Changeset 25522

Show
Ignore:
Timestamp:
03.05.2012 18:59:47 (7 years ago)
Author:
ak19
Message:

Updated Polish core interface translations (from 2.83 to 2.85). Manu thanks to Marcin Karkosz

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/polish.dm

  r22051 r25522  
  66#                 Lech Borkowski (translated March 2005) 
  77#                 Maciej Jaros (translated July 2007) 
  8 #                 Marcin Karkosz (translated July 2009) 
   8#                 Marcin Karkosz (translated April 2012) 
  99# 
  1010###################################################################### 
   
  2626# translated (i.e. any lines beginning with '#', like this line).   
  2727# 
   28# The simplest way to translate this file is to save it as something 
   29# else (e.g. french.dm) and work through translating all the text 
   30# macro values and icon comments. 
   31# 
  2832###################################################################### 
  2933 
   
  4751 
  4852_textsignin_ [l=pl] {rejestracja} 
   53 
   54_texttruncated_ [l=pl] {[obcięty]} 
  4955 
  5056_textdefaultcontent_ [l=pl] {Nie znaleziono strony. Kliknij przycisk Wstecz przeglÄ 
   
  7682_textdescrhelp_ [l=pl] {Pomoc} 
  7783_textdescrpref_ [l=pl] {Preferencje} 
   84_textdescrlogin_ [l=pl] {Logowanie} 
   85_textdescrlogout_ [l=pl] {Wyloguj się jako _cgiargun_} 
   86 
  7887_textdescrgreenstone_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone - oprogramowanie} 
  7988_textdescrusab_ [l=pl] {Które elementy biblioteki sprawiajĠ
   
  194203_texticonxls_ [l=pl] {PrzeglÄ 
  195204daj dokument w formacie Microsoft Excel} 
   205_texticonogg_ [l=pl] {PrzeglÄ 
   206daj dokument w formacie Ogg Vorbis} 
   207_texticonrmvideo_ [l=pl] {PrzeglÄ 
   208daj dokument w formacie Real Media} 
  196209 
  197210_page_ [l=pl] {strona} 
   
  235248_linktextHELP_ [l=pl] {POMOC} 
  236249_linktextPREFERENCES_ [l=pl] {PREFERENCJE} 
   250_linktextLOGIN_ [l=pl] {ZALOGUJ} 
   251_linktextLOGGEDIN_ [l=pl] {(zalogowano jako _cgiargun_)} 
   252_linktextLOGOUT_ [l=pl] {WYLOGUJ} 
  237253 
  238254 
   
  451467_textwordphrase_ [l=pl] {Słowo lub wyraÅŒenie}   
  452468_textinfield_ [l=pl] {... w polu} 
   469_textfieldphrase_ [l=pl] {Pole} 
   470_textinwords_ [l=pl] {... w słowie(ach)} 
  453471_textfoldstem_ [l=pl] {(złoÅŒenie, trzon)} 
  454472 
   
  590608_textsearchtype_ [l=pl] {Styl zapytań:}   
  591609_textformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie w _formnumfieldoption_ polach}   
   610_textsqlformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie SQL w _sqlformnumfieldoption_ polach} 
  592611_textplainsearchtype_ [l=pl] {zwykłe z polem zapytania _boxsizeoption_ }   
  593612_textregularbox_ [l=pl] {pojedyncza linia}