>W kolekcjach stron WWW moÅŒna wyłÄ
  911 czyć pasek nawigacyjny u góry kaÅŒdej strony
   1030czyć pasek nawigacyjny znajdujÄ
   1031cy się u góry kaÅŒdej strony
  9121032dokumentu, dzięki czemu po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest poszukiwana
  9131033strona WWW bez nagłówka biblioteki Greenstone.  Aby ponownie uruchomić
   
  9161036ć przycisk Wstecz.
  9171037MoÅŒna takÅŒe wyłÄ
  918 czyć komunikaty diagnostyczne biblioteki, klikajÄ
  919 c odsyłacz
   1038czyć komunikaty ostrzegawcze biblioteki, jeśli klikamy odsyłacz
  9201039strony internetowej ulokowanej poza bibliotekÄ
  921 .  W niektórych kolekcjach
  922 stron WWW moÅŒna wybrać, czy odsyłacze na stronie Wyniki wyszukiwania
   1040.
   1041W niektórych kolekcjach stron WWW moÅŒna wybrać,
   1042czy odsyłacze na stronie Wyniki wyszukiwania
  9231043majÄ
  9241044 wskazywać URL strony, czy jej kopię przechowywanÄ
   
  9271047
  9281048_texthelpsearchprefstitle_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
  929 _texthelpsearchprefs_ [l=pl] {<p>Rodzaj dopasowania podczas przeszukiwania tekstu moÅŒna wybrać za pomocÄ
  930 
  931 dwóch par przycisków. Pierwsza para, Wielkość liter, określa, czy dopasowanie
  932 ma uwzględniać wielkość liter.  Druga, Końcówki słów, określa, czy dopasowanie
  933 ma uwzględniać końcówki słów.  MoÅŒna takÅŒe wyszukiwać za pomocÄ
  934  duÅŒego
  935 okna kwerendy. Dzięki temu łatwo jest wyszukać tekst wielkości całego akapitu.
  936 Czas przeszukiwania nawet znacznych ilości tekstu jest krótki.
  937 
  938 <p>Na przykład, jeÅŒeli wybrano przyciski <i>Nie uwzględniaj wielkości liter</i> i
  939 <i>Nie uwzględniaj końcówek słów</i>, kwerenda<p>
  940     <ul><kbd>African building</kbd></ul>
  941       <p>będzie równowaÅŒna kwerendzie<p>
  942       <ul><kbd>africa builds</kbd></ul><p>
  943       poniewaÅŒ wielka litera w wyrazie "African" będzie zmieniona w małÄ
  944 ,
  945       a w wyrazach "African" i "building" zostanÄ
  946  usunięte przyrostki "n" i "ing".
  947       W słowie "builds" usunięta zostanie litera "s".
  948 
  949 <p>Zaawansowany tryb kwerendy umoÅŒliwia modyfikowanie wyraÅŒeń za pomocÄ
  950 
  951 koniunkcji AND (&), alternatywy OR (|), i zaprzeczenia NOT (!). MoÅŒna takÅŒe włÄ
  952 czyć
  953 opcję Historia wyszukiwania, która pokazuje kilka ostatnich kwerend.
  954 Ułatwia to wykonywanie kwerend będÄ
   1049_texthelpsearchprefs_ [l=pl] {
   1050<p>Zaawansowany tryb wyszukiwania umoÅŒliwia stosowanie kombinacji za pomocÄ
   1051
   1052koniunkcji AND (&amp;), alternatywy OR (|), i zaprzeczenia NOT (!) z wykorzystaniem grupowania fraz za pomocÄ
   1053 nawiasów.
   1054Pozwala to na budowanie bardziej precyzyjnych zapytań.
   1055<p>_selectsearchtypeprefs_
   1056<p>_selectwordmodificationprefs_
   1057<p>MoÅŒna takÅŒe włÄ
   1058czyć opcję Historia wyszukiwania, która pokazuje kilka ostatnich wyraÅŒeń.
   1059Ułatwia to wykonywanie zapytań będÄ
  9551060cych niewielkÄ
  9561061 modyfikacjÄ
  9571062 wcześniejszych
  958 wyszukiwań. Ustawić moÅŒna równieÅŒ maksymalnÄ
   1063wyszukiwań.
   1064<p>Ustawić moÅŒna równieÅŒ maksymalnÄ
  9591065 liczbę trafień oraz liczbę trafień
  9601066prezentowanych jednorazowo w oknie.
  9611067}
  9621068
  963 _textcasefoldprefs_ [l=pl] {Ta para przycisków decyduje, czy przy wyszukiwaniu powinna być rozróŌniana wielkość liter. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignorecase_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>Uprawa Marchewek</i> oraz <i>UPRAWA MARCHEWEK</i>.} 
   1069_textcasefoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków decyduje, czy przy wyszukiwaniu powinna być rozróŌniana wielkość liter. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignorecase_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>Uprawa Marchewek</i> oraz <i>UPRAWA MARCHEWEK</i>.} 
  9641070_textstemprefs_ [l=pl] {Para przycisków pozwalajÄ
  9651071cych na wybór czy naleÅŒy ignorować końcówki słów przy wyszukiwaniu. Na przykład, jeśli zaznaczysz "_preferences:textstem_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>uprawy marchewek</i> i <i>uprawa marchewki</i>. Obecnie jednak działa to w pełni poprawnie tylko w języku angielskim. _selectstemoptionsprefs_} 
  966 _textaccentfoldprefs_ [l=pl] {Ta para przycisków umoÅŒliwia wybór, czy litery z akcentem i bez powinny być rozróŌniane przy wyszukiwaniu. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignoreaccents_", to przy wyszukiwaniu słówko <i>fédération</i> będzie traktowane tak samo jak <i>fedération</i> oraz <i>federation</i>.} 
   1072_textaccentfoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków umoÅŒliwia wybór, czy litery z akcentem i bez powinny być rozróŌniane przy wyszukiwaniu. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignoreaccents_", to przy wyszukiwaniu słówko <i>fédération</i> będzie traktowane tak samo jak <i>fedération</i> oraz <i>federation</i>.} 
  9671073 
  9681074_textstemoptionsprefs_ [l=pl] {Czasem lepiej i wygodniej jest uÅŒyć funkcji do skracania wyszukiwanych pojęć, która została opisana wyÅŒej w "_texthelpquerytermstitle_".} 
   
  9741080
  9751081_textsearchtypeprefsboth_ [l=pl] {MoÅŒesz przełÄ
  976 czyć sposób przeszukiwania kolekcji między "normalnym" wyszukiwaniem, a wyszukiwaniem "w polach"
   1082czyć sposób przeszukiwania kolekcji między "zwykłym" wyszukiwaniem, a wyszukiwaniem wg pól.
  9771083<ul>
  9781084<li>Przy normalnym wyszukiwaniu dostępne jest tylko jedno okienko wyszukiwania.  _textsearchtypeprefsplain_</li>
  979 <li>Wyszukiwanie w wielu polach pozwala na przeszukiwaniu wielu pól naraz, dzięki obecności wielu okienek, w których moÅŒna wpisywać zapytanie _textsearchtypeprefsform_</li>
   1085<li>Wyszukiwanie wg pól pozwala na przeszukiwaniu wielu pól naraz, dzięki obecności wielu okienek, w których moÅŒna wpisywać zapytanie _textsearchtypeprefsform_</li>
  9801086</ul>
  9811087
   
  9831089
  9841090
  985 _texttanumbrowseoptions_ [l=pl] {Jest _numbrowseoptions_ sposobów wyszukiwania informacji w tej kolekcji:}
   1091_texttanumbrowseoptions_ [l=pl] {MoÅŒesz Przeszukiwać tÄ
   1092 kolekcję na _numbrowseoptions_ _If_("_numbrowseoptions_" eq "1",sposób,_If_("_numbrowseoptions_" lt "5",sposoby,sposobów)) :}
  9861093
  9871094_textsimplehelpheading_ [l=pl] {Jak znaleźć informacje w kolekcji _collectionname_}
  9881095
  989 _texthelpscopetitle_ [l=pl] {Zakres kwerendy}
  990 _texthelpscope_ [l=pl] {<p>
   1096_texthelpscopetitle_ [l=pl] {Zakres wyszukiwania}
   1097_texthelpscope_ [l=pl] {
   1098<p>
  9911099W większości kolekcji moÅŒna wybrać róŌne indeksy przeszukiwania, na przykład
  9921100spis autorów lub tytułów. Dostępne mogÄ
   
  9941102ce rozdziałów
  9951103lub akapitów. Zwykle zwracany jest pełny dokument, niezaleÅŒnie od rodzaju przeszukiwanego indeksu.
  996 <p>KsiÄ
  997 ÅŒki sÄ
  998  otwierane automatycznie w miejscu właściwym dla wykonanej kwerendy.
   1104<p>Jeśli dokument jest ksiÄ
   1105ÅŒkÄ
   1106, wówczas jest ona otwierana automatycznie w miejscu właściwym dla wykonanego zapytania.
  9991107}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.